AI – hvad er lederens opgave?

AI – hvad er lederens opgave?

Du skal forstå teknologien – ikke nødvendigvis beherske den

12. januar 2024

Stine Bjerre Herdel har i mange år fokuseret på digital udvikling og har i den seneste tid skrevet en del om betydningen af AI for ledere og organisationer. Blandt andet har hun skrevet om Tænketanken Mandag Morgens ambitiøse ADD-projekt, der står for Algoritmer, Data og Demokrati.  Projektet er støttet af Villumfonden og Veluxfonden. Tænketanken Mandag Morgen er tovholder for oplysnings- og dialogindsatsen, og RUC står i spidsen for projektets forskningskonsortium.

Af Anders Monrad Rendtorff

Stine Bjerre Herdel har desuden et tæt samarbejde med både forskere, AI-eksperter, filosoffer og fagforeninger, der samlet set giver hende en bred forståelse af, hvad der sker i organisationer, når AI rykker ind, og hvad det betyder for ledelsesopgaven.

AI har det seneste knap halvandet år taget verden med storm. Og samtidig delt vandene. Der er mange, der er meget optimistiske og positive og som betoner de mange fordele med AI. Men der findes lige så mange skeptikere, som har fokus på de mange risici, som AI også fører med sig. Nogle baserer deres synspunkter på reel viden, andre i nogen grad på en vis uvidenhed og grundbekymring. Sådan vil det sikkert være i en rum tid endnu.

Hvor skal lederen starte?

Det store overblik kommer ikke uden videre. Men lederen kan blive god til at lytte til podcasts om AI og opsøge nyheder og læring og rapporter, så man i hvert fald er med på de store linjer.

Og så skal man nok ikke undervurdere et vist behov for ’AI-integratorer’ i virksomheden fremadrettet. En ny rolle, der har overblik og forståelse for teknologierne (men ikke tech-udviklere) inden for et specifikt fagområde og kan koble det til forretningsstrategien. Meget lig det, at vi i de senere år er begyndt at ansætte folk med specifikke kompetencer inden for ESG i virksomhederne.

Etik og kvalitet

Helt grundlæggende har man et ansvar som leder, der vælger at implementere en AI-løsning. Et ansvar for at sikre sig:

1) hvad det er for et menneskesyn, man interagerer med i den løsning?
2) hvilken data er løsningen trænet på – kan man stå inde for kvaliteten af den?
3) lever kvaliteten og værdierne i de resultater, løsningen frembringer, op til virksomhedens krav og værdier?

Først dine strategiske ønsker. Derefter AI

Mit råd er at starte med at se på, hvor virksomheden strategisk gerne vil rykke hurtigere eller blive bedre, eller hvor det i dag er svært at nå i mål/konkurrere. Og derefter så se på, om AI kunne være en del af løsningen. Det er vigtigt at tage ejerskab over sine egne ønsker for en AI-strategi og gøre sig sin umiddelbare holdning klar til, hvilke løsninger og værdier, man som udgangspunkt gerne vil lukke ind, inden man får folk udefra til at komme og fortæller en, hvad man skal gøre. Så kan man altid skifte mening, hvis man bliver overbevist om noget andet.

Situation: Lavt entry level – højt uddannelsesbehov

For Stine Bjerre Herdel er det både en fordel og et stort opmærksomhedspunkt, at AI rykker så hurtigt, og for mange er så let at gå i gang med.

Mange AI-løsninger, særligt generativ AI såsom ChatGPT og forskellige billedgenereringsværktøjer, som mange bruger i organisationerne, har et meget lavt entry level. Det er både superfedt, men det giver også en risiko for alt fra sikkerhedsbrud til lav kvalitet. Det er derfor min klare oplevelse, at man er nødt til at forholde sig professionelt til det i arbejdsøjemed. Det vil sige sætte sig ind i hvad god prompting er, sørge for at få de udgaver af værktøjet der er mest udviklede, forstå værktøjets muligheder, begrænsninger, risici, etik etc., fortæller Stine Bjerre Herdel, der dermed peger på, at ledere bør sikre den rette uddannelse i de systemer, der bruges.

