Topledelse 2024

2024 ser alvorligt ud

14. marts 2024

Bjarne Corydon, ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør for Børsen, medlem af VL3, er bekymret for 2024. Og særligt for den allerstørste enkeltstående faktor, som er det amerikanske præsidentvalg. Hvis Trump vinder, risikerer verden en destabilisering af en række ret stabile rammevilkår. Geopolitik kan på den måde for alvor komme på den enkelte virksomheds dagsorden. Læs flere af Bjarne Corydons pointer her.

Af Anders Monrad Rendtorff

Alvor er et nøgleord for samtalen med Bjarne Corydon om den ledelsesmæssige dagsorden i 2024. For selvom der er ganske meget at glæde sig over, har Bjarne Corydon en fornemmelse af, at alvoren måske ikke helt er gået op for Danmark, for medierne og for den offentlige samtale.

  • På den ene side ser økonomien stærk ud og de økonomiske udsigter jo fine. Danmark og danske virksomheder står stærkt. Den situation er jo baseret på en lang årrække, hvor vilkårene for Danmark og danske virksomheder har været gunstige, fortæller Bjarne Corydon og fortsætter:
  • Jeg fristes til at sige, at vi siden halvfemserne har oplevet meget fordelagtige globale vilkår for Danmark. De centrale rammer har været stabile, det være sig sikkerhedspolitik, handelspolitik og en vis global stabilitet. Danske virksomheder har for alvor udnyttet den position og været dygtige til at navigere i det globale.

Men der er et men. Et stort men. En slags elefant i glasbutikken.

 

  • Jeg fornemmer virkelig stor underliggende geopolitisk uro, eksemplificeret i det amerikanske valg, der på alle måder kan blive en game-changer. Af den rigtig ubehagelige slags, fordi Trump vil repræsentere en destabilisering, som kan blive til ugunst for de danske virksomheder, understreger Bjarne Corydon.

Vi skal accelerere vores professionalisme

Hvad skal virksomheder så gøre ved denne nye situation? Har vi lært noget af de seneste års kriser? Hvad kan vi tage fat i?

 

  • Jeg har en anerkendende tilgang. Jeg tror på, at danske ledere over de sidste mange år virkeligt har dygtiggjort sig på en række områder, som vil være praktiske i fremtiden. Det er kompetencer som moderne ledelse, at navigere i den globale verden og en meget afgørende metode-styrke, fortæller Bjarne Corydon, der har en særlig pointe:
  • Jeg tror at min hovedpointe er, at vi skal accelerere den professionalisme, som vi allerede har som ledere. Ikke at vi skal gøre noget helt andet, eller opfinde en eller anden dyb tallerken. Nej, vi skal styrke det, som vi allerede er ret gode til, fortæller Bjarne Corydon, der dog understreger:
  • Ja, vi kan det der skal til. Så det er bare helt afgørende, at vi ved, at det er alvor. At vi forstår, at situationen kræver det tempo og den agilitet, der vil gøre en forskel.

At beherske AI er hurtigt på vej til at blive en hygiejnefaktor

For Bjarne Corydon er det helt klart den geopolitiske situation, der sætter agendaen for ledelse i 2024. Men AI er jo en realitet for alle og vil også sætte sit stærke præg på den ledelsesmæssige agenda.

 

  • I de sidste mange år har vi været igennem digitalisering. I min optik har det sjældent været ægte disruptivt, men strengt taget været en lineær, i hvert fald planlagt, udvikling. Jeg synes at AI har muligheden for at være ægte disruptiv. På alle niveauer, både globalt, nationalt og for den enkelte virksomhed, siger Bjarne Corydon, der samtidig mener, at beherskelse af AI er på vej til hurtigt at blive en hygiejnefaktor.
  • Jeg er tilhænger af en praktisk tilgang parallelt med alle vores overordnede diskussioner om AI. Jeg synes at AI for virksomhederne er blevet en slags hygiejnefaktor, hvor man jo forventer, at man gør hvad man kan for at høste produktivitetsgevinster. Man kan sige at AI er blevet en ansvarlig pligtopgave, hvor man skal bruge knofedt. Mens de geopolitiske udfordringer kræver mere opmærksomhed, tænksomhed og nok også en vis ”krydsen fingre”, afslutter Bjarne Corydon.
Klassiske danske dyder og rettidig omhu kommer i højsædet

Det vil i høj grad være klassiske dyder, der skal hjælpe Danmark og danske virksomheder videre. Det er ord som diskretion, diplomati, handels-snilde og god gammeldags pragmatisme, der bliver nøgleordene for virksomhederne.

  • Det er danske virksomheder i forvejen rigtigt dygtige til. Nu bliver det en pointe, hvordan virksomhederne kan drive de offensive agendaer en smule under den politiske radar og undgå dum ballade, fordi man opfører sig for tonedøvt, siger Bjarne Corydon.

Dette klassiske handels-mindset får et comeback. Men det skal suppleres med en række andre, mere taktiske, værktøjer.

 

  • Toplederne skal jo arbejde mere med resiliens, skal sprede sine risici, mindske sårbarheden i sine forsyningskæder og overveje nøje, hvilke markeder, man optræder på, understreger Bjarne Corydon

Læs også:

Årstema: Kræver kunstig intelligens mere intelligent ledelse?
Nyt tiltag med regionale konferencer i VL blev en stor succes!

Fotograf: Simon Fals