Forvent det uforventelige

Forvent det uforventelige

Topledelse i 2024

Forvent det uforventelige

29. april 2024

Jesper Lund, VL6, er President & CEO for Lars Larsen Group A/S. Jesper Lund navigerer blandt andet efter det overordnede ledelsesprincip: Forvent det uforventelige. Uforudsigeligheden er større end nogensinde før, og derfor er det nødvendigt at planlægge langsigtet, men kunne agere kortsigtet. VL Nyt har taget en snak med Jesper Lund om ledelsesopgaven i 2024.

Af Anders Monrad Rendtorff

Navnet Lars Larsen Group blev introduceret i 2020, men startede reelt sammen med etableringen af JYSK den 2. april 1979. I dag består Lars Larsen Group A/S af to underliggende forretningsområder: Lars Larsen Group Retail; med blandt andre JYSK, ILVA, BOLIA og SOFACOMPANY, og Lars Larsen Group Investments. Jesper Lund, VL6, tiltrådte som President & CEO i 2020, og i de 4 år der er gået, er den globale volatilitet steget. Det stiller højere krav til agilitet i forretningen og til ledelsen.

”Uforudsigeligheden i verden er steget. Vi har desværre krig i blandt andet Europa. Et scenarie, der var svært at forestille sig for få år siden. Derudover ser vi flere geopolitiske forskydninger, der også påvirker vores måde at kunne drive forretning på,” skitserer Jesper Lund og fortsætter:

”Efter mange år, hvor globalisering er blevet hyldet for de muligheder, det gav os, ser vi nu en stigende tendens til de-globalisering. Det er et anderledes perspektiv at lede en virksomhed i, fordi vi skal bruge flere ressourcer i vores planlægning og være mere opmærksomme på de lokale perspektiver i de enkelte lande.”

Ledelsens mindset er vigtig

Hvad skal virksomheder og ledere så gøre ved denne nye situation?

Ifølge Jesper Lund er én af de vigtigste kompetencer for den dygtige leder mindsettet.

”Du kan ikke længere på samme måde som tidligere forudsige, hvad der sker i morgen. Så det at kunne takle den uforudsigelighed er for mig en af de centrale ledelseskompetencer”, understreger Jesper Lund, der fortsætter:

”Det gælder alle vores ledere i hele koncernen. Det er et særligt og nødvendigt mindset, uanset hvor i verden vi opererer. Der skal den enkelte leder evne at håndtere de særlige udfordringer, der kan gælde et specifikt forretningsområde eller en specifik geografi.”

Forstå din forretningsmodel – og tænk kort og langt på samme tid

Når verden er uforudsigelig og man som leder skal forvente det uforventelige – hvor skal man så fokusere? For Jesper Lund skal den grundlæggende forretningsmodel være omdrejningspunktet.

”Du skal have en robust og ambitiøs forretningsstrategi, som danner fundamentet for langsigtet vækst og indtjening. Det er alfa og omega. Det gør dig i stand til at agere og reagere kortsigtet, når der sker noget uforudsigeligt”, anbefaler Jesper Lund.

Han bruger metaforen om en supertanker og en torpedobåd til at illustrere den moderne ledelsesopgave.

”Supertankeren er den langsigtede strategi; det er målet i horisonten, det er det lange sigte, som – hvis man kun har det for øje – kan gøre det vanskeligt at navigere hurtigt og agilt i nuet. Torpedobåden er derimod hverdagen, der kræver mange flere hurtige skift og justeringer. Og det er netop kombinationen af de to perspektiver, der gør det muligt at lede og styre virksomheder – som f.eks. vores, hvor vi har en række forskellige forretningsområder, der opererer i forskellige segmenter og over en stor del af verden – sikkert i havn”, illustrerer Jesper Lund, der samtidig understreger de muligheder, som kriser også repræsenterer.

Selvom vi – og verden omkring os – også er optaget af mange geopolitiske udfordringer i øjeblikket, så er der ganske enkelt et globalt sustainability problem, som alle skal bidrage til løsningen af. Inklusive os i Lars Larsen Group. 

Sustainability med udgangspunkt i selskabets værdier

Sustainablity er et af de temaer, der fylder i mange virksomheder og hos mange ledere. Men arbejdet med sustainability kan være presset i øjeblikket, da flere geopolitiske temaer og en svækket købekraft hos forbrugerne også skal have ledernes opmærksomhed.

Det er også tilfældet hos Jesper Lund.

”I Lars Larsen Group dækker begrebet Sustainability over vores arbejde med ESG, altså environment, social og governance samt CSR, SBTi m.fl. Og selvom vi – og verden omkring os – også er optaget af mange geopolitiske udfordringer i øjeblikket, så er der ganske enkelt et globalt problem, som alle skal bidrage til løsningen af. Inklusive os. Arbejdet med blandt andet at reducere vores klimaaftryk foregår som udgangspunkt decentralt i vores virksomheder. Alt dette samles sammen og præsenteres på koncernniveau.”

”Vi har den fordel, at sustainability-indsatsen er støttet af en af vores grundlæggende værdier; nemlig ordentlighed. Det gør det enkelt for os at fastholde og styrke et strategisk fokus. Derfor fortsætter vi arbejdet ufortrødent”, tilføjer Jesper Lund, som også noterer, at mængden af regulativer på området kan være en udfordring for selv de store virksomheder. Han understreger dog, at den ikke skal sætte en stopper for det vigtige arbejde omkring sustainability.

”Vi kører på. Både på det regulatoriske område, hvor vi selvsagt er compliant. Samtidig er vi også meget optagede af det allervigtigste på dette område: hvordan vi reelt kan gøre en forskel. Til tider kan jeg godt blive en smule skeptisk over for de mange regulatoriske formalia. Det er selvsagt nødvendigt, at virksomheder skal kunne dokumentere, at de er compliant. Men mængden af regulativer kan risikere at tage fokus fra de enkelte virksomheder og gøre det mere bøvlet end nødvendigt at ville og kunne gøre en forskel.”

