VL Events

 
VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Selskabets formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse gennem udveksling af viden og udviklende dialog for derved at bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang og generel forbedring af levevilkårene i vores land og verden omkring os.

 

VL Events

 
VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Selskabets formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse gennem udveksling af viden og udviklende dialog for derved at bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang og generel forbedring af levevilkårene i vores land og verden omkring os.

 

VL Events

 
VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Selskabets formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse gennem udveksling af viden og udviklende dialog for derved at bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang og generel forbedring af levevilkårene i vores land og verden omkring os.

 

VL Events

 
VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Selskabets formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse gennem udveksling af viden og udviklende dialog for derved at bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang og generel forbedring af levevilkårene i vores land og verden omkring os.

VL Events

VI ER IKKE KUN UDE PÅ AT SKABE EN BEDRE INDSIGT FOR HVER ISÆR
Selskabets formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse gennem udveksling af viden og udviklende dialog for derved at bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang og generel forbedring af levevilkårene i vores land og verden omkring os.

 

Erklæring vedr. den seneste information om Coronavirus (COVID-19)

Vi tager ansvar i forbindelse med møder i VL-regi, især i en tid med sundhedsmæssige bekymringer om Coronavirus (COVID-19), og vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger nøje: https://www.sst.dk/da.

Ved spørgsmål vedr. din egen VL-gruppes møder, bedes du venligst kontakte din VL-gruppeformand. Ved spørgsmål vedr. Selskabets arrangementer, bedes du venligst kontakte VL-sekretariatet på info@vl.dk

Pas på dig selv.

De bedste hilsener

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

VL Events

VL holder mange arrangementer. Flere hundrede om året. Alle VL Events har formålet som omdrejningspunkt:

Selskabets formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse gennem udveksling af viden og udviklende dialog for derved at bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang og generel forbedring af levevilkårene i vores land og verden omkring os.

Hovedparten af arrangementerne foregår i de aktive VL-grupper, med og hos medlemmerne. Hver gruppe holder typisk mellem 6 og 8 årlige møder. De fleste i form af morgen eller gå-hjem-møder. Mange grupper arrangerer også Døgnmøde eller ture til udlandet for at styrke de personlige relationer, netværket – og sikre at man kommer i dybden med de faglige emner, der alle kredser om ledelse.

Selskabet arrangerer også en række større, højt profilerede tværgående møder,  hvortil alle VL-medlemmer inviteres. Det er for eksempel generalforsamlingen/topmøde, det årlige VL Døgn, der er Danmarks førende konference for virksomhedsledere, møder med de internationale VL-grupper, de mange formænd for grupperne etc.

På denne side præsenterer vi de tværgående VL Events – både virtuelle og fysiske – som planlægges.

Ret gerne henvendelse til sekretariatet på info@vl.dk, hvis du har spørgsmål.

(Arrangementerne er kun for VL-medlemmer.)

Årstemaet DIGITAL RESHAPING stiller sig på skuldrene af de to foregående års VL-temaet; Responsible Business – A Competitive Advantage og FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter. Temaet lanceres på generalforsamling og vil gennem efteråret og næste forår inspirere og engagere VL-medlemmerne til konkret handling gennem dialog, erfaringsudveksling og en række spændende både virtuelle og fysiske events. God arbejdslyst med årstemaet!

Nimb 2021

VL-julemøde for de internationale grupper & VL-formænd

Onsdag den 22. december 2021, kl. 16.00-19.00, Nimb i Tivoli eller på Zoom.

Fyrtårn

VL Døgnet 2022

Torsdag den 12. maj 2022

Programmet er under udarbejdelse!