Hjemmesidevilkår

Senest opdateret juni 2018

 
1 Generelt
1.1 Vl.dk (”Websitet”) er ejet af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, CVR-nummer 54 76 36 11, Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K.
1.2 I vores vilkår bruger vi ”os”, ”vi”, ”vores” og ”VL Selskabet”, hvilket henviser til Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Udtryk som ”dig” og ”dit” henviser til alle, der tilgår Websitet.
1.3 Når du anvender vores Website accepterer du automatisk vilkårene, som er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.
1.4 For oplysninger om vores brug af personoplysninger, henviser vi til vores Persondatapolitik.
1.5 For oplysninger om vores brug af cookies mv., henviser vi til vores Cookiepolitik.
2 Vores service
2.1 Selskabets formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.
2.2 VL Selskabet arbejder for at klæde vores medlemmer på til at løfte ledelsesfunktionens opgaver, men også til at varetage det særlige ansvar, der medfølger erhvervslivets ledere som medborgere i det danske samfund.
3 Oplysninger på Websitet
3.1 Vi gør venligst opmærksom på, at vores blogs, artikler, presseklip og andre oplysninger er udtryk for vores bud på relevant og nyttigt indhold for dig. Vi bestræber os altid på at levere korrekt og tidssvarende indhold, men kan ikke garantere for rigtigheden af dette.
3.2 Informationerne kan på denne baggrund ikke tages til udtryk for eller erstatte professionel rådgivning.
4 Links til andre hjemmesider
4.1 I det omfang vi linker til tredjeparters hjemmesider, gør vi opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for eller kan kontrollere disse tredjeparters indhold eller øvrige aktiviteter på deres hjemmesider.
4.2 Vi anbefaler, at du læser tredjeparternes egne vilkår for brugen af deres hjemmeside, herunder anvendelse af personoplysninger og brugen af cookies mv.
5 Ansvarsbegrænsning
5.1 Vi er ikke ansvarlige for noget direkte eller indirekte tab, som følger af din brug af Websitet, medmindre det følger direkte af ufravigelig lovgivning.
6 Immaterielle Rettigheder
6.1 Ophavsrettighederne til data, indhold og information, som bliver vist på Websitet er ophavsretligt beskyttet. Du er tilladt at printe, kopiere, overføre eller opbevare udtræk af materiale og information vist på Websitet til personligt, ikke-kommercielt brug.
6.2 Du er uberettiget til at krænke andres eller vores rettigheder gennem brugen af Websitet.
6.3 Vi gør opmærksom på, at du er erstatningsansvarlig for ethvert tab, som du er skyld i på grund af din overtrædelse af ovenstående bestemmelser.
7 Lovvalg og værneting
7.1 Disse vilkår er underlagt dansk ret hos de danske domstole.
8 Ændringer
8.1 Vi forbeholder os retten til at ændre vores vilkår for brugen af Websitet fra tid til anden. Du er selv ansvarlig for at orientere dig i den senest opdaterede version af vilkårene.
9 Kontaktoplysninger
9.1 Hvis du har nogen spørgsmål eller øvrige henvendelser angående vores vilkår, bedes du skrive til info@vl.dk.