VL-årsmøde & generalforsamling 2019

Tirsdag 8. oktober 2019 – 8.30-13.00 – BLOX

 

LEDELSESOPGAVEN

i forhold til FN’s Verdensmål og Sustainable Cities: Pre-Session to C40

 

VL’s årsmøde og generalforsamling ligger i år som optakt til topmødet for verdens største byer – C40 World Mayor Summit – der denne gang afholdes i København. C40-byerne har forpligtet sig til at mindske CO2-udledningen globalt og imødegå klimaforandringerne. VL har i den forbindelse inviteret den markante Los Angeles borgmester Eric Garcetti, der ikke har sluppet hverken FN’s Verdensmål eller Paris-aftalens klimamål af syne, til at åbne konferencen. Los Angeles er en af de første byer i verden, som har forpligtet sig til gennemsigtighed ved at dele byens data om fremskridt og udfordringer i at nå verdensmål som ligestilling, hjemløshed, klima-indsats, uddannelse mm. Herefter vil Bruce Katz, New York debattere ledelsen af ambitiøse verdensmål og klimamål med Erik Birgersson, President & CEO, ROCKWOOL, som er en af de virksomheder, der går foran ved at integrere verdensmålene i virksomhedernes strategi som konkurrenceparameter.

‘FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter’ perspektiveres og sættes til debat med panelet og VL’s medlemmer. Dette leder videre til lanceringen af næste VL-årstema:

 

‘RESPONSIBLE BUSINESS – A COMPETITIVE ADVANTAGE’

 

Virksomheder, organisationer, rådgivere og institutioner af enhver art er under et stigende pres for at italesætte og dokumentere, at de ikke bare arbejder i overensstemmelse med lovgivningen, men at de også tager et etisk og moralsk medansvar for det omgivende samfund, for klimaet, for diversiteten og for en social balance. Ansvarlighed er blevet det nye business imperativ. Med årstemaet ‘Responsible Business – A Competitive Advantage’ bygger vi videre på det nuværende årstema med Verdensmålene. Vi udvider nu perspektivet og bringer til diskussion, hvordan en god etik i virksomhederne både kan tilfredsstille aktionærerne, styrke forretningsstrategien og konkurrenceevnen, samt skabe de rigtige rammer for en stærk ledelse og talentfulde medarbejdere.

Lige som med Verdensmålene vil alle VL-medlemmer gennem workshops og analyser i det kommende år blive opfordret til at deltage aktivt for at sikre, at danske virksomheder konkret kommer til at arbejde med Responsible Business som business case og konkurrencefordel.

Til lanceringen af årstemaet har VL inviteret Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, DI, Lone Fønss Schrøder, CEO Concordium og næstformand Volvo mm og Kim Escherich, Executive Innovation Architect, IBM.

Vi håber, at I som VL-medlemmer vil fortsætte det gode arbejde med Verdensmålene og støtte op om de kommende workshops, hvor der vil blive samlet og delt erfaringer, som skal fremme indsigt og inspiration om temaet i overenstemmelse med VL’s formål:

 

Selskabets formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

Talere

(Opdateres løbende)

Eric Garcetti

Bruce J. Katz

Lars Sandahl Sørensen

Jens Birgersson

Lone Fønss Schrøder

Kim Escherich

Lisbeth Knudsen

Jens Wittrup Willumsen

Ida Bratting Kongsted

Vibeke Daell Bjerrum

Related Links

Praktisk Information & Tidsprogram

Praktisk information

 

Tid & sted
Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 8.30-13.00
BLOX, Bryghuspladsen 10, INDGANG D, 1473 København

Parkér i BLOX
Ankommer du til BLOX i bil, kan du parkere i vores underjordiske og fuldautomatiske p-anlæg. Der er indkørsel fra Vester Voldgade 129, 1552 København V.

Find vej til BLOX Parkering klik her

BLOX

Tidsprogram

(Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet)

8:30

30 min

Morgenbuffet

9:00

10 min

Velkomst v/Jens Wittrup Willumsen, VL-bestyrelsesformand

9:10

40 min

LEDELSESOPGAVEN ift. Verdensmålene & Sustainable Cities v/Mayor Eric Garcetti L.A., Bruce Katz, New York, og Jens Birgersson, ROCKWOOL

9:50

25 min

Paneldebat

10:15

15 min

Pause

10:30

15 min

"Lancering af: Responsible Business - A Competitive Advantage" v/Lisbeth Knudsen, Chefredaktør og bestyrelsesformand

10:45

20 min

'Responsible Business – A Competitive Advantage' v/Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør DI,Lone Fønss Schrøder, CEO & bestyrelsesmedlem og Kim Escherich, Executive Innovation Architect, IBM

11:05

20 min

Paneldebat

11:25

10 min

Why, How, What v/Ida Bratting Kongsted, adm. direktør

11:35

10 min

VL Døgnet 2020 præsenteres af Aarhus-grupperne

11:45

45 min

Generalforsamling

12:30

30 min

Sandwich-lunch

8:30 - 30 min
Morgenbuffet

Ankomst & registrering & morgenbuffet i foyeren


9:00 - 10 min
Velkomst v/Jens Wittrup Willumsen, VL-bestyrelsesformand

Velkomst v/VL-bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen


9:10 - 40 min
LEDELSESOPGAVEN ift. Verdensmålene & Sustainable Cities v/Mayor Eric Garcetti L.A., Bruce Katz, New York, og Jens Birgersson, ROCKWOOL

Mayor Eric Garcetti, L.A., Bruce Katz, New York, Jens Birgersson, President & CEO, ROCKWOOL Group


9:50 - 25 min
Paneldebat

Debat med panelet og VL-medlemmerne styret af Vibeke Daell Bjerrum


10:15 - 15 min
Pause

Kaffe i foyeren


10:30 - 15 min
"Lancering af: Responsible Business - A Competitive Advantage" v/Lisbeth Knudsen, Chefredaktør og bestyrelsesformand

Lancering af: "Responsible Business - A Competitive Advantage" v/Lisbeth Knudsen, Chefredaktør og bestyrelsesformand


10:45 - 20 min
'Responsible Business – A Competitive Advantage' v/Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør DI,Lone Fønss Schrøder, CEO & bestyrelsesmedlem og Kim Escherich, Executive Innovation Architect, IBM

Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør DI, Lone Fønss Schrøder, CEO Concordium og næstformand Volvo mm og Kim Escherich, Executive Innovation Architect, IBM


11:05 - 20 min
Paneldebat

Debat med panelet og VL-medlemmerne faciliteret af Vibeke Daell Bjerrum


11:25 - 10 min
Why, How, What v/Ida Bratting Kongsted, adm. direktør

Why, How, What v/Ida Bratting Kongsted, adm. direktør


11:35 - 10 min
VL Døgnet 2020 præsenteres af Aarhus-grupperne

VL Døgnet 2020 præsenteres af Aarhus-grupperne


11:45 - 45 min
Generalforsamling

Generalforsamling


12:30 - 30 min
Sandwich-lunch

Sandwich-lunch i foyeren


Tak til vores sponsor