Om Selskabet

 

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Selskabet) er et selskab bestående af virksomhedsledere fra det danske erhvervsliv. Vores formålsparagraf lyder som den blev formuleret af selskabets stiftere den 8. april 1965:

Selskabets formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

Vi arbejder altså for at klæde vores medlemmer på til at løfte ledelsesfunktionens opgaver, men også til at varetage det særlige ansvar, der medfølger erhvervslivets ledere som medborgere i det danske samfund.

Til sammen tæller vi omkring 4.000 medlemmer, som er organiseret i netværksgrupper (VL-grupper) af 30-40 medlemmer hver. Medlemmer optages alene per invitation. Det er således ikke muligt fx at købe sig adgang til selskabet.

Læs mere

Hvad gør vi?

Selskabet virker især gennem VL-grupperne, der mødes med jævne mellemrum for at udveksle erfaringer og synspunkter på tværs af brancher og sektorer i det danske samfund. 
Vi stræber efter at inspirere dialogen i de enkelte grupper til ikke kun at handle om ledelse, men også om almene samfundsforhold og ledernes roller i relation hertil.

Vi afholder endvidere medlemsmøder på tværs af grupperne og arrangementer, der også kan være for ikke-medlemmer. Vi medvirker i øvrigt i nationale og internationale organisationer i et ønsket omfang defineret af bestyrelsen, og formidler de opnåede erfaringer og informationer til medlemmerne og eventuelt andre.

 

Hvad gør vi ikke?

Selskabet er en non-profit organisation. Vi driver ikke virksomhed med fortjeneste for øje, vi har ikke et politisk formål, og vi repræsenterer ikke noget medlems særinteresse. Selskabets indtægter og formue skal alene anvendes til fremme af selskabets formål:

…at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.


 

Direktionen


Ida Bratting Kongsted

Adm. direktør
T: +45 35 43 92 92
M: +45 51 51 98 01
Email: ibk@vl.dk

Medlem af VL16, København

Ida Bratting Kongsted
Ida Bratting Kongsted er adm. direktør for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse – og tegner som direktør selskabet i forhold til en række tværgående arrangementer på tværs af alle VL-grupperne, herunder VL Døgnet, Årstemaet m.m.
Ida fastlægger i samarbejde med bestyrelsen den fremadrettede strategi for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse – der skal være med til at sikre den fortsatte succes og eksklusivitet, som har kendetegnet VL siden begyndelsen i 1965.
Ida Bratting Kongsted kom til VL fra AS3 Executive i 2018, hvor hun var adm. direktør og partner.


 

Sekretariatet


Pernille Wandel-Petersen

Sekretariatsleder
T:  +45 35 43 92 92
M: +45 51 50 84 18
Email: pwp@vl.dk

Pernille Wandel-Petersen
Pernille er leder af Sekretariatet og medlem af styregruppen for VL Døgnet og de arrangementer, som Selskabet afholder. Pernille har en lang international shippingkarriere fra bl.a. rederiet Peter Döhle, Hamburg og ØK som hhv. Shipbroker, Group Communications Coordinator og Sale & Purchase Manager i EAC Shipping.

Anne-Sofie Rahbek Wendelboe

VL-koordinator
T: +45 35 43 92 92
M: +45 51 94 29 67
Email: asw@vl.dk

Anne-Sofie Rahbek Wendelboe
Anne-Sofie er ansvarlig for medlemsservice, support og koordinering ifm. årstemaet og andre arrangementer i Selskabet.
Anne Sofie er uddannet Cand.ling.merc. i engelsk fra CBS og kommer senest fra en stilling som Executive Assistant hos Egon Zehnder.

Anders Monrad Rendtorff

Kommunikation

T: +45 29 40 70 16 
Email: amr@vl.dk

Medlem af VL11, København

Anders Monrad Rendtorff
Anders Monrad Rendtorff er tilknyttet VL som ansvarlig for kommunikation, herunder VL-Nyt, digitale platforme og medie-relationer.

Anders er parallelt med arbejdet for VL associeret partner for RelationsPeople. Udover at være senior-kommunikationsrådgiver er Anders en af hovedkræfterne bag et forskningsprojekt med Københavns Universitet om Toplederkommunikation og Fremtidens Rådgivning.

På CBS er Anders tilknyttet som ekstern lektor, hvor han underviser og vejleder kommunikationsstuderende.

Anders er uddannet cand-scient.soc. fra RUC og Executive MBA fra CBS.

Anders har tidligere bl.a. været kommunikationsdirektør hos Vestas, HR- og Kommunikationsdirektør hos Coloplast og en årrække kommunikationsansvarlig for Ericsson og Telia. Endelig er Anders bestyrelsesformand for K1 og GAME.


 

Bestyrelsen


Lisbeth Knudsen

Bestyrelsesformand & Chefredaktør for Altinget og Mandag Morgen
Medlem af VL1, København

Lisbeth Knudsen

Bestyrelsesformand Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Tværgående chefredaktør for Mandag Morgen og Altinget. Ansvarshavende chefredaktør for tjekdet.dk.

Bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Medlem af bestyrelsen for NIRAS Group A/S, af ENIGMA – Post-, tele- og kommunikationsmuseet, af Illum Fonden og repræsentantskabet for Dansk Markedsføring.

Uddannet journalist. Lederjob i mere end 40 år. CEO erfaringer med bestyrelser af alle slags fra iværksættervirksomhed, til politisk ejet virksomhed, til traditionel erhvervsvirksomhed, internationalt privatejerskab og internationalt kapitalfondsejerskab.

Tidligere CEO for Berlingske Media koncernen og ansvarshavende chefredaktør for Berlingske. Tidligere nyhedsdirektør og medlem af direktionen for Danmarks Radio. Tidligere adm. direktør og ansv. chefredaktør A/S A-pressen og Det Fri Aktuelt. Tidligere medlem af bestyrelsen for Danske Medier og bestyrelsesformand. Tidligere chefredaktør, erhvervsredaktør og politisk redaktør på Berlingske Tidende.

Stina Vrang Elias

Næstformand – Direktør, Tænketanken DEA
Medlem af VL13, København

Stina Vrang Elias

Anne Mette Dissing-Immerkær

Partner, Heidrick & Struggles, København
Medlem af VL, København

Anne Mette Dissing-Immerkær

Jesper Nygård

Adm. Direktør, Realdania
Medlem af VL2, København

Jesper Nygård

Lars Sander Matjeka

Adm. Direktør, Aller Media A/S
Medlem af VL91, København

Lars Sander Matjeka

Mette Dyhr

Director Corporate Partnerships & Innovation, UNICEF
Medlem af VL11, København

Mette Dyhr

Michael Christiansen

Professionelt bestyrelsesmedlem
Medlem af VL6, Aarhus

Michael Christiansen

Niels Lundorff

Investor and Investment Advisor, Nordsign A/S
Medlem af VL88, Warszawa

Niels Lundorff

 

Interview med medlemmer af bestyrelsen. VL Årsmøde 2019. 

Kontakt os


Adresse:

Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K

Mail & telefonnummer:

info@vl.dk / +45 35 43 92 92

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Sankt Annæ Plads 13 · DK-1250 København K. Denmark