Uopfordret ansøgning

 

Det er de respektive VL-grupper, der selv udpeger og inviterer potentielt nye medlemmer til deres gruppe. Du har mulighed for at sende en uopfordret ansøgning, men VL-grupperne træffer altså suverænt selv beslutning om optagelse af nye medlemmer.

Uopfordret ansøgning til optagelse på kandidatlisten sendes med link til din profil på LinkedIn samt ønsker vedr. et VL-medlemskab til medlemskab@vl.dk. Kandidatlisten er tilgængelig for VL-gruppernes formænd via VL-intranettet. Selskabet kan også anbefale en given gruppe at optage et medlem fra listen, eller du kan henvende dig direkte til kontaktpersonen i en eller flere VL-grupper, som du ønsker optagelse i. Kontaktpersonen for de enkelte grupper finder du her. Vi anbefaler, at du skriver lidt om dig selv, begrunder dit valg af den pågældende gruppe samt beskriver, hvad du mener at kunne bidrage med.

 

Kandidatlisten

VL-sekretariatet afgør, om du kan blive optaget på kandidatlisten ud fra medlemskriterierne, som er:

En virksomhedsleder defineres som en person, der deltager i virksomhedens overordnede beslutningsproces på øverste niveau. Foruden direktører og bestyrelsesmedlemmer, optages funktionschefer i større virksomheder.*

Ud over aktive virksomhedsledere kan VL-grupperne optage andre inspirerende, dagsordensættende samfundsaktører, der på forskellig vis kan bidrage til at kvalificere og udvikle indholdet i netværkets aktiviteter.

Hvis du bliver optaget på kandidatlisten, får du invitation til de arrangementer, som Selskabet afholder på tværs af grupperne, og du vil blive opkrævet selskabskontingent. Optagelse på kandidatlisten gælder resten af indeværende år plus 1 år frem.

 

Optagelse i VL-gruppen

En del VL-grupper optager kun medlemmer en gang om året, mens andre optager løbende.

Når en VL-gruppe har modtaget forslag om at optage dig som medlem (enten fra andre i gruppen eller fra Selskabet) høres gruppen, om der er indvendinger mod din optagelse. I de fleste VL-grupper har medlemmerne vetoret ift. optagelse af nye medlemmer. Hvis der ikke er indvendinger mod din optagelse, vil du modtage en invitation.