Jesper Lunds fire toptips til moderne ledelse anno 2024

 • Forvent det uforventelige
 • Hav en robust og ambitiøs forretningsstrategi, som danner fundament for langsigtet vækst og indtjening. Det gør dig i stand til at agere og reagere meget kortsigtet, når der sker noget uforudsigeligt
 • Etabler et finansielt beredskab
 • Vær klar til at gribe de muligheder, der opstår ved udfordringer og kriser

Supertanker og torpedobåd

Supertankeren er den langsigtede strategi; det er målet i horisonten, det er det lange sigte, som – hvis man kun har det for øje – kan gøre det vanskeligt at navigere hurtigt og agilt i nuet. Torpedobåden er derimod hverdagen, der kræver mange flere hurtige skift og justeringer. Og det er netop kombinationen af de to perspektiver, der gør det muligt at lede og styre virksomheder sikkert i havn.

Jesper Lund om AI: Forstå det. Gør det. Lav praksisser.

AI er en spændende ny teknologi og vi er allerede i gang med at teste og implementere løsninger. I praksis har vi på tværs af koncernen kørt en række workshops, som har hjulpet organisationen med at identificere, hvor der er bedst mulighed for at optimere vores arbejde gennem AI.

Vores opgave i ledelsen er at vurdere og prioritere de mange muligheder, så vi ikke sætter for mange projekter i gang på samme tid.

Erfaren topleder

Jesper Lund har siden 2020 været President og CEO for Lars Larsen Group A/S. Inden da arbejdede han for Brunsborg-familien og Lars Larsen i regi af at være partner og co-owner for PwC Danmark. Jesper Lund er uddannet Master of Science in Business Economics and Auditing fra Aarhus School of Business. Han er medlem af VL6 og var i en årrække medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse.

Læs også:

Professor Serge Belongie om AI:
“Du har brug for mennesker”
Alt for stor blind vinkel på Kina

Alt for stor blind vinkel på Kina

Årstema: VL & AI

Alt for stor blind vinkel på Kina

12. april 2024

Kina er meget langt fremme med ny teknologi; herunder udvikling, implementering og regulering af AI. Meget længere end vi tror. Det er vi nødt til at åbne øjnene for. Det kan Dr. Wanli Min hjælpe med, når han taler på VL Døgnet den 6. juni. Wanli Min er en af verdens førende AI-eksperter og har stået i spidsen for toneangivende dataprojekter for Alibaba, Google og IBM. Han er bl.a. hjernen bag et avanceret Smart City Brain-koncept, der kan optimere alt fra energiforbrug til trafikalt flow i store byer, og han har hjulpet utallige virksomheder med at spare både penge og CO2-udledning ved hjælp af data og kunstig intelligens. VL Nyt taler i denne uge om AI i praksis på den helt store klinge.

Af Anders Monrad Rendtorff

VL Døgnet 2024 byder på et rigtigt scoop. For Dr. Wanli Min, en af verdens førende AI-eksperter, deltager med en samtale mellem ham og den danske Kina-ekspert Christina Boutrup. Wanli Min er en af verdens førende eksperter inden for kunstig intelligens og har stået i spidsen for udviklingen af flere banebrydende dataprojekter; blandt andet som Principal Data Scientist for den kinesiske tech-gigant Alibaba. I dag investerer han gennem sin virksomhed North Summit Capital i traditionelle virksomheder indenfor produktion, sundhed og landbrug og tilsætter sin AI-magi for at øge værdien.

”Dr. Wanli Min er uden sidestykke en af de skarpeste og mest sympatiske personer, jeg nogensinde har mødt. Han er en anelse underspillet, men meget faktuel og ’to the point’, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Han afsluttede allerede sin første universitetsuddannelse som 19-årig – som en del af et særligt program for talentfulde unge i Kina”, fortæller Christina Boutrup, der er en af Danmarks førende Kina-kendere. Hun vil på VL Døgnet holde et oplæg om AI-udviklingen i Kina. Derefter vil hun interviewe Dr. Wanli Min.

”Der er en blind vinkel i dansk erhvervsliv, når det gælder Kina. Mange ser stadig landet som enten et marked eller som verdens fabrik. Men det er alt for snævert”, fortæller Christina Boutrup til VL Nyt.

”Kinesiske virksomheder er stadig mest kendt som copycats, men de er ganske enkelt førende inden for mange af de nye teknologier, som i øjeblikket former vores fremtid. Det gælder blandt andet den praktiske anvendelse af AI”, understreger Christina Boutrup og henviser til den australske tænketank Australian Strategic Policy Institute (ASPI), der sidste år vurderede, at Kina er førende inden for 37 ud af 44 kritiske teknologier.

”Det er en analyse, som man sikkert kan diskutere, men man kan ikke diskutere mønstret. Det er en af mange kortlægninger, der viser, at kinesiske virksomheder er verdensledende inden for blandt andet solceller, elbiler og alt, hvad der handler om avanceret industriproduktion – og vi lægger ikke rigtigt mærke til det i vores store fokus på USA”, pointerer Christina Boutrup.

Kina er arnestedet for AI-udvikling

USA har traditionelt været omdrejningspunktet for teknologiudvikling, og det var også amerikanske OpenAI, der tog verden med storm, da den lancerede ChatGPT. Men AI er jo meget mere end sprogmodeller og chatbots, og Kina er langt foran Europa og USA, når det gælder den praktiske anvendelse af kunstig intelligens i samfundet. EU slår sig ofte op på at være verdensmestre i regulering, men faktum er, at der er meget få europæiske virksomheder og lande, som er med i det internationale AI-kapløb.

”Det er problematisk, at ChatGPT stjæler al opmærksomheden i medierne og i store dele af dansk erhvervsliv, for der er mange andre teknologier, som er langt mere relevante for danske virksomheder. Her er der virkelig inspiration at hente i Kina og i den østlige del af Asien, hvor man generelt opfatter AI som et nyttigt værktøj, som kan hjælpe med at udvikle bedre løsninger for kunder og medarbejdere”, fortæller Christina Boutrup.

Hun er for nyligt flyttet hjem efter et par år i Kina og Singapore, og hun er overrasket over, hvor negativ tilgangen til AI ofte er i Danmark.

”En stor del af debatten herhjemme handler om, hvor vidt AI overtager verden, og om maskinerne tager jobs fra mennesker. Men der mener jeg godt, at vi kan lære lidt af den asiatiske tilgang, samtidig med, at vi naturligvis skal bevare en kritisk tilgang til teknologierne”, understreger hun.

Regulering og lovgivning er meget løsere i Europa og USA end i Kina

Regulering er et af de helt store emner i Europa, og der er en udbredt opfattelse af, at EU også er førende inden for regulering af AI. Men ifølge Christina Boutrup er det både forkert og ærgerligt.

