Bankoplysninger

Danske Bank
Reg 4190 konto 8141541
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK5130000008141541

Kontingent

 

Selskabskontingent 

Selskabet opkræver et årligt selskabskontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet dækker virtuel eller fysisk deltagelse i de arrangementer, som Selskabet inviterer til på tværs af grupperne; bl.a. en række landsdækkende årstema-møder, VL-årsmødet, og VL Døgnet. Selskabskontingentet giver desuden adgang til VL-intranettet, VL Forum-appen, nyhedsbrevet VL Nyt samt medlemssupport.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Ved indmeldelse opkræves Selskabskontingent som følger:

  • Ved indmeldelse i perioden 1. juli til 31. marts opkræves fuldt kontingent.
  • Ved indmeldelse i perioden 1. april til 30. juni opkræves halvt kontingent.

Udmeldelse skal ske skriftligt til VL-gruppens formandskab med en måneds varsel til udgangen af henholdsvis december eller juni.  

 

Gruppekontingent

Den enkelte VL-gruppe opkræver typisk også et gruppekontingent til at dække udgifter til gruppens egne møder og øvrige aktiviteter. Gruppekontingentet opkræves af gruppens kasserer eller formand og kan variere meget fra gruppe til gruppe.

 

 

Læs Vedtægterne

Læs Selskabets vedtægter her