Årstema: Kræver kunstig intelligens mere intelligent ledelse?

Nyt tiltag med regionale konferencer i VL blev en stor succes!

14. marts 2024

Af Anders Monrad Rendtorff

VL´s årstema (se her) om AI og ledelse udfolder sig ligesom de forrige år med en bred palette af aktiviteter, som alle har til formål at varme op til VL Døgnet. Et af de nye tiltag over det sidste år har været podcasten VL Insights (lyt med her), og dertil har VL i år gennemført deciderede regionale tiltag.

 

  • Vi har jo VL Døgnet som det store samlende event. Vi tiltrækker rigtigt mange VL-medlemmer, men konstaterer også, at det ikke kan stå alene. Derfor har vi faktisk i flere år drøftet muligheden for igen at komme mere regionalt ud i stil med 2019, hvor vi afholdt en række landsdækkende workshops over emnet ’Verdensmålene som konkurrenceparameter’.
  • Spørgsmålene har imidlertid været: Er der interesse nok? Har vi godt nok indhold? Og har vi ressourcer? Det er en konstant afvejning, men i år har vi slået til, fortæller Ida Bratting Kongsted, VL16, adm. direktør i VL, der selv har været med på alle tre regionale konferencer.
  • Og jeg må jo bare konstatere, at det har været en succes. Vi har haft mange deltagere med (+500 inklusive live streaming), hvilket jo beviser, at der er stor interesse. Og ikke nok med det. Udover et godt indhold så er der jo det helt særlige ved netværk. VL-medlemmerne har stor gavn af at være sammen, at møde andre VL’ere. Det tværgående element har været en stor øjenåbner for alle, fortæller Ida Bratting Kongsted, der særligt noterer sig den velbesøgte middag hos MASCOT i Silkeborg, den livlige snak og debat hos AI Innovation House i Vejle og et fuldstændig overbooket arrangement hos Realdania i København. Det er rigtig gode eksempler på, at VL-medlemmerne gerne vil komme til fagligt relevante arrangementer – og samtidig bruge tiden til at netværke.

Ledelse og uddannelse. Vi er meget optagede af det jeg kalder motivationsledelse, eller måske endda generationsledelse. Der er mange barrierer blandt forskellige medarbejdergrupper. Og derfor kommer det selvfølgelig til at handle meget om ledelse. Og dertil en uddannelsesopgave. Jeg er selv meget optaget af, at vi alle bliver meget bedre til at kvalificere og validere data.

Poul Nielsen, regionsdirektør, Danske Bank

VL106

Ledelsesopgaven:  At skabe rammerne for medarbejderne.

Én ting er netværket og det at mødes. Men de travle VL-medlemmer kommer jo fordi forventningen til indholdet er store.

  • Vi skylder stor tak til McKinsey & Company for at stille op og dele deres analyse med os. Det sikrer at vi har en faglig flyvehøjde om ledelse og AI. Men det har været lige så vigtigt, at vores medlemmer har stillet op og delt deres erfaringer i de paneldebatter, der på konferencerne fulgte McKinseys oplæg. Det gav os og konferencerne den gode kombination af fagligt perspektiv og de praktiske erfaringer, som alle altid er meget interesserede i, fortæller Ida, der noterede sig ved alle tre konferencer, at VL´s fokus på de ledelsesmæssige aspekter er et meget relevant fokus.

For hvad er ledelsesopgaven i forhold til AI? Det handler om at skabe rammerne.

  • Jeg hørte en tydelig konsensus om at ledelsesopgaven netop handler om at sætte rammerne for AI-udvikling i hver enkelt virksomhed– hvordan og med hvilket fokus. Der skal ledelsen træde i karakter, for medarbejderne, nogle af dem, er allerede i fuld gang, understreger Ida Bratting Kongsted.

Vi fokuserer på at give medarbejderne rum til personlig udvikling. For min vurdering er, at mange medarbejdere ganske enkelt ikke kender den nye teknologi.

Lone Lyrskov, kommunaldirektør, Silkeborg Kommune

VL69

Masser af gode, praktiske erfaringer

På hver af de regionale konferencer stillede en række VL-medlemmer op og delte deres erfaringer. Som jo af gode grunde var meget praktiske og dejligt konkrete.

