VL sommerhilsen 2023

VL sommerhilsen 2023

VL sommerhilsen 2023

30. juni 2023

På vegne af VL Selskabet vil jeg gerne takke af for en god første sæson af 2023 og samtidig ønske jer alle en rigtig skøn sommer.

Vi har som vanligt haft fuld fart på, og særligt på opfordring fra jer har vi vægtet introduktionen af VL Insights – en podcastserie, hvor I som medlemmer, ledere og eksperter har haft mulighed for at berige hinanden. I sommerferien har I måske tid til lidt ekstra inspiration, og vi har netop lanceret de 4 seneste episoder. Lyt med her. Samtidig kan jeg love jer, at der kommer endnu flere episoder, når vi tager fat på efteråret.

Her åbner vi også op for en lancering af næste års VL-tema – ’Kræver kunstig intelligens mere intelligent ledelse?’ To vigtige datoer vil være torsdag den 26. oktober 2023, hvor VL’s generalforsamling afvikles i Børssalen i København efterfulgt af en toprelevant konference, hvor vi tager hul på temaet. Hold dig opdateret på kommende events her. Det hele kulminerer vanen tro på VL Døgnet i 2024, der som annonceret vil blive afholdt den 6. juni 2024 på Egeskov, Fyn. Du kan allerede nu tilmelde dig her.

Samtidig er det en vigtig erfaring for os i VL Selskabet, at der er stor opbakning til endnu mere samarbejde mellem VL-grupperne og VL Selskabet. Traditionen tro havde vi inviteret til VL-gruppeformandsmøde inden selve åbningen af VL Døgnet 2023 – og her havde vi i VL Selskabet og bestyrelsen fornøjelsen af at mødes med 64 formænd, som var tilmeldt mødet. Læs mere her.

I direkte forlængelse heraf tager jeg på den årlige landsdækkende turné, hvor alle VL-gruppeformænd er inviteret. Jeg glæder mig til at komme rundt i hele landet og drøfte VL-erfaringer og -udfordringer med jer.

Endelig har vi med stor entusiasme netop lanceret det nye VL Forum Intranet og App, og vi har allerede den første uge konstateret en meget stor interesse og langt overvejende utrolig positiv feedback. Som med alle specialudviklede systemer er vi på en rejse, og der skal derfor lyde en tak til de af jer, som har indsendt jeres feedback til vores support. Vi samler nu sammen og prioriterer inden sommerferien, hvad de næste vigtige tiltag bliver. Sørg for, at du og din VL-gruppe er med fra starten og bliver en del af det nye VL Forum.

Jeg og hele VL Selskabet glæder os til at tage hul på efteråret og det fortsatte samarbejde med jer. På genhør!

Mange sommerhilsner

Ida Bratting Kongsted
Adm. direktør
VL – Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

VL-grupperne og VL Selskabet: stor opbakning til styrket samarbejde

Læs mere

VL internationalt: Danskere skal forstå Asien som andet og mere end Kina

Læs mere

Nyt intranet og opgraderet app!

Læs mere

VL-grupperne og VL Selskabet: stor opbakning til styrket samarbejde

VL-grupperne og VL Selskabet: stor opbakning til styrket samarbejde

VL-grupperne og VL Selskabet: stor opbakning til styrket samarbejde

30. juni 2023

VL Selskabet lever i kraft af vores mange VL-grupper. 117 VL-grupper arbejder løbende med at gøre VL-møderne endnu bedre, at blive stærkere til rekruttering og til at involvere flere i arbejdet med at være attraktive lokalt. Som optakt til VL Døgnet 2023 var 64 VL-gruppeformænd samlet, og konklusionen var tydelig: Samarbejdet mellem VL-grupperne og VL Selskabet må gerne styrkes endnu mere. For der er masser af appetit på, at VL skal fremstå endnu stærkere blandt os selv og i offentligheden.

Af Anders Monrad Rendtorff

Det er en god tradition at mødes med VL-gruppeformændene før de store events. Vi har de seneste år prioriteret at styrke VL ”indefra”, og et produkt af det er blandt andet ’Inspirationskatalogerne’  – her vægtes særligt dem, der handler om, hvordan vi laver bedre møder, og hvordan vi sikrer de bedste medlemmer i de enkelte VL-grupper. Møderne og medlemmer er på mange måder VL´s ”produkt”. Begge dele skal være på plads, før vi kan begynde at være aktive kommunikationsmæssigt over for vores omverden.

Inspirationskatalogerne er bare et eksempel på, hvordan VL Selskabet har fået meget ud af at mødes med VL-formændene.

På mødet, der blev afholdt som optakt til VL Døgnet, havde vi to spørgsmål på dagsordenen. Dels hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem VL-grupperne og VL Selskabet. Dels hvordan vi kan styrke VL´s brand. VL’s bestyrelse deltog aktivt og var repræsenteret ved bordene, hvor VL-gruppeformændene var opdelt i mindre grupper, så alle kunne få udtrykt deres erfaringer og synspunkter.

 

Samarbejde: Vi bør og kan lære meget af de andre grupper

Der er to primære pointer i noterne fra VL-grupperne. Den ene handler om interessen i at lære af andre formænd/grupper og evt. arbejde sammen med andre formænd/grupper. Den anden hovedpointe handler om, hvad VL Selskabet kan gøre mere af.

”Jeg synes, at det er alletiders, at formændene udtrykker så stor interesse for at lære af hinanden. Jeg tror, at ønsket om konkrete cases, erfaringer og det at lade sig inspirere af noget, der virker, er en rigtigt god udvikling”, fortæller Ida Bratting Kongsted, adm. direktør for VL Selskabet.

Der var rigtigt mange gode og forskellige ideer til mødet. Men særligt én ting gik igen:

”Jeg fik endnu engang bekræftet, at onboarding er vigtigt. Både onboarding af en ny formand for en VL-gruppe, og i det hele taget den bestyrelse, som de fleste grupper har. Og så er der onboarding af nye medlemmer i gruppen, så de hurtigt føler sig hjemme og kan bidrage”, uddyber Ida Bratting Kongsted, der ser stort potentiale i, at VL Selskabet kan styrke begge dele af onboarding-aspektet.

 

Branding – måske er tiden kommet til at ”mene noget”

Branding er en klassiker. Men det synes som, at VL over de seneste år har været i en god cirkel. Det er særligt interessant, at mange journalister har justeret sit syn på VL. Fra et måske lidt fordomsfuldt billede af VL som eksklusivt og lukket til en mere nøgtern forståelse af, at det er et åbent netværk af topledere. Det er særligt VL Døgnet, der har hjulpet til den justerede opfattelse. Og derfor er det jo på høje tid at drøfte Branding af VL med gruppeformændene.

”Den mest påfaldende pointe fra formandsmødet var et ønske om at ”mene noget”; at VL skal have en position”, fortæller Ida Bratting Kongsted.

”Det er en klassisk problemstilling. For vi har historisk været tilbageholdende, fordi vi jo ikke ønsker at tage 4.000 virksomhedsledere som ”gidsler”. Men måske kan vi blive mere opfindsomme og kreative med måder, hvorpå vi kan tage en stærkere position. I Selskabets bestyrelse vil dette emne da også blive drøftet mere eksplicit i løbet af efteråret”, siger Ida Bratting Kongsted.

 

Landet Rundt – det årlige roadshow er på trapperne

Begge spændende diskussioner fortsætter lige om lidt. For i august og september er VL Selskabet klar til det årlige roadshow rundt til VL-gruppeformændene.

”Over et par intense uger besøger vi Aalborg, Aarhus, Vejle, Esbjerg, Fyn og København, hvor alle gruppeformænd bliver inviteret til en åben dialog om VL. Vi ser virkelig frem til det, fordi det har været højdepunkter igennem de sidste tre år for VL”, afslutter Ida Bratting Kongsted, der bemærker, at VL Selskabet også planlægger en virtuel session med de internationale VL-gruppeformænd.

VL sommerhilsen 2023

Læs mere

Nyt intranet og opgraderet app!

Læs mere

VL internationalt: Danskere skal forstå Asien som andet og mere end Kina

Læs mere

VL internationalt: Danskere skal forstå Asien som andet og mere end Kina

VL internationalt: Danskere skal forstå Asien som andet og mere end Kina

VL internationalt: Danskere skal forstå Asien som andet og mere end Kina

30. juni 2023

Helle Priess har boet og arbejdet over halvdelen af sit liv i Asien. Hun stiftede VL-gruppen i Shanghai for 15 år siden som den første internationale VL-gruppe, og hun har de sidste 5 år været bosat i Singapore og siden sidste år været medlem af VL82 i Singapore. VL Nyt har taget en snak med Helle Priess i anledning af 15-års jubilæet. 

