VL-medlemmerne

Her er oversigt over hvem, der er med i hvilke grupper.

Om Selskabet

 

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL) er non-profit netværket for virksomhedsledere, virksomhedsejere, politiske ledere, bestyrelsesmedlemmer og meningsdannere i dansk erhvervsliv. Vores formål tager afsæt i den paragraf, som blev formuleret ved Selskabets stiftelse den 8. april 1965:

Selskabets formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse gennem udveksling af viden og dialog for derved at bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang og generel forbedring af levevilkårene i Danmark og verden omkring os.

Vi arbejder altså for at klæde vores medlemmer på til at løfte de opgaver, der ligger i den enkeltes ledelsesfunktion, og til at varetage det særlige ansvar, der følger med et lederskab i det moderne, danske samfund i en stadigt mere globaliseret verden.

Til sammen tæller vi omkring 4.000 medlemmer, der er organiseret i netværksgrupper (i daglig tale VL-grupperne) hver bestående af 30-40 medlemmer. Medlemmer optages alene per invitation. Det er således ikke muligt at købe sig adgang.

 

Læs mere

Hvad gør vi?

Selskabet virker først og fremmest gennem VL-grupperne, der mødes med jævne mellemrum for at udveksle erfaringer, viden og idéer på tværs af brancher og sektorer i det danske samfund – og gerne med internationalt udsyn. Vi stræber efter at inspirere dialogen i de enkelte grupper til ikke kun at handle om ledelse, men også om almene samfundsforhold og ledernes roller i relation hertil.

Selskabet afholder endvidere fælles arrangementer på tværs af VL-grupperne eksempelvis VL Døgnet og en række andre større events om højaktuelle emner. Vi deltager desuden i samarbejde/partnerskaber med nationale og internationale organisationer med relevans i forhold til Selskabets formål.

Hvad gør vi ikke?

Selskabet driver ikke virksomhed med fortjeneste for øje, har ikke noget partipolitisk formål, repræsenterer ikke noget medlems særinteresse og overholder til enhver tid den gældende lovgivning. Selskabets indtægter og formue skal alene anvendes til vores formål:

…at fremme moderne og ansvarlig ledelse gennem udveksling af viden og udviklende dialog for derved at bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang og generel forbedring af levevilkårene i vores land og verden omkring os.

Læs Vedtægterne

Læs Selskabets vedtægter her


 

Selskabet


Ida Bratting Kongsted

Adm. direktør
T: +45 35 43 92 92
M: +45 51 51 98 01
Email: ibk@vl.dk

Medlem af VL16, København

Ida Bratting Kongsted

Ida Bratting Kongsted er adm. direktør for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse – og tegner som direktør VL-Selskabet i forhold til en række arrangementer på tværs af alle VL-grupperne, herunder VL Døgnet, Årstemaet m.m.

Ida fastlægger, i samarbejde med bestyrelsen, den fremadrettede strategi for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse – der skal være med til at sikre den fortsatte succes og eksklusivitet, som har kendetegnet VL siden begyndelsen i 1965.

Ida havde inden sin tiltrædelse i 2018, i mere end 10 år, stået i spidsen for opbygningen af AS3 Executive brandet – fra et mindre datterselskab til en markedsledende virksomhed.

Ida er uddannet HD i Organisation og Ledelse fra CBS i 1996, suppleret med relevant efteruddannelse fra Wharton, University of Pennsylvania, INSEAD Business School og er certificeret executive coach og rådgiver.

Mette Tingskov

Projektleder
T: +45 35 43 92 92
M: +45 93 94 65 30
Email: mt@vl.dk

Mette Tingskov

Mette er ansat som Projektleder og arbejder med at skabe større projekter som Årstema, VL Døgnet og andre aktuelle events, der går på tværs af alle VL-grupperne.

Mette har i 10 år arbejdet som Projektleder med rådgivning og afvikling af store projekter i AS3. Hun har senest boet og arbejdet i Indonesien og i Californien (Silicon Valley), hvor hun har haft opgaver indenfor rådgivning, formidling og konceptualisering.  Udover relevante kurser i projektledelse, projektkoordinering, test tilbagemelding mv. har Mette en baggrund som Cand. Comm. og er efterfølgende certificeret Psykoterapeut.

Tinne Lilholt-Grøne

Executive Coordinator
T: +45 35 43 92 92
M: +45 21 80 45 22
Email: tlg@vl.dk

Tinne Lilholt-Grøne

Tinne er ansvarlig for koordinering og kommunikation i forbindelse med nyhedsudgivelser samt arrangementer i Selskabet.

