Billedet viser adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, Dansk Industri til FN’s klimatopmøde i New York i sidste uge fotograferet med Katja Iversen (President & CEO, Women Deliver), Ann Rosenberg (Senior Vice President & Global Head of SAP Next-Gen), Moon Jae-in (Præsident, Sydkorea), Mette Frederiksen og Ban Ki-Moon (tidl. FN Generalsekretær).

 

Adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI: Skarp ledelsesmæssig prioritering og involvering bredt i organisation er afgørende for at indfri dansk erhvervslivs engagement i at nå nogle af verdens skrappeste klimamål frem mod 2030. Lars Sandahl lancerer VL’s nye årstema ‘Responsible Business – A Competetive Advantage’ til årsmødet 8. oktober 2019 i BLOX, København.

Af Paul Svinth Jensen, Kreab

Netop hjemvendt fra klimatopmøde i New York kalder DI’s adm. direktør Lars Sandahl det overvældende at opleve, hvordan klimadebatten har taget fart: Aldrig har klimadagsorden og verdensmål været højere på dagsordenen, aldrig har så mange topchefer markeret sig så tydeligt – og aldrig har der været så stor opmærksomhed om Danmarks klimamål og position inden for klimaeffektive løsninger. ’Ikke mindst bemærker mange, at vi i Danmark står sammen om indsatsen – virksomheder, politikere, civilsamfund og investorer”, bemærker Lars Sandahl.

Dansk Industri har netop selv fremlagt en klar plan for, hvordan samfundet både kan reducere CO2-udledningen med op mod 70 pct. frem mod 2030 på en måde, som samtidigt gør samfundet rigere, skaber nye 120.000 nye jobs og friholder kommende generationer for øget gæld.

At skabe ny vækst og spare ressourcer i samme ledelsesgreb, lyder som en drømmeformel. I Lars Sandahls optik er det muligt for virksomhederne:

”Fundamentet er en meget skarp prioritering, som er nødvendig, fordi alle virksomheder må forholde sig til den nye virkelighed. Ansvarlig ledelse er et klart konkurrenceparameter. Både inden for b-t-b- og b-t-c er kravene i dag entydige; at du som virksomhed skal levere så lavt carbon footprint som muligt. Og allerhelst vise vejen til at fjerne klimapåvirkningen helt. Trykket fra markedet – og fra de unge – stiger eksponentielt i øjeblikket. Topledere i globale koncerner udtaler sig i dag forpligtende i en grad, vi ikke ville har hørt for bare et år siden”, siger Lars Sandahl.

”Vores tese er, at gør vi det rigtigt i Danmark og går i offensiven, vil det føre til masser af konkurrencekraft og åbne for nye vækstmuligheder på områder, hvor efterspørgslen i disse år stiger og stiger. Det gælder både for virksomheder, hvor det bæredygtige fx vindenergi eller energieffektive løsninger er selve produktet, og for virksomheder, hvor man systematisk kan positionere sig på at nedbringe CO2 og ressourceforbrug i leverancer og løsninger. Det er fx det, der sker hos Carlsberg, der har en klar ambition om at nedbringe vand- og energiforbrug, CO2 emissionen og emballageforbruget.”

Om økonomien kan hænge sammen, besvarer Lars Sandahl med: ”Spørgsmålet er, om du har råd til ikke at gøre noget. Klimastrategi er nu blevet et reelt konkurrenceparameter – og first movers har det med også at blive dem, der hurtigst kan skabe sig markante konkurrencefordele. Det har vi jo mange gode eksempler på i dansk erhvervsliv, også på den globale scene. Modsat risikerer de fodslæbende at ødelægge deres konkurrencekraft.”

For Lars Sandahl er startstenen for en klimastrategi: 1) Overvej grundigt klimapåvirkningen fra produktion og leverancer i hele værdikæden, 2) vurdér potentialet i en grøn omstilling i alle led, 3) gå i dialog med kunder og leverandører om forventninger og muligheder ift. en grøn omstilling, 4) fastlæg masterplan på kort og længere sigt, 5) inddrag organisationen undervejs.

Hele omstillingen skal foregå med så høj grad af transparens som muligt og med brug af anerkendte modeller, lyder Lars Sandahls anbefaling.

Han fremhæver, at rigtig mange danske virksomheder længe har arbejdet med miljøindsatsen i det stille – ofte med en mere uformel struktur, som virksomheden nu kan vælge at bringe i mere målrettede rammer.

”Det er som med økonomirapportering, at åbenhed om mål, indsats og resultater er en fordel – der må jo gerne gå sport i at nå målene.”

Og netop inddragelsen af ledere og medarbejdere kan gøre forskellen, hvis de ambitiøse klimamål skal indfries.

”I Skandinavien betragter vi med rette virksomhedskulturen som et vigtigt aktiv, og netop kulturen er afgørende for at nå i mål. Kulturen skabes mange forskellige steder i virksomheden. Og det er i høj grad op til ledelsen at være med til at fremme det engagement og den stolthed, som skaber resultaterne.  Det er typisk en hel masse små og mellemstore indsatser, der samlet skaber det store løft. Og det er i høj grad et spørgsmål om at involvere og inspirere på kryds og tværs – og få alle gode ideer og forslag løftet frem. Og netop klimamålene er en sag, der samler bredt”, siger Lars Sandahl.