”Jeg synes, at det er problematisk, at europæiske ledere gang på gang kan præsentere love som ’verdens første’, selvom Kina allerede har implementeret en AI-lovgivning. Men det er der ikke mange, der ved. Problemet er, at den europæiske lovgivning er flere år undervejs, før den kan anvendes i praksis. I mellemtiden kan vores børn så blive udsat for en AI-ven i deres Snapchat-app på mobiltelefonen. Det er tankevækkende, fordi der i Kina er regler, som begrænser hvilket indhold børn under 14 år kan se, og tech-giganterne kan ikke bare lancere generative AI-produkter uden myndighedernes godkendelse.”

”Det handler selvfølgelig også om kontrol og censur, og kommunistpartiet ser naturligvis de her nye AI-chatbots som en direkte trussel, fordi man måske ikke kan styre, hvad de kan finde på at sige. Men det handler altså også om, at man tager ansvar og forsøger at beskytte borgerne. Jeg synes blandt andet, at det er interessant, at man nu skal i gang med at vandmærke alt indhold på sociale medier, som er genereret af kunstig intelligens i Kina. Det taler man jo også om, at vi skal gøre i EU, og derfor giver det mening at holde øje med udviklingen i Kina. Det er lidt som et kig ind i fremtiden på godt og ondt”, mener Christina Boutrup.

Start small and fail fast. A quick and dirty solution does more to test the market than launching a big and ‘complete’ solution that doesn’t solve real customer problems.

Dr. Wanli Min

Dr. Wanli Min taler om relevans, praktisk anvendelse og et holistisk perspektiv

Én ting er at dreje blikket mere åbent over mod Kina, når det handler om inspiration og læring om AI og nye teknologier. Noget andet er de konkrete læringer, som VL-medlemmerne kan få af Wanli Min på VL Døgnet.

Wanli Min er anerkendt globalt som førende AI-ekspert og har en imponerende karriere bag sig. Han repræsenterer en særlig praktisk og nok også pragmatisk tilgang til AI. For Wanli Min er AI et nyttigt værktøj, som man skal bruge til at optimere sin forretning eller samfundet i bredere forstand. Han er ikke så optaget af dilemmaer om f.eks. menneske versus maskine, men snarere optaget af, hvordan AI kan løse problemer – gerne større samfundsudfordringer – ud fra et holistisk perspektiv.

I de seneste projekter er Wanli Min meget optaget af en såkaldt Smart City Brain, der ser på et bysamfund som helhed. Hvordan man ved hjælp af sensorer, data og AI optimerer flowet i trafikken, hvordan man minimerer energiforbruget – eller med andre ord: Hvordan man kan se på alle de elementer, der er flydende – og optimere dem. Det kræver netop et holistisk perspektiv og en skarp matematisk og strategisk hjerne.

“Jeg glæder mig virkelig meget til at interviewe Dr. Wanli Min på VL Døgnet”, siger Christina Boutrup, der samtidig har en opfordring til alle VL-medlemmer:

”Jeg vil rigtigt gerne have spørgsmål fra VL-medlemmerne, som jeg kan bruge i interviewet. Så skriv til os her – jeg vil glæde mig til at lodde stemningen og sikre, at interviewet er så relevant for VL-medlemmerne som muligt.”

Smart City Brain betyder…

Begrebet smart city-platform sigter mod at forbedre byforvaltning gennem brug af blandt andet big data, cloud computing og kunstig intelligens. Ideen er at systemet forbinder data fra alle afdelinger i en given by og på den baggrund kan levere mere intelligente og bekvemme tjenester til virksomheder og beboere og samtidig fremme den grønne omstilling.

Det er et mindset, der allerede er implementeret i en række større bysamfund i Asien.

Alibabas hjemby hedder Hangzhou, og det var netop her, Dr. Wanli Min lancerede den såkaldte Smart City Brain i 2017.

Dr. Wanli Mins nyeste AI-projekt foregår i Jinan i Shandong-provinsen. Det er en by med 10 millioner indbyggere, hvor han er ved at udvikle en ”AI brain”. Formålet er at optimere alt fra energiforbrug i datacentre til anvendelsen af vedvarende energi samt at optimere det trafikale flow etc.

Hvad vil du gerne spørge Dr. Wanli Min om?

Wanli Min, en af verdens absolut førende AI-eksperter, taler på VL Døgnet den 6. juni. Christina Boutrup, der er en af de førende danske Kina-eksperter, vil introducere og interviewe Wanli Min.

Så hvad er dine spørgsmål til Wanli Min? Send dem til os på info@vl.dk – så kan Christina Boutrup lade sig inspirere og tage dem med.

Wanli Mins bedste tips og tricks

 • Lad være med at lave planer om AI-projekter, der varer 3 eller 5 år. Prøv med 2 måneder, og du vil blive overrasket over hvor langt du kan nå.
 • AI og data kan med fordel anvendes til at optimere industrivirksomheder dér, hvor der er et ”flow”. Det kan være vand, energi, råstoffer osv.
 • Tænk i følgeskab, for forandring kommer ikke af sig selv. Overvej at give dine ledere en AI-centreret titel, og overvej at give dine ledere KPI´er om AI-indsatser.

Wanli Mins imponerende cv

Wanli Min er en af verdens førende AI-eksperter. Han har stået i spidsen for toneangivende dataprojekter for Alibaba, Google og IBM.

Dr. Wanli Min er tidligere Chief Machine Intelligence Scientist hos Alibaba, medlem af National Strategic Advisory Committee on Next Generation of AI samt grundlægger og administrerende direktør for North Summit Capital og Quad Talent.
Han blev udnævnt til “En af verdens bedste AI-ledere” af Forbes og er en af verdens førende autoriteter inden for sit felt.

Han dimitterede Special Class for Gifted Youth (SCGY)-programmet fra University of Science and Technology i Kina i 1997 i en alder af 19, hvorefter han opnåede en Ph.d. i statistik fra University of Chicago i 2004.

Siden da har han arbejdet hos IBM T.J. Waston Research Centre, IBM Singapore og Google, før han kom til Alibaba, hvor han blev indtil 2017.

