Topledelse i 2024

Nødvendigt at stramme vores strategi

29. maj 2024

Jens Lund, Group CEO hos DSV er en af hovedtalerne på VL Døgnet den 6. juni. Som opvarmning giver han her nogle af sine hovedpointer om ledergerningen anno 2024. Jens Lund betoner, hvor afgørende det er, at strategien er knivskarp og at ledelse og følgeskab er to ting, der skal følges ad. Og så noterer han sig, hvordan han tidligt har lært, at kommunikationsopgaven ikke skal undervurderes som CEO.

Af Anders Monrad Rendtorff

Jens Lund oplever som mange andre topledere, at verden ikke helt arter sig. Corona og det man kalder disruption af de globale forsyningskæder har ført til stor usikkerhed, som meget direkte rammer ind i DSV´s helt grundlæggende forretning, som er formuleret i et purpose: ’keeping supply chains moving in a world of change’. Dette er selvsagt vanskeligt i en situation, hvor verden er alt andet end forudsigelig.

”Vores globale netværk skal bare fungere, og det har betydet, at vi har prioriteret højere kvalitet i vores produkter mere end noget andet”, fortæller Jens Lund af en helt enkel årsag:

”Kunderne skal kunne regne med os”, understreger han og noterer sig, at branchen måske historisk set har været lidt løs i det, når det kommer til kvalitet.

Vi har udnyttet situationen til at stramme strategien

På den baggrund er det måske ikke så overraskende, at Jens Lund har prioriteret stramning af DSV´s strategi som et hovedpunkt, når han bliver spurgt til de vigtigste ledelsesudfordringer i 2024.

”Det vigtigste for mig er at have et stort fokus på vores strategi. Det kan synes lidt banalt, men min pointe er, at vi ikke altid har været gode nok til at se verden med kundens perspektiv. Det er faktisk lidt nyt for os – må jeg indrømme – at overveje, hvordan vi bedst kan hjælpe kunderne. Du kan sige, at vi flytter os fra et inside-out perspektiv til et outside-in perspektiv. Det lyder enkelt, men er jo i praksis meget udfordrende”, uddyber Jens Lund.

Et af eksemplerne på forskellen i perspektiv er kundekontakten.

”Det er jo helt indlysende, at mange af de store kunder gerne vil have one-point-of-contact. Men det har bare ikke været vores model historisk. Tværtimod har branchen jo været meget lokal og derfor med mange forskellige kontaktpunkter, både geografisk og ofte også mellem forskellige firmaer. Men nu vil vi gerne stå for al koordinering. Det er enkelt, men samtidig en radikal forandring af vores praksis og derfor et afgørende strategisk valg”, forklarer Jens Lund, der samtidig understreger, at det jo også stiller større krav, til hvor godt man forstår kundens forretning.

Lederskab er intet uden følgeskab

Når Jens Lund taler om lederskab, følger straks et andet begreb: følgeskab.

”For medarbejderne skal jo ikke bare acceptere forandringer – de skal jo købe reelt ind på dem, ellers flytter vi ingenting”, siger Jens Lund, der er meget optaget af, at man skal kunne se konkrete forskelle i adfærd hurtigt.

DSV har over årene ændret sig ganske meget. En af de store forandringer er, hvordan virksomheden er blevet bedre til at arbejde med data. Et eksempel er, hvordan ’sager’ har flyttet sig fra at være indtægter og udgifter i form af bilag i et chartek, til i dag at være digitale med dokumentation, vigtige detaljer og tydeligere processer.

”Nu har vi samme data til alle. Digitalisering er blevet til data, som vi så kan anvende til at optimere. Men det mest afgørende for os er transparens”, pointerer Jens Lund og fortsætter:

”Når vi har transparens, har alle de samme data. Det betyder, at alle kan tage beslutninger ud fra data, og vi kan samlet tracke økonomien meget bedre.”

Transparens er ikke kun et praktisk ord. Det er for DSV også en af få stærke værdier, som driver ledelse.

