Uopfordret ansøgning

 

Det er de respektive VL-grupper selv, som suverænt træffer beslutning om optagelse af nye medlemmer i grupperne. Optagelse sker ved invitation fra en given VL-gruppe. Du kan også søge uopfordret om optagelse ved at skrive til Selskabet og søge om optagelse på potentialelisten. Ansøgning sendes med link til din profil på LinkedIn samt ønsker vedr. et VL-medlemskab til medlemskab@vl.dk. Potentialelisten gøres tilgængelig for VL-gruppernes formænd via VL-intranettet. Selskabet kan også anbefale en given gruppe at optage et medlem fra potentialelisten, eller du kan henvende dig direkte til kontaktpersonen i en eller flere VL-grupper, som du ønsker optagelse i. Kontaktpersonen for de enkelte grupper finder du her. Vi anbefaler, at du skriver lidt om dig selv, begrunder dit valg af den pågældende gruppe samt beskriver, hvad du mener at kunne bidrage med.

 

Potentialelisten

Potentialelisten deles med de grupper, der ønsker forslag til nye medlemmer. VL-sekretariatet afgør, om du kan komme på potentialelisten ud fra medlemskriterierne, som er:

“Som medlemmer optages virksomhedsledere inden for handel, industri og service samt ledere inden for liberale erhverv, offentlig administration, institutioner, organisationer, forskning og uddannelse. Endvidere kan optages nøglepersoner, som spiller en aktiv rolle i den offentlige meningsdannelse.

En virksomhedsleder defineres som en person, der på topplan deltager i virksomhedens overordnede beslutningsproces. Foruden aktieretlige direktører og bestyrelsesmedlemmer, optages funktionschefer i større virksomheder.

For så vidt angår de liberale erhverv – revisorer, advokater og virksomhedskonsulenter – forudsættes det, at der er tale om personer, der deltager i den overordnede beslutningsproces i den virksomhed, de fungerer i, som partnere, aktionærer, bestyrelsesmedlemmer eller direktører.”

Hvis du bliver optaget på potentialelisten, får du invitation til de arrangementer, som Selskabet afholder på tværs af grupperne, og du vil blive opkrævet selskabskontingent. Optagelse på potentialelisten gælder resten af indeværende år plus 1 år frem.

 

Optagelse i VL-gruppen

VL-grupperne bestemmer selv, hvem de vil optage som medlemmer. I de fleste VL-grupper har medlemmerne vetoret ift. optagelse af nye medlemmer. En del VL-grupper optager kun medlemmer en gang om året, mens andre optager løbende.

Når en VL-gruppe har modtaget forslag om at optage dig som medlem (enten fra andre i gruppen eller fra Selskabet) høres gruppen, om der er indvendinger mod din optagelse. Hvis det ikke er tilfældet, vil du modtage en invitation.