Anne Nørklit Lønborg: AI er både teknologi og masser af ledelse

Anne Nørklit Lønborg: AI er både teknologi og masser af ledelse

VL’s årstema:

AI er både teknologi og masser af ledelse

14. maj 2024

Anne Nørklit Lønborg er Head of CIO Advisory Board & Board Professional og tidligere CIO for Business IT & Digitalisation i Tryg. Og så er hun medlem af VL9. Hun oplever, at de globale kriser nu også er relevante at forholde sig nærmere til som IT-organisation. Hun oplever et dilemma som IT-ansvarlig mellem nødvendigheden af at være på forkant teknologisk og samtidig tøjle omkostningerne. Og så er AI og andre teknologier en stor forandringsopgave for en organisation. VL Nyt har taget en snak med Anne Nørklit Lønborg om hendes perspektiv på AI og ledelse. Og du kan glæde dig til at opleve Anne Nørklit Lønborg på VL Døgnet den 6. juni.

Af Anders Monrad Rendtorff

Tidligere, lad os sige i gamle dage, levede man i nogen grad sit eget liv i IT-afdelingen. Nogle gange lidt til besvær, andre gange afgørende, men altid opfattet som nogen fra en anden planet.

”I dag er IT-organisationerne fuldstændigt integrerede i en virksomhed, og de er jo ofte de første, der skal aktiveres, når der er kriser”, fortæller Anne Nørklit Lønborg.

”Derfor vil de globale udfordringer være meget nærværende for ledelsen i en IT-organisation. Covid – det første spørgsmål jeg oplevede var: ’Kan vores folk arbejde effektivt nok hjemmefra?’ Ukraine: “Hvad er vores leverandør-overblik, og hvordan kan vi blive impacted?’ CIO-rollen er nærmest synonym med topledelse”, uddyber Anne Nørklit Lønborg, inden hun giver sit bud på en af de største ledelsesudfordringer i 2024.

AI er både en spændende buffet og en dyr restaurant

Der er selvsagt mange udfordringer for en topleder. For Anne Nørklit Lønborg skal fokus være på en række sammenhængende udfordringer, der alle har at gøre med AI.

”En af de største og højst prioriterede ledelsesudfordringer i dag handler om AI. Det gælder særligt de strategiske valg i dynamikken mellem de mange muligheder, den afgørende nødvendighed og de omkostninger, der er forbundet med det. Det er ikke en triviel udfordring”, fortæller Anne Nørklit Lønborg og fortsætter:

”Jeg er ikke i tvivl om, at både cyber og AI er de store nødvendigheder, som en organisation ganske enkelt ikke kan prioritere højt nok. Det er ikke bare nye teknologier. Det er samtidig investeringer, som har en betydelig transformativ karakter. Over for det skal man have øje for økonomien. Realiteten er, – ifølge analyser fra f.eks. Wallaroo og Gartner – at op mod 90% af AI-projekter ikke formår at ramme de ROI-mål, der har været sat, og kun 10% af projekterne når til et operationelt punkt.”

Det er ikke gratis at investere i IT. Uanset løsning kræver det implementering, licenser, kompetencer, uddannelse, kommunikation og så videre. Det bliver hurtigt til store omkostninger.

”Det store spørgsmål er: Hvad får vi ud af det? Hvad er business-casen? Det er rigtigt svært, og vi bruger mange kræfter på både at regne og samtidig tænke grundigt over målene. Er det øget kvalitet? Er det mere effektivitet? Er det øget beskyttelse? Der er rigtigt mange gode formål. Samlet skærper det bevidstheden om hvorfor og hvor meget”, uddyber Anne Nørklit Lønborg, der oplever situationen som en meget stor og meget tillokkende buffet, som står åben hele tiden.

Stor og kompleks forandringsudfordring

Den anden store ledelsesudfordring er – ikke overraskende – hvordan man får anvendt den nye teknologi. Hvordan man eksekverer på de store investeringer.

”Jeg kalder det adaption i organisationen. Det kan man næsten kun undervurdere. Men sagen er, at adaption – implementering – ikke kommer af sig selv. Slet ikke. Det handler også om, at vi sammen skal tage ansvar for, hvordan vi får vores AI-løsninger til at lykkes. F.eks. at sikre, at løsningerne bliver fodret med data, og at vi herefter også husker at træne løsningerne. På den måde kræver det ledelsesmæssig prioritering at få en organisation med på rejsen”, forklarer Anne Nørklit Lønborg.

Ifølge Anne Nørklit Lønborg er det vigtigt, at organisationen har et nyt syn på ny teknologi, en såkaldt digital parathed. Og selvom man har en kultur, hvor man er vant til hurtigt at kunne anvende den ny teknologi i hverdagen, så ser vi med AI, at kravene er større. Selvom særligt ChatGPT meget hurtigt er blevet allemandseje, er det ikke ensbetydende med hurtig implementering. Anne Nørklit Lønborg ser to afgørende forudsætninger for, at det kan ske:

”IT-området har et meget stort ansvar for, at teknologien kan anvendes enkelt og nemt. Det skal være intuitivt, ikke kun for eksperter, og det skal fungere i praksis for alle. Derfor skal vi også tage ansvaret for f.eks. uddannelse og udbredelse i virksomheden. På den anden side har vi modtagerne, medarbejderne. Der er min klare forventning, at man skal have interesse for området. Både for virksomhedens skyld, og bestemt også for at undgå at blive en teknologisk analfabet. Det bliver mere og mere et krav, at medarbejderne skal orientere sig mod teknologi, uanset rolle.”

Uddannelse af organisationen

Uddannelse af organisationen bliver en vigtig indsats, som også kan rumme en række strategiske og ledelsesmæssige dilemmaer. Anne Nørklit Lønborg har i Tryg været med til at etablere en AI-styregruppe med en mangfoldig deltagelse, som går langt ud over IT-organisationen, og som arbejder ud mod hele organisationen. I praksis er medlemmerne af styregruppen ledelsesambassadører og varetager hele virksomhedens AI-udbredelse – fra det strategiske fyrtårn, det juridiske, det etiske til de teknologiske valg og eksperimenterende cases samt opkvalificering af organisationen.

”Det er et vigtigt stykke arbejde, som kan skabe fremtidens virksomhed. Her er IT-organisationen rykket ud af sin teknologiske comfort zone og er blevet retningsgivende i en sådan AI-styregruppe med sin viden. Men der er også brug for andre kompetencer som jura, HR og strategi for at få hele virksomhedsperspektivet med.  Og så skal IT-organisationen ligesom resten af virksomheden løbende diskutere det store spørgsmål om, hvordan prioriteringen skal være mellem opgradering af de kompetencer, man allerede har og nye kompetencer udefra. Det er blot et spejl af situationen i organisationen”, siger Anne Nørklit Lønborg og betoner dermed de store udfordringer med at få investeringer til at blive til virkelighed.

Praktisk mindset har styrket hverdagens processer

De fleste organisationer funderer en del over, hvordan man kommer bedst i gang. En praktisk tilgang kan være en god start – og den approach, der foreløbigt har virket for Anne Nørklit Lønborg.