Af Anders Monrad Rendtorff

Havde brug for fortroligt netværk

VL71 i Shanghai har nu 15 år bag sig og blev født af en gruppe danske ledere med Helle Priess i spidsen.

”Jeg var ung og tænkte faktisk, at VL var lidt old-school og primært for ældre ledere. Men jeg var blevet direktør i Kina i en ung alder, og jeg manglede forståelse for og sparring omkring de specifikke problemstillinger, jeg som leder stod over for i denne del af verden. Jeg ledte derfor efter sparring eller et netværk lokalt, som jeg kunne støtte mig til. Det var ikke, fordi der ikke var andre muligheder, men ingen af de muligheder, jeg kendte til eller fandt, kunne give mig fortroligheden i et lukket rum”, fortæller Helle Priess.

Og det blev startskuddet til den første internationale VL-gruppe.

”Min tanke var både at skabe et professionelt, fortroligt og inspirerende netværk lokalt. Men samtidig at bidrage med et netværk, der kunne inspirere til og fostre udveksling imellem Danmark og Asien. Det første, vil jeg sige, at vi klart lykkedes med. Den sidste del er i VL-regi ikke lykkedes helt på samme niveau”, mener Helle Priess, som nu er medlem af Singapore-gruppen.

Danmark giver os fælles værdier

Selvom Singapore-gruppen – ligesom andre af de internationale grupper – kan have udfordringer med en højere churn rate end de typiske danske grupper, ser Helle Priess slet ikke det grundvilkår som et problem.

”Vi har en stabil kerne, som typisk er en tredjedel af gruppen. Det skaber et stabilt fundament. Og så hilser jeg faktisk velkommen, at vi har en stærk dynamik i gruppen. Der kommer nemlig løbende nye medlemmer til. Det bidrager til nye perspektiver. Vi går bestemt ikke i stå her i Singapore.”

Den store fællesnævner er selvfølgelig det danske. Men hvad betyder det egentligt i praksis?

”Der er to afgørende forhold. Det ene er, at vi som danske ledere i udgangspunktet og overordnet set er fælles om den danske ledelseskultur med lavt hierarki og stor åbenhed. Den danske ledelseskultur er jo temmelig anderledes end den ledelseskultur, vi typisk møder herude. Det andet forhold er vores værdier, f.eks. Danmarks og mange danske lederes grundlæggende stærke og offensive holdning over for klima, social ansvarlighed, verdensmål osv.  Der er Danmark langt fremme og typisk længere end de fleste lande i Asien”, fortæller Helle Priess.

VL’s årstema er lige så relevant her i Singapore for vores VL-gruppe, som det er hjemme i Danmark. Det er jo de samme større temaer, vi som ledere skal forholde os til og arbejde med.

VL’s agenda er relevant i hele verden

VL har ifølge Helle Priess ændret sig positivt og tidssvarende gennem årene. Måske parallelt med hendes egen udvikling.

”Jeg startede i VL som en mere typisk leder i en corporate organisation. Men de seneste 12 år har jeg været selvstændig. Jeg ser mig selv som selvstændig global entreprenør. Det at være selvstændig eller entreprenør er jo på mange måder meget anderledes end at være i en corporate virksomhed. VL har dog også, herfra hvor jeg ser det, udviklet sig. Positivt. Og afspejler – som det skal – i højere grad den måde, som vi arbejder på i dag. Der er meget mere diversitet, og jeg fristes til også at sige: meget mere energi. Så jeg synes bestemt, at VL har fulgt med tiden. Det er jeg glad for at være en del af”, anerkender Helle Priess.

Det gælder også de store agendaer, som VL over de seneste år har forfulgt. Det startede med fokus på Verdensmålene, og har siden hvert år fokuseret på et større globalt tema.

”Det er akkurat lige så relevant her i Singapore for vores VL-gruppe, som det er hjemme i Danmark. Det er jo de samme større temaer, vi som ledere skal forholde os til og arbejde med. Så jeg tror, at jeg på vegne af hele gruppen kan sige, at vi synes, at emnerne er relevante, og at vi i gruppen spejler dem så godt vi kan”, siger Helle Priess, der særligt er begejstret for den konstante udvikling af temaerne.

”Det er for mig et signal om udvikling, og at VL er up-to-date og er der, hvor vi naturligvis skal være for at være relevante.”

Danmark er både helt fantastisk – og samtidig lidt for tilbagelænet

Danmark har en meget stor plads i Helle Priess’ hjerte. Men det er en plads, der også er lidt splittet.

