VL Events

VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for
moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang,
sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

 

VL Events

VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for
moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang,
sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

 

VL Events

VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for
moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang,
sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

 

VL Events

VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for
moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang,
sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

 

VL Events

VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for
moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang,
sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

 

Erklæring vedr. den seneste information om Coronavirus (COVID-19)

Vi tager ansvar i forbindelse med møder i VL-regi, især i en tid med sundhedsmæssige bekymringer om Coronavirus (COVID-19). Derfor har vi i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse valgt at AFLYSE ALLE PLANLAGTE FYSISKE ARRANGEMENTER FREM TIL AUGUST 2020. 

Det er vigtigt at understrege, at Selskabets aflysninger ikke gør sig gældende for arrangementer planlagt af og med egen VL-gruppe, men vi opfordrer dig til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger nøje: https://www.sst.dk/da

Ved spørgsmål vedr. din egen VL-gruppes møder, bedes du venligst kontakte din VL-gruppeformand. Ved spørgsmål vedr. Selskabets arrangementer, bedes du venligst kontakte VL-sekretariatet på info@vl.dk

Pas på dig selv.

De bedste hilsener

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

VL Events

VL holder mange arrangementer. Flere hundrede om året. Alle VL Events har formålet som omdrejningspunkt:

“Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.”

Hovedparten af arrangementerne foregår i de aktive VL-grupper, med og hos medlemmerne. Hver gruppe holder typisk mellem 6 og 8 årlige møder. De fleste i form af morgen eller gå-hjem-møder. Mange grupper arrangerer også Døgnmøde eller ture til udlandet for at styrke de personlige relationer, netværket – og sikre at man kommer i dybden med de faglige emner, der alle kredser om ledelse.

Selskabet arrangerer også en række større, højt profilerede tværgående møder,  hvortil alle VL-medlemmer inviteres. Det er for eksempel vor generalforsamling, det årlige VL Døgn, der er Danmarks førende konference for virksomhedsledere, møder med de internationale VL-grupper, de mange formænd for grupperne etc.

På denne side præsenterer vi de tværgående VL Events – både virtuelle og fysiske – som planlægges.

Ret gerne henvendelse til sekretariatet på info@vl.dk, hvis du har spørgsmål.

(Arrangementerne er kun for VL-medlemmer.)

 
 
 

 

RESPONSIBLE BUSINESS

– A Competitive Advantage

 
 
 
v
 

Årstemaet 2020

‘Responsible Business – A Competitive Advantage’ følger op på temaet ‘FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter’ med et vigtigt perspektiv på verdensmålene.

6/10/2020 – 09.00 – 13.00

Generalforsamling 2020

Programmet er under planlægning