”Jeg har god erfaring med at omfavne AI ved at prøve sig frem. Ideen er at starte småt og arbejde sig frem mod en form for proof-of-concept på de ting, man arbejder med. Jeg er selvfølgelig meget optaget af, at man kan innovere, men samtidig skal man vide, at man er nødt til at slå mange ideer ihjel”.

I forsikringsbranchen og Tryg, hvor Anne senest har arbejdet, er fokus i høj grad på skader og skadesbehandling. Den nye teknologi skal som udgangspunkt kunne bruges til noget.

”Vi har gode erfaringer med AI-værktøjer helt nede i vores helt grundlæggende forretningsprocesser. Jeg synes, at vi i forvejen var dygtige, men det er tydeligt for mig, hvordan AI-værktøjer har accelereret udviklingen og har muliggjort en betydelig forretningsmæssig gevinst”, afslutter Anne Nørklit Nørborg.

Hvad gør du selv? Anne Nørklit Lønborg om sit eget AI-fokus

Anne Nørklit Lønborg er meget bevidst om sin funktion som rollemodel, som både leder og som en førende AI-ambassadør. Hun anerkender vigtigheden af at gå forrest og giver her sine gode råd:

 1. Forstå AI. Ny viden er noget, jeg er meget optaget af, og jeg læser derfor meget. Jeg bliver klogere, men sikrer også, at jeg er opdateret.
 2. Del AI. Jeg er meget opmærksom på at dele min viden. Det er en fordel, at jeg interesserer mig for området, men at kunne sparre og have dialog med andre omkring det giver et helt andet perspektiv. Det kan være små opdagelser, jeg gør mig, som andre kan bruge, eller sparring på ideer.
 3. Anerkend AI-fokus. Jeg er meget opmærksom på at anerkende alle forsøg på at give AI et fokus i dagligdagen og derved hjælpe til med udbredelsen af AI i organisationen.
 4. Mål AI-fokus. Jeg har haft god erfaring med at give mine ledere nogle særlige AI-anvendelses-targets for netop at drive en udvikling på området.
 5. Lær AI. Jeg synes, at det er så vigtigt at afprøve nye ting i praksis, og jeg holder mig ikke tilbage. Jeg har øvet mig en del med tekster, og har f.eks. haft en rigtig god oplevelse i forbindelse med MUS-samtalerne. Det kan måske virke lidt forkert at bruge et AI-værktøj til noget, der er så subjektivt og på en måde intimt som en MUS, men jeg var helt åben om det, og mine ledere synes faktisk, at det var fint. Det er samtalen, der er det afgørende for deres oplevelse og kvaliteten. Men min forberedelse var mere effektiv – fra at bruge tre timer på hver MUS, brugte jeg kun en halv time. Jeg er meget optaget af, hvordan jeg kan spare tid og blive mere effektiv gennem dagen.

Det er min klare forventning, at medarbejderne skal have interesse for AI. Både for virksomhedens skyld, og bestemt også for at undgå at blive en teknologisk analfabet. Det bliver mere og mere et krav, at medarbejderne skal orientere sig mod teknologi, uanset rolle.

AI gav optimeringer til fordel for både kunder, kvalitet og proces

Fælles for store virksomheder i forsikringsbranchen er, at der findes store mængder data f.eks. på skader i forbindelse med ulykker. Som udgangspunkt er alle skader meget individuelle. Derfor har skadesbehandlingen historisk været individuel og en manuel proces, der strækker sig over lang tid, før skaden afgøres.
Med AI-værktøjer har man fundet en måde at få bearbejdet den store mængde data, så det bliver let at overskue forløbet for skadeseksperterne. Samtidig kan man trække på data for lignende forløb og forudsige afgørelsen. På sigt kan man direkte afgøre erstatningen og give kunden tilsagn om erstatning baseret på dette.

Resultaterne har været overbevisende. Processen i skadesbehandlingen er blevet optimeret, og kvaliteten er forbedret. Og endelig er kvaliteten over for kunden øget, ikke mindst fordi sagsbehandlingen er blevet meget hurtigere. Det gør ganske enkelt kunderne mere tilfredse.

Med andre ord et tre-dobbelt win.

Anne Nørklit Lønborg er en erfaren topleder og deltager på VL Døgnet 2024

Anne Nørklit Lønborg er en meget erfaren topleder med ledelseserfaring fra en række globale, nordiske og danske virksomheder. Senest har hun stået i spidsen for transition efter opkøb, digitale og organisatoriske transformationer i Norden som CIO hos Tryg.

Før CIO-rollen sad Anne Nørklit Lønborg som Vice President for IT-udvikling i Tryg, og har også haft ledelsesroller i andre prominente organisationer: I ATP sad hun som Vice President for IT Strategy, IT Development og Business Portfolio Management. Hos IBM i roller som Associate Systems Analyst og Project Manager til en bred vifte af ledelsesroller som Department Manager og Delivery Project Executive.

Læs også:

Bestyrelsesformand Tue Mantoni, VL1, om topledelse i 2024: Ændrede præmisser – og nye muligheder
Topledelse i 2024: Ændrede præmisser – og nye muligheder

Topledelse i 2024: Ændrede præmisser – og nye muligheder

Topledelse i 2024

Ændrede præmisser – og nye muligheder

14. maj 2024

Tue Mantoni, bestyrelsesformand og investor, VL1, er både bekymret og optimistisk. De geopolitiske spændinger er reelle og har ændret præmisserne for handel. På den anden side ser den globale økonomi ud til at styrkes blandt centrale forbrugergrupper. Det åbner spørgsmålet, om forbrugere langt om længe vil vælge bæredygtighed. VL Nyt har taget en snak med Tue Mantoni om, hvordan han som topleder ser på verden i 2024.

Af Anders Monrad Rendtorff

Tue Mantoni er som alle andre topledere meget opmærksom på den globale situation, som han oplever tydeligt anderledes end tidligere.

”Jeg synes, at der er meget store spørgsmål til både det enkelte individ og særligt til toplederen anno 2024. Vi oplever markante geopolitiske ændringer, og særligt i 2024 skal vi igennem en række meget betydningsfulde demokratiske valg parallelt med de frygtelige krigssituationer. Det er stort, det er komplekst, og vi har ikke erfaring med det. Spørgsmålet, der for mig står tilbage, er: Hvor kan vi gøre noget? Svaret er: Ikke mange steder. Så hvordan navigerer vi i en situation, hvor vi på mange måder er overladt til situationens omstændigheder? Det kræver jo et noget andet mindset, end det vi oftest har brugt. Mindre kontrol, mere agilitet”, påpeger Tue Mantoni.

Demokratisering af bæredygtighed på vej

De store spørgsmål er fundamentale, og man kan sagtens være meget bekymret. Omvendt er der også muligheder i situationen. Særligt når man har blikket rettet mod de mange konsumenter i verden, som er særligt interessant for Tue Mantoni, da flertallet af hans engagementer er rettet mod B-T-C-verdenen.

