VL-medlemskab

 

Et VL-medlemskab er noget særligt. Som medlemmer optages virksomhedsledere på øverste beslutningsniveau inden for alle brancher samt ledere inden for den offentlige sektor, liberale erhverv, institutioner, organisationer, forskning og uddannelse.

En virksomhedsleder defineres som en person, der deltager i virksomhedens overordnede beslutningsproces på øverste niveau. Foruden direktører og bestyrelsesmedlemmer, optages funktionschefer i større virksomheder.

Ud over aktive virksomhedsledere kan VL-grupperne optage andre inspirerende, dagsordensættende samfundsaktører, der på forskellig vis kan bidrage til at kvalificere og udvikle indholdet i netværkets aktiviteter.

Medlemmer optages alene per invitation. Et medlemskab er som sådan et privilegium, og det forpligter den enkelte til at skabe værdi for sin VL-gruppe og bidrage til opfyldelse af Selskabets formål.

 

Hvordan kan du blive medlem?

Det er de respektive VL-grupper, der selv udpeger og inviterer potentielt nye medlemmer til deres gruppe. Du har mulighed for at sende en uopfordret ansøgning, men VL-grupperne træffer altså suverænt selv beslutning om optagelse af nye medlemmer. Læs mere her.

 

Medlemsdiversitet

VL-grupperne er kendetegnet ved høj diversitet, som de opfordres til at opretholde både ift. fag, køn, alder m.v. VL-grupperne optager ikke nye medlemmer fra en virksomhed, som i forvejen er repræsenteret i gruppen. Der optages heller ikke medlemmer fra konkurrerende virksomheder.

 

Selskabskontingent

Et medlemskab af en VL-gruppe forudsætter medlemskab af VL Selskabet. Det årlige selskabskontingent fastsættes af generalforsamlingen og dækker fysisk og virtuel deltagelse i de arrangementer, som Selskabet inviterer til på tværs af grupperne. Kontingentet giver i øvrigt adgang til VL-intranettet, VL Forum-appen, nyhedsbrevet VL Nyt samt medlemssupport. Læs mere om kontingentet her.

 

Gruppekontingent

Den enkelte VL-gruppe opkræver typisk også et gruppekontingent til at dække udgifter til gruppens egne møder og øvrige aktiviteter. Gruppekontingentet opkræves af gruppens kasserer eller formand og kan variere fra gruppe til gruppe.