Som uddannet cand.mag. med en bachelorgrad i erhvervssprog og 10 års erhvervserfaring har Tinne skarpe kompetencer inden for sprog, oversættelse, koordinering og service, både på tværs af fag, sektorer og kulturer. Ud over freelance-arbejde med oversættelse har Tinne senest arbejdet som Personal Assistant hos ingeniørfirmaet Arup og tidligere haft samme titel ved den tyrkiske ambassade i København.

Anne-Sofie Rahbek Wendelboe

Medlemmer & Events​
T: +45 35 43 92 92
M: +45 51 94 29 67
Email: asw@vl.dk

Anne-Sofie Rahbek Wendelboe
Anne-Sofie er ansvarlig for medlemsservice, support og koordinering ifm. årstemaet og andre arrangementer i Selskabet.
Anne Sofie er uddannet Cand.ling.merc. i engelsk fra CBS og kommer senest fra en stilling som Executive Assistant hos Egon Zehnder.

Anders Monrad Rendtorff

Kommunikation

T: +45 29 40 70 16 
Email: amr@vl.dk

Medlem af VL11, København

Anders Monrad Rendtorff
Anders Monrad Rendtorff er tilknyttet VL som ansvarlig for kommunikation, herunder VL-Nyt, digitale platforme og medie-relationer.
Anders er parallelt med arbejdet for VL associeret partner for RelationsPeople. Udover at være senior-kommunikationsrådgiver er Anders en af hovedkræfterne bag et forskningsprojekt med Københavns Universitet om Toplederkommunikation og Fremtidens Rådgivning.
På CBS er Anders tilknyttet som ekstern lektor, hvor han underviser og vejleder kommunikationsstuderende.
Anders er uddannet cand-scient.soc. fra RUC og Executive MBA fra CBS.
Anders har tidligere bl.a. været kommunikationsdirektør hos Vestas, HR- og Kommunikationsdirektør hos Coloplast og en årrække kommunikationsansvarlig for Ericsson og Telia. Endelig er Anders bestyrelsesformand for K1 og GAME.


 

Bestyrelsen


Lisbeth Knudsen

Bestyrelsesformand
Strategidirektør for koncernen Altinget og Mandag Morgen, tidl. chefredaktør og kommentator.
Medlem af VL1, København

Lisbeth Knudsen

Lisbeth Knudsen er bestyrelsesformand i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse og Strategidirektør for koncernen Altinget og Mandag Morgen, tidl. chefredaktør og kommentator. Derudover bestyrelsesformand for Foreningen TjekDet.dk .

Lisbeth er tidligere CEO for Berlingske Media koncernen og ansvarshavende chefredaktør for Berlingske. Dertil kommer forhenværende nyhedsdirektør og medlem af direktionen for Danmarks Radio og tidligere adm. direktør og ansvarshavende chefredaktør for A-pressen og Det Fri Aktuelt.

Lisbeth har desuden været medlem af bestyrelsen for Danske Medier samt bestyrelsesformand. Hun er tidligere bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater.

Lisbeth er i dag bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, medlem af bestyrelsen for NIRAS Group A/S samt hos ENIGMA – Post-, tele- og kommunikationsmuseet og medlem af bestyrelsen hos Illum Fonden og repræsentantskabet for Dansk Markedsføring.

Med en uddannelse som journalist og +40 års ledelseserfaring bag sig, har Lisbeth stor erfaring med bestyrelser af alle slags; fra iværksættervirksomhed, til politisk ejet virksomhed, til traditionel erhvervsvirksomhed, internationalt privatejerskab og internationalt kapitalfondsejerskab.

Anja Monrad

Næstformand
Board professional, Keynote Speaker, Angel Investor, Ex-Dell executive
Medlem af VL64, København

Anja Monrad

Med mere end 30 års erfaring som international topchef i IT-industrien, har Anja ikke kun været den højst placerede kvinde på den danske Tech-scene, men også internationalt i Europa. Hun har netop afsluttet en 23 årig operationel karriere indenfor salg og marketing hos IT-giganten Dell Technologies, hvor hun senest var øverste ansvarlige for henholdsvis Vest- og Central & Østeuropa. 

I dag er Anja Monrad er professionelt bestyrelsesmedlem og Forperson for IT Branchen i Danmark, næstforperson for VL – Selskabet for virksomhedsledelse og desuden medlem af adskillige bestyrelser. Hun er desuden tidligere været udpeget af Europa-Kommissionen som forperson for bestyrelsen for Digital Skills and Jobs Coalition i EU, og været aktivt medlem i den europæiske interesseorganisation Digital Europes bestyrelse.

Hun er anerkendt som en klar promoter af DEI, har været nomineret til Årets Danske Leder i 2020, og har vundet priser for sin rolle som kvindelig rollemodel i ind og udland, og er en eftertragtet keynote speaker indenfor Digitalisering, Mangfoldighed og ikke mindst emnet Kvinder i Ledelse. 

