I Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL) beskytter vi dine personoplysninger

I forbindelse med dit medlemskab af VL er der oprettet en personprofil på dig, som anvendes til, at I i din gruppe altid har opdaterede data på hinanden, ligesom vi her fra Selskabets side har mulighed for at invitere til VL Døgnet, møder omkring Årstemaet og lignende.

Du kan altid gå ind på https://intranet.vl.dk og se, hvilke personoplysninger VL behandler, ligesom du kan opdatere din profil.