Topledelse i 2024

Forvent det uforventelige

29. april 2024

Jesper Lund, VL6, er President & CEO for Lars Larsen Group A/S. Jesper Lund navigerer blandt andet efter det overordnede ledelsesprincip: Forvent det uforventelige. Uforudsigeligheden er større end nogensinde før, og derfor er det nødvendigt at planlægge langsigtet, men kunne agere kortsigtet. VL Nyt har taget en snak med Jesper Lund om ledelsesopgaven i 2024.

Af Anders Monrad Rendtorff

Navnet Lars Larsen Group blev introduceret i 2020, men startede reelt sammen med etableringen af JYSK den 2. april 1979. I dag består Lars Larsen Group A/S af to underliggende forretningsområder: Lars Larsen Group Retail; med blandt andre JYSK, ILVA, BOLIA og SOFACOMPANY, og Lars Larsen Group Investments. Jesper Lund, VL6, tiltrådte som President & CEO i 2020, og i de 4 år der er gået, er den globale volatilitet steget. Det stiller højere krav til agilitet i forretningen og til ledelsen.

”Uforudsigeligheden i verden er steget. Vi har desværre krig i blandt andet Europa. Et scenarie, der var svært at forestille sig for få år siden. Derudover ser vi flere geopolitiske forskydninger, der også påvirker vores måde at kunne drive forretning på,” skitserer Jesper Lund og fortsætter:

”Efter mange år, hvor globalisering er blevet hyldet for de muligheder, det gav os, ser vi nu en stigende tendens til de-globalisering. Det er et anderledes perspektiv at lede en virksomhed i, fordi vi skal bruge flere ressourcer i vores planlægning og være mere opmærksomme på de lokale perspektiver i de enkelte lande.”

Ledelsens mindset er vigtig

Hvad skal virksomheder og ledere så gøre ved denne nye situation?

Ifølge Jesper Lund er én af de vigtigste kompetencer for den dygtige leder mindsettet.

”Du kan ikke længere på samme måde som tidligere forudsige, hvad der sker i morgen. Så det at kunne takle den uforudsigelighed er for mig en af de centrale ledelseskompetencer”, understreger Jesper Lund, der fortsætter:

”Det gælder alle vores ledere i hele koncernen. Det er et særligt og nødvendigt mindset, uanset hvor i verden vi opererer. Der skal den enkelte leder evne at håndtere de særlige udfordringer, der kan gælde et specifikt forretningsområde eller en specifik geografi.”

Forstå din forretningsmodel – og tænk kort og langt på samme tid

Når verden er uforudsigelig og man som leder skal forvente det uforventelige – hvor skal man så fokusere? For Jesper Lund skal den grundlæggende forretningsmodel være omdrejningspunktet.

”Du skal have en robust og ambitiøs forretningsstrategi, som danner fundamentet for langsigtet vækst og indtjening. Det er alfa og omega. Det gør dig i stand til at agere og reagere kortsigtet, når der sker noget uforudsigeligt”, anbefaler Jesper Lund.

Han bruger metaforen om en supertanker og en torpedobåd til at illustrere den moderne ledelsesopgave.

”Supertankeren er den langsigtede strategi; det er målet i horisonten, det er det lange sigte, som – hvis man kun har det for øje – kan gøre det vanskeligt at navigere hurtigt og agilt i nuet. Torpedobåden er derimod hverdagen, der kræver mange flere hurtige skift og justeringer. Og det er netop kombinationen af de to perspektiver, der gør det muligt at lede og styre virksomheder – som f.eks. vores, hvor vi har en række forskellige forretningsområder, der opererer i forskellige segmenter og over en stor del af verden – sikkert i havn”, illustrerer Jesper Lund, der samtidig understreger de muligheder, som kriser også repræsenterer.

Selvom vi – og verden omkring os – også er optaget af mange geopolitiske udfordringer i øjeblikket, så er der ganske enkelt et globalt sustainability problem, som alle skal bidrage til løsningen af. Inklusive os i Lars Larsen Group. 

