TAK OG TONE.

Den lille bog Tak og Tone er både en påskønnelse og en påmindelse.

Vi takker for, at der i sammenhæng med VL-møderne er nogle former og normer, som alle udviser stor lyst til at respektere og håndhæve. Og vi benytter lejligheden til at minde om, hvilke uskrevne skikke vores sammenslutning bygger på. Det er altså ikke et regelsæt, du holder i hånden.

Blot en stille hvisken.

I
UDVALGT OG INDVALGT.

VL er et forum, hvor folk med indlysende kvaliteter mødes. Meritter og moral har banet vejen. Forenklet kan man sige – VL er eksklusivt, men ikke ekskluderende. Vores grundtanke bygger netop på, at lade det nytænkende, det innovative og samfundets nye veje blive diskuteret og tolket. Lukker vi alle ind, udvandes vi. Lukker vi alle ude, udtørrer vi. Dette blot for at minde de enkelte grupper om, at de har et kollektivt ansvar for den samlede kvalitet.

II
VI HAR INGEN DRESSCODE.
MEN EN ADFÆRD
DER KLÆDER OS ALLE.

Man skal ikke begynde at opdrage på ordentlige folk. Men man må gerne minde om. Hos VL gør vi os stor umage med at bevare vores helt særegne mødeform, hvor det formelle forenes med det uformelle. Vi lægger vægt på, at vi har seriøse, inspirerende møder, der samtidigt holdes i en form, så de skiller sig ud fra dem, vi alle sammen har i vores hverdag. Ikke for stramt, ikke for løst. Den sti er smal. Og vi lykkes kun, hvis motivation medbringes af alle.

III
DER ER MEGET AT SIGE.
DER ER INTET AT SÆLGE.

En hellig gral. Man går ikke til et VL-møde for at få en ordre med hjem. Man går til et VL-møde for at få viden og inspiration med sig hjem. Man er til debatmøde. Derom ingen debat.

IV
INGEN HEMMELIGHEDER.
INGEN OFFENTLIGHEDER.

Et VL-møde er meget lyslagt. Hvad der siges, diskuteres og debattens øvrige afkast er som sådan hverken klassificeret eller hemmeligtstemplet. Hele formålet er netop at lade inspirationen flyder frit og blive hjemtaget til brug i andre sammenhænge. Men diskretion er som altid en dyd. Og citerer man fra et VL-møde, bryder man ikke bare en etikette. Man taler over sig.

V
VI MØDES AF LYST.
VI SENDER AFBUD AF NØD.

Til ovenstående er der kun ét at tilføje. VL er et fællesskab, der er prioriteret. Man kan ikke være med hver gang. Men man kan lægge sig i selen. Gøre afbud til en undtagelse fremfor en gentagelse. Man er trods alt valgt ind for at være med. Det forpligter.

VI
MAN ER AKTIV
– SÅ LÆNGE MAN ER ET AKTIV.

Se på dig selv, som var du en stor vin. Håndplukket. Du pryder bordet. Er værd at dele en stund med. Men du går ikke over. Du går selv. Med andre ord. En afgang timet således, at den begrædes. Fremfor tiljubles.

VII
LUKKET FORUM.
ÅBEN PANDE.

Man møder op for at dele. Dele ud af sin erfaring. Blive inspireret og inspirere. Kort sagt; deltage. Og smag lige på ordet. Man deler – man tager. I nævnte rækkefølge.

VIII
VI ER DEMOKRATISKE OG LIGESTILLEDE.
MEN BORDENDEN HAR LOV AT SLÅ I BORDET.

To grupper er ikke ens. Enhver VL-gruppe har sine måder og sit særpræg. Og så er der det, vi er fælles om. Eksempelvis alt det, der står i denne bog. Håndhævet af en gruppeformand. Rigidt om nødvendigt. Til alles fordel.

IX
VI ER IKKE KUN UDE PÅ
AT SKABE EN BEDRE INDSIGT
FOR HVER ISÆR.

Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene
i vort land.

8 april 1965.

I
UDVALGT OG INDVALGT.

VL er et forum, hvor folk med indlysende kvaliteter mødes. Meritter og moral har banet vejen. Forenklet kan man sige – VL er eksklusivt, men ikke ekskluderende. Vores grundtanke bygger netop på, at lade det nytænkende, det innovative og samfundets nye veje blive diskuteret og tolket. Lukker vi alle ind, udvandes vi. Lukker vi alle ude, udtørrer vi. Dette blot for at minde de enkelte grupper om, at de har et kollektivt ansvar for den samlede kvalitet.

II
VI HAR INGEN DRESSCODE.
MEN EN ADFÆRD
DER KLÆDER OS ALLE.

Man skal ikke begynde at opdrage på ordentlige folk. Men man må gerne minde om. Hos VL gør vi os stor umage med at bevare vores helt særegne mødeform, hvor det formelle forenes med det uformelle. Vi lægger vægt på, at vi har seriøse, inspirerende møder, der samtidigt holdes i en form, så de skiller sig ud fra dem, vi alle sammen har i vores hverdag. Ikke for stramt, ikke for løst. Den sti er smal. Og vi lykkes kun, hvis motivation medbringes af alle.

III
DER ER MEGET AT SIGE.
DER ER INTET AT SÆLGE.

En hellig gral. Man går ikke til et VL-møde for at få en ordre med hjem. Man går til et VL-møde for at få viden og inspiration med sig hjem. Man er til debatmøde. Derom ingen debat.

IV
INGEN HEMMELIGHEDER.
INGEN OFFENTLIGHEDER.

Et VL-møde er meget lyslagt. Hvad der siges, diskuteres og debattens øvrige afkast er som sådan hverken klassificeret eller hemmeligtstemplet. Hele formålet er netop at lade inspirationen flyder frit og blive hjemtaget til brug i andre sammenhænge. Men diskretion er som altid en dyd. Og citerer man fra et VL-møde, bryder man ikke bare en etikette. Man taler over sig.

V
VI MØDES AF LYST.
VI SENDER AFBUD AF NØD.

Til ovenstående er der kun ét at tilføje. VL er et fællesskab, der er prioriteret. Man kan ikke være med hver gang. Men man kan lægge sig i selen. Gøre afbud til en undtagelse fremfor en gentagelse. Man er trods alt valgt ind for at være med. Det forpligter.

VI
MAN ER AKTIV
– SÅ LÆNGE MAN ER ET AKTIV.

Se på dig selv, som var du en stor vin. Håndplukket. Du pryder bordet. Er værd at dele en stund med. Men du går ikke over. Du går selv. Med andre ord. En afgang timet således, at den begrædes Fremfor tiljubles.

VII
LUKKET FORUM.
ÅBEN PANDE.

Man møder op for at dele. Dele ud af sin erfaring. Blive inspireret og inspirere. Kort sagt; deltage. Og smag lige på ordet. Man deler – man tager. I nævnte rækkefølge.

VIII
VI ER DEMOKRATISKE OG LIGESTILLEDE.
MEN BORDENDEN HAR LOV AT SLÅ I BORDET.

To grupper er ikke ens. Enhver VL-gruppe har sine måder og sit særpræg. Og så er der det, vi er fælles om. Eksempelvis alt det, der står i denne bog. Håndhævet af en gruppeformand. Rigidt om nødvendigt. Til alles fordel.

IX
VI ER IKKE KUN UDE PÅ
AT SKABE EN BEDRE INDSIGT
FOR HVER ISÆR.

Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

8 april 1965.