Læs Vedtægterne

Læs Selskabets vedtægter her

Om VL-grupperne

 

Vores i alt ca. 4.000 medlemmer er organiseret i netværksgrupper (i daglig tale VL-grupperne), som hver består af 30-40 medlemmer. Grupperne dannes med hensyn til medlemmernes geografiske tilhørsforhold, men på tværs af brancher og sektorer i både den private og den offentlige sektor.

VL-grupperne mødes med jævne mellemrum for at udveksle erfaringer, viden og ideer på tværs af brancher og sektorer i det danske samfund – og gerne med internationalt udsyn. Disse VL-gruppemøder udgør fortrolige og uformelle rum for samtaler, oplæg og oplevelser, der kan inspirere og styrke det enkelte medlems personlige lederskab. Selskabet stræber efter at motivere dialogen i VL-grupperne til ikke kun at handle om ledelse, men også om almene samfundsforhold og ledernes roller i relation hertil.

Ud over VL-gruppemøderne inviteres medlemmerne også til Selskabets større events om højaktuelle emner, som alle tager afsæt i vores formålsparagraf:

Selskabets formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse gennem udveksling af viden og udviklende dialog for derved at bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang og generel forbedring af levevilkårene i vores land og verden omkring os.

 

Se Bestyrelsen

Hvem sidder i VL's bestyrelse