”Min store overskrift er demokratisering af bæredygtighed. Jeg er selvsagt meget optaget af, hvordan forbrugertendenser udvikler sig. Jeg forfølger spørgsmålet om, hvad bæredygtighed betyder i en verden, hvor økonomien hele tiden udvikler sig. Selv om vi oplever krisetider, er der samtidig en kolossal bevægelse mod øget velstand og voksende middelklasse med en vis købekraft”, forklarer Tue Mantoni.

Indtil videre er bæredygtighed brudt igennem i smalle segmenter, for hvem bæredygtighed ganske enkelt er vigtigt. Og derfor vil man betale for det. Det er primært yngre, men bestemt ikke alle. Og det er værdibaserede segmenter, som overvejende hører til i de større bysamfund verden over.

”Men det er samlet set stadig en ganske lille gruppe. Mit håb er, at der på tværs af alle segmenter endelig dukker en mere bevidst forbruger op, der er villig til at betale det lidt ekstra, der kan skabe gennembruddet”, uddyber Tue Mantoni, der samtidig er meget bevidst om kløften mellem pris og den villighed, som forbrugeren har til at betale.

Generelt siger man, at bæredygtige produkter koster 28% mere end konventionelle. Forbrugeren er generelt villig til at betale op til 11% mere, ifølge en rapport fra Bain. Det betyder ganske enkelt, at der stadig er en stor kløft. Hvordan kan den kløft lukkes?

”Der er to særlige forhold, der skal være til stede. Det ene er, at forbrugeren forstår vigtigheden. Det handler altså i nogen grad om kommunikation og uddannelse. Det andet er, at virksomhederne skal blive mere effektive. Det kan være i form af skala og nye teknologier”, svarer Tue Mantoni.

Der er et afgørende politisk niveau, som vi bare ikke kommer uden om. Vi skal have den CO2-afgift. Det skal gå hurtigt, og det skal skabe mere fair konkurrencevilkår. Og ærligt talt: Det må ikke være gratis at svine.

Hvor starter det? Politik og styrket kommunikation

Som med meget andet er der altid tale om hønen eller ægget. Hvad kom mon først? Hvordan får processen mod mere bæredygtighed det nødvendige momentum? Tue Mantoni giver sit bud:

”Der er et afgørende politisk niveau, som vi bare ikke kommer uden om. Vi skal have den CO2-afgift. Det skal gå hurtigt, og det skal skabe mere fair konkurrencevilkår. Og ærligt talt: Det må ikke være gratis at svine.”

Virksomhederne har også en stor rolle.

”Jeg ser to vigtige indsatsområder for virksomhederne. Det ene er at identificere nye effektive teknologier, der samtidig er bæredygtige i sig selv. Det andet er at blive endnu bedre til markedsføring og kommunikation. Om fordele, om vigtigheden og med en anerkendelse af, at forbrugerne skal have en hjælpende hånd for at tage skridtet mod mere bæredygtige valg i hverdagen”, afslutter Tue Mantoni, der således er mere optimistisk end pessimistisk for fremtiden.

Tue Mantoni om ændret perspektiv på strategi-processer:

Når jeg ser tilbage, var vi tidligere meget optagede af 5-års-planer, af budgetter og indimellem sensitivitetsanalyser. For selvfølgelig havde vi også oplevelsen af en vis usikkerhed. Men forskellen er markant, når jeg ser på, hvad vi gør i dag. Scenarier er nøglebegrebet. Jeg bruger meget mere tid på at arbejde i situationer med meget åbent udfaldsrum og er meget mere optaget af specifikke situationer i specifikke geografier. Jeg er meget forsigtig med at forudsige noget som helst i dag, men har lært at forholde mig meget fleksibelt til forretningssituationen.

Tue Mantoni, VL1

Tue Mantoni er tidligere CEO i Bang & Olufsen og motorcykelgiganten Triumph. I dag går han investerings- og bestyrelsesvejen, hvor han bl.a. hjælper unge iværksættere med at udfolde og udvikle deres fulde forretningsmæssige potentiale.

Tue Mantoni er bestyrelsesformand i Lakrids by Bülow, Soundboks, Stine GOYA og den ungdomspolitiske organisation SAGA samt bestyrelsesmedlem i Joe & The Juice og GUBI. Han er strategisk rådgiver for den amerikanske venturefond Regeneration VC, som investerer i klimateknologi.

Tue Mantoni om geopolitisk uro:

Vi lever i et informationssamfund, hvor vi ved alt om alting asap. Det er vigtigt, fordi virksomheder i dag er mere globaliserede, og værdikæderne er bundet meget mere sammen. Det er helt tydeligt, og der er meget reelle spændinger. Det har reel betydning for virksomhederne. Kort sagt er præmisserne for global handel ændret.

Tue Mantoni om AI og ledelse:

Jeg har fornemmelsen af, at alle har svært ved grundlæggende at forstå AI. På den ene side er det jo mere af det samme. Teknologiske landvindinger, som vi har oplevet de sidste mange år. På den anden side er det en fundamental forandring, som kommer til at få et stort og langvarigt impact. Min klare pointe er derfor, at man er nødt til at forstå AI for at kunne være med.

Læs også:

Anne Nørklit Lønborg, VL9, tidligere Tryg-CIO: AI er både teknologi og masser af ledelse
Du har brug for mennesker

Du har brug for mennesker

Årstema: VL & AI

Du har brug for mennesker

29. april 2024

Serge Belongie er professor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet og direktør for Pioneer Centre for AI, der hører under Københavns Universitet. Hans hovedpointe er, at ledere skal være meget opmærksomme på hypen omkring AI. Han sammenligner AI og andre nye teknologier med tidligere teknologiske gennembrud. Typisk er der en masse hype. Så lægger støvet sig, og vi finder ud af, at det er de banale, almindelige applikationer, der gør forskellen. Hans anden vigtige pointe er, at teknologi er teknologi – det er stadig mennesker, der styrer, og det er mennesker, der i sidste ende vil forårsage udfordringer og problemer. VL Nyt har taget en snak med Serge Belongie om AI. Og du kan glæde dig til hans keynote på VL Døgnet den 6. juni.

Af Anders Monrad Rendtorff

Serge Belongie kommer med et meget stærkt budskab om AI. Han forsøger at afmystificere AI og gøre op med hypen.

”Det forekommer mig, at mediehypen var meget energisk for omkring seks måneder siden. Jeg tror, vi er på vej ud af den misforståelse, at AI er en superintelligens, og at AI fjerner alle vores jobs. Det er efter min mening slet ikke tilfældet”, siger Serge Belongie, professor ved Københavns Universitet og leder af det anerkendte P1 – Pioneer Centre for Artificial Intelligence.

Han fortsætter med sit perspektiv på AI, som repræsenterer en ganske balanceret forståelse:

”Det er klart, at fordelene ved AI er virkelig bemærkelsesværdige, men vi skal bare huske proportionerne. Jeg tror, at når støvet (fra hypen) har lagt sig om et stykke tid, så står vi tilbage med flere kraftfulde og nyttige værktøjer, som kan skabe utrolige resultater. Kort sagt overvurderer vi, hvor hurtigt det vil blive implementeret. Og undervurderer, hvor virkningsfuldt det vil være – over tid.”

