Inspiration til at arbejde systematisk med dilemmaledelse

14. august 2023

VL lancerer nu et helt nyt site på vl.dk med gode og relevante materialer om, hvordan du kan arbejde med ledelsesmæssige dilemmaer. Dette til inspiration i dit ledelsesarbejde eller til, hvordan I kan planlægge et rigtigt godt og lærende møde i din VL-gruppe.

Af Anders Monrad Rendtorff

Igennem det sidste års tid har VL systematisk arbejdet med temaet ”Navigating Uncertainty”. Der har været mange gode grunde til det fokus, og der er mange relevante vinkler. En gennemgående vinkel har været begrebet ”dilemmaer”.

”Et afgørende kendetegn i disse år er uforudsigeligheden. Vi har som ledere været igennem den ene vanskelige situation efter den anden. Nogle gange kriser, nogle gange ”bare” svære udfordringer – og hele tiden i stigende hast”, forklarer Anders Monrad Rendtorff, der er kommunikationschef i VL Selskabet.

”Mange ledere oplever dilemmaer. Altså situationer, hvor der ikke er en åbenlys rigtig eller forkert beslutning og det derfor er vanskeligt at tage den hurtige ledelsesmæssige beslutning. Der er flere mulige udfald, og der er ”for” og ”imod” i mange tilfælde. Sådan er dilemmaer, men tilgangen for VL har været: Kan vi hjælpe ledere med at lede dilemmaer?

Kan man være struktureret om egne ledelsesmæssige dilemmaer?

Svaret er JA. Man kan godt være mere struktureret. VL Døgnet 2023 demonstrerede både mange praktiske og konkrete dilemmaer. Og også eksempler på, hvad der kan være løsninger. Det er netop de materialer og værktøjer, som vi nu har samlet på et site tilgængeligt for alle VL-medlemmer.

”Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med CBS Leadership Centre igennem dilemma-arbejdet. De har hjulpet med at afdække situationen blandt vores medlemmer i form af en analyse. Og de har præsenteret en håndfuld konkrete værktøjer, som man kan bruge direkte som VL-medlem og som VL-gruppe, uddyber Anders Monrad Rendtorff.

Vi glæder os meget til at høre reaktionen fra VL-medlemmerne. Og allerede i de kommende uger får vi en god fornemmelse af det. Vi vil nemlig drøfte både dilemmaledelse og det konkrete site på vl.dk med VL-gruppeformændene, når vi tager på den landsdækkende gruppeformandsturné.

Anders Monrad Rendtorff

Kommunikationschef, VL - Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Mål: gode møder i VL-gruppen om konkrete dilemmaer

Der er meget relevant indhold på det nye site på vl.dk.

”Vi synes, at noget af det vigtigste er vores guide til et godt møde i din VL-gruppe om konkrete ledelsesmæssige dilemmaer”, fortæller adm. direktør i VL Selskabet, Ida Bratting Kongsted og understreger, at mange grupper har ytret ønske om meget konkrete værktøjer. Altså en slags oversættelse af de store temaer til noget, som er mere håndgribeligt.

Og det er netop målet med det nye dilemma-site. Analysen i foråret viste, at et flertal af VL-medlemmer bøvler med ledelsesdilemmaer og at ikke alle ved, hvordan man kan arbejde med dem.

”Vi glæder os meget til at høre reaktionen fra VL-medlemmerne. Og allerede i de kommende uger får vi en god fornemmelse af det. Vi vil nemlig drøfte både dilemmaledelse og det konkrete site på vl.dk med VL-gruppeformændene, når vi tager på den landsdækkende gruppeformandsturné, afslutter Anders Monrad Rendtorff.

Rigtigt god fornøjelse!

​Hvad kan du få på vores nye dilemma-site?

Konkrete arbejdsværktøjer

Spændende baggrundsmateriale

Aktuelle dilemmacases

En praktisk guide til at afholde et godt møde i din VL-gruppe

Se eller gense nogle af højdepunkterne fra VL Døgnet 2023

VL-gruppeformandsturné over de næste par uger

Læs mere

Velkommen tilbage til et aktivt VL-efterår

Læs mere

Kom tæt på det nye forsvarsforlig – VL & InterForce 30. august

Læs mere

Oplev Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere