DIGITAL
RESHAPING

 

 

 

De kommende år skal de digitale teknologier bidrage til en økonomisk, sundhedsmæssig og grøn genopretning oven på coronakrisen. Det kræver et stærkt og ansvarligt lederskab. Derfor tager VL initiativ til ‘Digital Reshaping’.

 

Intro til Årstema 2021

Læs bestyrelsesformand  Lisbeths Knudsen intro til VL Årstema 2021 – Digital Reshaping

DIGITAL RESHAPING

 

De kommende år skal de digitale teknologier bidrage til en sundhedsmæssig, økonomisk og grøn genopretning oven på coronakrisen. Det forudsætter et massivt og kontinuerligt kompetenceløft, modige investeringer, et innovativt vækstlag af virksomheder og en etisk samfundsansvarlig holdning til anvendelsen af de nye teknologier, som kan blive et konkurrenceparameter for Danmark.

Det starter med et stærkt lederskab forankret i forståelsen af de digitale potentialer, et strategisk holdningsskift til måden at sætte kursen og udvikle forretningen på i en ny virkelighed med hastige forandringer af markeder og produkter og nye krav til kompetencer og robusthed.

Vi søger med årstemaet efter det store billede. Hvordan nye teknologier ikke bare skal bruges til at gøre vores hverdag lettere, men til nu at kravle højere op i ambitionsniveau: Hvordan vi får skabt en bedre verden end den, vi kom fra, inden coronaen.

Sundhedskrisen har vist os, at selv stærke nationer og stærke økonomier kan blive sårbare på få uger. At vi har brug for at bygge et mere robuste samfund.

‘Digital Reshaping’ stiller sig på skuldrene af de to foregående VL-temaer; ‘Responsible Business – A Competitive Advantage’ og ‘FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter’.

Temaet lanceres til generalforsamlingen 6. oktober 2020, og vil gennem efteråret og næste forår inspirere og engagere VL-medlemmerne til konkret handling gennem dialog og erfaringsudveksling.

Årstemaet kulminerer til VL Døgnet 2021.

Generalforsamling & Årsmøde 6. oktober 2020

 

Generalforsamlingen & Årsmøde holdes tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 08.50-13.00. Arrangementet holdes både fysisk, men med begrænset antal pladser, hos PwC i Hellerup og ON-LINE.  Tilmeld dig her.

 

Virtuel Serie: Digital Reshaping

 

Verden har på få måneder vundet flere år på den digitale udvikling, og det digitale forspring giver håb om en hurtigere genopretning efter coronakrisen. I denne virtuelle serie om Digital Reshaping inviterer vi førende ledere til at medvirke i interaktive diskussioner om emnet med VL-medlemmerne. Serien er under planlægning, hvorfor program og tidspunkt for episoderne kommer snarest.

Virtuel Serie – Episode 1
Kompetencer i den digitale økonomi 

Virtuel Serie – Episode 2
Investeringer & Resiliens

Virtuel Serie – Episode 3
Building Back Better

Virtuel Serie – Episode 4
Kunstig Intelligens

Virtuel Serie – Episode 5
Cybersikkerhed

Virtuel Serie – Episode 6
Videnskab & Innovation

Virtuel Serie – Episode 7
Dataetik

Virtuel Serie – Episode 8

Virtuel Serie – Episode 9