Antagelsen er ofte, at teknologien er fjenden – den bliver en nem prygelknabe. Jeg har den modsatte opfattelse: Mennesket er problemet.

Filtrér overdrivelserne fra

Serge Belongie har et særligt fokus på oprindelsen af hypen. Han understreger, at vi skal huske proportionerne i forståelsen af konsekvenserne af AI.

”Jeg er meget bevidst om oprindelsen af den nuværende hype. Den er drevet af USA/Silicon Valley, som har et meget specielt syn på teknologi og mennesker. Masser af innovation og udvikling sker i et miljø, hvor fjendtligheden over for arbejdskraft som sådan kan være relativt høj. Det påvirker selvfølgelig lovprisningen af, hvad teknologien kan gøre”, siger Serge Belongie.

Han understreger, at der historisk har været en tendens til at overdrive fordelene ved, hvor stærke bestemte teknologier er. Han er derfor også skeptisk over for det enorme fokus på regulering af teknologi:

”Antagelsen er ofte, at teknologien er fjenden – den bliver en nem prygelknabe. Jeg har den modsatte opfattelse: Mennesket er problemet.”

Se på Kina for at få en fornemmelse af fremtiden

Perspektivet på mennesker versus teknologi er en nøglefaktor, når Serge Belongie ser på det globale landskab med teknologisk udvikling. Han ser tre forskellige paradigmer i den dynamiske udvikling.

”USA repræsenterer fortællingen om en Wild West-lignende innovation, hvor teknologien er helten, og mantraet er ’Move fast, break things’. En grundlæggende præmis er mistillid til enhver regering”, analyserer Serge Belongie, som fortsætter sin analyse med et billede af den europæiske tilgang:

”I modsætning til USA har Europa et stort fokus på overvågning og regulering i en situation, hvor de europæiske samfund vægter konsensus og grundighed. Det er en meget bevidst tilgang, som bare tager tid – og derfor kan virke langsom.” Serge Belongie vender sig dernæst mod Kina, som har en tredje og meget anderledes tilgang:

”Kina er meget anderledes. De er ikke så optagede af konsensus, de er ikke så optagede af innovation. Nej, de er meget fokuserede på forstærkning, forstørrelse og skala – meget gerne hurtigt. Tilgangen er top-down og tankegangen er ’Just do it’”.

De tre forskellige tilgange er i spil på samme tid, og Serge Belongie tøver ikke, når han bliver spurgt om fremtiden:

”Kig på Kina for at se tegnene på, hvordan fremtiden vil se ud. Det er fokus på etablerede, state of the art-værktøjer, der virker i virkeligheden.”

Bølger af disruption vil altid ske – lær af tidligere teknologiske gennembrud

Serge Belongie mener, at bølger af disruption altid vil ske og finder trøst i analogierne fra tidligere teknologiske gennembrud. Det kan være sammenligninger med f.eks. ‘De Gule Sider’-virksomheder som Yahoo i slutningen af halvfemserne, eller da regnearkene gjorde deres indtog i virksomhederne.

”Jeg ser analogier, der kan hjælpe os med bedre at forstå AI. I halvfemserne revolutionerede Yahoo og andre ‘De Gule Sider’-formater. Det føltes som en revolution, men snart blev det næsten for meget. Det var svært at navigere i, og der var behov for alt for meget organisation. Så kom Google nogle år senere – ud af ingenting. Vi blev blæst bagover af enkelheden. Men min pointe er, at det tog næsten et årti, før vi kom til søgemaskineoptimeringsprocesserne. Det tager bare meget længere tid, end vi tror”, pointerer Serge Belongie.

Han peger også på fremkomsten af regneark i virksomheder for en lignende analogi.

”Med regnearkene så vi en demokratisering af økonomien i virksomhederne og en ændret rolle for f.eks. controllers og finansafdelingen. Det var en stor forandring for mange virksomheder. Men når vi ser tilbage, vil vi nok se på regneark som et smart værktøj, ikke som en revolution. Og sådan er det: Regneark er bare et værktøj. De kan stadig lyve, og princippet om ’garbage in er garbage out’ gælder stadig”, understreger Serge Belongie, der afslutter med menneskets betydning:

”Min grundlæggende pointe er, at teknologi bare er teknologi. Vi har brug for mennesker for at få den til at fungere. Når det er sagt, er den anden vigtige pointe, at du som individ og som leder skal uddanne dig gennem hele dit liv og din karriere.”

Serge Belongies tips og tricks til dit lederskab af AI

 • Tænk i analogier. For eksempel da regneark kom ind i organisationen. Eller da Google gjorde internetsøgning så meget lettere. På nogle måder revolutionerede værktøjerne noget af det daglige arbejde, gjorde nogle funktioner overflødige. Men vigtigst af alt tvang det organisationen til at lære at bruge disse nye værktøjer effektivt.
 • Behov for at lære. Nøgleordet for ledere og organisationer er behovet for konstant læring. Som leder, som individ og som organisation bliver disse nye værktøjer og teknologier hurtigt en slags nødvendige kompetence-elementer, som man er nødt til at forstå og håndtere. Konstant læring er mantraet.
 • Ignorer støjen og hypen. En af de sværeste opgaver for en topleder er at navigere i støjen og hypen om AI. Vær rolig, forstå bias fra udviklingsperspektivet, og find din egen vej.
 • Vær opmærksom på det banale, på det enkle. Det er de almindelige applikationer, der vil give de største fordele. Organisering af data, håndtering af kunder eller hjælp til hverdagens ‘ting’. I det hele taget aktiviteter og processer, der kan automatiseres eller optimeres. Det er ikke sensationelt og radikalt, men meget praktisk. Med andre ord: Lederne bør fokusere på gentagne processer.

AI-personaen: Forestil dig en ekstremt energisk praktikant

Serge Belongie har denne karakteristik af AI som persona:

Forestil dig en ekstremt energisk praktikant. Meget klog, meget ambitiøs, masser af energi. Men også for hurtig og for meget. For som de fleste ledere ved, har praktikanter brug for råd, vejledning, feedback og den menneskelige indflydelse. Det er AI-personaen. Det er en teknologi og har brug for vejledning fra mennesker.

Om Serge Belongie, der taler på VL Døgnet den 6. juni

Serge Belongie er professor i datalogi ved Københavns Universitet, hvor han også fungerer som leder af Pioneer Centre for Artificial Intelligence (P1). Tidligere har han været professor i datalogi ved Cornell University, Associate Dean ved Cornell Tech og medlem af Visiting Faculty-programmet hos Google. Hans forskningsinteresser omfatter Computer Vision, Machine Learning, Augmented Reality og Human-in-the-Loop Computing. Han er også medstifter af flere virksomheder, herunder Digital Persona og Anchovi Labs.

Han har modtaget NSF CAREER Award, Alfred P. Sloan Research Fellowship, MIT Technology Review “Innovators Under 35” Award og Helmholtz-prisen for grundlæggende bidrag inden for Computer Vision. Han er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og sidder i bestyrelsen for European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS).

P1 – globalt pionercenter inden for AI

Pioneer Centre for Artificial Intelligence var det første af den slags pionercentre og har derfor fået tilnavnet P1. Centret har fået bevilget 47 millioner euro (ca. 354 millioner dkk) over 13 år (2021-2034). P1’s vision er at støtte forskning i kunstig intelligens i verdensklasse med fokus på samfundsmæssige udfordringer, mennesker og design og samtidig bringe Danmark i front internationalt. Ud over disciplinerne inden for kunstig intelligens; såsom maskinlæring og deep learning, arbejder P1-forskere også med de etiske aspekter af AI, og hvordan man designer teknologier, der bygger på kunstig intelligens, på en sådan måde, at de accepteres og forstås af dem, der har brug for dem.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet er vært for centret i tæt samarbejde med de 4 partneruniversiteter: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i København.

Læs også:

CEO hos Lars Larsen Group, Jesper Lund, om topledelse i 2024:
“Forvent det uforventelige”
Forvent det uforventelige

Forvent det uforventelige

Topledelse i 2024

Forvent det uforventelige

29. april 2024

Jesper Lund, VL6, er President & CEO for Lars Larsen Group A/S. Jesper Lund navigerer blandt andet efter det overordnede ledelsesprincip: Forvent det uforventelige. Uforudsigeligheden er større end nogensinde før, og derfor er det nødvendigt at planlægge langsigtet, men kunne agere kortsigtet. VL Nyt har taget en snak med Jesper Lund om ledelsesopgaven i 2024.

Af Anders Monrad Rendtorff

Navnet Lars Larsen Group blev introduceret i 2020, men startede reelt sammen med etableringen af JYSK den 2. april 1979. I dag består Lars Larsen Group A/S af to underliggende forretningsområder: Lars Larsen Group Retail; med blandt andre JYSK, ILVA, BOLIA og SOFACOMPANY, og Lars Larsen Group Investments. Jesper Lund, VL6, tiltrådte som President & CEO i 2020, og i de 4 år der er gået, er den globale volatilitet steget. Det stiller højere krav til agilitet i forretningen og til ledelsen.

”Uforudsigeligheden i verden er steget. Vi har desværre krig i blandt andet Europa. Et scenarie, der var svært at forestille sig for få år siden. Derudover ser vi flere geopolitiske forskydninger, der også påvirker vores måde at kunne drive forretning på,” skitserer Jesper Lund og fortsætter:

”Efter mange år, hvor globalisering er blevet hyldet for de muligheder, det gav os, ser vi nu en stigende tendens til de-globalisering. Det er et anderledes perspektiv at lede en virksomhed i, fordi vi skal bruge flere ressourcer i vores planlægning og være mere opmærksomme på de lokale perspektiver i de enkelte lande.”

Ledelsens mindset er vigtig

Hvad skal virksomheder og ledere så gøre ved denne nye situation?

Ifølge Jesper Lund er én af de vigtigste kompetencer for den dygtige leder mindsettet.

”Du kan ikke længere på samme måde som tidligere forudsige, hvad der sker i morgen. Så det at kunne takle den uforudsigelighed er for mig en af de centrale ledelseskompetencer”, understreger Jesper Lund, der fortsætter:

”Det gælder alle vores ledere i hele koncernen. Det er et særligt og nødvendigt mindset, uanset hvor i verden vi opererer. Der skal den enkelte leder evne at håndtere de særlige udfordringer, der kan gælde et specifikt forretningsområde eller en specifik geografi.”

Forstå din forretningsmodel – og tænk kort og langt på samme tid

Når verden er uforudsigelig og man som leder skal forvente det uforventelige – hvor skal man så fokusere? For Jesper Lund skal den grundlæggende forretningsmodel være omdrejningspunktet.

”Du skal have en robust og ambitiøs forretningsstrategi, som danner fundamentet for langsigtet vækst og indtjening. Det er alfa og omega. Det gør dig i stand til at agere og reagere kortsigtet, når der sker noget uforudsigeligt”, anbefaler Jesper Lund.

Han bruger metaforen om en supertanker og en torpedobåd til at illustrere den moderne ledelsesopgave.

”Supertankeren er den langsigtede strategi; det er målet i horisonten, det er det lange sigte, som – hvis man kun har det for øje – kan gøre det vanskeligt at navigere hurtigt og agilt i nuet. Torpedobåden er derimod hverdagen, der kræver mange flere hurtige skift og justeringer. Og det er netop kombinationen af de to perspektiver, der gør det muligt at lede og styre virksomheder – som f.eks. vores, hvor vi har en række forskellige forretningsområder, der opererer i forskellige segmenter og over en stor del af verden – sikkert i havn”, illustrerer Jesper Lund, der samtidig understreger de muligheder, som kriser også repræsenterer.

Selvom vi – og verden omkring os – også er optaget af mange geopolitiske udfordringer i øjeblikket, så er der ganske enkelt et globalt sustainability problem, som alle skal bidrage til løsningen af. Inklusive os i Lars Larsen Group. 

Sustainability med udgangspunkt i selskabets værdier

Sustainablity er et af de temaer, der fylder i mange virksomheder og hos mange ledere. Men arbejdet med sustainability kan være presset i øjeblikket, da flere geopolitiske temaer og en svækket købekraft hos forbrugerne også skal have ledernes opmærksomhed.

Det er også tilfældet hos Jesper Lund.

”I Lars Larsen Group dækker begrebet Sustainability over vores arbejde med ESG, altså environment, social og governance samt CSR, SBTi m.fl. Og selvom vi – og verden omkring os – også er optaget af mange geopolitiske udfordringer i øjeblikket, så er der ganske enkelt et globalt problem, som alle skal bidrage til løsningen af. Inklusive os. Arbejdet med blandt andet at reducere vores klimaaftryk foregår som udgangspunkt decentralt i vores virksomheder. Alt dette samles sammen og præsenteres på koncernniveau.”

”Vi har den fordel, at sustainability-indsatsen er støttet af en af vores grundlæggende værdier; nemlig ordentlighed. Det gør det enkelt for os at fastholde og styrke et strategisk fokus. Derfor fortsætter vi arbejdet ufortrødent”, tilføjer Jesper Lund, som også noterer, at mængden af regulativer på området kan være en udfordring for selv de store virksomheder. Han understreger dog, at den ikke skal sætte en stopper for det vigtige arbejde omkring sustainability.

”Vi kører på. Både på det regulatoriske område, hvor vi selvsagt er compliant. Samtidig er vi også meget optagede af det allervigtigste på dette område: hvordan vi reelt kan gøre en forskel. Til tider kan jeg godt blive en smule skeptisk over for de mange regulatoriske formalia. Det er selvsagt nødvendigt, at virksomheder skal kunne dokumentere, at de er compliant. Men mængden af regulativer kan risikere at tage fokus fra de enkelte virksomheder og gøre det mere bøvlet end nødvendigt at ville og kunne gøre en forskel.”

