Bæredygtighed kræver strategisk ledelse – og kobling til finansprocesserne

Bæredygtighed kræver strategisk ledelse – og kobling til finansprocesserne

Bæredygtighed kræver strategisk ledelse – og kobling til finansprocesserne

Mini-serie: CFO og Bæredygtighed

13. august 2022

Bæredygtighed skal ses på samme niveau som de finansielle mål, understreger Carsten Topholt, CFO for TV 2.

Han står i spidsen for TV 2’s arbejde med bæredygtighed, som foreløbigt kulminerede i foråret med deres første bæredygtighedsrapport, hvilket er en milepæl for TV 2. Et af de centrale principper for TV 2 har været at forstå bæredygtighed på linje med de finansielle mål. Selvom mål-dimensionen stadig er på et lavt niveau, så insisterer Carsten på, at man som topleder skal behandle området på lige fod med de andre mål for virksomheden.

 

Udfordrende at identificere relevant fokus – området er så bredt

Hvordan skal man egentlig betragte og angribe bæredygtighed? Det er et af de helt store spørgsmål, som mange topledere funderer over.

“Det har bestemt været svært at komme i gang på en tilpas seriøs måde. Men vi har dog haft et fordelagtigt udgangspunkt, fordi vi i forvejen arbejdede med to bundlinjer. Både den finansielle og den publicistiske, men trods den fordel har vi mødt en række grundlæggende udfordringer. Udgangspunktet var, at vi på direktions- og bestyrelsesniveau hurtigt blev enige om, at TV 2 skulle tage et både strategisk og helhjertet perspektiv på bæredygtighed. Men hvad betyder så det? Den ene udfordring har været at identificere vores fokus. Og den anden at bestykke indsatsen med de rigtige ressourcer”, fortæller Carsten Topholt.

“Området er ganske bredt – der er så mange muligheder for at gøre noget. Så vi tog fat i det som enhver anden strategisk proces. Analyserede grundigt og søgte efter, hvor TV 2 reelt kunne gøre en forskel. Altså for at finde ud af, hvad der reelt var vigtigt for virksomheden. Vi besluttede os for tre områder; klima, arbejdspladsen og det publicistiske indhold. Det passer med vores forretningsstrategi, det er relevant og det er tilpas fokuseret”, fortæller Carsten og fortsætter:

“Vi har også været meget opmærksomme på, at vi skulle have reel og dyb indsigt i opgaverne. Det har på ingen måde været en ”kommunikationsopgave” for os. Altså ikke en lidt overfladisk håndtering, men snarere en reel indsigt i virksomhedens processer. Og en mere nuanceret forståelse af vores omgivelser og stakeholders. Og dermed snarere en parallel opgave til mange af de andre krævende analyseopgaver, som en finansfunktion typisk har. Så den anden udfordring har været at sikre dygtige ressourcer. I første omgang fik vi ekstern hjælp, og siden har vi fundet meget dygtige faglige ressourcer, der internt kan både udvikle og drive processerne.”

 

Krævende at skabe buy-in – for livet bliver mere besværligt

Én ting er at få etableret organisationens strategiske fokus og lave planerne. Men hverdagen? Den reelle og meget praktiske implementering? Det er ofte en anden og vanskeligere sag.

“Det er typisk spændende og visionært at pitche de store ideer. Og de fleste er jo hurtigt enige i, at ja, det er dét, vi skal. Men hverdagen er noget andet. For det kræver jo i mange tilfælde ekstra arbejde, som tilmed er lidt svært, og vi skal ændre vores vaner. Det er derfor, at jeg insisterer på, at det tildels skal være CFO’s ansvar og i forlængelse af det: at bæredygtighed skal integreres i virksomhedens kerneprocesser, så de indgår i organisationens ”infrastruktur””, understreger Carsten, der nævner budget-, regnskabs- og performance-processerne som de helt centrale.

“Det er jo besværligt, det er bøvlet. Så vi har brugt mange kræfter på at skabe et organisatorisk buy-in. Og forudsætningen for det har jo i høj grad været, at vi har kunnet håndtere det via de allerede etablerede processer. Men der er lang vej endnu, før vi har fået masseret processerne helt ind i vores ”årshjul”. Det er et langt sejt træk, ligesom al anden omstilling”, fortæller Carsten.

