Årstema: VL & AI

AI rammer alt – og der er meget en ledelse skal være opmærksom på

29. maj 2024

Thomas Dithmer er partner hos Advokatfirmaet Poul Schmith og arbejder tæt sammen med virksomheder og organisationer, der er optaget af AI. De kommer, fordi de gerne vil have styr på de juridiske rammer og hegnspæle i forbindelse med AI. Men de vil også gerne have hjælp til at udfolde AI´s muligheder. Thomas Dithmer giver her sine erfaringer og gode råd.

Af Anders Monrad Rendtorff

Thomas Dithmer er advokat og partner hos Advokatfirmaet Poul Schmith. Han oplever, at AI fylder mere og mere hos virksomhederne og er over de seneste år blevet en ekspert på området for at rådgive virksomhederne bedst muligt. Derudover er AI-forordningen netop vedtaget, hvilket kommer til at udgøre en form for grundlov for brugen af AI.

”Det er interessant, at det juridiske er indgangsbønnen, men meget hurtigt kommer vi til at arbejde med det mere strategiske, fordi det juridiske er med til at sætte rammerne herfor”, fortæller Thomas Dithmer.

Mange ledelser og organisationer føler et behov for at gøre noget. Selv om selve AI-teknologien ikke er ny, er den markante demokratisering og tilgængeliggørelse, der er sket på det seneste, den helt afgørende faktor. Forestillingen for mange er det næsten ubegrænsede potentiale i AI.

”Ledelsen oplever, at AI rammer alt – eller i hvert fald har potentiale til at ramme alt. Og at det indebærer risiko, men også er noget, der samtidig er og kan være meget forretningsskabende. Men man ved ikke helt hvordan. Det er netop derfor, mange henvender sig til os. Man vil gerne have hjælp til at tænke sig om, man vil gerne gøre det så klogt som muligt, så man kommer godt i gang”, uddyber Thomas Dithmer og fortsætter:

”Jeg fornemmer en stærk sense of urgency, men også en form for sense of insecurity på ledelsesniveauet – vi skal gøre noget, men hvordan gør vi det?  I første omgang er det ofte et spørgsmål om at få styr på de juridiske hegnspæle og rammer for, hvordan AI kan og må bruges. Derfor er det også vigtigt at have styr på retningen og indholdet i sin AI-strategi.”

Hvad skal vi som ledere være opmærksomme på?

For mange virksomheder er AI-strategien ikke helt på plads endnu. Man er ikke nødvendigvis afklaret med, hvad AI skal kunne for virksomheden, og derfor er ambitionsniveauet ikke tydeligt.

”Vi ser mange forskellige stadier af ambitionsniveau og modenhed – altså niveauer af ’AI-parathed’. Og ambitions- og modenhedsniveauet skal jo harmonere. Selvom en virksomhed kan være langt fremme med f.eks. digitalisering, er det ikke det samme som at være moden til AI. Det er selvfølgelig et rigtig fint fundament at have arbejdet seriøst med at digitalisere forretningen. Men AI er et nyt niveau, og det kan ramme alle dele af forretningen, og det er vigtigt, at en ledelse forstår denne præmis og forstår AI’s potentiale. Dermed er AI også kommet helt ind på ledelsesgangen”, siger Thomas Dithmer.

Han bliver ofte mødt af det store åbningsspørgsmål ”Hvad skal vi som ledelse og organisation være opmærksom på?”.

Han svarer typisk med et modspørgsmål, som lyder ”Har I lavet en AI-strategi?”. Hvis ikke, bliver den første del af processen ganske enkelt at lave en AI-strategi.

”Det er afgørende, at en ledelse forholder sig til, hvad virksomheden vil med AI. Man skal ganske enkelt kunne svare på, hvilke konkrete problemer eller behov man gerne vil løse med AI? Det kan f.eks. være optimeringer af processer, systemer eller produkter, men det er vigtigt ikke alene at tænke AI som en optimeringsmulighed, men i stedet som noget bredere, der kan skabe innovation og helt nye produkter og måder at arbejde på”, forklarer Thomas Dithmer.

Åbningsspørgsmålet er tit baseret på den generelle usikkerhed og dermed også en vis juridisk usikkerhed. Mange ledelser har de senere år arbejdet seriøst med compliance og sikkerhed og har dette på radaren, og derfor er man som ledelse selvsagt også i forhold til AI bange for at gøre noget, som man bagefter ikke kan stå inde for.

”Dette er både en etisk overvejelse i forhold til, hvordan man som organisation vil bruge AI, men også en compliancemæssig sikring af, at dét man gør, overholder de gældende regler; herunder GDPR, men også den kommende AI-forordning”, pointerer Thomas Dithmer.

Hvor datamoden er du?

