Forrige VL Events

VL-møde for nye gruppeformænd

Fredag den 18. august 2023 kl. 8:30 – 10:00

Vil du som VL-gruppeformand være klædt endnu bedre på, inden du møder de andre formandskolleger?

Formanden for en VL-gruppe er bindeled mellem Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL Selskabet) og VL-gruppen. Formanden/formandskabet inviteres derfor til formandsmøder og særarrangementer i forbindelse med f.eks. VL Årsmøde og VL Døgnet. Derudover arrangeres der virtuelle formandsmøder samt fysiske møder for formænd mhp. erfaringsudveksling samt dialogforum.

Nu inviteres særligt nye VL-gruppeformænd, der er tiltrådt posten i 2023, til et virtuelt morgenmøde, hvor fokus vil være på best practice og gode råd til rollen som VL-gruppeformand. Er du ikke ny formand, er du alligevel velkommen til at deltage og blive klædt endnu bedre på til din formandsrolle og ikke mindst til den kommende gruppeformandsturné, hvor du møder flere af dine formandskolleger.

Virtuelt møde

Kommandatgården

Det nye forsvarsforlig, forventede materialeanskaffelser og fælles muligheder med erhvervslivet

Onsdag den 30. august 2023 kl. 16.00 – 19.30
København

Endnu en gang gentages succesen, hvor VL-medlemmer er eksklusivt inviteret til at høre om Forsvarets udvikling samt det yderst relevante samarbejde mellem InterForce og erhvervslivet.

Fysisk møde

VL Døgnet 2023

Onsdag den 31. maj 2023 kl. 10.00 – 18.00
Tivoli Hotel & Congress Center

NAVIGATING UNCERTAINTY LIVE!

Årets VL-tema peger ud i den usikkerhed, som verden, danske virksomheder og VL-medlemmer netop nu og i disse tider står midt i. 

Glæd dig til at følge med her på siden, når vi løbende opdaterer programmet til VL Døgnet 2023!

Fysisk møde

VL-møde for alle gruppeformænd

Onsdag den 31. maj kl. 9.00 – 9.50
Tivoli Hotel & Congress Center

Traditionen tro vil vi gerne invitere alle VL-gruppeformænd til gruppeformandsmøde inden åbningen af selve VL Døgnet i Tivoli Hotel & Congress Center.

Vi byder på en lækker morgenmad, og VL Selskabets bestyrelse vil være til stede. I får mulighed for i mindre grupper at drøfte konkrete emner omkring, hvordan vi bedst styrker samarbejdet imellem VL-grupperne og VL Selskabet. Yderligere vil vi løfte sløret for eftermiddagens engagerende session og hvordan I efterfølgende kan anvende ’Ledelse af dilemmaer’ samt resultaterne fra VL-analysen ’Navigating Uncertainty’ i jeres respektive VL-grupper.

Tilmelding til formandsmødet er separat fra VL Døgnet og foretages her.

Hvis du som formand er forhindret i at deltage, opfordres du til at sende invitationen til en anden repræsentant fra din VL-gruppe.

Fysisk møde

VL-møde for nye gruppeformænd

Fredag den 31. marts 2023 kl. 8.30 – 10.00

Formanden for en VL-gruppe er bindeled mellem Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL Selskabet) og VL-gruppen. Formanden/formandskabet inviteres derfor til formandsmøder og særarrangementer i forbindelse med f.eks. VL Årsmøde og VL Døgnet. Derudover arrangeres der virtuelle formandsmøder samt fysiske møder for formænd mhp. erfaringsudveksling samt dialogforum. Bed gerne en anden fra gruppen om at deltage, hvis du ikke selv har tid. Det vigtigste er, at gruppen er repræsenteret.

Fredag den 31. marts 2023 inviteres særligt nye VL-gruppeformænd, der er tiltrådt posten i 2022/2023, til et virtuelt formiddagsmøde, som modereres af VL Selskabets adm. direktør Ida Bratting Kongsted. Fokus vil være på best practice og gode råd til rollen som VL-gruppeformand.

Tættere på datoen vil nye gruppeformænd modtage en e-mail-invitation med link til Microsoft Teams. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Virtuelt møde

VL-møde for internationale gruppeformænd

Mandag den 27. marts 2023
(Teams: USA/Europa og Asien/Europa)

Virtuelt møde

VL Julemøde 2022

Torsdag den 22. december kl. 16.00 – 19.00
I Tivoli på Nimb

VL afholdt traditionen tro vores årlige julemøde i Tivoli på Restaurant Nimb i København.

Alle internationale VL-medlemmer samt danske gruppeformænd var inviteret til en hyggelig og spændende faglig eftermiddag med fokus på en Global Update 2022 fra dansk perspektiv.

Alle øvrige VL-medlemmer var inviteret til at deltage virtuelt.

VL Generalforsamling & et globalt erhvervsperspektiv

Torsdag d. 13. oktober kl. 09:00-12:00 bød VL indenfor til den årlige Generalforsamling samt Årsmøde, der blev afholdt på den smukke Langelinie Pavillonen. Årsmødet blev også livestreamet til virtuelt tilmeldte.

Vi havde dernæst inviteret 4 eksperter til at give os et sjældent indblik i den internationale erhvervspolitiske situation og betydningen for vores danske virksomheder i forhold til vigtige emner som krigen i Ukraine, energikrisen, inflationen, klimaindsatsen og tech-kapløbet.

Dramatiske geopolitiske udfordringer og fremtiden for det danske forsvar

Den 28. september og den 5. oktober i henholdsvis København og Aarhus var VL-medlemmer eksklusivt inviteret til at høre om Forsvarets udvikling samt det yderst relevante samarbejde mellem InterForce og erhvervslivet fra blandt andet Viceforsvarschef, Generalløjtnant Kenneth Pedersen og Formand for InterForces landskomité, fhv. minister Søren Gade

Fysiske møder