 

Greenwashing – pro et contra

For Carsten og TV 2 har spørgsmålet om greenwashing selvfølgelig været vigtigt. For i hvilket omfang skal man kommunikere om sin indsats?

“Jeg synes selvfølgelig, at man som virksomhed skal undgå greenwashing. Men jeg synes omvendt, at offentligheden har været meget hård ved visse virksomheders kommunikation og intentioner. Jeg er helt indforstået med, at fokus og debat om greenwashing er en slags ”offentlighedens revisionsproces”, og det er en del af rammebetingelserne for virksomheder. Men jeg synes nogle gange, at man overser, hvor komplekst bæredygtighedsområdet er, og hvor svært det er ikke at begå opgørelsesfejl og at kende alle led i sin leverandørkæde, etc., fordi flere af disse områder bare ikke er særligt modne. Derfor er jeg også er tilhænger af, at man præsenterer sine intentioner, selvom man ikke er helt i mål. Bare man er ærlig og transparent. Det ser jeg meget hellere, end at man undlader at kommunikere”, afslutter Carsten Topholt.

 

Af Anders Monrad Rendtorff

Erfaren og strategisk fokuseret CFO
Carsten Topholt (VL17) er en erfaren strategisk fokuseret finansdirektør, der ser finansfunktionen som aktivt integreret i alle virksomhedens processer for både at skærpe konstant omstilling og stimulere bedst mulig performance.
Carstens baggrund er dels en årrække i konsulentbranchen (McKinsey), hvor han arbejdede for en bred række af danske og internationale kunder, dels en række forskellige ledende positioner i centraladministrationen (Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Kulturministeriet).

Læs TV2’s ansvarlighedsrapporter

De vigtige læringer om at implementere bæredygtighed

Her er Carsten Topholts tre gode råd til, hvordan topledere kommer til næste niveau i bæredygtigheds-indsatsen:

 • Gå til bæredygtighedsopgaven som enhver anden strategisk proces – lige så seriøst og dedikeret
 • Etabler et internt target-team med både strategisk og faglig indsigt. Og hvis du kan finde nogle ildsjæle, vil det hjælpe
 • Få bæredygtighed integreret i virksomhedens etablerede processer – særligt de, som finansfunktionen driver

Mini-serie: CFO og bæredygtighed

Den store indsats med bæredygtighed modnes hele tiden. Måling af indsatsen er et af de områder, der er mindst udviklet. Mange organisationer spekulerer derfor over, hvordan man skal gribe det an. Kompetencemæssigt, ressourcemæssigt, organisatorisk. Og ikke mindst strategisk. Derfor er det indlysende, at CFO kan – og måske bør -spille en helt særlig rolle. Vi vil i de kommende VLNyt se nærmere på, hvordan forskellige CFO’er ser perspektiverne i ansvarlig bæredygtighed.

Velkommen tilbage til et spændende VL-efterår

Velkommen tilbage til et spændende VL-efterår

Velkommen tilbage til et spændende VL-efterår

13. august 2022

Vi er nu godt tilbage efter en dejlig sommer og har travlt med planlægningen af et spændende og engagerende efterår.
Se kommende events her

Der er mange gode grunde til at tage på formandsturné. Vi ønsker i Selskabet og Bestyrelsen en dialog om jeres hverdag i VL-grupperne. Men vi ønsker også en kvalificeret feedback på Selskabets initiativer i form af Årstema, VL WEBTV & PODCASTS og Inspirationskataloger, og kigger vi fremad, står vi overfor VL’s generalforsamling, der som vanlig vil være forbundet med en aktuel og relevant konference.

 • Det vigtigste for os er, at vi sammen styrker kvaliteten af hele VL. De lokale aktiviteter og møder i grupperne er jo kernen af VL. Så vi vil gerne hjælpe VL-formændene til at dele ideer med hinanden, give os inspiration og dermed sikre, at vi i Selskabet leverer relevante produkter og ydelser.
 • Jeg er altid meget bevidst om VL’s organisering – formændene laver et enormt frivilligt arbejde, så det er vigtigt, at vi i Selskabet gør alt, hvad vi kan for at støtte op om det. Ligesom vi ved fra alle medlemsanalyser, at de velfungerende grupper altid har et engageret formandskab.
 • I september kommer vi ligeledes til de internationale grupper, som vi mødes med virtuelt i henhold til tidszoner.

Mange sensommerhilsner

Ida Bratting Kongsted
Adm. direktør
Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

VL Sommerhilsen 2022

VL Sommerhilsen 2022

VL Sommerhilsen 2022

02. juli 2022

Kære VL medlem.

På vegne af VL teamet vil jeg gerne takke af for en god første sæson af 2022 og samtidig ønske jer alle en rigtig skøn sommer.

 

Hvad bringer resten af 2022?

Lige nu arbejder vi på højtryk på efterårets VL-program, der fortsætter med samme årstema indenfor Sustainable Leadership. Vores mål fra Selskabets side er fortsat, at kunne inspirere og hjælpe jer i planlægningen af møderne og arbejdet ude i VL-grupperne.

Under opsejling er bl.a.

 • VL-gruppe-formandsmøder i hele landet i august/september.
  Læs mere og tilmeld dig her
 • Fortsættelse af Sustainable Leadership serien med den næste virtuelle episode  ”Greenwashing vs Greenblushing” planlagt afholdt d. 6. september kl. 08:30 med live panel og modereret af Clement Kjersgaard. Læs mere og tilmeld dig her
 • ”Danmark i den nye sikkerhedspolitiske verdensorden” – Forsvarschef Flemming Lentfer giver sit syn på den nye verdensorden, mødet er eksklusivt for VL-medlemmer. Onsdag den 28. september, kl. 17.00 – 20.00 i København og onsdag den 5. oktober, kl. 17.00 – 20.00 i Århus.
 • Årsmøde og Generalforsamling den 13. oktober 2022 kl. 9:00-13:00 på Langelinie Pavillonen i København – mødet livestreames og optagelserne distribueres ligeledes efterfølgende. På årsmødet kan du blandt andet møde internationale topledere og få deres tanker på den nuværende og kommende verdenssituation (mere information følger).
 • VL Selskabet og bestyrelsen arbejder lige nu på at indskærpe aktuelle emner indenfor topledelse og vi agter at inspirere løbende over efteråret ved at udgive en række podcasts samt virtuelle debatter.
 • Julemøde på Nimb i Tivoli i København eksklusivt for de internationale grupper samt VL-gruppe-formænd i Danmark. Mødet afholdes den 22. december, kl. 16.00-19.00.

Et fagligt substantielt halvår er passeret

I VL har vi udover et konstant kig på Ukraine og krigens betydning for erhvervslivet, arbejdet med Årstemaet Sustainable Leadership. Et tema der udmøntede sig i 3 virtuelle episoder med hver deres undertema -og som kulminerede på VL Døgnet. En dag som i år var anderledes og mere involverende og engagerende for deltagerne, hvilket der blev taget meget positivt imod.

Med 2022 årstemaet Sustainable Leadership, har vi søgt at zoome ind på den bæredygtige ledelsesopgave. Vi har i vores virtuelle episoder sammensat paneler bestående af toneangivende ledere og eksperter, der alle arbejder med bæredygtighed i forskellige brancher og sektorer af samfundet. Vi har i dette tema indtil videre set på, hvad det vil sige at udøve bæredygtig ledelse, hvad et formål om bæredygtighed gør for en virksomheds potentiale, hvad målet om bæredygtighed gør ved kulturen i en organisation  – og vi er ikke mindst, gået i dialog om at forene den gode bundlinje med det gode image og det at være en bæredygtig virksomhed.

Vi nedsatte fra Selskabets side et Advisory Board, indenfor VL’s egne rækker, der har været toneangivende for udfoldelsen af årstemaet. Boardet har understreget tre vigtige forudsætninger for Sustainable Leadership:
 1. Ledelsen sætter en klar vision og retning i forhold til at tage et samfundsansvar for en bæredygtig udvikling. Visionen og retningen forankres dybt i virksomhedens formål, strategi, kultur og i medarbejdernes identitet.
 2. Der arbejdes i virksomheden med en fælles bundlinje, der rummer både de miljømæssige, sociale og økonomiske målsætninger.
 3. Ledelsen introducerer et bæredygtigt mindset og lederskab, som understøtter, at den bæredygtige omstilling kan lykkes.

VL’s virtuelle episoder:

De virtuelle episoder blev til i samarbejde med vores nedsatte og yderst kompetente VL Advisory Board der var med til at forme indhold og substans for episoderne. De har været en stor succes og vi har fået positiv feedback på både form og indhold fra jer som medlemmer.