Anja er uddannet Cand. Merc. fra CBS i 1989, er født i Polen, men har boet i København det meste af sit liv.

Jesper Nygård

Adm. Direktør, Realdania
Medlem af VL2, København

Jesper Nygård

Jesper Nygård har siden 2013 været adm. direktør for Realdania.

Han besidder desuden posten som formand for bestyrelsen i hhv. Realdania By & Byg og i Bolius samt som næstformand for Fondenes Videncenter. Jesper er medlem af bestyrelsen i C40 Cities Climate Leadership Group (C40 Cities), Dansk Arkitektur Center og i Brøndby IF A/S.

Han blev medlem af Realdanias bestyrelse i 2003 og formand for bestyrelsen i 2009, men trak sig fra bestyrelsen i 2013, da han blev adm. direktør for Realdania.

Tidligere var Jesper Nygård adm. direktør i KAB (Københavns Almindelige Boligselskab) fra 1996-2013 og var mangeårig formand for Landsbyggefonden fra 2000-2013 samt bestyrelsesmedlem i Boligselskabernes Landsforening i 23 år.

Jesper er uddannet Cand. Scient. Adm. fra Roskilde Universitet i 1989, er 57 år og har mere end +25 års ledelseserfaring.

John Wagner

Adm. direktør for De Samvirkende Købmænd, tidl. generalsekretær for Det konservative Folkeparti.
Medlem af VL9, København

John Wagner

John Wagner har siden 1995 været adm. direktør for De Samvirkende Købmænd (DSK) og medlem af bestyrelser i dagligvarehandlen.

John har været medlem af bestyrelsen for Danmarks Radio, den grafiske virksomhed Formula Holding A/S og er i dag formand for Fonden af 1. oktober 1959, medlem af bestyrelsen for Nordsjællands Center for Lokale Fødevarer, repræsentantskabet for Dansk Markedsføring, Handelsudvalget i Dansk Erhverv og sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten.

Han har desuden erfaring med samspillet mellem det offentlige og private erhvervsliv som medlem af en række kommissioner og partnerskaber, senest Partnerskabet for levende bymidter og det partnerskab for detailhandlen, som erhvervsministeren nedsatte i Covid-19-perioden.

John er endvidere netværkskoordinator for organisationsledere og fast kommentator i Mandag Morgen, i TV2 News & Co. og senest forfatter til ”Schlüters Politiske Testamente” (Gyldendal 2019).

Han er uddannet journalist, blev politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen og Børsens Nyhedsmagasin, siden debatredaktør og lederskribent på Berlingske Tidende, inden John i perioden 1988-92 var generalsekretær for Det konservative Folkeparti.

Helle Borup Friberg

Adm. direktør, Økologisk Landsforening
Medlem af VL28

Helle Borup Friberg

Helle Borup Friberg tiltrådte i 2017 som adm. direktør i Økologisk Landsforening og står bag foreningens udvikling fra brancheorganisation til bred interesseorganisation for økologi og bæredygtig omstilling. Hun er formand for Innovationscenter for Økologisk Landbrug og næstformand i ØkologiRådgivning Danmark. Herudover sidder hun i bestyrelserne for Arkitektskolen Århus og Juliana Drivhuse, ligesom hun indtil 2022 har siddet i bestyrelsen for CARE Danmark.
Helle er aktiv debattør både nationalt og internationalt på området for bæredygtig omstilling af fødevaresystemet og har bl.a. været udpeget til regeringens Klimapartnerskab for Fødevarer og Landbrug.
Bag sig har hun en række internationale ledelsesstillinger bl.a. fra LEGO-koncernen, som Head of Operations and Digital Platform i LEGO Education, fra ScanCom med base i Ho Chi Minh City og fra Georg Jensen Damask som ansvarlig for det tyske marked.
Helle er uddannet cand. negot. fra SDU i 1995 og har læst International Business og Marketing på University of San Francisco. Hun gennemførte i 2017 desuden et Executive Board Leadership-program på CBS.

Christina Hvid

Adm. Direktør i Molio
Medlem af VL46

Christina Hvid

Christina Hvid tiltrådte som adm. direktør i Molio i 2019. Molio er et samlende sted for udvikling af fælles digitale værktøjer, standarder og viden i byggeriet, der effektiviserer byggeriets processer, øger digitaliseringen og den grønne omstilling.

Christina har beskæftiget sig intensivt med ledelse, bestyrelsesarbejde, innovation og digitalisering i sine langt over 20 år som CEO i dansk erhvervsliv. Hun har bl.a. været administrerende direktør for Symbion  og Rejseplanen A/S, og som adm. direktør for Danske Slagterier var Christina medvirkende til dannelsen af Landbrug og Fødevarer.

