VL Events

VL Formandsmøder

Tilmeld dig VL formandsmøder i august & september som foregår i Aalborg, Aarhus, Vejle, København & Odense.

Fysiske møder

Greenwashing og kommunikation om bæredygtighed

Den 6. september 2022

Clement Kjersgaard går i dialog med et kompetent panel om temaet greenwashing. Bæredygtighed skal kunne dokumenteres, kan det ikke det, så er der tale om greenwashing. Greenwashing risikerer nemlig at give et alvorligt tilbageslag for forsøg på at være grønnere, end man er som virksomhed.

Virtuelt møde

VL-møder for internationale formænd

Mere infomation følger
(Teams: USA/Europa og Asien/Europa)

Virtuelt møde

Danmarks sikkerhedspolitiske situation og Forsvarets udvikling i lyset heraf

København den 28. september kl. 16.00 – 19.30
(Ridehuset, Frederiksberg Slot)
Aarhus den 5. oktober kl. 16.00 – 19.30
(Danske Bank, Aarhus)

Glæd dig til at høre spændende indlæg fra blandt andet Forsvarschef, General Flemming Lentfer, Formand for Interforces landskomité, fhv. minister Søren Gade samt Formand for InterForce Hovedstaden, Martin Bøge Mikkelsen.

Fysiske møder

VL generalforsamling og Årsmøde

Den 13. oktober kl. 9.00 – 12.00

Generalforsamling & Årsmøde på Langelinie Pavillonen.
På Årsmødet har vi fokus på verdenssituationen her og nu set fra 2-3 internationale toplederes synsvinkler. Indtil videre er Ulrik Vestergaard Knudsen (Deputy Secretary General for OECD) bekræftet, og vi arbejder på en dansk repræsentant i Kina og i USA.

Fysisk & virtuelt møde

Julemøde for de internationale medlemmer og danske VL-formænd

Den 22. december kl. 16.00 – 19.00 på Nimb

Fysisk & virtuelt møde

Nytårskur danske VL-formænd

Den 5. januar 2023

Virtuelt møde

VL-møder for internationale formænd

Den 19. april 2023
(Teams: USA/Europa og Asien/Europa)

Virtuelt møde

VL Døgnet 2023

Den 31. maj Tivoli Hotel & Congress Center 

Fysisk & virtuelt møde

Folkemødet – Bornholm

Den 15. – 18. juni 2023
VL deltager på Folkemødet 2023

Fysisk møde

Essensen af VL’s formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse og bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang. Det har – i god dialog med VL-formændene – givet os anledning til at genbesøge de tre foregående årstemaer (Verdensmål, Responsible Business og Digital Reshaping) og forene dem i årstemaet for 2022: Sustainable Leadership.

Det er vores håb, at Sustainable Leadership-temaet vil være til inspiration for kommende og engagerende møder i jeres VL-grupper. Udover de virtuelle sessioner, planlægger vi også fysiske møder og vil stille materialer til rådighed, som I kan arbejde videre med i grupperne eller jeres virksomhed.

God arbejdslyst med årstemaet!

VIDSTE DU, AT du kan se VL WEB TV, lige når det passer dig? 

Vidste du, at du kan opleve VL’s mange udsendelser on-line på VL WEB TV på din telefon, Ipad, computer eller endda på din TV-skærm, lige når det passer dig?

Bemærk at nogle af produktionerne, som Digital Reshaping-serien med Clement Kjersgaard, er forbeholdt VL-medlemmer og kræver password. Skriv endelig til os på info@vl.dk, hvis du mangler login til de låste sider.

 
VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Selskabets formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse gennem udveksling af viden og udviklende dialog for derved at bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang og generel forbedring af levevilkårene i vores land og verden omkring os.
VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Selskabets formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse gennem udveksling af viden og udviklende dialog for derved at bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang og generel forbedring af levevilkårene i vores land og verden omkring os.