En reportage fra VL Døgnet 2022

31. maj 2022

500 erhvervsledere var samlet på årets VL Døgn hvor stemningen såvel som ambitionsniveauet var højt. VL medlemmerne diskuterede bæredygtigt lederskab og i fællesskab udformede de VL’s 10 Bud på Sustainable Leadership.

Af Kommunikationsbureauet FRIDAY

 

Klokken 10:00 onsdag den 25. maj kunne VL Selskabets formand Lisbeth Knudsen byde de ca. 500 VL-medlemmer velkommen til VL Døgnet 2022 i Tivoli Congress Center under overskriften ’Sustainable Leadership Live!”

Og det var tydeligvis et emne, der kaldte på stor entusiasme og diskussionslyst hele vejen rundt.

Formiddagen bød på højaktuelle Keynotes med hver deres speciale indenfor Sustainable Leadership, og to veloplagte paneler debatterede og perspektiverede årstemaet. Panelerne blev modereret af Clement Kjersgaard og bestod af Young Changemakers fra organisationen SAGA, eksperter og VL medlemmer med særligt speciale indenfor temaet.

Survey: Vi er langt fra i mål endnu

Forud for VL Døgnet havde VL Selskabet i samarbejde med analyseinstituttet Megafon og associate professor and academic director of CBS Sustainability Steen Vallentin fået udarbejdet en survey, der tager pulsen på bæredygtig omstilling i de danske virksomheder.

Survey’ens konklusioner er relativt klare. Ambitionerne og viljen til bæredygtighed er i den grad til stede i de danske virksomheder. Man er på vej, men der er stadig et stykke vej at gå, før man er i mål. Læ mere i vedhæftet presseomtale.

Lisbeth Knudsen, bestyrelsesformand for VL, summerede sammenhængen mellem situationsbilledet og ambitionerne op således:

”Jeg noterer mig, at der er store ambitioner i forhold til sustainable leadership i de danske virksomheder. Der er så afgjort en god og rigtig bevægelse i gang, men stadig et stykke vej til at nå målet. Derfor er jeg også ekstra glad for VL’s 10 Bud. De peger fremad, og de viser, at virksomhederne er villige til at tage et stort medansvar for, at Danmark kan nå sine mål for bæredygtighed.”

VL’s 10 Bud på Sustainable Leadership

Det meste af eftermiddagen var sat af til ’Let’s Lead the Change Together’, hvor deltagerne i grupper skulle arbejde med konkrete cases og dilemmaer inden for Sustainable Leadership. Målet for eftermiddagen var, at deltagerne sammen skulle udforme VL’s 10 Bud på Sustainable Leadership.

Det kom der mange gode og ivrige diskussioner ud af, og sammen fik deltagerne udformet nogle uhyre ambitiøse mål for det fremtidige bæredygtige lederskab.

Adm. Direktør i VL Selskabet Ida Bratting Kongsted var rigtig glad for VL Døgnet 2022 og særligt eftermiddagens ’Let’s lead the Change together’:

”Jeg er virkelig stolt over, hvordan VL-medlemmernes virksomheder med vores 10 Bud på Sustainable Leadership tager ansvar. Det er meget opmuntrende og vidtgående, og det har også været spændende at arbejde med. Og det er vigtigt, for ligegyldigt hvor meget FN, regeringen, stater og offentlige myndigheder sætter fokus på det her emne, så bliver den bæredygtige dagsorden først for alvor flyttet, hvis virksomhederne tager fat,” udtaler Ida.

VL’s 10 Bud på Sustainable Leadership:

Environment:

  1. Virksomhederne skal som udgangspunkt dokumentere og betale for deres brug af ressourcer og påvirkning af omgivelser som natur, biodiversitet og klima.
  2. Virksomhederne bør udvikle forretningsmodeller, hvor fremstilling, forsyning og lukkede materialekredsløb sker tættere på forbruget og på den måde være den aktive i omstillingen til cirkulær økonomi.
  3. Virksomhederne skal tage et større ansvar for gennemsigtighed om anvendelsen af ressourcer og deres påvirkning på omgivelserne.

Social:

  1. Virksomhederne skal gå forrest og stille meget strenge krav til deres leverandører og være med til at skabe priser på produkter, der betaler for de sociale påvirkninger i den udvidede værdikæde.
  2. Virksomhederne skal tage et samfundsansvar, som går ud over egne medarbejdere og medvirker til at udvikle social tryghed, sundhed til alle, samt bidrage til et uddannelsessystem til gavn for både virksomheder og samfundet på lang sigt.
  3. Virksomhederne skal bidrage aktivt til kompetence og vidensudvikling af både medarbejdere og stakeholders som kunder og leverandører i den udvidede værdikæde.

Governance:

  1. Ledelsen skal anerkende virksomhedernes rolle i samfundet og tage et større moralsk og etisk ansvar.
  2. Ledelsen har et ansvar for at arbejde aktivt på at sætte bæredygtighed og etik som den vigtigste ledelsesdagsorden, for at virksomhederne tilpasser sig fremtidens krav om bæredygtighed og ansvarlighed.
  3. Ledelsen har ansvaret for at sikre kønsdiversitet på alle niveauer i virksomheden, og først og fremmest på ledelsesniveau.

VL-selskabets eget Bud:

  1. Virksomhederne må tage et udvidet ansvar.

 

Læs presseomtale: