VL Sommerhilsen 2022

02. juli 2022

Kære VL medlem.

På vegne af VL teamet vil jeg gerne takke af for en god første sæson af 2022 og samtidig ønske jer alle en rigtig skøn sommer.

 

Hvad bringer resten af 2022?

Lige nu arbejder vi på højtryk på efterårets VL-program, der fortsætter med samme årstema indenfor Sustainable Leadership. Vores mål fra Selskabets side er fortsat, at kunne inspirere og hjælpe jer i planlægningen af møderne og arbejdet ude i VL-grupperne.

Under opsejling er bl.a.

 • VL-gruppe-formandsmøder i hele landet i august/september.
  Læs mere og tilmeld dig her
 • Fortsættelse af Sustainable Leadership serien med den næste virtuelle episode  ”Greenwashing vs Greenblushing” planlagt afholdt d. 6. september kl. 08:30 med live panel og modereret af Clement Kjersgaard. Læs mere og tilmeld dig her
 • ”Danmark i den nye sikkerhedspolitiske verdensorden” – Forsvarschef Flemming Lentfer giver sit syn på den nye verdensorden, mødet er eksklusivt for VL-medlemmer. Onsdag den 28. september, kl. 17.00 – 20.00 i København og onsdag den 5. oktober, kl. 17.00 – 20.00 i Århus.
 • Årsmøde og Generalforsamling den 13. oktober 2022 kl. 9:00-13:00 på Langelinie Pavillonen i København – mødet livestreames og optagelserne distribueres ligeledes efterfølgende. På årsmødet kan du blandt andet møde internationale topledere og få deres tanker på den nuværende og kommende verdenssituation (mere information følger).
 • VL Selskabet og bestyrelsen arbejder lige nu på at indskærpe aktuelle emner indenfor topledelse og vi agter at inspirere løbende over efteråret ved at udgive en række podcasts samt virtuelle debatter.
 • Julemøde på Nimb i Tivoli i København eksklusivt for de internationale grupper samt VL-gruppe-formænd i Danmark. Mødet afholdes den 22. december, kl. 16.00-19.00.

Et fagligt substantielt halvår er passeret

I VL har vi udover et konstant kig på Ukraine og krigens betydning for erhvervslivet, arbejdet med Årstemaet Sustainable Leadership. Et tema der udmøntede sig i 3 virtuelle episoder med hver deres undertema -og som kulminerede på VL Døgnet. En dag som i år var anderledes og mere involverende og engagerende for deltagerne, hvilket der blev taget meget positivt imod.

Med 2022 årstemaet Sustainable Leadership, har vi søgt at zoome ind på den bæredygtige ledelsesopgave. Vi har i vores virtuelle episoder sammensat paneler bestående af toneangivende ledere og eksperter, der alle arbejder med bæredygtighed i forskellige brancher og sektorer af samfundet. Vi har i dette tema indtil videre set på, hvad det vil sige at udøve bæredygtig ledelse, hvad et formål om bæredygtighed gør for en virksomheds potentiale, hvad målet om bæredygtighed gør ved kulturen i en organisation  – og vi er ikke mindst, gået i dialog om at forene den gode bundlinje med det gode image og det at være en bæredygtig virksomhed.

Vi nedsatte fra Selskabets side et Advisory Board, indenfor VL’s egne rækker, der har været toneangivende for udfoldelsen af årstemaet. Boardet har understreget tre vigtige forudsætninger for Sustainable Leadership:
 1. Ledelsen sætter en klar vision og retning i forhold til at tage et samfundsansvar for en bæredygtig udvikling. Visionen og retningen forankres dybt i virksomhedens formål, strategi, kultur og i medarbejdernes identitet.
 2. Der arbejdes i virksomheden med en fælles bundlinje, der rummer både de miljømæssige, sociale og økonomiske målsætninger.
 3. Ledelsen introducerer et bæredygtigt mindset og lederskab, som understøtter, at den bæredygtige omstilling kan lykkes.