”Danmark er for mig stadig et af de mest fantastiske steder i verden. Særligt København – som by og som hovedstad – har udviklet sig kolossalt over de sidste 10-15 år”, fortæller hun og påpeger samtidig et ’udviklingspunkt’:

”Når jeg til hverdag omgås den meget intense og stræbsomme asiatiske kultur, bliver det tydeligt, at Danmark er noget tilbagelænet. Den sense of urgency og ’sult’, der overordnet set stadig er en stor driver for både det enkelte individ og de asiatiske samfund som helhed, har jeg svært ved altid at se i Danmark. Det tror jeg kan blive en udfordring på lidt længere sigt”, uddyber Helle Priess og afslutter at ”Danmark godt kunne bruge lidt mere speed og lidt mere ’sult’”.

VL Sommerhilsen 2023

Læs mere

VL-grupperne og VL Selskabet: stor opbakning til styrket samarbejde

Læs mere

Nyt intranet og opgraderet app!

Læs mere

Ny platform for ”Independent Doers” – og til sikring af fremtidens arbejdsstyrke

Doerscircle’s vision er at understøtte den hybride og fleksible del af arbejdsstyrken – en gruppe der allerede udgør tæt på 50% af den samlede globale arbejdsstyrke – accelereret af Covid og forventet fortsat at vokse. Doerscircle understøtter gennem den første globale ’all in one’-platform for denne gruppe. Platformen giver let adgang til ydelser og produkter, der ofte er enten ikke- eller svært tilgængelige samt markant dyrere for ”Independent Doers” – herunder forsikringer, juridiske ydelser, back-office-ydelser m.m. Desuden har Doerscircle formået at skabe et stærkt netværk og fællesskab for denne gruppe, hvor der ligeledes tilbydes vidensdeling, diskussionsfora og andre goder.

Den oprindelige vision er vokset til meget mere end dette, og med DO Enterprise tilbyder Doerscircle større virksomheder en unik platform til at administrere og understøtte deres fleksible eller projektbaserede medarbejdere – dette både til fordel for virksomheden og for medarbejderen. Derudover giver Doerscircle Enterprise mulighed for at samle alle data, dokumenter og processer ét sted. Transparent og compliant. Doerscircle vil gøre det lettere for virksomheder at drage fordel af det globale skift mod en mere uafhængig arbejdsstyrke – samtidig med at den individuelle, fleksible medarbejder sikres bedre.

Internationale VL-grupper

Ud over de 101 VL-grupper i Danmark, har VL på nuværende tidspunkt 15 VL-grupper fordelt over hele verden:

Bangkok, Beijing, Dubai, London, Luxembourg, New Delhi, New York, Nuuk, Paris, San Francisco, Schweiz, Shanghai, Singapore, Tyskland og Warszawa.

I Madrid er en VL-gruppe faktisk under oprettelse. Hvis du vil høre mere eller har ideer til yderligere medlemsrekruttering i området, kan du kontakte André de Neergaard fra VL75 i Paris.

Du kan læse mere om alle VL-grupperne og deres medlemmer her 

Tre råd til et styrket perspektiv på Asien

Asien har været et interessant marked i mange år. Men i de senere år er interessen øget. Af mange grunde. Og man kan ganske enkelt ikke negligere Kina og Asien.

Her er Helle Priess’ tre bedste råd til et fornyet mindset om Asien.

 • Forstå, at vi ikke forstår alt.
 • Vær mere åben og nysgerrig, selvom vi i udgangspunktet kan være uenige. Prøv at forstå baggrunden.
 • Asien er ikke bare Kina. Det er langt mere end det, og på nogle punkter er ’epicenteret’ allerede rykket mod Sydøstasien, hvor der ligeledes er gigantiske markedspotentialer; bl.a. i Indonesien og Thailand.

Erfaren international entreprenør med rod i corporate

Helle Priess, Founder og CEO af Doerscircle, er danskfødt men har boet mere end halvdelen af sit liv i Asien, hvor hun startede med at læse på universitetet i Beijing. Efter succesfuldt at have bygget nye business units og lanceret og vokset på nye markeder i Asien for bl.a. Bestseller, BTX Group og Emborg Foods i den første halvdel af sin professionelle karriere, besluttede Helle Priess i 2009 at starte som selvstændig. Siden da har hun været med til at etablere, skalere og også sælge flere startups. Ligeledes har hun rådgivet og siddet i bestyrelsen for adskillige virksomheder – både danske og internationale – fra mindre og tidlige virksomheder, der er vokset til globalt ledende selskaber, til non-profit og goodwill organisationer, samt finske børsnoterede Marimekko. Helle Priess beskriver sig selv som ”Doer by Heart”.

VL har fået helt nyt VL Forum intranet!

VL har fået helt nyt VL Forum intranet!

VL har fået helt nyt VL Forum intranet!

30. juni 2023

I den forbindelse er der også kommet en opgradering af den nuværende VL Forum app. Vi håber, at du vil opleve det nye VL Forum intranet og den opgraderede VL Forum app som forfriskende forbedringer. 

Med VL Forum intranet og app får du som VL-medlem blandt andet:

 • Seneste nyt fra VL Selskabet
 • Overblik over alle VL Events og dine VL-gruppemøder
 • Mulighed for at opdatere din profil
 • Alle kontaktdata på din VL-gruppes medlemmer
 • Relevante dokumenter for jer som VL-gruppe

Læs her hvad du skal gøre for at logge på VL Forum intranet og app! 

Rigtig god fornøjelse!

VL sommerhilsen 2023

Læs mere

VL-grupperne og VL Selskabet: stor opbakning til styrket samarbejde

Læs mere

VL internationalt: Danskere skal forstå Asien som andet og mere end Kina

Læs mere

Sæt spot på S’et i ESG

Sæt spot på S’et i ESG

Sæt spot på S’et i ESG

10. juni 2023

Mette Rønnau, VL106, direktør hos Cabi, deltog også på VL Døgnet og stod klar i foyeren til en snak om S’et i ESG, socialt ansvarlig rekruttering, fastholdelse, forebyggelse og onboarding. Vil du og din virksomhed også sætte spot på S’et i ESG? Som uafhængigt non-profit videnshus stiller Cabi uden beregning værktøjer, viden og rådgivning til rådighed, fordi de har bevilling på Finansloven. Få derfor et kvalificeret oplæg uden beregning på jeres næste VL-møde.

Cabi tilbyder din VL-gruppe et oplæg om, hvordan virksomheder kan lykkes med både forretningen, bundlinjen plus nuværende og potentielle medarbejdere.

Som uafhængigt non-profit videnshus stiller Cabi uden beregning værktøjer, viden og rådgivning til rådighed, fordi de har bevilling på Finansloven. Oplægget er derfor uden beregning for din VL-gruppe.

Din VL-gruppe kan med udgangspunkt i et motiverende oplæg fra Cabi sætte spot på S´et i ESG, drøfte udfordringer og dele erfaringer sammen.

Tag fat i Mette Rønnau og book Cabi til et VL-møde 2. halvår 2023 eller 2024 om f.eks.:

 • Risikostyring – er I udfordret af sygdom, mistrivsel eller dårligt arbejdsmiljø?
 • Skal I i gang med eller blive bedre til en grøn og socialt ansvarlig omstilling af virksomheden?
 • Mangler I viden om, hvordan I dokumenterer og måler jeres sociale ansvar?
 • Vil I gerne rekruttere og ansætte med mere diversitet, men ved ikke hvor I skal starte?

Skriv eller ring til Mette Rønnau, VL106, direktør hos Cabi, på mer@cabiweb.dk og mobiltelefon 2083 4964.

Cabi – kort fortalt

I over 20 år har ledere fra alle brancher brugt Cabi til at få viden om og sparring til socialt ansvarlig rekruttering, fastholdelse, forebyggelse og onboarding. Det har betydet, at mange står stærkere med værktøjer til strategisk, operationelt og dokumenterbart arbejde. Det kan du også.

Med hjælp fra Cabi kan du:

 • tilgå viden, værktøjer og webinarer samt få hjælp, når det passer dig
 • ringe til Cabis eksperter på 8612 8855 alle hverdage og få sparring på regler og løsninger, inden for S’et i ESG, rekruttering, sygefravær m.m.

Sidste år ringede 1.500 til Cabi og fik hjælp til netop deres udfordringer.

Som uafhængigt non-profit videnshus stiller Cabi uden beregning værktøjer, viden og rådgivning til rådighed, fordi de har bevilling på Finansloven.

Læs mere på www.cabiweb.dk

Steen Vallentin om VL Døgnet 2023: Vores forståelse af verden er nødt til at ændre sig

Læs mere

Reportage fra VL Døgnet: Hvordan vil det ende? Sådan her…

Læs mere