Jesper Lunds fire toptips til moderne ledelse anno 2024

 • Forvent det uforventelige
 • Hav en robust og ambitiøs forretningsstrategi, som danner fundament for langsigtet vækst og indtjening. Det gør dig i stand til at agere og reagere meget kortsigtet, når der sker noget uforudsigeligt
 • Etabler et finansielt beredskab
 • Vær klar til at gribe de muligheder, der opstår ved udfordringer og kriser

Supertanker og torpedobåd

Supertankeren er den langsigtede strategi; det er målet i horisonten, det er det lange sigte, som – hvis man kun har det for øje – kan gøre det vanskeligt at navigere hurtigt og agilt i nuet. Torpedobåden er derimod hverdagen, der kræver mange flere hurtige skift og justeringer. Og det er netop kombinationen af de to perspektiver, der gør det muligt at lede og styre virksomheder sikkert i havn.

Jesper Lund om AI: Forstå det. Gør det. Lav praksisser.

AI er en spændende ny teknologi og vi er allerede i gang med at teste og implementere løsninger. I praksis har vi på tværs af koncernen kørt en række workshops, som har hjulpet organisationen med at identificere, hvor der er bedst mulighed for at optimere vores arbejde gennem AI.

Vores opgave i ledelsen er at vurdere og prioritere de mange muligheder, så vi ikke sætter for mange projekter i gang på samme tid.

Erfaren topleder

Jesper Lund har siden 2020 været President og CEO for Lars Larsen Group A/S. Inden da arbejdede han for Brunsborg-familien og Lars Larsen i regi af at være partner og co-owner for PwC Danmark. Jesper Lund er uddannet Master of Science in Business Economics and Auditing fra Aarhus School of Business. Han er medlem af VL6 og var i en årrække medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse.

Læs også:

Professor Serge Belongie om AI:
“Du har brug for mennesker”
Alt for stor blind vinkel på Kina

Alt for stor blind vinkel på Kina

Årstema: VL & AI

Alt for stor blind vinkel på Kina

12. april 2024

Kina er meget langt fremme med ny teknologi; herunder udvikling, implementering og regulering af AI. Meget længere end vi tror. Det er vi nødt til at åbne øjnene for. Det kan Dr. Wanli Min hjælpe med, når han taler på VL Døgnet den 6. juni. Wanli Min er en af verdens førende AI-eksperter og har stået i spidsen for toneangivende dataprojekter for Alibaba, Google og IBM. Han er bl.a. hjernen bag et avanceret Smart City Brain-koncept, der kan optimere alt fra energiforbrug til trafikalt flow i store byer, og han har hjulpet utallige virksomheder med at spare både penge og CO2-udledning ved hjælp af data og kunstig intelligens. VL Nyt taler i denne uge om AI i praksis på den helt store klinge.

Af Anders Monrad Rendtorff

VL Døgnet 2024 byder på et rigtigt scoop. For Dr. Wanli Min, en af verdens førende AI-eksperter, deltager med en samtale mellem ham og den danske Kina-ekspert Christina Boutrup. Wanli Min er en af verdens førende eksperter inden for kunstig intelligens og har stået i spidsen for udviklingen af flere banebrydende dataprojekter; blandt andet som Principal Data Scientist for den kinesiske tech-gigant Alibaba. I dag investerer han gennem sin virksomhed North Summit Capital i traditionelle virksomheder indenfor produktion, sundhed og landbrug og tilsætter sin AI-magi for at øge værdien.

”Dr. Wanli Min er uden sidestykke en af de skarpeste og mest sympatiske personer, jeg nogensinde har mødt. Han er en anelse underspillet, men meget faktuel og ’to the point’, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Han afsluttede allerede sin første universitetsuddannelse som 19-årig – som en del af et særligt program for talentfulde unge i Kina”, fortæller Christina Boutrup, der er en af Danmarks førende Kina-kendere. Hun vil på VL Døgnet holde et oplæg om AI-udviklingen i Kina. Derefter vil hun interviewe Dr. Wanli Min.

”Der er en blind vinkel i dansk erhvervsliv, når det gælder Kina. Mange ser stadig landet som enten et marked eller som verdens fabrik. Men det er alt for snævert”, fortæller Christina Boutrup til VL Nyt.

”Kinesiske virksomheder er stadig mest kendt som copycats, men de er ganske enkelt førende inden for mange af de nye teknologier, som i øjeblikket former vores fremtid. Det gælder blandt andet den praktiske anvendelse af AI”, understreger Christina Boutrup og henviser til den australske tænketank Australian Strategic Policy Institute (ASPI), der sidste år vurderede, at Kina er førende inden for 37 ud af 44 kritiske teknologier.

”Det er en analyse, som man sikkert kan diskutere, men man kan ikke diskutere mønstret. Det er en af mange kortlægninger, der viser, at kinesiske virksomheder er verdensledende inden for blandt andet solceller, elbiler og alt, hvad der handler om avanceret industriproduktion – og vi lægger ikke rigtigt mærke til det i vores store fokus på USA”, pointerer Christina Boutrup.

Kina er arnestedet for AI-udvikling

USA har traditionelt været omdrejningspunktet for teknologiudvikling, og det var også amerikanske OpenAI, der tog verden med storm, da den lancerede ChatGPT. Men AI er jo meget mere end sprogmodeller og chatbots, og Kina er langt foran Europa og USA, når det gælder den praktiske anvendelse af kunstig intelligens i samfundet. EU slår sig ofte op på at være verdensmestre i regulering, men faktum er, at der er meget få europæiske virksomheder og lande, som er med i det internationale AI-kapløb.

”Det er problematisk, at ChatGPT stjæler al opmærksomheden i medierne og i store dele af dansk erhvervsliv, for der er mange andre teknologier, som er langt mere relevante for danske virksomheder. Her er der virkelig inspiration at hente i Kina og i den østlige del af Asien, hvor man generelt opfatter AI som et nyttigt værktøj, som kan hjælpe med at udvikle bedre løsninger for kunder og medarbejdere”, fortæller Christina Boutrup.

Hun er for nyligt flyttet hjem efter et par år i Kina og Singapore, og hun er overrasket over, hvor negativ tilgangen til AI ofte er i Danmark.

”En stor del af debatten herhjemme handler om, hvor vidt AI overtager verden, og om maskinerne tager jobs fra mennesker. Men der mener jeg godt, at vi kan lære lidt af den asiatiske tilgang, samtidig med, at vi naturligvis skal bevare en kritisk tilgang til teknologierne”, understreger hun.

Regulering og lovgivning er meget løsere i Europa og USA end i Kina

Regulering er et af de helt store emner i Europa, og der er en udbredt opfattelse af, at EU også er førende inden for regulering af AI. Men ifølge Christina Boutrup er det både forkert og ærgerligt.

”Jeg synes, at det er problematisk, at europæiske ledere gang på gang kan præsentere love som ’verdens første’, selvom Kina allerede har implementeret en AI-lovgivning. Men det er der ikke mange, der ved. Problemet er, at den europæiske lovgivning er flere år undervejs, før den kan anvendes i praksis. I mellemtiden kan vores børn så blive udsat for en AI-ven i deres Snapchat-app på mobiltelefonen. Det er tankevækkende, fordi der i Kina er regler, som begrænser hvilket indhold børn under 14 år kan se, og tech-giganterne kan ikke bare lancere generative AI-produkter uden myndighedernes godkendelse.”

