Kan du navigere i usikkerheden?

6. april 2023

VL Døgnet 2023 giver dig både det store globale overblik og konkrete input til din ledelse af dilemmaer i hverdagen. Så på alle måder tager VL Døgnet 2023 pulsen på verden af i dag. Årets tema ”Navigating Uncertainty” er det overordnede fokus 2023, altså med andre ord, hvordan navigerer vi som virksomhedsledere i denne usikre tid?

Temaet har vi suppleret med et stærkt fokus på dilemmaer, som vi oplever som en af de mest centrale ledelsesmæssige opgaver. Og som mange danske topledere oplever som rigtigt svært. Derfor har vi sammensat et stærkt program, der gennem en spændende og dynamisk dag sammen med over 600 VL-kolleger giver indsigter, inspiration og også nogle konkrete ledelsesmæssige greb til at navigere, når vi står overfor dilemmaerne.

Af Anders Monrad Rendtorff

Rød tråd – VL-medlemmers oplevelse af dilemmaer

Den første røde tråd gennem dagen kommer i form af VL-medlemmernes egne svar. Vi har igangsat en survey, der spørger til både typer og omfang af dilemmaer blandt vores medlemmer. Allerede nu har over 300 VL-medlemmer svaret, så det lover rigtigt godt. Analysen vil give et billede af hovedtyper af dilemmaer og hvor meget de fylder på vores bord. Slutresultatet bliver præsenteret i velkomsten på VL Døgnet 2023 og vil blive en rigtigt god referenceramme gennem dagen.

Den anden røde tråd gennem dagen er, at vi bevæger os igennem en tragt. Fra det helt store geopolitiske billede og den globale situation over en række dilemma-erfaringer til at du selv kan arbejde meget konkret med dilemmaer.

VL Døgnet er bygget om omkring fem centrale sessioner, hvor du vil opleve en aktiv kombination af key-notes, paneldebatter, løbende involvering og en længere aktiv og engagerende session, hvor du er med til at løse konkrete dilemmaer.

Opening session / Det store geopolitiske billede, makroøkonomien, forandringer i investerings-adfærd og en konkret case om global dilemmaledelse

VL Døgnet starter med et brag, det helt store makroøkonomiske billede. Vi skal etablere en forståelse af den globale geopolitiske situation, som du som leder er nødt til at navigere i. Det har vi fået Nader Mousavizadeh, VL1, som er Founding Partner og CEO for Macro Advisory Partners, til at stå for.

Men hvad betyder det store billede for investeringer? Hvordan tænker og agerer de store investorer? For det er tydeligt, at den generelle uforudsigelighed påvirker investeringsmønstre. Vi har fået verdens største kapitalforvalter til at løfte sløret for, hvad der er de nye spilleregler for investeringer. Glæd dig til at opleve Philip Hildebrand, som er Vice Chairman, BlackRock, fortælle om, hvordan den forandrede verden har forandret investeringsstrategier.

Vi afslutter denne første session med en konkret case. Jakob Stausholm er en af de højest rangerede danskere i en global CEO-position. Jakob er Executive Director & CEO for Rio Tinto, som er et globalt førende mineselskab. Jakob vil give et blik ind i det ledelsesmæssige maskinrum, hvor han som CEO både skal navigere i den globale uro på alle kontinenter, navigere i politisk pres på industrien og håndtere det dynamiske dilemma mellem økonomi og værdier. Og meget mere.

Vi afslutter sessionen med en paneldebat med de tre, der kompetent bliver ledet af Charlotte Beder, som er vores moderator gennem hele dagen.

Session 2 / Global dilemmaledelse i praksis

Opening session giver både det store billede og en konkret case om ledelse af global virksomhed. Det er et godt afsæt for en spændende paneldebat. Panelet vil se tilbage på et krævende 2022 og præsentere de ledelsesmæssige greb, der har hjulpet virksomhederne igennem den svære periode. Tilmed med succes.

Oplev Charlotte Beder i aktiv paneldebat med

  • Marianne Kirkegaard, bestyrelsesformand i Baker & Baker
  • Jens Bjørn Andersen, VL46, CEO i DSV
  • Alexander Lacik, VL46, CEO i Pandora

Session 3 / Ukraine-krigen – oplev perspektivet fra orkanens øje

Et meget stærkt symbol for ”Navigating Uncertainty” er krigen i Ukraine. Mens mange næsten har glemt corona-krisen, så er Ukraine på dagsordenen konstant. For mange er krigen i Ukraine både fjern og tæt. Rigtig mange virksomheder oplever særligt de afledte konsekvenser i form af energi-udfordringer, forsyningsproblemer og den generelle geopolitiske uro. Mens andre virksomheder har været rigtigt tæt på, har Jysk været i orkanens øje.

Vi har inviteret Jysk til VL Døgnet for at fortælle historien, om hvad der skete, og hvad Jysk gjorde med sine aktiviteter i Ukraine, da krigen med ét brød ud og blev en dramatisk og højintens realitet.

Åsa Andersson er kommunikationsdirektør i Jysk og vil blive interviewet af Charlotte Beder på scenen.

Session 4 / Aktiv session: Hvordan skal jeg lede dilemmaer?

Dilemmaer er blevet hverdag. Det er meget mere end de mange udfordringer. For kompleksiteten er øget, uforudsigeligheden meget større – og de ledelsesmæssige beslutninger er ikke enkle. Det er meget ofte valg mellem pest eller kolera. Så hvad gør du som topleder ved det?

På VL Døgnet tilrettelægger vi en aktiv og engagerende session om eftermiddagen, hvor deltagerne hjælper med at løse konkrete cases. Hjælpen kommer fra en dugfrisk survey blandt VL´s godt 4.000 medlemmer om, hvordan man forstår dilemmaer samt fra nogle typiske ledelsesmæssige værktøjer.

Sessionen faciliteres af VL´s Head of Communications, Anders Monrad Rendtorff, VL11, i tæt samarbejde med CBS-professorerne Flemming Poulfelt, VL10, og Thomas Ritter, VL14.

Session 5 / Krigens dilemma – og den skeptiske offentlighed

Vi følger op på den interaktive session med endnu et meget konkret dilemma, som de fleste kender til. Nemlig en session med Eva Berneke, der er CEO for Eutelsat i Paris, der nu gennem det meste af et år har skullet navigere det vanskelige dilemma med at været aktiv forretningsmæssigt på begge sider af konflikten. Det er i sig selv ganske komplekst. Og i dette tilfælde er der tilmed en betydelig offentlig interesse, i hvert fald i den danske og franske offentlighed.

Eva Berneke vil åbenhjertigt fortælle om hendes overvejelser, beslutninger og ikke mindst de ledelsesmæssige læringer. Og mon ikke Eva Berneke også bliver spurgt af Charlotte Beder om, hvad der så kommer næste gang. Kina, Taiwan etc?

Hvis du ikke kan være med til VL Døgnet?

Vi har allerede over 600 tilmeldinger, så VL Døgnet tegner bestemt til at blive et tilløbsstykke. Men hvis du nu ikke kan være med, så kan du stadig opleve indholdet.

Vi videooptager VL Døgnet og stiller keynotes og paneldebatter til rådighed for dig hurtigt efter VL Døgnet.

Surveyen om de danske toplederes erfaringer med dilemmaer er en central del af VL Døgnet. Vi sørger for, at rapporten med analysen af survey-resultaterne kommer ud til alle grupper, så I kan arbejde videre med dilemmaledelse i hverdagen, når I starter op igen efter sommerferien.