Christina Boutrup er førende Kina-ekspert – og giver oplæg om AI-udviklingen i Kina på VL Døgnet

Christina Boutrup er uddannet erhvervsjournalist og en af landets førende Kina-kendere. Hun har boet i Kina ad flere omgange, senest som Asien-korrespondent for TV2.  Hun har fulgt Kinas udvikling tæt siden 2004 og rejst i hele regionen, blandt andet som vært for radio- og tv-programmer. Hun har skrevet flere anmelderroste bøger om verdens nye supermagt og er anerkendt af Thinkers 50, medlem af Dansk Konkurrenceevneråd og tidligere udpeget til den danske regerings ekspertpanel med fokus på Kina.

Christina Boutrup vil på VL Døgnet holde et oplæg om AI-udviklingen i Kina. Derefter vil hun interviewe Wanli Min.

Ny episode af VL Insights:

AI ifølge digitaliseringsminister Marie Bjerre

Læs også:

Pernille Bonne Neisig om onboarding i VL:
“Jeg fik det helt store overblik”

Læs også:

Vellykket arrangement med Forsvaret:
Sammen om et stærkere Danmark
Onboarding i VL: Jeg fik det store overblik

Onboarding i VL: Jeg fik det store overblik

Onboarding i VL:

Jeg fik det store overblik

12. april 2024

Pernille Bonne Neisig er Communication & Public Affairs Manager hos Salling Group. Og nu er hun nyt medlem af VL119 i Aarhus. Det er altid den enkelte gruppe, der driver rekrutteringsprocessen og dermed også onboardingen. Som noget nyt tilbyder VL Selskabet flere gange om året en introduktion til VL for nye medlemmer. Pernille Bonne Neisig deltog i webinaret i december måned, som blev modereret af Ida Bratting Kongsted, adm. direktør hos VL Selskabet. VL Nyt har taget en snak med Pernille Bonne Neisig om onboarding-processen til en VL-gruppe, som for alle nye medlemmer er helt afgørende for at få en god start til et varigt medlemskab. 

Af Anders Monrad Rendtorff

Hvad var dit billede af VL?

”Mit indtryk er, at VL er et spændende netværk, hvor man som medlem både har en personlig gevinst i form af nye professionelle relationer, samtidig med, at det er et godt forum for inspiration til udvikling af – og genvej til – ny viden for de virksomheder, som de respektive medlemmer repræsenterer.”

 

Hvorfor vil du gerne være med i VL?

”VL er en god genvej til faglig udvikling og sparring, og samtidig en spændende mulighed for at styrke mit lokale netværk og blive klogere på de mange spændende organisationer, Aarhus har at byde på.”

 

Hvor længe har du været med?

Jeg har været med siden november 2023; jeg er altså med andre ord helt ny i VL. Og allerede det første møde var meget relevant for mig. Vi havde besøg af Jesper Theilgaard, der talte om klimaforandringer, der i sagens natur er et emne, der fylder en stor del af min professionelle hverdag.

Det er en spændende flok mennesker med viden, indblik og noget på hjerte, og det er i sig selv grundlag for godt selskab!

Pernille Bonne Neisig

Nyt medlem af VL119

Hvad er dine forventninger til netværket?

”Jeg forventer, at VL Selskabet som samlet hele – og via mit lokale netværk – giver mulighed for løbende deep dives i viden om nyeste udvikling og tendenser inden for aktuelle store dagsordener. Det kan være temaer som klima, AI, ligestilling, politiske spændinger og kriser i verdenssamfundet. Jeg ser jeg meget frem til at få et godt indblik i lokale virksomheder, deres måde at drive deres organisationer og ledelse på. I det hele taget blive klogere på, hvad de er optaget af. Jeg håber selvfølgelig også, at jeg selv kan bidrage med viden og indsigter fra egen organisation og branche. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til at lære de øvrige medlemmer af netværket endnu bedre at kende. Førstehåndsindtrykket er, at det er en spændende flok mennesker med viden, indblik og noget på hjerte, og det er i sig selv grundlag for godt selskab!”

 

Hvordan har rekrutteringsprocessen været for dig?

”Rekrutteringsprocessen har været superfin. Jeg oplevede stor transparens i forhold til optagelses-setuppet med alt hvad det indebærer af anbefalinger, forbehold i forhold til interessekonflikter, at alle skal godkende, osv. Herfra har det faktisk været let at komme ombord både lokalt og i det overordnede organisatoriske setup. Og jeg har været hjulpet rigtig godt på vej af hjælpsomme e-mails med praktisk info, onboarding-møde og så videre.”

 

Hvordan oplevede du onboarding-webinaret med VL Selskabet?

”Det var meget værdifuldt at få den overordnede indflyvning til VL Selskabet og få en grundig intro til den samlede organisation, interesser og formål. Statistik og data taler jo altid sit eget tydelige sprog, og selvom det ikke overraskede mig, gjorde det alligevel stort indtryk at se onboarding-slides med overblikket over medlemmernes hovedbeskæftigelse, rolle-, kønsfordeling og alder. Det giver et ret godt billede af netværkets medlemmer i et enkelt overblik.”

Det store VL-billede er vigtigt

Onboarding til VL Selskabet er et nyt initiativ, der skal supplere medlemmets onboarding til sin nye VL-gruppe.

”Det er jo indlysende, at vi skal gøre det. De allerfleste medlemmer er jo mest optaget af sin egen lokale gruppe. Det er der, hverdagslivet foregår, og det er der, man lærer netværket at kende. Men vi har samtidig oplevet, at VL Selskabet derfor bliver lidt fjernt. Vi vil gerne slå et slag for, at man som medlem også har en god fornemmelse af VL Selskabet. Værdien af medlemskabet kan suppleres med nogle af vores aktiviteter – ikke mindst vores fokus på de ledelsesmæssige temaer omkring de store samfundsmæssige dagsordner”, fortæller Ida Bratting Kongsted, adm. direktør hos VL Selskabet.

Og hvordan er det så gået med de første møder?

”Det er gået rigtig godt. Folk er mødt op, eller det vil sige, at de har været med på Teams-mødet. De virker rigtig interesserede, og jeg har foreløbigt fået bekræftet min hypotese: Man har ikke vidst særligt meget om VL Selskabet inden, og man er positivt overrasket over vores tilbud. Så vi fortsætter, og opfordrer alle nye medlemmer til at deltage.”