Se eller gense Sustainable Leadership series:

Episode 1: Sustainability Mindset
Episoden lagde ud med at fokusere på hvordan topledelsen sætter retningen for at arbejde for en bæredygtig verden – og om forankringen i virksomhedens Purpose, Strategi, Kultur samt medarbejdernes identitet. I panelet der kan ses/genses her havde vi fornøjelsen af: Lise Kingo, Claus V.Hemmingsen, Jesper Nygård, Annemarie Meisling og Steen Vallentin.
 
Episode 2: Greenwashing vs Greenblushing 

Blev udsat til den 6. september 2022. Tilmelding kan ske her

En særepisode om Ukraine krigens betydning for vores virksomheder.

Episoden havde følgende kompetente panel: Thomas Egebo, Thomas Lund-Sørensen, Casper Klynge og Marlene Wind.
Se eller gense særepisoden her

Episode 3: Mind the gap – bæredygtighed kan måles?

I episoden blev der fokuseret på facts, cases på ESG-måling og andre målesystemer, og der blev diskuteret, hvorvidt bæredygtige kompetencekrav har indvirken på rekruttering af ledere. I panelet der kan ses/genses her havde vi besøg af: Michael Løve, Anders Dons, Christina Blak, Jeanette Fangel Løgstrup og Søren
Holm Johansen.

Episode 4: Bæredygtig ledelse af medarbejdere
Den sidste episode i foråret, inden VL Døgnet, handlede om bæredygtig ledelse af medarbejdere, og vi så nærmere på, hvad bæredygtighed betyder for den måde, vi leder os selv og vores medarbejdere på. I panelet der kan ses/genses her havde vi glæde af: Jais Valeur, Mikkel Severin, Peder Tuborgh og Anne Marie Jess Hansen.

VL Døgnet 2022:

2022 Årstemaet ‘Sustainable Leadership’ blev drevet videre og samlet på VL Døgnet i maj og var samtidig kulminationen på VL’s arbejde med FN’s Verdensmål gennem de sidste tre år. Et arbejde, der tilsyneladende kun er blevet mere relevant og presserende, og som kalder på vores kollektive kompetencer – også i VL. Netop vores kollektive kompetencer kom i spil på dette års VL Døgn, hvor vi udover internationale og nationale Keynotes havde arrangeret en engagerende og involverende eftermiddag omkring definitionen af ‘VL’s 10 Bud på Sustainable Leadership’ blandt jer, der deltog på Døgnet.

Det blev en betydningsfuld dag og et anderledes VL Døgn, hvor ca. 500 VL-medlemmer var tilmeldt. Sustainable Leadership blev perspektiveret fra meget forskellige vinkler og vi havde blandt andet inviteret Young Changemakers fra Ungdomsorganisationen SAGA til at inddrage de unges syn på bæredygtighed i dag. Eftermiddagens arbejde blandt VL medlemmerne i Congress Salen mundede som nævnt ud i VL’s 10 bud på Sustainable Leadership

VL var med på Folkemødet 2022 på Bornholm:

Folkemødet fik et storslået comeback i år og vi var fra VL’s side med ca. 50 VL-medlemmer på Grønbech Hotel til en uformel get-together, hvor der også blev mulighed for at genbesøge, det netop afholdte VL Døgn og ’VL’s 10 Bud på Sustainable Leadership’. Folkemødet forbliver vigtigt for VL og for promoveringen af ledelse. Der var iblandt debatterne om vores samfund, om fremtiden og alle de store emner indenfor energi, konflikt, bæredygtighed, diversitet heldigvis overskud til også at tale og netværke om en af de helt store centrale pointer og forudsætninger for ovenstående emner. Nemlig ledelse.

Rigtig god sommer

Med denne hilsen vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig god sommer og ser frem til et fortsat godt samarbejde i efteråret,

Ida Bratting Kongsted
Adm. Direktør, VL

Folkemødet handler i virkeligheden om ledelse

Folkemødet handler i virkeligheden om ledelse

Folkemødet handler i virkeligheden om ledelse

24. juni 2022

Folkemødet fik et storslået comeback i år. Masser af energi omkring debatterne om vores samfund, om fremtiden og alle de store emner indenfor energi, konflikt, bæredygtighed, diversitet – og ja, vi kunne blive ved. Men heldigvis var der luft og overskud til også at tale og netværke om en af de helt store centrale pointer og forudsætninger for ovenstående emner. Nemlig ledelse. Det nød over 50 VL-medlemmer en sen eftermiddag på Folkemødet.