Christina har derudover godt 20 års aktivt bestyrelsesarbejde bag sig og er p.t. bestyrelsesformand for Fonden Hornbæk Kunstmuseum samt bestyrelsesmedlem på IT-Universitetet i København. Derudover er hun aktiv i en række advisory boards, styregrupper, repræsentantskaber m.v. og er ofte oplægsholder på konferencer og kongresser med budskaber om digitalisering og standardiserede metoder som forudsætning for mere bæredygtighed og grøn omstilling i byggeriet.

Christina er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og har siden suppleret med lederkurser fra bl.a. Insead, Wharton og CBS. Hun blev i 2008 udnævnt til Young Global Leader af World Economic Forum.

Peter Kaas Hammer

CEO i Kemp & Lauritzen A/S. 
Medlem af VL73, København

Peter Kaas Hammer

Peter Kaas Hammer tiltrådte som adm. direktør i Kemp & Lauritzen A/S i 2017. Kemp & Lauritzen er landets førende teknikvirksomhed med cirka 2.500 medarbejdere. Virksomheden er en B2B og B2G virksomhed der med sin kompetenceplatform både er en betydelig aktør i bygge og anlægsbranchen, såvel som en del af industri- og service-branchen.

Peter startede sin karriere i konsulentvirksomheden Qvartz (i dag Bain & Company) i 2001. I 2006 kom han til MT Højgaard (i dag MTH), hvor han i en årrække var en del af det øverste koncernledelsesteam blandt andet med ansvar for udviklingen af koncernens datterselskaber, hvor han også sad i flere af bestyrelserne. I 2011 blev han adm. direktør i det MTH-ejede selskab Ajos A/S og i 2013 adm. direktør i det MTH-ejede teknikselskab Lindpro A/S.

Peters karrieforløb i en lavmarginbranche er baseret på en solid analytisk og praktisk tilgang med fokus på såvel de strategiske som taktiske og operationelle aspekter.

Peter er uddannet Cand.oecon. fra Aarhus Universitet i 2001 og har som en del af sin kandidatuddannelse læst på Cranfield School of Management.

Niels Lundorff

CFO, Aion Bank
Medlem af VL88, Warszawa

Niels Lundorff

Niels Lundorff er i dag CFO hos Aion Bank, Belgien; en stilling som han tiltrådte i 2019.

Han er tidligere Investor og investeringsrådgiver samt tidligere medstifter og viceadministrerende direktør i Alior Bank, Polen. Den største private ’greenfield banking’ start-up i verden.

Fra 1993-2007 var Niels Lundorff bankdirektør i Bank Austria-Koncernens datterselskaber i Tjekkiet, Slovakiet, Østrig, Polen, og tillige Senior Executive Vice President i UniCredit-Koncernen i Italien.

Niels har desuden erfaring som revisor i KPMG i Danmark, Norge og Tjekkoslovakiet og som systemkonstruktør i Datacentralen.

Forretningsmæssigt er Niels engageret i følgende: OnWelo.com: IT-medarbejdere til ”udlejning” pr. måned eller projekt. Startet af to erfarne direktører fra IT-branchen i juni 2015 finansieret af adskillige tidligere Alior-ledere; nu 300 IT-ingeniører. Planen er 4000 IT-ingeniører i 2021. Kunder i Polen, Tyskland, Sverige, Schweiz, USA, UAE.

Niels er uddannet Cand. Merc. Aud. fra CBS i 1994 og HA fra Handelshøjskolen i Aarhus i 1987.

Lars Sander Matjeka


Medlem af VL91, København

Lars Sander Matjeka

Lars Sander Matjeka er i dag bestyrelsesmedlem, og har igennem åerne siddet hos en lang række virksomheder som bl.a. bestyrelsesformand for OTW Danmark, I/S Ugebladsdistributionen (UBD) og Kvantum.

Lars er tidligere adm. direktør for Aller Media A/S i 2017 frem til 2020. Han kom fra en stilling som adm. direktør for to af Allers datterselskaber, og var før det bl.a. tidligere mangeårig marketing- og kommunikationsdirektør hos SAS Institute.

Lars startede sin karriere i A.P. Møller-Maersk og fik sit første lederjob som 21-årig, hvorefter han bl.a. sad som Marketing Manager hos Cognos (i dag IBM Cognos Analytics) og efterfølgende hos reklamevirksomheden Gorm & Larsen som Business Unit Manager.

Lars er 47 år og uddannet HD i udenrigshandel fra CBS i 2000.


 

Kontakt os


Adresse:

Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K

Mail & telefonnummer:

info@vl.dk / +45 35 43 92 92

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Sankt Annæ Plads 13 · DK-1250 København K. Denmark