”Det handler selvfølgelig også om kontrol og censur, og kommunistpartiet ser naturligvis de her nye AI-chatbots som en direkte trussel, fordi man måske ikke kan styre, hvad de kan finde på at sige. Men det handler altså også om, at man tager ansvar og forsøger at beskytte borgerne. Jeg synes blandt andet, at det er interessant, at man nu skal i gang med at vandmærke alt indhold på sociale medier, som er genereret af kunstig intelligens i Kina. Det taler man jo også om, at vi skal gøre i EU, og derfor giver det mening at holde øje med udviklingen i Kina. Det er lidt som et kig ind i fremtiden på godt og ondt”, mener Christina Boutrup.

Start small and fail fast. A quick and dirty solution does more to test the market than launching a big and ‘complete’ solution that doesn’t solve real customer problems.

Dr. Wanli Min

Dr. Wanli Min taler om relevans, praktisk anvendelse og et holistisk perspektiv

Én ting er at dreje blikket mere åbent over mod Kina, når det handler om inspiration og læring om AI og nye teknologier. Noget andet er de konkrete læringer, som VL-medlemmerne kan få af Wanli Min på VL Døgnet.

Wanli Min er anerkendt globalt som førende AI-ekspert og har en imponerende karriere bag sig. Han repræsenterer en særlig praktisk og nok også pragmatisk tilgang til AI. For Wanli Min er AI et nyttigt værktøj, som man skal bruge til at optimere sin forretning eller samfundet i bredere forstand. Han er ikke så optaget af dilemmaer om f.eks. menneske versus maskine, men snarere optaget af, hvordan AI kan løse problemer – gerne større samfundsudfordringer – ud fra et holistisk perspektiv.

I de seneste projekter er Wanli Min meget optaget af en såkaldt Smart City Brain, der ser på et bysamfund som helhed. Hvordan man ved hjælp af sensorer, data og AI optimerer flowet i trafikken, hvordan man minimerer energiforbruget – eller med andre ord: Hvordan man kan se på alle de elementer, der er flydende – og optimere dem. Det kræver netop et holistisk perspektiv og en skarp matematisk og strategisk hjerne.

“Jeg glæder mig virkelig meget til at interviewe Dr. Wanli Min på VL Døgnet”, siger Christina Boutrup, der samtidig har en opfordring til alle VL-medlemmer:

”Jeg vil rigtigt gerne have spørgsmål fra VL-medlemmerne, som jeg kan bruge i interviewet. Så skriv til os her – jeg vil glæde mig til at lodde stemningen og sikre, at interviewet er så relevant for VL-medlemmerne som muligt.”

Smart City Brain betyder…

Begrebet smart city-platform sigter mod at forbedre byforvaltning gennem brug af blandt andet big data, cloud computing og kunstig intelligens. Ideen er at systemet forbinder data fra alle afdelinger i en given by og på den baggrund kan levere mere intelligente og bekvemme tjenester til virksomheder og beboere og samtidig fremme den grønne omstilling.

Det er et mindset, der allerede er implementeret i en række større bysamfund i Asien.

Alibabas hjemby hedder Hangzhou, og det var netop her, Dr. Wanli Min lancerede den såkaldte Smart City Brain i 2017.

Dr. Wanli Mins nyeste AI-projekt foregår i Jinan i Shandong-provinsen. Det er en by med 10 millioner indbyggere, hvor han er ved at udvikle en ”AI brain”. Formålet er at optimere alt fra energiforbrug i datacentre til anvendelsen af vedvarende energi samt at optimere det trafikale flow etc.

Hvad vil du gerne spørge Dr. Wanli Min om?

Wanli Min, en af verdens absolut førende AI-eksperter, taler på VL Døgnet den 6. juni. Christina Boutrup, der er en af de førende danske Kina-eksperter, vil introducere og interviewe Wanli Min.

Så hvad er dine spørgsmål til Wanli Min? Send dem til os på info@vl.dk – så kan Christina Boutrup lade sig inspirere og tage dem med.

Wanli Mins bedste tips og tricks

 • Lad være med at lave planer om AI-projekter, der varer 3 eller 5 år. Prøv med 2 måneder, og du vil blive overrasket over hvor langt du kan nå.
 • AI og data kan med fordel anvendes til at optimere industrivirksomheder dér, hvor der er et ”flow”. Det kan være vand, energi, råstoffer osv.
 • Tænk i følgeskab, for forandring kommer ikke af sig selv. Overvej at give dine ledere en AI-centreret titel, og overvej at give dine ledere KPI´er om AI-indsatser.

Wanli Mins imponerende cv

Wanli Min er en af verdens førende AI-eksperter. Han har stået i spidsen for toneangivende dataprojekter for Alibaba, Google og IBM.

Dr. Wanli Min er tidligere Chief Machine Intelligence Scientist hos Alibaba, medlem af National Strategic Advisory Committee on Next Generation of AI samt grundlægger og administrerende direktør for North Summit Capital og Quad Talent.
Han blev udnævnt til “En af verdens bedste AI-ledere” af Forbes og er en af verdens førende autoriteter inden for sit felt.

Han dimitterede Special Class for Gifted Youth (SCGY)-programmet fra University of Science and Technology i Kina i 1997 i en alder af 19, hvorefter han opnåede en Ph.d. i statistik fra University of Chicago i 2004.

Siden da har han arbejdet hos IBM T.J. Waston Research Centre, IBM Singapore og Google, før han kom til Alibaba, hvor han blev indtil 2017.

Christina Boutrup er førende Kina-ekspert – og giver oplæg om AI-udviklingen i Kina på VL Døgnet

Christina Boutrup er uddannet erhvervsjournalist og en af landets førende Kina-kendere. Hun har boet i Kina ad flere omgange, senest som Asien-korrespondent for TV2.  Hun har fulgt Kinas udvikling tæt siden 2004 og rejst i hele regionen, blandt andet som vært for radio- og tv-programmer. Hun har skrevet flere anmelderroste bøger om verdens nye supermagt og er anerkendt af Thinkers 50, medlem af Dansk Konkurrenceevneråd og tidligere udpeget til den danske regerings ekspertpanel med fokus på Kina.

Christina Boutrup vil på VL Døgnet holde et oplæg om AI-udviklingen i Kina. Derefter vil hun interviewe Wanli Min.

