Kommende VL Events

VL-møde for internationale gruppeformænd

Onsdag den 4. oktober kl. 15.30 – 17.00

og

fredag d. 6. oktober kl. 9.00 – 10.30

Formanden for en VL-gruppe er bindeled mellem Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL Selskabet) og VL-gruppen. Formanden/formandskabet inviteres derfor til formandsmøder og særarrangementer i forbindelse med f.eks. VL Årsmøde og VL Døgnet. Derudover arrangeres der virtuelle formandsmøder samt fysiske møder for formænd mhp. erfaringsudveksling samt dialogforum.

Nu inviteres særligt gruppeformænd for internationale VL-grupper til et virtuelt møde, hvor fokus vil være på erfaringsudveksling og styrkelse af VL på internationalt plan.

Du kan vælge mellem et morgenmøde eller et eftermiddagsmøde, afhængig af din aktuelle tidszone.

Invitation kommer snarest. Sæt kryds i kalenderen

Virtuelle møder

VL-møde for nye VL-medlemmer

Torsdag den 5. oktober 8.30 – 10.00

VL-grupperne mødes med jævne mellemrum for at udveksle erfaringer, viden og ideer på tværs af brancher og sektorer i det danske samfund – og gerne med internationalt udsyn. VL Selskabet stræber efter at motivere dialogen i VL-grupperne – både i forhold til den aktuelle ledelsesdagsorden, men også i forhold til almene samfundsforhold og ledernes roller i relation hertil.

Ud over VL-gruppemøderne inviteres medlemmerne også til VL Selskabets større events om højaktuelle emner, som alle tager afsæt i vores formålsparagraf.

Derudover inviteres særligt nye medlemmer, der er indmeldt i 2023, til et virtuelt morgenmøde, hvor fokus vil være på en god onboarding-proces og gode råd til et udbytterigt medlemskab.

Invitation kommer snarest. Sæt kryds i kalenderen

Virtuelt møde

Generalforsamling i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Torsdag den 26. oktober 2023 kl. 9.00-13.00
Børssalen

Generalforsamlingen vil blive afviklet i forbindelse med en tidsaktuel konference.

Mere info følger snarest – sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Fysisk & virtuelt møde

VL Julemøde 2023

Torsdag den 21. december 2023 kl. 16.00 – 19.00

Fysisk for internationale VL-medlemmer og danske VL-gruppeformænd.

Virtuelt for alle øvrige VL-medlemmer.

Mere info følger snarest – sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Fysisk & virtuelt møde

VL Døgnet 2024

Torsdag den 6. juni 2024 kl. 10.00 – 18.00
Egeskov Slot

Kræver kunstig intelligens mere intelligent ledelse?

Med automatisering og robotteknologi følger åbenlyse fordele og fantastiske fremtidsperspektiver. Men udviklingen sker så eksplosivt, at konsekvenserne kan være svære at overskue.
Hvordan ruster vi os til at lede i et landskab, hvor maskiner bliver en naturlig del af medarbejderstaben, og kravene til vores teknologiforståelse vokser i takt med behovet for menneskelig indføling?
Alt det og meget mere søger vi at finde svar på til VL Døgnet 2024.

Glæd dig til at følge med, når vi løbende opdaterer programmet!

Fysisk møde

Essensen af VL’s formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse og bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang. Det har – i god dialog med VL-formændene – givet os anledning til at genbesøge de tre foregående årstemaer (Verdensmål, Responsible Business og Digital Reshaping) og forene dem i årstemaet for 2022: Sustainable Leadership.

Det er vores håb, at Sustainable Leadership-temaet vil være til inspiration for kommende og engagerende møder i jeres VL-grupper. Udover de virtuelle sessioner, planlægger vi også fysiske møder og vil stille materialer til rådighed, som I kan arbejde videre med i grupperne eller jeres virksomhed.

God arbejdslyst med årstemaet!

Vidste du, at du kan se VL WEB TV, lige når det passer dig? 

Vidste du, at du kan opleve VL’s mange udsendelser online på VL WEB TV på din telefon, tablet, computer eller endda på din TV-skærm, lige når det passer dig?

Bemærk, at nogle af produktionerne, som f.eks. Digital Reshaping-serien med Clement Kjersgaard, er forbeholdt VL-medlemmer og kræver password. Skriv endelig til os på info@vl.dk, hvis du mangler login til de låste sider.

 
VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Selskabets formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse gennem udveksling af viden og udviklende dialog for derved at bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang og generel forbedring af levevilkårene i vores land og verden omkring os.
VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Selskabets formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse gennem udveksling af viden og udviklende dialog for derved at bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang og generel forbedring af levevilkårene i vores land og verden omkring os.