Bankoplysninger

Danske Bank
Reg 4190 konto 8141541
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK5130000008141541

Kontingent

 

Selskabskontingent

Et medlemskab af en VL-gruppe forudsætter medlemskab af Selskabet. Det årlige Selsksabskontingent fastsættes af generalforsamlingen og dækker deltagelse i de arrangementer, som Selskabets inviterer til på tværs af grupperne. Kontingentet giver i øvrigt adgang til VL-intranettet, nyhedsbrevet VL Nyt samt service fra VL-sekretariatet.

 

Gruppekontingent

Den enkelte VL-gruppe opkræver typisk også et gruppekontingent til at dække udgifter til gruppens egne møder og øvrige aktiviteter. Gruppekontingentet opkræves af gruppens kasserer eller formand og kan variere meget fra gruppe til gruppe.

 

Selskabskontingent 

Selskabet opkræver et årligt selskabskontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet dækker virtuel eller fysisk deltagelse i de arrangementer, som Selskabets inviterer til på tværs af grupperne; bl.a. en række landsdækkende årstema-møder, VL-årsmødet, og VL Døgnet. Selskabskontingentet giver desuden adgang til VL-intranettet, nyhedsbrevet VL Nyt samt service fra VL-sekretariatet.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Ved indmeldelse opkræves Selskabskontingent som følger:

  • Ved indmeldelse i perioden 1. juli til 31. december opkræves fuldt kontingent.
  • Ved indmeldelse i perioden 1. januar til 31. marts opkræves halvt kontingent.
  • Ved indmeldelse i perioden 1. april til 30. juni opkræves ikke kontingent.

Udmeldelse skal ske med tre måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Udmeldelsen skal sendes skriftligt til VL-gruppeformanden eller til VL’s Sekretariat.