VL’s virtuelle episoder:

De virtuelle episoder blev til i samarbejde med vores nedsatte og yderst kompetente VL Advisory Board der var med til at forme indhold og substans for episoderne. De har været en stor succes og vi har fået positiv feedback på både form og indhold fra jer som medlemmer.

Se eller gense Sustainable Leadership series:

Episode 1: Sustainability Mindset
Episoden lagde ud med at fokusere på hvordan topledelsen sætter retningen for at arbejde for en bæredygtig verden – og om forankringen i virksomhedens Purpose, Strategi, Kultur samt medarbejdernes identitet. I panelet der kan ses/genses her havde vi fornøjelsen af: Lise Kingo, Claus V.Hemmingsen, Jesper Nygård, Annemarie Meisling og Steen Vallentin.
 
Episode 2: Greenwashing vs Greenblushing 

Blev udsat til den 6. september 2022. Tilmelding kan ske her

En særepisode om Ukraine krigens betydning for vores virksomheder.

Episoden havde følgende kompetente panel: Thomas Egebo, Thomas Lund-Sørensen, Casper Klynge og Marlene Wind.
Se eller gense særepisoden her

Episode 3: Mind the gap – bæredygtighed kan måles?

I episoden blev der fokuseret på facts, cases på ESG-måling og andre målesystemer, og der blev diskuteret, hvorvidt bæredygtige kompetencekrav har indvirken på rekruttering af ledere. I panelet der kan ses/genses her havde vi besøg af: Michael Løve, Anders Dons, Christina Blak, Jeanette Fangel Løgstrup og Søren
Holm Johansen.

Episode 4: Bæredygtig ledelse af medarbejdere
Den sidste episode i foråret, inden VL Døgnet, handlede om bæredygtig ledelse af medarbejdere, og vi så nærmere på, hvad bæredygtighed betyder for den måde, vi leder os selv og vores medarbejdere på. I panelet der kan ses/genses her havde vi glæde af: Jais Valeur, Mikkel Severin, Peder Tuborgh og Anne Marie Jess Hansen.

VL Døgnet 2022:

2022 Årstemaet ‘Sustainable Leadership’ blev drevet videre og samlet på VL Døgnet i maj og var samtidig kulminationen på VL’s arbejde med FN’s Verdensmål gennem de sidste tre år. Et arbejde, der tilsyneladende kun er blevet mere relevant og presserende, og som kalder på vores kollektive kompetencer – også i VL. Netop vores kollektive kompetencer kom i spil på dette års VL Døgn, hvor vi udover internationale og nationale Keynotes havde arrangeret en engagerende og involverende eftermiddag omkring definitionen af ‘VL’s 10 Bud på Sustainable Leadership’ blandt jer, der deltog på Døgnet.

Det blev en betydningsfuld dag og et anderledes VL Døgn, hvor ca. 500 VL-medlemmer var tilmeldt. Sustainable Leadership blev perspektiveret fra meget forskellige vinkler og vi havde blandt andet inviteret Young Changemakers fra Ungdomsorganisationen SAGA til at inddrage de unges syn på bæredygtighed i dag. Eftermiddagens arbejde blandt VL medlemmerne i Congress Salen mundede som nævnt ud i VL’s 10 bud på Sustainable Leadership

VL var med på Folkemødet 2022 på Bornholm:

Folkemødet fik et storslået comeback i år og vi var fra VL’s side med ca. 50 VL-medlemmer på Grønbech Hotel til en uformel get-together, hvor der også blev mulighed for at genbesøge, det netop afholdte VL Døgn og ’VL’s 10 Bud på Sustainable Leadership’. Folkemødet forbliver vigtigt for VL og for promoveringen af ledelse. Der var iblandt debatterne om vores samfund, om fremtiden og alle de store emner indenfor energi, konflikt, bæredygtighed, diversitet heldigvis overskud til også at tale og netværke om en af de helt store centrale pointer og forudsætninger for ovenstående emner. Nemlig ledelse.

Rigtig god sommer

Med denne hilsen vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig god sommer og ser frem til et fortsat godt samarbejde i efteråret,

Ida Bratting Kongsted
Adm. Direktør, VL