The Reboot

 

26. oktober 2021

Vi mødes i Dronningesalen, Den Sorte Diamant i København

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL) er det førende danske non profit netværk for C-suite executives – virksomhedsledere, bestyrelsesmedlemmer, virksomhedsejere, politiske ledere og opinionsdannere.

Selskabets formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land. –  april 1965

Tak og tone

Den lille bog Tak og Tone er både en påskønnelse og en påmindelse. Vi takker for, at der i sammenhæng med VL-møderne er nogle former og normer, som alle udviser stor lyst til at respektere og håndhæve. Og vi benytter lejligheden til at minde om, hvilke uskrevne skikke vores sammenslutning bygger på. Det er altså ikke et regelsæt du holder i hånden.
Blot en stille hvisken.

 

Fokus

Der er lukket for on-line tilmelding. Venligst skriv til VL-sekretariatet på info@vl.dk for at blive tilmeldt.

Pandemien har vist os vigtigheden af omstillingsparathed. Men overgangen til en ny normal afhænger af lederskabets mod til at reboote og sætte en ny kurs. Med konkrete cases og udveksling af viden vil du på VL Døgnet blive inspireret til at se nye muligheder og turde gribe ud efter dem.

Vi glæder os til at mødes sådan rigtigt igen. Denne gang i Den Sorte Diamant, tirsdag den 26. oktober hvor vi har gjort noget særligt ud af rammerne for at bygge nye relationer og styrke dit netværk med ligesindede.

Vel mødt!

Faste møder med VL-formændene sikrer den rigtige retning

VL-Selskabet har netop været på roadshow landet rundt for at give status på og få input fra VL-formændene til bestyrelsens igangværende strategiproces for fremtidens VL. Turen gik til Aalborg, Aarhus, Trekant-området, Odense og sluttede med to møder i København. Vi vil i den kommende periode fortælle meget mere om møderne og ikke mindst lade formændene komme til orde. Her er en video, der fanger stemningen på et af møderne i København.

Interviewserie om Digital Reshaping

De kommende år skal de digitale teknologier bidrage til en sundhedsmæssig, økonomisk og grøn genopretning oven på coronakrisen. Det forudsætter et massivt og kontinuerligt kompetenceløft, modige investeringer, et innovativt vækstlag af virksomheder og en etisk samfundsansvarlig holdning til anvendelsen af de nye teknologier, som kan blive et konkurrenceparameter for Danmark. 

VL Nyt

Roadtrip til VL-grupperne, der tegner fremtiden

Roadtrip til VL-grupperne, der tegner fremtiden

VL Selskabet har de seneste måneder været i tæt dialog med mange formænd og repræsentanter for de over 120 VL-grupper. Målet har været at involvere formændene i VL´ strategiske retning. Roadshowet gennem Danmark har også været indsigtsfuldt i forhold til at komme tættere på gruppernes hverdag. Læs her, hvordan Jette Ditlev, formand fra VL30 og Ilhami Alici, der er formand for VL89, arbejder med VL-grupperne.

læs mere

Vi giver VL-medlemmerne ordet

“Jeg tænker faktisk, at vi skal holde fast i de planer, vi havde før corona. Allerede dengang havde vi gang i en masse gode ting, men så ændrede verden sig. Vi skal igen have fokus på alle vores klimatiltag, fokus på packaging og plastik og se på, hvordan vi kan reducere og udfase al plastik. Det arbejde var så småt i gang inden pandemien. I øjeblikket oplever vi leveringsudfordringer og logistikproblemer, men mht. klimadagsordenen fortsætter vi, hvor vi slap.”
Mads Friis

CEO, McDonalds Danmark. Medlem af VL11

“Fra hvidvasksagen i Estland i 2018 til inkassosagen herhjemme i 2020 – det har klart været meget hårdt for bankens image, og vi er i gang med en turnaround, en oprydning, som skal sørge for, at den slags sager ikke gentager sig.”

Thomas Mitchell

CCO, Danske Bank (VL11)