I Silkeborg lagde adm. dir for MASCOT Workwear, Michael Grosbøl, VL69, ud med sine praktiske erfaringer, som alle handlede om at skabe øget effektivitet. Det var f.eks. enkle oversættelser via DeepL og kvalitetsforbedringer af tekster. Og Michaels generelle pointe var, at der jo er en masse ”trial-and-error” ved de nye teknologier. Men at man samtidig er nødt til at prøve sig frem.

Samme erfaring havde regionsdirektør Poul Nielsen fra Danske Bank VL106, der særligt understregede, at virksomheden i nogen grad var drevet af en stor efterspørgsel fra særligt medarbejdere, så man havde fokuseret på at udarbejde guidelines, Do´s & Don´ts, fordi organisationen ganske enkelt allerede var i fuld gang. Pouls store fokus var af gode grunde sikkerhed. Men også uddannelse er løsningen.

Og fra den kommunale sektor supplerede kommunaldirektør Lone Lyrskov, VL69, fra Silkeborg Kommune med et spændende perspektiv om forskellige generationer. Selvfølgelig er en kommune meget optaget af sikkerhed, særligt personsikkerhed. Men Lones pointe var samtidig, at med disse store krav, er man jo nødt til at sikre sig, at medarbejderne er med. At de er komfortable med den teknologi. Og der er ifølge Lone et stykke vej endnu.

Jan Hessellund, adm. dir i Billund Lufthavn, VL121, havde den samme pointe. Ledelsens opgave er faktisk ganske stor, fordi barriererne for denne nye teknologi i høj grad er kultur og ledelse. For i typiske driftsorganisationer er man jo netop rigtigt god til det. At drifte sikkert. Og ikke altid længst fremme på beatet med at udvikle praktiske anvendelser af ny teknologi. I Billund Lufthavn er man derfor glad for sine samarbejder med f.eks. de finansielle institutioner, hvor man netop kan skyde genveje i forhold til hvad der kan være vigtigt at fokusere på – og hvor man kan udnytte hvad andre i industrierne fokuserer på.

Samlet understregede de mange eksempler fra virksomhederne, at man ikke står alene, hvis man som leder og virksomhed famler.

 

  • Det er jo helt afgørende, at vi i et stærkt netværk som VL netop kan dele vores erfaringer med, hvad der virker – og vi kan dele det med et tydeligt perspektiv på ledelse. Det er min klare opfattelse, at netop den cocktail har gjort vores konferencer så vellykkede, afslutter Ida Bratting Kongsted.

Barrieren er den menneskelige faktor. Og derfor er løsningen kulktur og ledelse. Vi er gode til drfit og mindre gode til udvikling. Så vi skal for alvor arbejde med vores mindset.

Jan Hessellund, adm. dir/CEO, Billund Lufthavn

VL121

McKinsey-analyse: ”Det økonomiske potentiale af GenAI i Danmark” fortæller om udfordringer og viser et stort potentiale

For erhvervslivet handler det om at komme i gang. Med teknologiens omfattende muligheder foreslår vi, at ledelsesteams starter med de store strategiske spørgsmål: Vil GenAI fundamentalt ændre vores sektor? Hvor er vores største muligheder og risici? Er der behov for at ændre vores strategiske retning, eller vil udviklingen være mere inkrementel for os? Med udgangspunkt i disse kan de fleste organisationer med fordel udvælge 1-2 strategiske satsninger, hvor potentialet ved GenAI for alvor kan udfoldes.

Jens Riis Andersen, McKinsey & Company

Læs rapporten her

Tre succesfulde regionale konferencer

VL har gennemført tre regionale konferencer for VL´s medlemmer. Starten gik i København, hvor Realdania var vært d. 28. februar. Siden fulgte Silkeborg d. 5. marts, hvor Mascot Workwear var vært. Og endelig i Vejle, hvor det fantastiske AI Innovation House lagde lokaler til. I alt har over 250 VL-medlemmer deltaget – og dertil ca. 250 til den livestreaming, som vi lavede i København.

Se optagelsen fra paneldebatten hos Realdania herunder

Læs også:

Topledelse 2024
2024 ser alvorligt ud