En anden udfordring, der er ved, at vi har kastet os så hurtigt over AI, og at det nu også bare automatisk rykker ind i programmer, vi allerede kender og bruger (fx Office-pakken) gør også, at man som leder er nødt til at sætte sig ind i det og kunne kommunikere om det. Ellers er der igen en risiko for, at man bruger værktøjerne forkert, eller at folk udvikler en unødig skepsis overfor det. Fx føler sig overvåget eller føler at deres faglighed bliver ’overrulet’.

Så det er vigtigt i takt med, at I begynder at bruge AI-værktøjer, at du som leder initierer kommunikation omkring det. At medarbejderne får mulighed for at tale om og reflektere over deres rolle og faglighed. Og så sørg for, at de får den rette opkvalificering, understreger Stine Bjerre Herdel.

Med andre ord er det en af Stines særlige pointer, at lederen skal holde fokus på, hvad AI gør ved medarbejdere og organisation. Og dermed anerkende den utryghed og de konflikter, som AI også kan skabe, når det kommer ind i organisationen.
– For folk bliver ganske enkelt bange for, hvad der kan eller skal ske med dem. Der kan opstå en akut følelse af ikke at være kompetent – og måske er man det heller ikke. Det skal lederen forholde sig til, fortæller Stine Bjerre Herdel.

Frygt: Kommer vi til at acceptere lavere kvalitet?

AI kan for mange udløse mange bekymringsscenarier, ligesom det kan virke uoverskueligt. Og med rette. Spørger man, om der er noget særligt, der bekymrer Stine Bjerre Herdel, så er svaret ja; At vi giver afkald på kvalitet.

Min kæphest er det, man kan kalde for ’teknologideterminisme’. At vi bliver så imponerede over det, maskinerne kan, at vi glemmer at stille krav. At vi tror, at fordi en algoritme har regnet det ud, så må det være sandt/godt. At vi på den måde kommer til at acceptere lavere kvalitet og mister troen på vores egne evner og kritiske sans, siger Stine, og fortsætter:

Som leder er det for eksempel vigtigt at lytte, hvis en fagligt dygtig medarbejder siger, at ”det der som maskinen laver, er altså ret dårligt”. Det er let at sige, at medarbejderen er ”imod teknologi” eller ”ikke er så digitalt omstillingsparat”. Måske er det, maskinen laver, faktisk dårligt …

Løsning: Nysgerrighed og teknologiforståelse

Der er altså problemer nok. Og der er mange områder, hvor en leder kan fokusere. Det er derfor en selvstændig pointe for Stine Bjerre Herdel, at det ikke er muligt som leder bare at ’vente og se’ og ikke forholde sig til AI. Men hvad kræver udviklingen af AI så af en leder i dag?
– I mine øjne kræver det nysgerrighed og teknologiforståelse. Og det betyder ikke, at ledere skal kaste sig ud i at bruge og forstå alle mulige AI-løsninger selv. Men jeg synes, man som leder har pligt til at sætte sig ind i, hvad det er for teknologier, der rykker, og hvilken indflydelse de har på ens branche, siger Stine Bjerre Herdel og fortsætter:

Og så bør man også undersøge, hvilke typer af AI, der allerede bruges i ens egen organisation i dag. For sandsynligheden for, at nogle af de ansatte i virksomheden er i fuld gang med at bruge AI er ret stor, fordi udviklingen kommer meget nedefra lige nu. Ligesom rigtig mange af de systemer, som virksomheder bruger i dag, fx BI-systemer, ERP-systemer, HR-systemer – og ganske enkelt hele Office-pakken – lige nu også bliver opdateret med AI-funktioner. Lederen skal få kortlagt, hvad der bruges i virksomheden for at forstå de risici og de muligheder, der er, vurderer Stine Bjerre Herdel.

At have en grundlæggende forståelse for, hvad forskellen fx er på automatisering, generativ AI og prognostisk AI og hvilke muligheder, de teknologier rummer, giver også ledere en bedre mulighed for at forstå, hvordan man forretningsstrategisk skal forholde sig til AI. Udgør AI en for stor risiko, eller er der muligheder for, at AI kan effektivisere og innovere steder i forretningsstrategien, hvor det er ønskværdigt?