En faktor, som mange virksomheder kan undervurdere, er dataparatheden. Arbejdet med AI er meget afhængigt af data. Men selvom mange virksomheder arbejder meget med data, er det langtfra alle, der har været strukturerede om, hvordan man arbejder med data. Hvilke data er vigtige, hvordan lagrer vi dem, hvordan vedligeholder vi data?

”AI lever af data. Min opfattelse er, at mange virksomheder ikke er så datamodne, som er nødvendigt for at få fuld forretningseffekt ud af en AI-løsning. Hvis man ikke har de rigtige data, og hvis man ikke har styr på, om vi overhovedet kan og må bruge de data, så er en AI-løsning ikke meget værd – og i yderste konsekvens ulovlig”, påpeger Thomas Dithmer, der opfordrer virksomhederne til at styrke analysen af, hvilke data man behøver – både nu og fremadrettet – og hvilke data man lovligt må anvende.

”I sidste ende er pålideligheden af en AI-løsning i høj grad lig med kvaliteten af data, og det er jo vanskeligt at stole på resultatet, hvis man ikke har styr på de data, som AI’en er fodret med”, uddyber Thomas Dithmer, der samtidig kommer med en anbefaling:

”Vi anbefaler, at man i tilknytning til udviklingen af en AI-strategi samtidig får udarbejdet en data-strategi.”

AI er også en forandringsproces

Mange virksomheder vil gerne hurtigt i gang med AI. Men dels er AI et meget bredt begreb, der kan bruges til mange ting og på mange områder i organisationen. Der er nærmest AI-potentiale i alle dele af forretningen. Dels er AI også repræsentant for potentielt store ændringer i en organisation.

”Jeg vil gerne slå et stort slag for den menneskelige og organisatoriske komponent. På den ene side er ivrigheden for at komme i gang stor. På den anden side er der mange forskellige fagligheder, der skal spille sammen for at skabe gode og varige AI-løsninger”, fremhæver Thomas Dithmer.

Det er netop ikke kun topledelse eller IT, der skal spille en rolle. Det er ifølge Thomas Dithmer et samarbejde mellem fagfolk, ledelse og IT, der kan muliggøre de gode løsninger.

”Som med mange andre forandringer er det vigtigt at involvere de rigtige mennesker tidligt og at uddanne dem i at forstå og bruge AI. De funktioner, der skal bruge AI, skal selvsagt være med til at udvikle og afprøve det. Man kan kun undervurdere involveringsniveauet og behovet for at uddanne folk i brugen af AI. Det er sikkert for mange besværligt, men det siger jo sig selv, at hvis man ikke har været med eller ikke kan forstå brugen af AI, kan der sagtens opstå udfordringer med både indsigt og motivation”, understreger Thomas Dithmer, der også nikker til, at selv jura ofte kommer for sent med i processen.

”Det er derfor meget vigtigt, at ledelsen tænker organisation og proces ind i AI-strategien.”

Pas på med afhængigheden af leverandører

I deres iver for at komme godt og hurtigt i gang glemmer mange virksomheder at tage stilling til afhængighed af leverandører og af bestemte produkter.

”Generelt skal man up front forholde sig til, hvordan man starter med at bruge en konkret AI-løsning, men også hvordan man stopper med at bruge den (eller erstatter den med noget andet). Som organisation kan man blive meget afhængig af AI-løsningen – og særligt hvis det bliver en succes. Derfor skal man være opmærksom på, at man bliver afhængig af noget, som andre – forventeligt – ejer og kontrollerer og som kan være svært at erstatte med noget andet. Det kan gøre virksomheden sårbar – både leverancemæssigt og kommercielt. Og derfor synes jeg, at man skal være meget bevidst om, hvad man gør, inden man vælger løsning og leverandør. Dette er typisk et undervurderet element, når organisationer begynder med at bruge AI”, understreger Thomas Dithmer

Thomas Dithmers gode AI-råd til ledelsen

  • Lav en AI- og datastrategi og afklar de gældende rammer for brugen af AI i jeres organisation.
  • Start så simpelt og konkret som muligt – og øv jer på piloter, før I begynder at tænke i skala.
  • Husk den menneskelige og organisatoriske faktor. AI er ikke blot endnu et IT-projekt i huset.

Advokatfirmaet Poul Schmith kommer på VL Døgnet

Thomas Dithmers kollega hos Advokatfirmaet Poul Schmith, partner & advokat samt leder af firmaets digitaliseringsteam, Tom Holsøe deltager på VL Døgnet den 6. juni som taler i workshop 4: Den globale kamp om etik.

Om Thomas Dithmer

Thomas Dithmer er specialiseret i digitale projekter og IT. Han har bistået med nogle af landets største IT-projekter. Thomas Dithmer rådgiver om alle dele angående IT og teknologi og er specialiseret inden for AI.

Læs også:

CEO hos DSV, Jens Lund om topledelse anno 2024:
“Nødvendigt at stramme vores strategi”