Ny episode af VL Insights:

AI ifølge digitaliseringsminister Marie Bjerre

Læs også:

Pernille Bonne Neisig om onboarding i VL:
“Jeg fik det helt store overblik”

Læs også:

Vellykket arrangement med Forsvaret:
Sammen om et stærkere Danmark
Onboarding i VL: Jeg fik det store overblik

Onboarding i VL: Jeg fik det store overblik

Onboarding i VL:

Jeg fik det store overblik

12. april 2024

Pernille Bonne Neisig er Communication & Public Affairs Manager hos Salling Group. Og nu er hun nyt medlem af VL119 i Aarhus. Det er altid den enkelte gruppe, der driver rekrutteringsprocessen og dermed også onboardingen. Som noget nyt tilbyder VL Selskabet flere gange om året en introduktion til VL for nye medlemmer. Pernille Bonne Neisig deltog i webinaret i december måned, som blev modereret af Ida Bratting Kongsted, adm. direktør hos VL Selskabet. VL Nyt har taget en snak med Pernille Bonne Neisig om onboarding-processen til en VL-gruppe, som for alle nye medlemmer er helt afgørende for at få en god start til et varigt medlemskab. 

Af Anders Monrad Rendtorff

Hvad var dit billede af VL?

”Mit indtryk er, at VL er et spændende netværk, hvor man som medlem både har en personlig gevinst i form af nye professionelle relationer, samtidig med, at det er et godt forum for inspiration til udvikling af – og genvej til – ny viden for de virksomheder, som de respektive medlemmer repræsenterer.”

 

Hvorfor vil du gerne være med i VL?

”VL er en god genvej til faglig udvikling og sparring, og samtidig en spændende mulighed for at styrke mit lokale netværk og blive klogere på de mange spændende organisationer, Aarhus har at byde på.”

 

Hvor længe har du været med?

Jeg har været med siden november 2023; jeg er altså med andre ord helt ny i VL. Og allerede det første møde var meget relevant for mig. Vi havde besøg af Jesper Theilgaard, der talte om klimaforandringer, der i sagens natur er et emne, der fylder en stor del af min professionelle hverdag.

Det er en spændende flok mennesker med viden, indblik og noget på hjerte, og det er i sig selv grundlag for godt selskab!

Pernille Bonne Neisig

Nyt medlem af VL119

Hvad er dine forventninger til netværket?

”Jeg forventer, at VL Selskabet som samlet hele – og via mit lokale netværk – giver mulighed for løbende deep dives i viden om nyeste udvikling og tendenser inden for aktuelle store dagsordener. Det kan være temaer som klima, AI, ligestilling, politiske spændinger og kriser i verdenssamfundet. Jeg ser jeg meget frem til at få et godt indblik i lokale virksomheder, deres måde at drive deres organisationer og ledelse på. I det hele taget blive klogere på, hvad de er optaget af. Jeg håber selvfølgelig også, at jeg selv kan bidrage med viden og indsigter fra egen organisation og branche. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til at lære de øvrige medlemmer af netværket endnu bedre at kende. Førstehåndsindtrykket er, at det er en spændende flok mennesker med viden, indblik og noget på hjerte, og det er i sig selv grundlag for godt selskab!”

 

Hvordan har rekrutteringsprocessen været for dig?

”Rekrutteringsprocessen har været superfin. Jeg oplevede stor transparens i forhold til optagelses-setuppet med alt hvad det indebærer af anbefalinger, forbehold i forhold til interessekonflikter, at alle skal godkende, osv. Herfra har det faktisk været let at komme ombord både lokalt og i det overordnede organisatoriske setup. Og jeg har været hjulpet rigtig godt på vej af hjælpsomme e-mails med praktisk info, onboarding-møde og så videre.”

 

Hvordan oplevede du onboarding-webinaret med VL Selskabet?

”Det var meget værdifuldt at få den overordnede indflyvning til VL Selskabet og få en grundig intro til den samlede organisation, interesser og formål. Statistik og data taler jo altid sit eget tydelige sprog, og selvom det ikke overraskede mig, gjorde det alligevel stort indtryk at se onboarding-slides med overblikket over medlemmernes hovedbeskæftigelse, rolle-, kønsfordeling og alder. Det giver et ret godt billede af netværkets medlemmer i et enkelt overblik.”

Det store VL-billede er vigtigt

Onboarding til VL Selskabet er et nyt initiativ, der skal supplere medlemmets onboarding til sin nye VL-gruppe.

”Det er jo indlysende, at vi skal gøre det. De allerfleste medlemmer er jo mest optaget af sin egen lokale gruppe. Det er der, hverdagslivet foregår, og det er der, man lærer netværket at kende. Men vi har samtidig oplevet, at VL Selskabet derfor bliver lidt fjernt. Vi vil gerne slå et slag for, at man som medlem også har en god fornemmelse af VL Selskabet. Værdien af medlemskabet kan suppleres med nogle af vores aktiviteter – ikke mindst vores fokus på de ledelsesmæssige temaer omkring de store samfundsmæssige dagsordner”, fortæller Ida Bratting Kongsted, adm. direktør hos VL Selskabet.

Og hvordan er det så gået med de første møder?

”Det er gået rigtig godt. Folk er mødt op, eller det vil sige, at de har været med på Teams-mødet. De virker rigtig interesserede, og jeg har foreløbigt fået bekræftet min hypotese: Man har ikke vidst særligt meget om VL Selskabet inden, og man er positivt overrasket over vores tilbud. Så vi fortsætter, og opfordrer alle nye medlemmer til at deltage.”

Næste onboarding-webinar med VL Selskabet er 16. maj

Her får du gode råd til et udbytterigt medlemskab og en introduktion til de muligheder, du med fordel kan benytte dig af i forbindelse med dit medlemskab af en VL-gruppe og VL Selskabet.

Vi stiller skarpt på selve VL’s formålsparagraf, hvordan du får det optimale ud af dit medlemskab, samt en introduktion til, hvad VL Selskabet tilbyder og stiller til din rådighed.

Tilmeld dig allerede nu via dette link.

Inspirationskatalogerne er blevet opdateret

VL Selskabet har over de seneste år lavet tre forskellige inspirationskataloger. Der er en idesamling om hvordan f.eks. rekruttering kan blive styrket. Et katalog, der fortæller en masse baggrundsviden om VL Selskabet. Og endelig et katalog, der fokuserer på gruppemøderne. Samlet set giver inspirationskatalogerne et godt overblik over, hvordan man kan justere eller endda udvikle nogle af de mest centrale ingredienser for et godt og givende netværksliv.

Du kan finde inspirationskatalogerne på VL Forum Intranet her.

Pernille Bonne Neisig er Communication & Public Affairs Manager hos Salling Group

Hun er journalist og corporate communications-specialist med 15 års erfaring inden for in- og ekstern kommunikation; herunder presserådgivning, (politisk) interessevaretagelse, kommunikationskampagner, kulturforandringsprocesser, sociale medier mv. Hun er særligt optaget af klima, sundhed og social ansvarlighed generelt.

Læs også:

Reportagen fra VL’s nyligt afholdte arrangement med Forsvaret, hvor Pernille Bonne Neisig deltog i den spændende paneldebat om fremtidens arbejdskraft og mulighederne for samarbejde mellem Forsvaret og erhvervslivet.

Læs mere

Læs også:

Dr. Wanli Min og Christina Boutrup om AI:
Alt for stor blind vinkel på Kina

Ny episode af VL Insights:

AI ifølge digitaliseringsminister Marie Bjerre