– Jeg talte forleden med en CEO for en virksomhed, der udvikler skræddersyede AI-løsninger for andre virksomheder, og han sagde, at de fleste af hans kunder sagde, at de ikke havde lyst til at være ’first mover’ på AI. Men de ville heller ikke være ’second mover’. De ville godt være sådan ”halvanden”… Og det er nok det dilemma, mange ledere står i lige nu; At placere sig korrekt i det her. Men uanset hvad, så tror jeg bare, man gør sig selv en tjeneste ved som minimum at sætte sig godt ind i AI. Så kan man altid vurdere, om man bør handle nu eller senere, afslutter Stine Bjerre Herdel.

Har ledelsesniveauet digital forståelse?

Generelt er digitalisering en stor ledelsesopgave, og AI’s hastige indtog har ikke gjort den mindre. Jeg hører ofte, at der mangler digital forståelse på lederniveau. Og hvis jeg synes, det var bekymrende for et år siden, så synes jeg det er ekstremt bekymrende nu. Danmark har netop mistet sin førsteplads i IMD’s globale undersøgelse af landes digitale konkurrenceevne – nu er vi på en fjerdeplads. Og ikke nok med det – så rykker vi også ned på en tredjeplads i kategorien Future readiness som måler, hvor fremtidsparate vi er teknologisk. Så jeg synes, man som leder, særligt topleder, er forpligtet til at forstå muligheder og risici i de AI-systemer og digitale løsninger, som virksomheden implementerer. Af organisatoriske grunde, fordi digitalisering ofte fører forandring med sig i form af nye opgaver og processer, og det skaber nye risici og behovet for andre kompetencer.

AI kan på den ene side misbruges til alt fra overvågning af medarbejdere og forfalskning af både personer og materiale, men det kan på den anden side også højne kvaliteten af arbejdet, forbedre effektivitet og innovation, sikre bedre trivsel og grønnere løsninger. Det er et spørgsmål om, hvordan vi ledelsesmæssigt håndterer AI. 

Stine Bjerre Herdel er ledelsesredaktør på Mandag Morgen

Stine Bjerre Herdel beskæftiger sig med tendenser inden for ledelse og organisering. Herunder de store emner, der berører ledelse såsom talent management, diversitet, AI og ESG. Stine er en hyppigt anvendt debattør, moderator og oplægsholder inden for disse emner. Stine er uddannet journalist og har selv en baggrund som journalist, tv-vært og redaktør inden for finans- og erhvervsjournalistik. Hun har desuden erfaring som tidligere forretningsleder på dagbladet Børsen og som Kommunikations- og pressechef i management-rådgivervirksomheden Hildebrandt&Brandi.

Læs også:

 

Christina Yding Hahn Elgaard, VL51: Jeg er positivt overrasket!

VL-grupperne – Jeg er positivt overrasket!

VL-grupperne – Jeg er positivt overrasket!

Jeg var den eneste, der ville sparke dæk

12. januar 2024

Christina Yding Hahn Elgaard har været med i den Viborg-baserede VL51 i det seneste år. Hun har været positivt overrasket over, at der faktisk er så mange kvinder med, og at alle i gruppen var gavmilde med viden og klar til at åbne op. VL har foreløbigt vist som et stærkt netværk, hvor hun kan spejle sig som ejerleder.

Af Anders Monrad Rendtorff

Christina Yding Hahn Elgaard er en erfaren netværker, der alligevel er meget positivt overrasket over sit første år i VL51.

”Jeg er begejstret for den store diversitet, særligt i forhold til brancher og køn. Og jeg er meget glad for, at jeg som ejerleder virkelig kan spejle mig i mange af medlemmerne i gruppen. Det har jeg ikke oplevet så udtalt i de andre netværk, som jeg har været med i”, fortæller Christina Yding Hahn Elgaard. Hun kendte ikke meget til VL forud for sit medlemskab, men havde en god bekendt, der havde inspireret hende til at kigge mod VL for at styrke sit netværk og sit fokus på at lære mere.

