Essensen af VL’s formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse og bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang. Det har – i god dialog med VL-formændende – givet os anledning til at genbesøge de tre foregående årstemaer (Verdensmål, Responsible Business og Digital Reshaping) og forene dem i årstemaet for 2022: Sustainable Leadership

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL) er non-profit netværket for erhvervslivets øverste ledere og meningsdannere. Vores formål tager afsæt i den paragraf, som blev formuleret ved Selskabets stiftelse den 8. april 1965:

Selskabets formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse gennem udveksling af viden og udviklende dialog for derved at bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang og generel forbedring af levevilkårene i vores land og verden omkring os.  

Tak og tone

Den lille bog Tak og Tone er både en påskønnelse og en påmindelse. Vi takker for, at der i sammenhæng med VL-møderne er nogle former og normer, som alle udviser stor lyst til at respektere og håndhæve. Og vi benytter lejligheden til at minde om, hvilke uskrevne skikke vores sammenslutning bygger på. Det er altså ikke et regelsæt du holder i hånden.
Blot en stille hvisken.

 

Fokus

Faste møder med VL-formændene sikrer den rigtige retning

VL Selskabet består af næsten 120 danske og internationale grupper. Det er meget vigtigt for os, at kontakten med de mange grupper og Selskabet er så tæt, direkte og frekvent som muligt. Derfor prioriterer vi blandt andet årlige regionale besøg med formændene og andre repræsentanter for VL-Gruppens bestyrelse. I eftersommeren 2021 blev det til seks store møder, hvor både de større strategiske linjer, fremtiden for VL og VL’s Why blev diskuteret, hvilket førte til et opdateret formål samt skærpede medlemskriterier, der blev vedtaget på Generalforsamlingen i oktober.

Året der gik, Kontingent, nyt Årstema og VL’s Formål

HUSK at se videoen fra Generalforsamlingen. Her får du et hurtigt overblik over de mange aktiviteter, der er løbet af stablen det seneste år, bestyrelsens begrundelse for kontingentforhøjelsen og VL’s opdaterede Formål. Du får også en præsentation af Årstemaet 2022, nemlig ’VL Sustainable Leadership’.

Læs de nye vedtægter og læs VL’s opdaterede formål her

VL-grupperne har siden 1965 været et billede på indbegrebet af erhvervslivets top. Ved det netop overståede VL-døgn blev tilskueren mindet om et simpelt faktum: Tiden – og trenden – er skiftet

En høj koncentration af farvede sneakers og dagens største bifald til en amerikansk professor, der foreslog større beskatning af de velstående. Tiden står ikke stille – heller ikke hos den mest prestigiøse netværksudbyder, VL- grupperne, hvor spydspidsen af dansk erhvervsliv mødes for at vende store og små problemstillinger, der i denne uge samledes for at fejre sig selv til VL-Døgnet.

VL Nyt

VL LIVE fra Tivoli

VL LIVE fra Tivoli

ONSDAG den 22. december kl. 16.30, sender vi LIVE fra VL’s Julemøde på Nimb i Tivoli med VL-formænd og alle medlemmer af de internationale VL-grupper, som er i Danmark over julen. På det traditionsrige GLOBAL UPDATE glæder det os at kunne byde velkommen til Udenrigsminister Jeppe Kofod, Nationalbankdirektør Signe Krogstrup (VL3), Britt Meelby Jensen, CEO fra Atos Medical (VL46), og Deputy Secretary General Ulrik Vestergaard Knudsen fra OECD.

læs mere
John Wagner er nyt bestyrelsesmedlem i VL

John Wagner er nyt bestyrelsesmedlem i VL

På VL´s generalforsamling i oktober blev John Wagner valgt som nyt bestyrelsesmedlem i VL. John Wagner er tidl. formand for VL9 og administrerende direktør for De Samvirkende Købmand. VL Nyt har mødt John Wagner til en snak om, hvordan han ser VL nu og i fremtiden.

læs mere

Vi giver VL-medlemmerne ordet

“Som leder skal du udvise ro, sørge for at kende dine ansattes behov og vise retningen. Så gør det ikke noget, at vi er udsat for omstillinger.”

Camilla Rygaard-Hjalsted

adm. direktør, Digital Hub Denmark. Medlem af VL68, København.

“VL skal være toppen af poppen. Når spidserne fra de store danske virksomheder mødes til VL Døgn, skal det skabe overskrifter i pressen. Der er rigtig mange netværk at konkurrere med i dag, så VL må kæmpe for den opmærksomhed – men det kan lykkes at sætte en dagsorden, som det var tilfældet med Verdensmålene Live i FN Byen. Det demonstrerede for omverdenen, at VL tager action på vigtige samfundstemaer.”
Nina Carlslund

adm. direktør, Hotel Scandic i Aarhus. Formand for VL 38