 

 • Ledelse er jo forudsætningen for de transformationer, som alle er enige om er nødvendige – herunder hele arbejdet med VL årstemaet: Sustainable Leadership.

Fredag eftermiddag samledes ca. 50 VL-medlemmer på Grønbech Hotel til en uformel get-together, hvor der også blev mulighed for at genbesøge det netop afholdte VL Døgn og ’VL’s 10 bud på Sustainable Leadership’. Vi var jo lidt spændte på, hvor mange der ville dukke op – vi havde som annonceret valgt en uformel tilgang og tiden til at netværke over et glas kold hvidvin.

Udgangspunktet for snakkene blandt VL-kollegerne var Sustainable Leadership. Den centrale pointe var VL-medlemmernes tydelige markering af, at man som topleder er helt indforstået med, at man må tage et udvidet ansvar.

 • Jeg oplevede en stor begejstring for VL Døgnet, og en endnu større begejstring for, at vi i VL tager de store samfundsdebatter meget alvorligt. Pointen er ganske enkelt, at ledelse som sådan er afgørende for, at vi kan gøre noget ved de mange store udfordringer, som vi står overfor, som både virksomheder og samfund.

 

Ida Bratting Kongsted

Adm. direktør – Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

VL´s 10 Bud på Sustainable Leadership

VL´s 10 Bud på Sustainable Leadership

VL´s 10 Bud på Sustainable Leadership

24. juni 2022

Hvor kommer De 10 Bud fra?

På VL Døgnet arbejdede de 500 VL-medlemmer med at udvikle ’De 10 Bud på Sustainable Leadership’. Udgangspunktet var en række arbejdsark, der gav deltagerne centrale dilemmaer, et konkret arbejdsspørgsmål og tre mulige svar. Og dertil kunne grupperne i fritekst skrive deres argumenter. Her kan du se et eksempel på Arbejdsarket. Og her er ’De 10 Bud på Sustainable Leadership’.

Et af de store områder på VL Døgnet 2022 var processen om De 10 Bud på Sustainable Leadership. De knap 500 deltagere sad koncentreret i mindre grupper og arbejdede sammen for at udvikle og vælge De 10 Bud. Vi har allerede fortalt om og annonceret De 10 Bud. Men i det intense arbejde i grupperne på VL Døgnet var der jo mange flere detaljer og nuancer. Dem har vi samlet, og vi vil i de kommende VL Nyt gå mere i dybden med, hvad VL-medlemmerne egentligt mener.

Af Anders Monrad Rendtorff

 

De 10 Bud er organiseret efter ESG-rammeværket. De tre enkle bogstaver er i gang med at skabe et nyt sprog for bæredygtighed. Bogstaverne står for miljø (E= environment), det samfundsmæssige perspektiv (S= social) og endelig et ledelsesmæssigt perspektiv (G= governance).

 • ESG er således en ramme, der muliggør at virksomheder og organisationer kan tale om og måle bæredygtighedsindsatser. Derfor har VL valgt at organisere De 10 Bud indenfor denne ramme. Bæredygtighedsområdet er komplekst. De fleste virksomheder, store som små, er selvsagt i tvivl om hvordan man ledelsesmæssigt håndterer de mange strategiske og praktiske dilemmaer i denne ny store og meget afgørende dagsorden for virksomheden og samfundet, fortæller Ida Bratting Kongsted, adm. direktør for VL Selskabet.

Det afspejler de mange kommentarer fra VL Døgnet også. I denne udgave af VL Nyt ser vi på det store billede. Og i de kommende udgaver går vi i dybden med de tre kategorier.

 ”Ledelsesansvaret for bæredygtighedsdagsordenen skal være dybt integreret, men digitalisering bliver en afgørende enabler i transformationen”

Gode og reflekterede nuancer i kommentarerne

For alle besvarelser er der mange nuancer. Billedet er netop ikke krystalklart, men demonstrerer den kompleksitet, som hele området er præget af.

 • Vi må konstatere, at hele arbejdet med Bæredygtighed på et strategisk niveau stadig er præget af famlen, usikkerhed og tvivl. Det er netop meget komplekst, og når vi ser på de mange gode kommentarer, er det en spejling af den kompleksitet alle oplever. Jeg ser en tydelig tendens til at VL-medlemmerne har en fornuftig og pragmatisk tilgang, samtidig med at retningen til gengæld er meget klar. Virksomhedslederne er klar til at tage et større ansvar, understreger Ida Bratting Kongsted.

For hvert spørgsmål var der tre svar-muligheder, som i grove træk repræsenterede tre forskellige tilgange til virksomhedens rolle. Yderpunkterne var dels 1) større ansvar for virksomhederne og 2) virksomhederne skal blot følge lovgivning. 3) Og så en position midt imellem.

 • I alle tilfælde var der besvarelser inden for alle tre muligheder. Og til med rigtigt gode argumenter, fortæller Ida Bratting Kongsted.

De overordnede pointer fra VL-medlemmerne

De 10 Bud er delt i tre kategorier:

E (environment/miljø) Hovedpointerne var helt overordnet at VL-medlemmerne ser det som afgørende, at der er en kombination af lovgivning, kunder og marked. At bæredygtighedsdimensionen er på vej til at blive en konkurrenceparameter. Det er signifikant, at grupperne ønskede mere gulerod end pisk – at der er en positiv approach til dette svære arbejde. Endelig understregede flere besvarelser, at det er nødvendigt at se mere internationalt og på gode cases udenfor Danmark for at få den bedste inspiration.

S (samfund) var hovedpointerne en generel konsensus om, at initiativet ikke nødvendigvis skal komme fra Christiansborg, men at virksomhederne er nødt til at gå forrest. I den forbindelse var der stor enighed i grupperne om, at virksomhederne kan styrke aktiviteterne for at få flere lærlinge ind. Et meget konkret forslag, som man jo ret enkelt og kvikt kan handle på.

G (governance/ledelse) Det var typisk gennem besvarelserne, at pro-aktivitet bør være et nøgleord for ledelse. Man skal ikke vente på regler etc. Et helt konkret citat understreger den pointe: ”Det offentlige sætter underliggeren – men det er virksomhederne, der kan sætte overliggeren”…

Den sidste stærke pointe handlede om forholdet mellem ”Bæredygtighed” og ”Digitalisering” som centrale strategiske udfordringer. Grupperne synes helt enige i, at bæredygtighed og digitalisering skal gå hånd i hånd.

Et af de konkrete citater siger: ”Ledelsesansvaret for bæredygtighedsdagsordenen skal være dybt integreret, men digitalisering bliver en afgørende enabler i transformationen”.

Hvad skal der ske med De 10 Bud?

VL Døgnet i maj var et foreløbigt højdepunkt i VL´s arbejde med Sustainable Leadership som Årstema 2022. Tidligere på året har VL lavet en række ”episoder”. Det er paneldebatter om et relevant emne inden for Sustainable Leadership, som er modereret af Clement Kjersgaard. Du kan se episoderne her. På VL Døgnet var der yderligere en række keynotes og paneldebatter, ligesom VL-medlemmerne blev involveret i De 10 Bud.

Aktuelt er vi i gang med at læse og analysere de mange supplerende argumenter. Det skal vi bruge gennem efteråret og hen mod Årsmødet i oktober på at holde dampen oppe. Og regn med, at De 10 Bud kommer til at spille en vigtig rolle, når VL-teamet tager landet rundt og møder alle vores formænd i slutningen af august og starten af september.

Eksempel på kompleksiteten: E = Environment

Et godt eksempel er fra kategorien E (environment / miljø), hvor deltagerne skulle svare på tre spørgsmål. Spørgsmål 1, som handlede om ”virksomhedens fulde påvirkning”. Spørgsmålet lød: Hvordan kan en model, hvor produkternes fulde påvirkning indregnes, se ud – hvor produkternes pris repræsenterer en reel værdi, så vi forbrugere, borgere og virksomheder er i stand til at tage mere gennemsigtige, bæredygtige og ansvarlige valg?

Det vindende svar lød således: ”Virksomhederne skal som udgangspunkt dokumentere og betale for deres brug af ressourcer og påvirkningen af omgivelserne, som natur, biodiversitet og klima”.

Det var der flere positive tilkendegivelser af. Nogle af bemærkningerne fra forskellige grupper lød: ”Betal, ja – men ledsaget af tilskuds- og investeringsordninger”; ”Vigtigt at alle led i kæden bruger samme metodik og opererer efter samme regler” og ”Virksomhedernes incitament og ansvar skal understøttes af lovgivningen”.