”På den måde kendte jeg lidt til det og havde fået et rigtigt godt indtryk. Jeg søger hele tiden mere viden og nye mennesker, som jeg kan være i dialog med. Det er bestemt ikke for CV´ets skyld”, siger Christina Yding Hahn Elgaard, der både er ejerleder af sit eget landbrug, er med i flere bestyrelsesnetværk og samtidig meget aktiv i det danske startup-miljø.

Jeg kan godt lide, at nye medlemmer bliver godkendt – og dermed verificeret

Christina Yding Hahn Elgaard har været aktiv i flere andre netværk og betegner sig selv som et ægte netværksmenneske. Men der er alligevel noget specielt over VL, som hun værdsætter.

”Jeg kan rigtigt godt lide, at VL har en form for eksklusivitet. Jeg foretrækker netværk, hvor man bliver valgt til og dermed i praksis bliver verificeret som et menneske og en leder, de andre i gruppen som udgangspunkt har tillid til”, forklarer ejerlederen og fortsætter:

”Det har vist sig, at jeg kan spejle mig meget mere i de andre medlemmer, end jeg havde troet. Jeg er vant til at være i netværk i København, Århus og Aalborg. Men her i Viborg mødte jeg for alvor andre ejerledere, der har de samme forretningsmæssige og strategiske udfordringer, som jeg oplever i hverdagen. Selvom de kommer fra andre brancher. Det er jeg virkelig glad for. Samtidig er netværket præget af megen diversitet, særligt hvad angår brancher. Det er virkelig stimulerende.”

Overraskende hurtigt deler man åbent og ærligt

Christina Yding Hahn Elgaard har prioriteret at komme til stort set alle gruppemøderne det første år, og hun sætter en dyd i at få møderne i kalenderen med det samme.

”Jeg kommer hver eneste gang, jeg kan. Det har meget høj prioritet for mig”, siger det nye VL-medlem og understreger, hvor hurtigt hun er faldet til.

”Jeg er jo vant til at være i mande-miljøer. Både som landmand og som startupper. Jeg oplever faktisk, at mændene er meget åbne i både bestyrelses-, landbrugs- og specielt i tech-verdenen. I VL-netværket har det ikke været anderledes. Det er altid spændende, når man entrerer et nyt netværk. Kan man evne at skabe tillid og åbenhed hurtigt? Både at møde det fra de andre medlemmer, men også selv være åben fra start. Det har jeg oplevet i VL, hvor jeg er blevet taget godt imod fra dag 1 og har følt mig velkommen.

For de fleste kan der jo gå lidt tid, før man er helt komfortabel. Banen skal kridtes op, man skal se hinanden an. Men det gik noget hurtigere for Christina Yding Hahn Elgaard.

”F.eks. var vi for nylig på besøg i Karup Lufthavn, hvor jeg som den første spænede hen til de store maskiner. Nu skulle vi sparke dæk. Det er jeg jo vant til er det store samlingspunkt i landbrugsbranchen, og jeg elsker duften af dæk. Men så opdagede jeg, at jeg stod der lidt alene. Det var ret sjovt”, fortæller hun og understreger dermed en af de store pointer med hendes VL-medlemskab.

”Jeg oplever, at de andre medlemmer er meget villige til at dele, til at være ærlige om de problemstillinger, som vi jo alle genkender. Endda på områder, hvor det kan være lidt sårbart. Det er en kolossal styrke, og jeg synes, at det forpligter mig selv som netværker.”

Alsidig leder

Christina Yding Hahn Elgaard er ejer af Kallestrupgaard I/S, der består af tre forretningsområder: Planteproduktion, skovdrift inklusive jagt og en nyetableret skovbegravelsesplads samt investering i en ejendomsportefølje.

Derudover er hun en del af Danish Business Angels og har snart investeret i tech-startups i ti år, herunder Agreena, Cordulus, Climaider og Nabo Farm.

De seneste 15 år har hun også arbejdet som bestyrelsesmedlem i både startups og SMV-virksomheder, samt som delegeret medlem i andelsselskaber, herunder Danish Agro.

