Persondatapolitik

Senest opdateret januar 2023

1. Generelt
1.1. Denne hjemmeside er ejet af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, CVR-nummer 54 76 36 11, Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K.
1.2. Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (”vi”, ”vores”, ”os”, ”VL Selskabet”) er optaget af at beskytte dine personoplysninger.
1.3. Denne politik (”Persondatapolitikken”) forklarer hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, når du besøger vores hjemmeside (”Hjemmesiden”), hvornår og hvorfor vi indsamler oplysningerne, hvordan vi benytter dem, forudsætningerne for vores videregivelse til andre, samt hvordan vi opbevarer dem sikkert.
1.4. Du bedes venligst læse Persondatapolitikken grundigt igennem for at forstå, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

2. Hvem er vi
2.1. VL Selskabet er en forening registreret i Danmark med CVR-nummer 54 76 36 11. Vi holder til på Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K.

3. Informationer vi indsamler direkte fra dig
3.1. Vi indsamler forskellige oplysninger om dig, når du besøger og anvender Hjemmesiden.
3.2. Forespørgsler/tilmeldinger

  • Når du sender os en forespørgsel eller tilmelder dig et arrangement gennem vores online formularer, anvender vi de informationer, du har oplyst i formularen, til at svare dig eller registrere dig til arrangementet.

3.3. Feedback

  • For at sikre os at de services, vi tilbyder, imødekommer dine krav, kan vi bede om din feedback i form af spørgeundersøgelser, kundetilfredshedsanalyser eller markedsundersøgelser. Enhver feedback du giver os, vil udelukkende blive brugt med henblik på at forbedre vores services og vil ikke blive offentliggjort.

 4. Sikkerhed

4.1. Alle dine oplysninger opbevares på sikre servere hos os eller vores godkendte databehandlere inden for EU og i medfør af EU US Privacy Shield aftalen.

4.2. Vi opretholder fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.

4.3. På trods af vores bestræbelser på at etablere et sikkert miljø for Hjemmesiden bør du vide, at ingen information er fuldstændig sikker på internettet. Du bør derfor altid inddrage fornødne sikkerhedsforanstaltninger på dit eget udstyr.

 5. Opbevaringstid

5.1. Vi opbevarer dine data indtil de ikke længere er nødvendige for os at behandle. I visse situationer, kan det være vanskeligt på forhånd at give en nøjagtig tidsramme, men nedenstående afsnit viser vores ramme for behandlingstiden af dine oplysninger.
5.2. Henvendelser fra dig:

  • Opbevares indtil 6 måneder efter endt behandling.

5.3. Feedback:

  • Opbevares op til 5 år efter modtagelse. Vi gemmer så vidt muligt din feedback i anonym form og har en lang opbevaringstid for at kunne måle vores egen indsats over tid.

5.4. Såfremt vi har grund til at opbevare dine oplysninger, som led i beskyttelsen af vores legitime interesser, herunder f.eks. juridiske tvister, forbeholder vi os at opbevare dine oplysninger i længere tid og minimum indtil sagens afslutning.

6. Deling af dine oplysninger
6.1. Vi deler dine oplysninger med tredjeparter, når det er nødvendigt for at yde dig vores service. Ved tredjeparter forstås følgende:

  • Samarbejdspartnere
  • Sikkerhedsgodkendte databehandlere, som hjælper os med IT- eller andre tjenesteydelser

6.2. Når vi deler oplysninger med samarbejdspartnere, skal du være opmærksom på, at disse måske allerede har informationer om dig, indsamlet på anden vis, f.eks. hvis du har haft kontakt med dem i anden sammenhæng.

6.3. Vi deler også dine oplysninger med ovenstående eller andre tredjeparter, hvis vi er forpligtet hertil som følge af lovgivningen, eller for at vi eller koncernen kan beskytte vores interesser i en juridisk tvist.

7. Dine rettigheder

7.1. Du er velkommen til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet, slettet eller udleveret oplysninger. Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt til info@vl.dk.

7.2. Vi forbeholder os ret til at behandler og/eller videregive dine personoplysninger uden for de beskrevne anvendelsesområder, såfremt vi udtrykkeligt forpligtes hertil som følge af lovgivningen, eller med det formål at beskytte vores interesser i en juridisk tvist.

7.3. Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du først henvende dig til os. Kan vi ikke hjælpe dig, kan du klage til Datatilsynet.

8. Ændringer
8.1. Vi forbeholder os retten til at ændre Persondatapolitikken fra tid til anden. Hvis der er tale om væsentlige ændringer vil vi oplyse dig via e-mail, såfremt du har en medlemsprofil i vores database.

9. Kontaktoplysninger
9.1. Hvis du har nogen spørgsmål eller øvrige henvendelser angående vores persondatapolitik, bedes du skrive til info@vl.dk.