”Transparens er en kerneværdi for mig. Som jeg kobler til accountability, som er en anden værdi. De to værdier hænger nøje sammen. Accountability er et nøgleord for mig. Vi har mennesker ansat over hele verden, og det er ret afgørende, at der er lokalt ejerskab. Alle steder. Det er svært at få, hvis der ikke er transparens; altså at man ved, hvad der foregår, og at man selv kan tage ansvar for at finde data om en given sag. Måske kan man sige, at vi som virksomhed stiller transparens til rådighed og derfor kan forvente accountability”, fortæller Jens Lund, der f.eks. ikke vil gå på kompromis med compliance.

”Vi vægter sikkerhed meget højt. Ikke mindst fordi meget store virksomheder betror os en kolossal tillid til, at vi kan fragte produkter på en sikker måde. Medarbejder-safety og fravær af skader står derfor meget, meget højt på min dagsorden”, påpeger Jens Lund.

Vi har ganske enkelt undervurderet kommunikation

Jens Lund har været i ledelsen af DSV siden 2002 i rollen som CFO. Men skiftede til den nye rolle som CEO i februar i år. Og mødte straks en lidt anden virkelighed. For kommunikation er en disciplin, der er blevet stedse mere vigtig for toplederen.

”Jeg tror godt, at jeg kan sige, at vi undervurderede kommunikationsopgaven i et par kritiske situationer; f.eks. med en joint-venture-aftale i Saudi Arabien. Det har været en ikke-så-god oplevelse, som hurtigt lærte mig en hel del om en moderne medieverden. Det er meget nemt at tabe kontrol i den medieverden. Ikke fordi jeg bilder mig ind, at man kan have det, men jeg undervurderede klart situationen”, fortæller Jens Lund, der derfor også har lært af oplevelsen.

”Kommunikation kræver faktisk mange ressourcer. Én ting er at have rigtige ideer og løsninger. Noget andet er jo at adaptere det til virkeligheden, både internt i organisationen og eksternt over for kunder og medier.”

Jens Lund vil i den kommende tid prioritere fortællingen om DSV højere og blive skarpere på, hvad organisationen står for, og hvad organisationen vil.

”Jeg ser mig som en purpose-leder. Jeg kan godt lidt fortællinger, og jeg synes at vi har et rigtigt godt narrativ. Men jeg synes, at vi skal øve os mere.”

AI – få cases, der flytter en masse

Jens Lund er fokuseret på digitalisering og ser AI som en naturlig forlængelse af teknologiudvikling.

”Jeg synes, at det afgørende er, om vi kan kapitalisere på den nye teknologi – herunder også AI. Hvis vi ikke evner at ressourceoptimere, kan det næsten være lige meget.

Jens Lund bekender sig til en klassisk business case, der skal være beslutningsgrundlaget for, hvordan en investering bliver en god forretning.

”Jeg er derfor optaget af få, stærke cases, der kan flytte en masse. Jeg skal kunne se, hvordan vi kan lægge arbejdet om, hvordan vi kan organisere os anderledes. Ellers risikerer vi tilbagefald med en større omkostning uden effektivisering. Det er jeg ikke interesseret i.”

Jens Lund er ny CEO for DSV – og kommer til VL Døgnet den 6. juni

Jens Lund er uddannet revisor og har været en årrække i Deloitte, Danske Bank og Carnegie, inden han i 2002 kom til DSV som Group CFO.

I oktober 2021 blev Jens Lund Group COO og vice-CEO hos DSV. I den rolle blev han ansvarlig for udvikling og optimering af forretningen, for den digitale strategi og i det hele taget DSV’s infrastruktur og globale netværk.

I februar 2024 blev Jens Lund udnævnt til Group CEO hos DSV.

Læs også:

Advokat og partner hos Advokatfirmaet Poul Schmith, Thomas Dithmer om VL’s årstema:
“AI rammer alt – og der er meget en ledelse skal være opmærksom på”