Topledelse i 2024

Agilitet i ledelse er det vigtigste

23. februar 2024

Astrid Simonsen Joos, VL3, er Group CEO for Glamox, der er en førende norsk virksomhed inden for professionelle belysnings-løsninger. Hun betoner fokus på agil ledelse, evne til at tilpasse sig og organisationen og samtidig være robust som lederegenskaber, der kan hjælpe virksomheder gennem stadigt vanskeligere udfordringer. VL Nyt har taget en snak med Astrid Simonsen Joos om ledelse anno 2024.

Af Anders Monrad Rendtorff

Astrids Simonsen Joos er klar i mælet, når hun skal svare på spørgsmålet om, hvilke ledelsesudfordringer, hun finder mest centrale i 2024. Det er ikke AI, det er ikke bæredygtighed, og det er heller ikke geopolitik. Nej, tværtimod er Astrids fokus på evnen til at lede.

”Verden er blevet mere kompleks, mere uforudsigelig og derfor også mere kortsigtet over de sidste år. Derfor er mit helt store fokus på ledelse. Både at jeg selv udvikler mig som leder samt sikrer, at jeg har gode ledere, der kan skabe gode teams. Ledere, der kan tilpasse sig og organisationen til kompleksitet – og samtidig være robuste. Og ledere, der kan se muligheder i teknologi. Det kan lyde banalt, men det er i min optik det allermest afgørende for, at virksomheder kan klare sig og endda med vækst”, fortæller Astrid Simonsen Joos, der er bosat i Danmark, men som til hverdag arbejder ud fra Glamox´ hovedkvarter i Oslo.

Strategisk aspiration er nøglen til kontinuerlig forandring

Grunden til, at Astrid er så fokuseret på ledelse, skal findes i de større geopolitiske ændringer. Temaer som øget inflation, skrøbelige forsyningskæder og krige har givet stor ustabilitet. Og kombinerer man det med mangel på talent, så er der pludselig en cocktail, der kræver evne til at koble kort sigt med langt sigt. Horisonterne er blevet kortere, og behovet for at være agil større.

”Den væsentligste kompetence for en leder er evnen til at tilpasse sig. Jo, det er en kliche, men det er rigtigt. Det er en af de mest afgørende kompetencer for en moderne leder”, forklarer hun og fortsætter:

”Det er blevet tydeligere for mig gennem de seneste års udfordrende situationer, at den klassiske strategiske plan ikke er anvendelig. Jeg er blevet meget mere optaget af de såkaldte strategiske aspirationer. Der kan du fastholde en klar og tydelig retning, som man løbende justerer. Enkelhed og tydelighed om retning og prioriteter er for mig det rigtige strategiske fokus.”

Den gode leder er en god og tydelig kommunikator

En supplerende ledelseskompetence er også blevet tydeligere for Astrid i de seneste år. Det er evnen til at kommunikere og formidle klart og tydeligt.

”Jeg prioriterer min ledelseskommunikation meget højt. Ikke bare hvad jeg siger, som ofte handler om vores WHY og WHAT. Jeg er også blevet meget optaget af at sikre, at min ledergruppe og organisationen er skarp på netop WHY og WHAT. Det betyder at jeg også er blevet mere opmærksom på kommunikationsprocesserne. Jeg er ganske enkelt nødt til at kommunikere oftere og med stærkere involvering. F.eks. har jeg prioriteret at mødes med vores udvidede ledergruppe hver måned. Det er ikke for ofte”, understreger Astrid Simonsen Joos, der også bemærker en udvikling hos sig selv.

”Jeg er meget mere bevidst om min egen funktion som rollemodel. Jeg skal demonstrere roen på broen, se mulighederne og demonstrere lyset, hvor mange andre ser en mørk verden. Jeg skal gøre, hvad jeg kan for at formidle et positivt og realistisk outlook”, afslutter Astrid Simonsen Joos, der således understreger sammenhængen mellem kommunikation og ledelse for en topleder.

Manager of status quo versus leader of the future

Astrid Simonsen Joos er meget optaget af, at lederne i Glamox kan øjne det lange sigte, og er i stand til at løfte blikket. Det er krævende i en verden, der er blevet mere kortsigtet, men omvendt ofte afgørende for, at medarbejdere og organisationen kan se et vist lys.

”Jeg vil, at mine ledere har et blik på fremtiden, et blik på den lange bane. Kigger på markedstrends, kundebehov og værdiskabelse. Jeg oplever, at netop den evne er meget hjælpsom til at navigere i hverdagens kompleksitet”, siger Astrid Simonsen Joos.

Astrid Simonsen Joos er Group CEO for Glamox siden august 2022

Astrid Simonsen Joos har bygget en karriere baseret på teknologi-anvendelse og innovation, Hun sidder i dag i bestyrelser for Telenor og Nordea Invest. I maj 2017 blev hun valgt til Disruptionrådet i Danmark. Astrid har over 20 års erfaring i computer- og softwareindustrien og digital forretningsudvikling og har tidligere haft ledelsespositioner i en årrække i Microsoft.

AI er en naturlig udvikling

Astrid Simonsen Joos betegner sig selv som teknologi-optimist og ser fremkomsten af AI som en helt naturlig udvikling af f.eks. IOT (Internet-Of-Things). I Glamox har hun over det sidste år særligt fokuseret på AI i relation til styrkede kundeoplevelser og produktivitetsforbedringer.

”Vi lavede hurtigt et tvær-organisatorisk team, der har ledt efter muligheder for vækst og innovation på tværs af virksomheden.”

Men selv om hun ser mange forskellige anvendelsesmuligheder, så er Astrid Simonsen Joos også nøgtern i sit råd til andre ledere:

”Husk nu at starte med en overvejelse om, hvad man kan bruge det til, og hvilken værdi det skaber internt eller for kunderne. Og se, om I kan undgå at falde for de værste buzzwords.”

Bæredygtighed skal integreres i forretning og i strategien

Astrid Simonsen Joos er meget tydelig om, hvordan man som topleder skal se på bæredygtighed:

”Bæredygtighed skal integreres i forretningen, bæredygtighed skal integreres i strategi. Bæredygtighed skal helt ned til detaljerne i, hvordan vi arbejder.”

”Uanset hvilken branche eller industri, man tilhører, er det ledelsens opgave at finde vejen til forretning.

Det kan være at justere sine produkter. Eller det kan være at finde nye markeder”, fortæller Astrid Simonsen Joos, der således understreger, at tilpasningsevne og omstillingsparathed er afgørende egenskaber for en leder og ledelse, der skal finde vejen til at integrere bæredygtighed i forretningen.

Læs også:

Formand for VL60: 
Revitalisering af VL-gruppen skal baseres på styrket strategisk fundament