DIGITAL
RESHAPING

 

 

 

De kommende år skal de digitale teknologier bidrage til en økonomisk, sundhedsmæssig og grøn genopretning oven på coronakrisen. Det kræver et stærkt og ansvarligt lederskab. Derfor tager VL initiativ til ‘Digital Reshaping’.

 

12 eksperter fra virksomheder og universiteter har sagt ja til at komme med input til det nye årstema og VL Døgnet 2021 om Digital Reshaping. Alle har de store ambitioner på dansk erhvervslivs vegne, når det gælder den digitale udvikling og nye forretningsmuligheder.
Læs mere her

Advisory Board

DIGITAL RESHAPING

 

De kommende år skal de digitale teknologier bidrage til en sundhedsmæssig, økonomisk og grøn genopretning oven på coronakrisen. Det forudsætter et massivt og kontinuerligt kompetenceløft, modige investeringer, et innovativt vækstlag af virksomheder og en etisk samfundsansvarlig holdning til anvendelsen af de nye teknologier, som kan blive et konkurrenceparameter for Danmark.

Det starter med et stærkt lederskab forankret i forståelsen af de digitale potentialer, et strategisk holdningsskift til måden at sætte kursen og udvikle forretningen på i en ny virkelighed med hastige forandringer af markeder og produkter og nye krav til kompetencer og robusthed.

Vi søger med årstemaet efter det store billede. Hvordan nye teknologier ikke bare skal bruges til at gøre vores hverdag lettere, men til nu at kravle højere op i ambitionsniveau: Hvordan vi får skabt en bedre verden end den, vi kom fra, inden coronaen.

Sundhedskrisen har vist os, at selv stærke nationer og stærke økonomier kan blive sårbare på få uger. At vi har brug for at bygge et mere robuste samfund.

‘Digital Reshaping’ stiller sig på skuldrene af de to foregående VL-temaer; ‘Responsible Business – A Competitive Advantage’ og ‘FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter’.

Læs rapport fra Årsmødet

Virtuel Serie: Digital Reshaping

 

Verden har på få måneder vundet flere år på den digitale udvikling, og det digitale forspring giver håb om en hurtigere genopretning efter coronakrisen. I den virtuelle serie om Digital Reshaping inviterede vi førende eksperter og virksomhedsledere til at medvirke i interaktive diskussioner om det vigtige emne. Nedenfor viser vi en oversigt over de afholdte episoder.

Se videoer fra Topmødet

Se optagelserne fra VL Topmødet. Siden er forbeholdt VL-medlemmer og kræver password. Skriv gerne til os i VL-sekretariatet, hvis du har brug for hjælp til at logge på.

 

Intro til Årstema 2021

Læs bestyrelsesformand  Lisbeths Knudsen intro til VL Årstema 2021 – Digital Reshaping

Episode 1


Digital tillid og ansvarlighed

Episode 2


Det Digitale Potentiale

 

Episode 3


Digital Strategi – ikke kun digitalt redskab

Episode 4


Digitale Kompetencer

Episode 5


Digital Robusthed

VL Topmøde – 06/05/2021

Læs om mødet