Læs også:

 

Ledelsesredaktør Stine Bjerre Herdel: Du skal forstå teknologien – ikke nødvendigvis beherske den

VL sommerhilsen 2023

VL sommerhilsen 2023

VL sommerhilsen 2023

30. juni 2023

På vegne af VL Selskabet vil jeg gerne takke af for en god første sæson af 2023 og samtidig ønske jer alle en rigtig skøn sommer.

Vi har som vanligt haft fuld fart på, og særligt på opfordring fra jer har vi vægtet introduktionen af VL Insights – en podcastserie, hvor I som medlemmer, ledere og eksperter har haft mulighed for at berige hinanden. I sommerferien har I måske tid til lidt ekstra inspiration, og vi har netop lanceret de 4 seneste episoder. Lyt med her. Samtidig kan jeg love jer, at der kommer endnu flere episoder, når vi tager fat på efteråret.

Her åbner vi også op for en lancering af næste års VL-tema – ’Kræver kunstig intelligens mere intelligent ledelse?’ To vigtige datoer vil være torsdag den 26. oktober 2023, hvor VL’s generalforsamling afvikles i Børssalen i København efterfulgt af en toprelevant konference, hvor vi tager hul på temaet. Hold dig opdateret på kommende events her. Det hele kulminerer vanen tro på VL Døgnet i 2024, der som annonceret vil blive afholdt den 6. juni 2024 på Egeskov, Fyn. Du kan allerede nu tilmelde dig her.

Samtidig er det en vigtig erfaring for os i VL Selskabet, at der er stor opbakning til endnu mere samarbejde mellem VL-grupperne og VL Selskabet. Traditionen tro havde vi inviteret til VL-gruppeformandsmøde inden selve åbningen af VL Døgnet 2023 – og her havde vi i VL Selskabet og bestyrelsen fornøjelsen af at mødes med 64 formænd, som var tilmeldt mødet. Læs mere her.

I direkte forlængelse heraf tager jeg på den årlige landsdækkende turné, hvor alle VL-gruppeformænd er inviteret. Jeg glæder mig til at komme rundt i hele landet og drøfte VL-erfaringer og -udfordringer med jer.

Endelig har vi med stor entusiasme netop lanceret det nye VL Forum Intranet og App, og vi har allerede den første uge konstateret en meget stor interesse og langt overvejende utrolig positiv feedback. Som med alle specialudviklede systemer er vi på en rejse, og der skal derfor lyde en tak til de af jer, som har indsendt jeres feedback til vores support. Vi samler nu sammen og prioriterer inden sommerferien, hvad de næste vigtige tiltag bliver. Sørg for, at du og din VL-gruppe er med fra starten og bliver en del af det nye VL Forum.

Jeg og hele VL Selskabet glæder os til at tage hul på efteråret og det fortsatte samarbejde med jer. På genhør!

Mange sommerhilsner

Ida Bratting Kongsted
Adm. direktør
VL – Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

VL-grupperne og VL Selskabet: stor opbakning til styrket samarbejde

Læs mere

VL internationalt: Danskere skal forstå Asien som andet og mere end Kina

Læs mere

Nyt intranet og opgraderet app!

Læs mere

VL-grupperne og VL Selskabet: stor opbakning til styrket samarbejde

VL-grupperne og VL Selskabet: stor opbakning til styrket samarbejde

VL-grupperne og VL Selskabet: stor opbakning til styrket samarbejde

30. juni 2023

VL Selskabet lever i kraft af vores mange VL-grupper. 117 VL-grupper arbejder løbende med at gøre VL-møderne endnu bedre, at blive stærkere til rekruttering og til at involvere flere i arbejdet med at være attraktive lokalt. Som optakt til VL Døgnet 2023 var 64 VL-gruppeformænd samlet, og konklusionen var tydelig: Samarbejdet mellem VL-grupperne og VL Selskabet må gerne styrkes endnu mere. For der er masser af appetit på, at VL skal fremstå endnu stærkere blandt os selv og i offentligheden.

Af Anders Monrad Rendtorff

Det er en god tradition at mødes med VL-gruppeformændene før de store events. Vi har de seneste år prioriteret at styrke VL ”indefra”, og et produkt af det er blandt andet ’Inspirationskatalogerne’  – her vægtes særligt dem, der handler om, hvordan vi laver bedre møder, og hvordan vi sikrer de bedste medlemmer i de enkelte VL-grupper. Møderne og medlemmer er på mange måder VL´s ”produkt”. Begge dele skal være på plads, før vi kan begynde at være aktive kommunikationsmæssigt over for vores omverden.

Inspirationskatalogerne er bare et eksempel på, hvordan VL Selskabet har fået meget ud af at mødes med VL-formændene.

På mødet, der blev afholdt som optakt til VL Døgnet, havde vi to spørgsmål på dagsordenen. Dels hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem VL-grupperne og VL Selskabet. Dels hvordan vi kan styrke VL´s brand. VL’s bestyrelse deltog aktivt og var repræsenteret ved bordene, hvor VL-gruppeformændene var opdelt i mindre grupper, så alle kunne få udtrykt deres erfaringer og synspunkter.

 

Samarbejde: Vi bør og kan lære meget af de andre grupper

Der er to primære pointer i noterne fra VL-grupperne. Den ene handler om interessen i at lære af andre formænd/grupper og evt. arbejde sammen med andre formænd/grupper. Den anden hovedpointe handler om, hvad VL Selskabet kan gøre mere af.

”Jeg synes, at det er alletiders, at formændene udtrykker så stor interesse for at lære af hinanden. Jeg tror, at ønsket om konkrete cases, erfaringer og det at lade sig inspirere af noget, der virker, er en rigtigt god udvikling”, fortæller Ida Bratting Kongsted, adm. direktør for VL Selskabet.

Der var rigtigt mange gode og forskellige ideer til mødet. Men særligt én ting gik igen:

”Jeg fik endnu engang bekræftet, at onboarding er vigtigt. Både onboarding af en ny formand for en VL-gruppe, og i det hele taget den bestyrelse, som de fleste grupper har. Og så er der onboarding af nye medlemmer i gruppen, så de hurtigt føler sig hjemme og kan bidrage”, uddyber Ida Bratting Kongsted, der ser stort potentiale i, at VL Selskabet kan styrke begge dele af onboarding-aspektet.

 

Branding – måske er tiden kommet til at ”mene noget”

Branding er en klassiker. Men det synes som, at VL over de seneste år har været i en god cirkel. Det er særligt interessant, at mange journalister har justeret sit syn på VL. Fra et måske lidt fordomsfuldt billede af VL som eksklusivt og lukket til en mere nøgtern forståelse af, at det er et åbent netværk af topledere. Det er særligt VL Døgnet, der har hjulpet til den justerede opfattelse. Og derfor er det jo på høje tid at drøfte Branding af VL med gruppeformændene.

”Den mest påfaldende pointe fra formandsmødet var et ønske om at ”mene noget”; at VL skal have en position”, fortæller Ida Bratting Kongsted.

”Det er en klassisk problemstilling. For vi har historisk været tilbageholdende, fordi vi jo ikke ønsker at tage 4.000 virksomhedsledere som ”gidsler”. Men måske kan vi blive mere opfindsomme og kreative med måder, hvorpå vi kan tage en stærkere position. I Selskabets bestyrelse vil dette emne da også blive drøftet mere eksplicit i løbet af efteråret”, siger Ida Bratting Kongsted.

 

Landet Rundt – det årlige roadshow er på trapperne

Begge spændende diskussioner fortsætter lige om lidt. For i august og september er VL Selskabet klar til det årlige roadshow rundt til VL-gruppeformændene.

”Over et par intense uger besøger vi Aalborg, Aarhus, Vejle, Esbjerg, Fyn og København, hvor alle gruppeformænd bliver inviteret til en åben dialog om VL. Vi ser virkelig frem til det, fordi det har været højdepunkter igennem de sidste tre år for VL”, afslutter Ida Bratting Kongsted, der bemærker, at VL Selskabet også planlægger en virtuel session med de internationale VL-gruppeformænd.

VL sommerhilsen 2023

Læs mere

Nyt intranet og opgraderet app!

Læs mere

VL internationalt: Danskere skal forstå Asien som andet og mere end Kina

Læs mere