VL Nyt

Agilitet i ledelse er det vigtigste

Agilitet i ledelse er det vigtigste

Topledelse i 2024 Agilitet i ledelse er det vigtigste 23. februar 2024 Astrid Simonsen Joos, VL3, er Group CEO for Glamox, der er en førende norsk virksomhed inden for professionelle belysnings-løsninger. Hun betoner fokus på agil ledelse, evne til at tilpasse sig og...

read more
AI som din PA og sparringspartner

AI som din PA og sparringspartner

Mille Lindskrog Knudsen, VL102, er efterhånden specialist i ny teknologi og digitalisering. Hun er bestyrelsesleder for en række virksomheder og bruger det meste af sin tid på bestyrelsesarbejde. Hun er også involveret i VL Døgnet via sin plads i VL´s Advisory Board. Læs her Mille Lindskrog Knudsens gode råd til dig som bestyrelsesformand eller topleder i en typisk dansk SMV om, hvordan du får armene om AI.

read more
Bæredygtighed skal på næste niveau

Bæredygtighed skal på næste niveau

Anne Skovbro, VL1, er direktør for By & Havn i København. VL Nyt har taget en snak med direktøren om ledelsesudsigterne for 2024. Hendes bud er et mere stabilt 2024 på bagkant af en række meget usædvanlige år. Men nu virker planlægningshorisonten mere stabil – og det er gode betingelser for at tage et stærkt ryk med professionaliseringen af bæredygtighed.

read more
I gang med AI?

I gang med AI?

Ledelsesredaktør på Mandag Morgen, Stine Bjerre Herdel, har i flere år fulgt teknologiudviklingen med særligt fokus på AI’s indtog i organisationerne de seneste år. Det indtog stiller nemlig nye krav til ledere. Der er især fem enkle, men samtidig store, spørgsmål, som enhver leder bør stille sig selv og sin ledergruppe hvad angår måden at gribe AI an på.

read more
AI – hvad er lederens opgave?

AI – hvad er lederens opgave?

AI er i fuldt flor i mange virksomheder og organisationer. Men måske mere som den vilde have end et fint botaniseret set-up. For AI udvikler sig i høj grad nedefra, og op gennem organisationen. Ofte ukontrolleret. Ledelsesredaktør på Mandag Morgen, Stine Bjerre Herdel, har fulgt teknologiudvikling og særligt AI gennem de seneste år. Læs her det første af flere interviews med Stine om hendes syn på lederens rolle, hvad AI betyder for organisation, kompetencer og ikke mindst store spørgsmål om etik og menneskets rolle.

read more
VL-grupperne – Jeg er positivt overrasket!

VL-grupperne – Jeg er positivt overrasket!

Christina Yding Hahn Elgaard har været med i den Viborg-baserede VL51 i det seneste år. Hun har været positivt overrasket over, at der faktisk er så mange kvinder med, og at alle i gruppen var gavmilde med viden og klar til at åbne op. VL har foreløbigt vist sig som et stærkt netværk, hvor hun kan spejle sig som ejerleder.

read more
Nytårshilsen fra VL’s bestyrelsesleder Lisbeth Knudsen – et perspektiv på 2024

Nytårshilsen fra VL’s bestyrelsesleder Lisbeth Knudsen – et perspektiv på 2024

Godt nytår! En varm hilsen og de bedste ønsker for det nye år plejer vi efter god skik at sende af sted til hinanden lige i disse dage. Med starten på et nyt år har vi lov til at have alle de lyse forhåbninger og ønsker i behold. Om de så senere vil blive indhentet af en anden virkelighed, ser vi først, når erfaringerne fra de næste 12 måneder indfinder sig.

read more
VL Global Update 2023: velbesøgt og spændende Julemøde

VL Global Update 2023: velbesøgt og spændende Julemøde

VL’s Julemøde gav som vanligt et spændende perspektiv på det kommende år. En af de centrale pointer var det konstante niveau af ganske høj usikkerhed. Alle steder, hele tiden. Og derfor er et afgørende spørgsmål, hvordan danske virksomhedsledere forvalter usikkerheden. Og derudover var fokus på Europa i midten af den store positionskamp mellem USA og Kina. Læs her en reportage fra det velbesøgte julemøde på Nimb den 21. december 2023.

read more
Glædelig jul fra VL Selskabet

Glædelig jul fra VL Selskabet

Adm. direktør, Ida Bratting Kongsted og teamet ønsker glædelig jul med refleksioner over året, der gik og giver samtidig en statusopdatering på VL Forum Intranet og App.

read more
Martin Brynskov: Man kommer langt med klassiske leder-kompetencer, men…

Martin Brynskov: Man kommer langt med klassiske leder-kompetencer, men…

Martin Brynskov er en af de førende eksperter inden for kunstig intelligens i Danmark. Han er forsker på DTU og driver blandt meget andet et ambitiøst center – DTU Connecting Communities Centre – der har stort fokus på AI. Han sidder med i VL´s Advisory Board, som er med til at udfolde VL’s Årstema: ”Kræver kunstig intelligens mere intelligens ledelse?” VL Nyt har taget en snak med Martin Brynskov om, hvordan ledere kan og bør forholde sig til kunstig intelligens. Hans pointe er nemlig, at man som leder kommer rigtigt langt ved at bruge sine grundlæggende lederkompetencer. Men når det gælder AI, er man nødt til at komme tættere på; man er nødt til at prøve det selv.

read more
Mette Dyhr, VL11: Vi er allerede 17 tilmeldte

Mette Dyhr, VL11: Vi er allerede 17 tilmeldte

Mette Dyhr fra VL11 er allerede i gang med at arrangere den årlige tur med VL-gruppen. Nogle gange går den til udlandet, andre gange rundt i Danmark. Men i 2024 er der ingen tvivl: Den årlige tur med VL-gruppen skal afholdes sammen med VL Døgnet på Egeskov i juni.

read more
Pernille Halberg Salamon: Vi kan ikke forestille os, hvad AI kan ende med

Pernille Halberg Salamon: Vi kan ikke forestille os, hvad AI kan ende med

Pernille Halberg Salamon, medlem af VL’s Advisory Board, kommunaldirektør i Hørsholm Kommune, medlem af Regeringens Digitaliseringsråd og medlem af VL9, er en erfaren digitaliseringsleder i den offentlige sektor. Som et led i VL Nyts serie om Årstemaet: ”Kræver kunstig intelligens mere intelligens ledelse? giver Pernille Halberg Salamon her sit perspektiv på kunstig intelligens.

read more
Carsten Topholt: VL har en stærk vision, som vi skal stå ved

Carsten Topholt: VL har en stærk vision, som vi skal stå ved

Carsten Topholt er finansdirektør – CFO, i TV 2 og er medlem af VL17. Han har en lang og alsidig ledelseskarriere bag sig i blandt andet Finansministeriet og McKinsey & Co. Han er nyvalgt til VL´s bestyrelse og vil særligt fokusere på de stærke tværgående temaer, der evner at engagere VL-medlemmerne på tværs. VL Nyt har taget en snak med Carsten Topholt om hans visioner for VL.

read more
VL & AI – Årstema-kickoff: Kom i gang – og tænk dig om

VL & AI – Årstema-kickoff: Kom i gang – og tænk dig om

Torsdag den 26. oktober bød VL indenfor til en stærk kickoff-konference på det nye Årstema: Kræver kunstig intelligens mere intelligent ledelse? Spørgsmålet var der ikke noget entydigt svar på. Men tre pointer stod tindrende klart efter mini-konferencen: Lederen skal tættere på AI og være mere komfortabel. Organisationen skal forstå, hvilke problemer AI kan bruges til at løse. Og alle organisationer skal i gang. Hellere før end siden. Så start i det små.

read more
VL Insights: Inspiration til debat om erhvervslivets rolle

VL Insights: Inspiration til debat om erhvervslivets rolle

VL´s podcast VL Insights er netop udkommet med en ny episode med fokus på VL & AI. VL Insights er blevet modtaget rigtigt positivt af VL’s medlemmer. Det er ikke overraskende ifølge den erfarne erhvervsjournalist, Solveig Bjørnestad, der står bag det redaktionelle fokus i podcasten.

read more
VL-gruppeformandsturné: Et stadigt stærkere VL

VL-gruppeformandsturné: Et stadigt stærkere VL

De årlige møder med de over 100 VL-gruppeformænd er af meget høj prioritet. Her får VL Selskabet præcise input om hverdagslivet i grupperne. Hvad fungerer godt, og hvad bøvler man med? Samtidig har gruppeformændene mulighed for at blive opdateret på de store linjer i VL Selskabet. Det er i øvrigt en selvstændig pointe, at møderne skal være engagerende og involverende – præcist som et helt klassisk godt VL-møde. I disse uger afsluttes sensommerens turné rundt i landet.

read more