VL-grupperne og VL Selskabet: stor opbakning til styrket samarbejde

30. juni 2023

VL Selskabet lever i kraft af vores mange VL-grupper. 117 VL-grupper arbejder løbende med at gøre VL-møderne endnu bedre, at blive stærkere til rekruttering og til at involvere flere i arbejdet med at være attraktive lokalt. Som optakt til VL Døgnet 2023 var 64 VL-gruppeformænd samlet, og konklusionen var tydelig: Samarbejdet mellem VL-grupperne og VL Selskabet må gerne styrkes endnu mere. For der er masser af appetit på, at VL skal fremstå endnu stærkere blandt os selv og i offentligheden.

Af Anders Monrad Rendtorff

Det er en god tradition at mødes med VL-gruppeformændene før de store events. Vi har de seneste år prioriteret at styrke VL ”indefra”, og et produkt af det er blandt andet ’Inspirationskatalogerne’  – her vægtes særligt dem, der handler om, hvordan vi laver bedre møder, og hvordan vi sikrer de bedste medlemmer i de enkelte VL-grupper. Møderne og medlemmer er på mange måder VL´s ”produkt”. Begge dele skal være på plads, før vi kan begynde at være aktive kommunikationsmæssigt over for vores omverden.

Inspirationskatalogerne er bare et eksempel på, hvordan VL Selskabet har fået meget ud af at mødes med VL-formændene.

På mødet, der blev afholdt som optakt til VL Døgnet, havde vi to spørgsmål på dagsordenen. Dels hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem VL-grupperne og VL Selskabet. Dels hvordan vi kan styrke VL´s brand. VL’s bestyrelse deltog aktivt og var repræsenteret ved bordene, hvor VL-gruppeformændene var opdelt i mindre grupper, så alle kunne få udtrykt deres erfaringer og synspunkter.

 

Samarbejde: Vi bør og kan lære meget af de andre grupper

Der er to primære pointer i noterne fra VL-grupperne. Den ene handler om interessen i at lære af andre formænd/grupper og evt. arbejde sammen med andre formænd/grupper. Den anden hovedpointe handler om, hvad VL Selskabet kan gøre mere af.

”Jeg synes, at det er alletiders, at formændene udtrykker så stor interesse for at lære af hinanden. Jeg tror, at ønsket om konkrete cases, erfaringer og det at lade sig inspirere af noget, der virker, er en rigtigt god udvikling”, fortæller Ida Bratting Kongsted, adm. direktør for VL Selskabet.

Der var rigtigt mange gode og forskellige ideer til mødet. Men særligt én ting gik igen:

”Jeg fik endnu engang bekræftet, at onboarding er vigtigt. Både onboarding af en ny formand for en VL-gruppe, og i det hele taget den bestyrelse, som de fleste grupper har. Og så er der onboarding af nye medlemmer i gruppen, så de hurtigt føler sig hjemme og kan bidrage”, uddyber Ida Bratting Kongsted, der ser stort potentiale i, at VL Selskabet kan styrke begge dele af onboarding-aspektet.

 

Branding – måske er tiden kommet til at ”mene noget”

Branding er en klassiker. Men det synes som, at VL over de seneste år har været i en god cirkel. Det er særligt interessant, at mange journalister har justeret sit syn på VL. Fra et måske lidt fordomsfuldt billede af VL som eksklusivt og lukket til en mere nøgtern forståelse af, at det er et åbent netværk af topledere. Det er særligt VL Døgnet, der har hjulpet til den justerede opfattelse. Og derfor er det jo på høje tid at drøfte Branding af VL med gruppeformændene.

”Den mest påfaldende pointe fra formandsmødet var et ønske om at ”mene noget”; at VL skal have en position”, fortæller Ida Bratting Kongsted.

”Det er en klassisk problemstilling. For vi har historisk været tilbageholdende, fordi vi jo ikke ønsker at tage 4.000 virksomhedsledere som ”gidsler”. Men måske kan vi blive mere opfindsomme og kreative med måder, hvorpå vi kan tage en stærkere position. I Selskabets bestyrelse vil dette emne da også blive drøftet mere eksplicit i løbet af efteråret”, siger Ida Bratting Kongsted.

 

Landet Rundt – det årlige roadshow er på trapperne

Begge spændende diskussioner fortsætter lige om lidt. For i august og september er VL Selskabet klar til det årlige roadshow rundt til VL-gruppeformændene.

”Over et par intense uger besøger vi Aalborg, Aarhus, Vejle, Esbjerg, Fyn og København, hvor alle gruppeformænd bliver inviteret til en åben dialog om VL. Vi ser virkelig frem til det, fordi det har været højdepunkter igennem de sidste tre år for VL”, afslutter Ida Bratting Kongsted, der bemærker, at VL Selskabet også planlægger en virtuel session med de internationale VL-gruppeformænd.

VL sommerhilsen 2023

Læs mere

Nyt intranet og opgraderet app!

Læs mere

VL internationalt: Danskere skal forstå Asien som andet og mere end Kina

Læs mere