Sustainability med udgangspunkt i selskabets værdier

Sustainablity er et af de temaer, der fylder i mange virksomheder og hos mange ledere. Men arbejdet med sustainability kan være presset i øjeblikket, da flere geopolitiske temaer og en svækket købekraft hos forbrugerne også skal have ledernes opmærksomhed.

Det er også tilfældet hos Jesper Lund.

”I Lars Larsen Group dækker begrebet Sustainability over vores arbejde med ESG, altså environment, social og governance samt CSR, SBTi m.fl. Og selvom vi – og verden omkring os – også er optaget af mange geopolitiske udfordringer i øjeblikket, så er der ganske enkelt et globalt problem, som alle skal bidrage til løsningen af. Inklusive os. Arbejdet med blandt andet at reducere vores klimaaftryk foregår som udgangspunkt decentralt i vores virksomheder. Alt dette samles sammen og præsenteres på koncernniveau.”

”Vi har den fordel, at sustainability-indsatsen er støttet af en af vores grundlæggende værdier; nemlig ordentlighed. Det gør det enkelt for os at fastholde og styrke et strategisk fokus. Derfor fortsætter vi arbejdet ufortrødent”, tilføjer Jesper Lund, som også noterer, at mængden af regulativer på området kan være en udfordring for selv de store virksomheder. Han understreger dog, at den ikke skal sætte en stopper for det vigtige arbejde omkring sustainability.

”Vi kører på. Både på det regulatoriske område, hvor vi selvsagt er compliant. Samtidig er vi også meget optagede af det allervigtigste på dette område: hvordan vi reelt kan gøre en forskel. Til tider kan jeg godt blive en smule skeptisk over for de mange regulatoriske formalia. Det er selvsagt nødvendigt, at virksomheder skal kunne dokumentere, at de er compliant. Men mængden af regulativer kan risikere at tage fokus fra de enkelte virksomheder og gøre det mere bøvlet end nødvendigt at ville og kunne gøre en forskel.”

Jesper Lunds fire toptips til moderne ledelse anno 2024

  • Forvent det uforventelige
  • Hav en robust og ambitiøs forretningsstrategi, som danner fundament for langsigtet vækst og indtjening. Det gør dig i stand til at agere og reagere meget kortsigtet, når der sker noget uforudsigeligt
  • Etabler et finansielt beredskab
  • Vær klar til at gribe de muligheder, der opstår ved udfordringer og kriser

Supertanker og torpedobåd

Supertankeren er den langsigtede strategi; det er målet i horisonten, det er det lange sigte, som – hvis man kun har det for øje – kan gøre det vanskeligt at navigere hurtigt og agilt i nuet. Torpedobåden er derimod hverdagen, der kræver mange flere hurtige skift og justeringer. Og det er netop kombinationen af de to perspektiver, der gør det muligt at lede og styre virksomheder sikkert i havn.

Jesper Lund om AI: Forstå det. Gør det. Lav praksisser.

AI er en spændende ny teknologi og vi er allerede i gang med at teste og implementere løsninger. I praksis har vi på tværs af koncernen kørt en række workshops, som har hjulpet organisationen med at identificere, hvor der er bedst mulighed for at optimere vores arbejde gennem AI.

Vores opgave i ledelsen er at vurdere og prioritere de mange muligheder, så vi ikke sætter for mange projekter i gang på samme tid.

Erfaren topleder

Jesper Lund har siden 2020 været President og CEO for Lars Larsen Group A/S. Inden da arbejdede han for Brunsborg-familien og Lars Larsen i regi af at være partner og co-owner for PwC Danmark. Jesper Lund er uddannet Master of Science in Business Economics and Auditing fra Aarhus School of Business. Han er medlem af VL6 og var i en årrække medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse.

Læs også:

Professor Serge Belongie om AI:
“Du har brug for mennesker”