Næste onboarding-webinar med VL Selskabet er 16. maj

Her får du gode råd til et udbytterigt medlemskab og en introduktion til de muligheder, du med fordel kan benytte dig af i forbindelse med dit medlemskab af en VL-gruppe og VL Selskabet.

Vi stiller skarpt på selve VL’s formålsparagraf, hvordan du får det optimale ud af dit medlemskab, samt en introduktion til, hvad VL Selskabet tilbyder og stiller til din rådighed.

Tilmeld dig allerede nu via dette link.

Inspirationskatalogerne er blevet opdateret

VL Selskabet har over de seneste år lavet tre forskellige inspirationskataloger. Der er en idesamling om hvordan f.eks. rekruttering kan blive styrket. Et katalog, der fortæller en masse baggrundsviden om VL Selskabet. Og endelig et katalog, der fokuserer på gruppemøderne. Samlet set giver inspirationskatalogerne et godt overblik over, hvordan man kan justere eller endda udvikle nogle af de mest centrale ingredienser for et godt og givende netværksliv.

Du kan finde inspirationskatalogerne på VL Forum Intranet her.

Pernille Bonne Neisig er Communication & Public Affairs Manager hos Salling Group

Hun er journalist og corporate communications-specialist med 15 års erfaring inden for in- og ekstern kommunikation; herunder presserådgivning, (politisk) interessevaretagelse, kommunikationskampagner, kulturforandringsprocesser, sociale medier mv. Hun er særligt optaget af klima, sundhed og social ansvarlighed generelt.

Læs også:

Reportagen fra VL’s nyligt afholdte arrangement med Forsvaret, hvor Pernille Bonne Neisig deltog i den spændende paneldebat om fremtidens arbejdskraft og mulighederne for samarbejde mellem Forsvaret og erhvervslivet.

Læs mere

Læs også:

Dr. Wanli Min og Christina Boutrup om AI:
Alt for stor blind vinkel på Kina

Ny episode af VL Insights:

AI ifølge digitaliseringsminister Marie Bjerre
Vellykket arrangement med Forsvaret

Vellykket arrangement med Forsvaret

Vellykket arrangement med Forsvaret

Sammen om et stærkere Danmark

12. april 2024

Både Forsvaret og det civile erhvervsliv har behov for at øge rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i de kommende år. Så hvordan kan parterne i samarbejde sikre nok arbejdskraft i fremtiden? Det var temaet på det fælles arrangement mellem VL, InterForce og Erhverv Norddanmark den 9. april.

Af Jonas Roulund

Nyt materiel, renoverede militære faciliteter og en vækst i personel på 6000-7000 er nødvendigt for at kunne håndtere Forsvarets opgaver i de kommende år. I den sammenhæng vil en udvidelse af Reservestyrken – herunder dvs. reservister og frivillige i Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen – spille en meget væsentlig rolle. Dette kræver et godt samarbejde med det civile arbejdsmarked, der skal give medarbejderne fri til tjeneste.

Dette var fokus, da VL – i samarbejde med InterForce og Erhverv Norddanmark – tirsdag den 9. april afholdt et fælles arrangement på Aalborg Kaserne.

Programmet var alsidigt med indlæg fra chefen for Trænregimentet, oberst Susanne Lund, VL8, der gav indsigt i behov og planer for fremtidens forsvar, Derudover var der blandt andre også deltagelse fra pensioneret generalløjtnant, Michael Lollesgaard.

En uvis fremtid

Snakken gik, da de cirka 200 deltagende erhvervsledere – hvoraf 120 af dem var VL-medlemmer – indtog gymnastiksalen på Aalborg Kaserne. Det er tydeligt, at netværket gror ved disse fælles arrangementer, hvor der både er information og helt friske nyheder at hente om Danmarks sikkerhedspolitiske situation.

Den tidligere DR-vært, Tine Gøtzsche styrede med sikker hånd slagets gang som moderator og startede med en indføring i dagens program.

På baggrund af det nye forsvarsforlig samt en uvis geopolitisk fremtid med krig i Europa, et forestående amerikansk valg og usikkerhed i Mellemøsten var dagens tema oplagt; Hvilke fordele og samarbejdsmuligheder ligger der imellem Forsvaret og erhvervslivet i forbindelse med fremtidens behov for brug af arbejdsstyrken?

Forsvaret og InterForce i en brydningstid

Dagens arrangører bød velkommen ved InterForce Regionsformand i Nordjylland og CEO i Hydrema, Jan Werner Jensen, VL19, og direktør hos VL, Ida Bratting Kongsted, inden ordet gik videre til chefen for Trænregimentet, oberst Susanne Lund, VL8.

”Forsvaret og det civile erhvervsliv kommer til at kæmpe om den samme arbejdskraft i fremtiden”, indledte Susanne Lund, der gav en grundig indføring i de udfordringer, Forsvaret står overfor i de kommende år.

Det gælder en omkalfatrende kultur- og strukturændring, som er nødvendig efter Ruslands invasion af Ukraine og de mange øvrige usikkerheder i verden, mener obersten, der får brug for mange flere hænder til at løfte opgaverne i årene, der kommer.

”Mennesker er en knap ressource, men jeg skal bruge folk til at løse opgaverne. For at lykkes er jeg med på nytænkning; bl.a. arbejdsdeling og andet i forhold til at få det til at fungere i samarbejde med erhvervslivet”, sagde obersten med henvisning til, at man vil se på mange forskellige løsninger for at kunne gøre brug af flere reservister i Forsvaret.

Ordet gik herefter til sekretariatschef for InterForce, generalmajor (pens.) Finn Winkler, der kom ind på, at Forsvaret har brug for en stærk, effektiv og fleksibel reservestyrke for at klare de mange opgaver, der venter.

”Vi skal forbedre og finde nye veje til at styrke samarbejdet mellem Forsvaret og erhvervslivet, sagde Finn Winkler, der samtidig gav en introduktion til InterForces nye tiltag – herunder branchedifferentierede nyhedsbreve, en front desk og nye medlemskabstyper, hvor man i fremtiden vil kunne vælge mellem flere typer medlemskab som InterForce-virksomhed.

Alt sammen for at øge værdien for medlemsvirksomhederne og skabe en tættere forbindelse og større indsigt i Forsvarets opgaveløsning.

Hvordan deler vi arbejdskraften i fremtiden?

Direktør ved Nordjyllands Beredskab, Diana Sørensen, VL19, Public Affairs Manager i Salling Group, Pernille Bonne Neisig, VL119, oberst Susanne Lund, VL8, oberst og chef for Air Transport Wing, Lars Hedemark samt kommandørkaptajn og chef for Flådestation Frederikshavn, Jan Svendsen, indtog herefter scenen til en paneldebat om kampen om – og løsninger på manglen på – arbejdskraft i Danmark.

For hvordan sikrer vi, at Forsvaret er rustet til de mange kommende opgaver? Og hvilken rolle spiller de civile virksomheder i den sammenhæng?

Spørgsmålene var mange – også fra salen, hvor de løbende strømmede ind fra de deltagende erhvervsledere.

Et af de gennemgående temaer var, at fremtidens arbejdsmarked bliver mere dynamisk med flere jobskifter. Det gør sig også gældende i Forsvaret, hvorfor der er brug for fleksible civile arbejdsgivere for at kunne hente kompetencerne retur, når der er brug for dem.

”Vi har også fastholdelsesudfordringer, men med vores InterForce-medlemskab skaber vi en stolthed omkring det at give noget igen, og det gavner både os og Forsvaret, når vi har medarbejdere af sted”, fortalte Public Affairs Manager i Salling Group, Pernille Bonne Neisig, VL119.

Der var bred enighed i panelet om, at man bør være mere fleksible internt i Forsvaret, og der blev både diskuteret løsninger i forhold til lærlinge, opgradering af faciliteter og værnepligt, inden Diana Sørensen, VL19, fra Nordjyllands Beredskab afrundede debatten:

”Mange ønsker at gøre en forskel, at vise samfundssind og at gøre noget meningsfuldt, og det er det, vi kan bruge til fremtidens rekruttering og fastholdelse.”

Det store billede

Efter paneldebatten trådte den pensionerede generalløjtnant, Michael Lollesgaard, op på scenen. General Lollesgaard arbejder nu som Senior Mentor i NATO og har udgivet bogen ’Bare kald mig chef’ om sine mange internationale udsendelser i blandt andet Mali, Yemen og Irak.

Han leverede et indlæg om NATOs operationer før og nu, digitalisering, trusler og planer for fremtiden, hvilket gav yderligere perspektiv på, hvorfor det er vigtigt, at vi bidrager med personel – og deles om arbejdskraften.

Lollesgaard blev efterfulgt af chefen for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, generalmajor Anders Mærkedahl, VL45, som med sit indlæg gav deltagerne forståelse for, hvordan aktuelle projekter gribes an; opgradering af materiel og faciliteter er nemlig også en del af god fastholdelse og rekruttering, forklarede han.

Der blev i samme omgang opfordret til, at de fremmødte erhvervsledere – og danske virksomheder generelt – kontakter FES og byder ind på projekter. For projekter er der nok af efter det nye forsvarsforlig blev indgået, forklarede Mærkedahl, inden han både kom ind på kantinedrift, forholdene for værnepligtige og generelt renoveringsarbejde.

Dagen blev rundet af ved sekretariatschef for InterForce, Finn Winkler, inden en middag ventede. Her var der rig mulighed for at netværke og drøfte diverse emner mellem VL-medlemmerne, de øvrige erhvervsledere og repræsentanterne fra Forsvaret, som tilsammen udgør en vigtig del af InterForces og VL’s fælles møder.

Hvad er InterForce?

InterForce er en organisation, der er tilknyttet Forsvarskommandoen.

InterForce er sat i verden for at få et nært samarbejde med den civile sektor. Med et særligt fokus på virksomheder, som har medarbejdere ansat, der er en del af Reservestyrken. Eller som blot ønsker at bakke op om det danske forsvar og beredskab, og som vil yde et bidrag til Danmarks sikkerhed i en usikker verden.

Reservestyrken består af mænd og kvinder, der er soldater i Reserven. Men den består også af de mange frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten.

Det er en belastning at skulle undvære centrale medarbejdere i de dage, hvor han eller hun skal stille op i uniform og enten efteruddanne sig ved Forsvaret eller hjælpe til i krisesituationer.

InterForce ønsker at minimere disse gener så meget som muligt. I tæt dialog og samarbejde med virksomhederne.

InterForces arbejde består også i at gøre virksomhederne opmærksomme på de stærke kompetencer, medlemmerne af Reservestyrken har fra deres uddannelser i hhv. Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, og hvordan virksomhederne kan drage nytte af disse kompetencer.

Endelig består InterForces arbejde i at udbrede kendskabet internt i Forsvaret og i Beredskabsstyrelsen til al den viden og de evner, disse mænd og kvinder bringer med sig fra deres dagligdag som medarbejdere, mellemledere og chefer på det civile arbejdsmarked.

Læs mere om InterForce her

Læs også:

Dr. Wanli Min og Christina Boutrup om AI:
Alt for stor blind vinkel på Kina

Ny episode af VL Insights:

AI ifølge digitaliseringsminister Marie Bjerre

Læs også:

Pernille Bonne Neisig om onboarding i VL:
“Jeg fik det helt store overblik”
2024 ser alvorligt ud

2024 ser alvorligt ud

Topledelse 2024

2024 ser alvorligt ud

14. marts 2024

Bjarne Corydon, ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør for Børsen, medlem af VL3, er bekymret for 2024. Og særligt for den allerstørste enkeltstående faktor, som er det amerikanske præsidentvalg. Hvis Trump vinder, risikerer verden en destabilisering af en række ret stabile rammevilkår. Geopolitik kan på den måde for alvor komme på den enkelte virksomheds dagsorden. Læs flere af Bjarne Corydons pointer her.

Af Anders Monrad Rendtorff

Alvor er et nøgleord for samtalen med Bjarne Corydon om den ledelsesmæssige dagsorden i 2024. For selvom der er ganske meget at glæde sig over, har Bjarne Corydon en fornemmelse af, at alvoren måske ikke helt er gået op for Danmark, for medierne og for den offentlige samtale.

 • På den ene side ser økonomien stærk ud og de økonomiske udsigter jo fine. Danmark og danske virksomheder står stærkt. Den situation er jo baseret på en lang årrække, hvor vilkårene for Danmark og danske virksomheder har været gunstige, fortæller Bjarne Corydon og fortsætter:
 • Jeg fristes til at sige, at vi siden halvfemserne har oplevet meget fordelagtige globale vilkår for Danmark. De centrale rammer har været stabile, det være sig sikkerhedspolitik, handelspolitik og en vis global stabilitet. Danske virksomheder har for alvor udnyttet den position og været dygtige til at navigere i det globale.

Men der er et men. Et stort men. En slags elefant i glasbutikken.

 

 • Jeg fornemmer virkelig stor underliggende geopolitisk uro, eksemplificeret i det amerikanske valg, der på alle måder kan blive en game-changer. Af den rigtig ubehagelige slags, fordi Trump vil repræsentere en destabilisering, som kan blive til ugunst for de danske virksomheder, understreger Bjarne Corydon.

Vi skal accelerere vores professionalisme

Hvad skal virksomheder så gøre ved denne nye situation? Har vi lært noget af de seneste års kriser? Hvad kan vi tage fat i?

 

 • Jeg har en anerkendende tilgang. Jeg tror på, at danske ledere over de sidste mange år virkeligt har dygtiggjort sig på en række områder, som vil være praktiske i fremtiden. Det er kompetencer som moderne ledelse, at navigere i den globale verden og en meget afgørende metode-styrke, fortæller Bjarne Corydon, der har en særlig pointe:
 • Jeg tror at min hovedpointe er, at vi skal accelerere den professionalisme, som vi allerede har som ledere. Ikke at vi skal gøre noget helt andet, eller opfinde en eller anden dyb tallerken. Nej, vi skal styrke det, som vi allerede er ret gode til, fortæller Bjarne Corydon, der dog understreger:
 • Ja, vi kan det der skal til. Så det er bare helt afgørende, at vi ved, at det er alvor. At vi forstår, at situationen kræver det tempo og den agilitet, der vil gøre en forskel.

At beherske AI er hurtigt på vej til at blive en hygiejnefaktor

For Bjarne Corydon er det helt klart den geopolitiske situation, der sætter agendaen for ledelse i 2024. Men AI er jo en realitet for alle og vil også sætte sit stærke præg på den ledelsesmæssige agenda.

 

 • I de sidste mange år har vi været igennem digitalisering. I min optik har det sjældent været ægte disruptivt, men strengt taget været en lineær, i hvert fald planlagt, udvikling. Jeg synes at AI har muligheden for at være ægte disruptiv. På alle niveauer, både globalt, nationalt og for den enkelte virksomhed, siger Bjarne Corydon, der samtidig mener, at beherskelse af AI er på vej til hurtigt at blive en hygiejnefaktor.
 • Jeg er tilhænger af en praktisk tilgang parallelt med alle vores overordnede diskussioner om AI. Jeg synes at AI for virksomhederne er blevet en slags hygiejnefaktor, hvor man jo forventer, at man gør hvad man kan for at høste produktivitetsgevinster. Man kan sige at AI er blevet en ansvarlig pligtopgave, hvor man skal bruge knofedt. Mens de geopolitiske udfordringer kræver mere opmærksomhed, tænksomhed og nok også en vis ”krydsen fingre”, afslutter Bjarne Corydon.
Klassiske danske dyder og rettidig omhu kommer i højsædet

Det vil i høj grad være klassiske dyder, der skal hjælpe Danmark og danske virksomheder videre. Det er ord som diskretion, diplomati, handels-snilde og god gammeldags pragmatisme, der bliver nøgleordene for virksomhederne.

 • Det er danske virksomheder i forvejen rigtigt dygtige til. Nu bliver det en pointe, hvordan virksomhederne kan drive de offensive agendaer en smule under den politiske radar og undgå dum ballade, fordi man opfører sig for tonedøvt, siger Bjarne Corydon.

Dette klassiske handels-mindset får et comeback. Men det skal suppleres med en række andre, mere taktiske, værktøjer.

 

 • Toplederne skal jo arbejde mere med resiliens, skal sprede sine risici, mindske sårbarheden i sine forsyningskæder og overveje nøje, hvilke markeder, man optræder på, understreger Bjarne Corydon

Læs også:

Årstema: Kræver kunstig intelligens mere intelligent ledelse?
Nyt tiltag med regionale konferencer i VL blev en stor succes!

Fotograf: Simon Fals

Nyt tiltag med regionale konferencer i VL blev en stor succes!

Nyt tiltag med regionale konferencer i VL blev en stor succes!

Årstema: Kræver kunstig intelligens mere intelligent ledelse?

Nyt tiltag med regionale konferencer i VL blev en stor succes!

14. marts 2024

Af Anders Monrad Rendtorff

VL´s årstema (se her) om AI og ledelse udfolder sig ligesom de forrige år med en bred palette af aktiviteter, som alle har til formål at varme op til VL Døgnet. Et af de nye tiltag over det sidste år har været podcasten VL Insights (lyt med her), og dertil har VL i år gennemført deciderede regionale tiltag.

 

 • Vi har jo VL Døgnet som det store samlende event. Vi tiltrækker rigtigt mange VL-medlemmer, men konstaterer også, at det ikke kan stå alene. Derfor har vi faktisk i flere år drøftet muligheden for igen at komme mere regionalt ud i stil med 2019, hvor vi afholdt en række landsdækkende workshops over emnet ’Verdensmålene som konkurrenceparameter’.
 • Spørgsmålene har imidlertid været: Er der interesse nok? Har vi godt nok indhold? Og har vi ressourcer? Det er en konstant afvejning, men i år har vi slået til, fortæller Ida Bratting Kongsted, VL16, adm. direktør i VL, der selv har været med på alle tre regionale konferencer.
 • Og jeg må jo bare konstatere, at det har været en succes. Vi har haft mange deltagere med (+500 inklusive live streaming), hvilket jo beviser, at der er stor interesse. Og ikke nok med det. Udover et godt indhold så er der jo det helt særlige ved netværk. VL-medlemmerne har stor gavn af at være sammen, at møde andre VL’ere. Det tværgående element har været en stor øjenåbner for alle, fortæller Ida Bratting Kongsted, der særligt noterer sig den velbesøgte middag hos MASCOT i Silkeborg, den livlige snak og debat hos AI Innovation House i Vejle og et fuldstændig overbooket arrangement hos Realdania i København. Det er rigtig gode eksempler på, at VL-medlemmerne gerne vil komme til fagligt relevante arrangementer – og samtidig bruge tiden til at netværke.

Ledelse og uddannelse. Vi er meget optagede af det jeg kalder motivationsledelse, eller måske endda generationsledelse. Der er mange barrierer blandt forskellige medarbejdergrupper. Og derfor kommer det selvfølgelig til at handle meget om ledelse. Og dertil en uddannelsesopgave. Jeg er selv meget optaget af, at vi alle bliver meget bedre til at kvalificere og validere data.

Poul Nielsen, regionsdirektør, Danske Bank

VL106

Ledelsesopgaven:  At skabe rammerne for medarbejderne.

Én ting er netværket og det at mødes. Men de travle VL-medlemmer kommer jo fordi forventningen til indholdet er store.

 • Vi skylder stor tak til McKinsey & Company for at stille op og dele deres analyse med os. Det sikrer at vi har en faglig flyvehøjde om ledelse og AI. Men det har været lige så vigtigt, at vores medlemmer har stillet op og delt deres erfaringer i de paneldebatter, der på konferencerne fulgte McKinseys oplæg. Det gav os og konferencerne den gode kombination af fagligt perspektiv og de praktiske erfaringer, som alle altid er meget interesserede i, fortæller Ida, der noterede sig ved alle tre konferencer, at VL´s fokus på de ledelsesmæssige aspekter er et meget relevant fokus.

For hvad er ledelsesopgaven i forhold til AI? Det handler om at skabe rammerne.

 • Jeg hørte en tydelig konsensus om at ledelsesopgaven netop handler om at sætte rammerne for AI-udvikling i hver enkelt virksomhed– hvordan og med hvilket fokus. Der skal ledelsen træde i karakter, for medarbejderne, nogle af dem, er allerede i fuld gang, understreger Ida Bratting Kongsted.

Vi fokuserer på at give medarbejderne rum til personlig udvikling. For min vurdering er, at mange medarbejdere ganske enkelt ikke kender den nye teknologi.

Lone Lyrskov, kommunaldirektør, Silkeborg Kommune

VL69

Masser af gode, praktiske erfaringer

På hver af de regionale konferencer stillede en række VL-medlemmer op og delte deres erfaringer. Som jo af gode grunde var meget praktiske og dejligt konkrete.

I Silkeborg lagde adm. dir for MASCOT Workwear, Michael Grosbøl, VL69, ud med sine praktiske erfaringer, som alle handlede om at skabe øget effektivitet. Det var f.eks. enkle oversættelser via DeepL og kvalitetsforbedringer af tekster. Og Michaels generelle pointe var, at der jo er en masse ”trial-and-error” ved de nye teknologier. Men at man samtidig er nødt til at prøve sig frem.

Samme erfaring havde regionsdirektør Poul Nielsen fra Danske Bank VL106, der særligt understregede, at virksomheden i nogen grad var drevet af en stor efterspørgsel fra særligt medarbejdere, så man havde fokuseret på at udarbejde guidelines, Do´s & Don´ts, fordi organisationen ganske enkelt allerede var i fuld gang. Pouls store fokus var af gode grunde sikkerhed. Men også uddannelse er løsningen.

Og fra den kommunale sektor supplerede kommunaldirektør Lone Lyrskov, VL69, fra Silkeborg Kommune med et spændende perspektiv om forskellige generationer. Selvfølgelig er en kommune meget optaget af sikkerhed, særligt personsikkerhed. Men Lones pointe var samtidig, at med disse store krav, er man jo nødt til at sikre sig, at medarbejderne er med. At de er komfortable med den teknologi. Og der er ifølge Lone et stykke vej endnu.

Jan Hessellund, adm. dir i Billund Lufthavn, VL121, havde den samme pointe. Ledelsens opgave er faktisk ganske stor, fordi barriererne for denne nye teknologi i høj grad er kultur og ledelse. For i typiske driftsorganisationer er man jo netop rigtigt god til det. At drifte sikkert. Og ikke altid længst fremme på beatet med at udvikle praktiske anvendelser af ny teknologi. I Billund Lufthavn er man derfor glad for sine samarbejder med f.eks. de finansielle institutioner, hvor man netop kan skyde genveje i forhold til hvad der kan være vigtigt at fokusere på – og hvor man kan udnytte hvad andre i industrierne fokuserer på.

Samlet understregede de mange eksempler fra virksomhederne, at man ikke står alene, hvis man som leder og virksomhed famler.

 

 • Det er jo helt afgørende, at vi i et stærkt netværk som VL netop kan dele vores erfaringer med, hvad der virker – og vi kan dele det med et tydeligt perspektiv på ledelse. Det er min klare opfattelse, at netop den cocktail har gjort vores konferencer så vellykkede, afslutter Ida Bratting Kongsted.

Barrieren er den menneskelige faktor. Og derfor er løsningen kulktur og ledelse. Vi er gode til drfit og mindre gode til udvikling. Så vi skal for alvor arbejde med vores mindset.

Jan Hessellund, adm. dir/CEO, Billund Lufthavn

VL121

McKinsey-analyse: ”Det økonomiske potentiale af GenAI i Danmark” fortæller om udfordringer og viser et stort potentiale

For erhvervslivet handler det om at komme i gang. Med teknologiens omfattende muligheder foreslår vi, at ledelsesteams starter med de store strategiske spørgsmål: Vil GenAI fundamentalt ændre vores sektor? Hvor er vores største muligheder og risici? Er der behov for at ændre vores strategiske retning, eller vil udviklingen være mere inkrementel for os? Med udgangspunkt i disse kan de fleste organisationer med fordel udvælge 1-2 strategiske satsninger, hvor potentialet ved GenAI for alvor kan udfoldes.

Jens Riis Andersen, McKinsey & Company

Læs rapporten her

Tre succesfulde regionale konferencer

VL har gennemført tre regionale konferencer for VL´s medlemmer. Starten gik i København, hvor Realdania var vært d. 28. februar. Siden fulgte Silkeborg d. 5. marts, hvor Mascot Workwear var vært. Og endelig i Vejle, hvor det fantastiske AI Innovation House lagde lokaler til. I alt har over 250 VL-medlemmer deltaget – og dertil ca. 250 til den livestreaming, som vi lavede i København.

Se optagelsen fra paneldebatten hos Realdania herunder

Læs også:

Topledelse 2024
2024 ser alvorligt ud