God ledelse handler om ærlig kommunikation og forståelse for fremtidens forandringer

05. januar 2022

Kommunikation, ærlighed og visionær tænkning er alle temaer, der spiller en særlig rolle i ledelsesarbejde. Jørgen Andersen, arbejdende formand for JAI-koncernen og medlem af VL 114 San Francisco / Silicon Valley, giver her sine vigtigste erfaringer og principper, når det gælder god ledelse.

Af Anders Monrad Rendtorff

 

Kommunikation er et nøgleord i håndbogen for god ledelse

Spørger man Jørgen Andersen, der er arbejdende formand for JAI-koncernen og medlem af VL 114 San Francisco / Silicon Valley, handler god ledelse for ham om ’wandering around’.

”Jeg har et princip, der går på, at de steder jeg er, der hilser jeg på medarbejderne hver dag når jeg kommer. Jeg kigger mine medarbejdere i øjnene, når jeg hilser og har en dialog med dem. Og vigtigst af alt, så lytter jeg til medarbejderne. God ledelse handler også om at have en vision og lægge en strategi for virksomheden. Samtidig er ærlighed i din kommunikation over for medarbejderne vigtig. Det mener jeg er en af de allervæsentligste ting. Som leder skal man være vedholdende i sin kommunikation, indtil der forelægger en ny situation, hvor du som leder ændrer det, du tidligere har givet udtryk for. Vedholdenhed gælder også virksomhedens vision, for det er sjældent, man ændrer den.”

 

JAI er en global virksomhed med afdelinger i blandt andet USA, Japan, Kina og Danmark. Det betyder, at der er en multikulturel medarbejderstab. JAI har den holdning, at virksomhederne er ens uanset, hvor man arbejder.

”Vi kunne aldrig drømme om at begynde at ændre på det etniske tilhørsforhold i de enkelte virksomheder. Det har vi nemlig en dyb respekt for”, siger Jørgen Andersen.

 

Hvilke værdier er de vigtigste for dig som leder?

JAI er en global virksomhed med afdelinger i blandt andet USA, Japan, Kina og Danmark. Det betyder, at der er en multikulturel medarbejderstab. JAI har den holdning, at virksomhederne er ens uanset, hvor man arbejder.

”Vi kunne aldrig drømme om at begynde at ændre på det etniske tilhørsforhold i de enkelte virksomheder. Det har vi nemlig en dyb respekt for”, siger Jørgen Andersen.

”Ærlighed er for mig det allervigtigste. Og det gælder faktisk også mine kollegaer og medarbejdere. Derfor gælder det, at vi er ærlige over for hinanden i alle sammenhænge, selvom man kan sige, at sandheden kan være situationsbestemt. Selvfølgelig gælder det, at vi siger tingene på en ordentlig måde. Det er ekstremt vigtigt at være ærlig. Specielt, når man driver en global virksomhed, hvor der er så mange kulturelle forskelle. På grund af denne forskel stiller det nogle helt specielle krav til klar kommunikation. Og netop når det kommer til kommunikation, er det et af de steder, vi altid har fokus på at lave forbedringer”, fortæller Jørgen Andersen.

” Ærlighed er for mig det allervigtigste. Og det gælder faktisk også mine kollegaer og medarbejdere. Derfor gælder det, at vi er ærlige over for hinanden i alle sammenhænge.”

Jørgen Andersen

formand for JAI koncernen og medlem af VL 114 , San Francisco / Silicon Valley

Hvordan har du håndteret corona-kommunikation?

Til daglig arbejder Jørgen Andersen selv med at gøre sin kommunikation bedre og skarpere. Også når uventede udfordringer dukker op.

”Da coronaen ramte Danmark, lavede jeg et war-room, hvor jeg samlede alle lederne fra de forskellige afdelinger rundt om i verden og arrangerede et møde hver anden dag med mødepligt. Her var formålet at informere hinanden om, hvad der foregik i de respektive afdelinger. Situationen var jo ny for alle. I dag kører vi videre med war-room en gang om ugen. Så er det ledernes ansvar at opdatere sine øvrige medarbejdere, så alle er informeret om, hvad der foregår.

 

Hvordan oplever du den globale forsynings-usikkerhed?

For en koncern som den, jeg repræsenterer, er supply chain altafgørende. Det har vi ekstremt meget fokus på – formentligt også i 2022. Vi har derfor også øget fokus på, at verden er i konstant forandring. Det gælder opmærksomhed fra både medarbejdere og ledere.”

Den nye verdenssituation har nemlig ændret måden, virksomhedens ledelse ser fremtidens forsyningskæde på.

”Tidligere havde vi en supply chain, der blev dirigeret fra Japan. I dag har vi en supply chain, der dirigeres worldwide. Ikke nok med det har vi også startet produktioner i USA og Danmark samt startet en ny fabrik i Singapore.

Det med at have en stor konsolidering, hvor tingene kun produceres et sted, mener jeg er livsfarligt i den verden, vi lever i for en virksomhed som vores. Derfor er det også et område, der får stor opmærksomhed i 2022 og de kommende år. Verden er ikke længere, som den var i 2019, og det bliver den aldrig igen. Den ændrer sig voldsomt meget på meget kort tid.”

 

Hvad er kravene til fremtidens ledelse?

”For os ledere betyder det, at vi skal være mere omstillingsparate, men også at vi skal være åbne overfor, hvad der foregår i verden, for meget af det, kan vi ikke ændre. I stedet er man nødt til at justere sig efter forholdene. Det kræver imidlertid en langt større fleksibilitet i både virksomheden og i de forskellige ledelseslag, end det har været tilfældet nogensinde tidligere”, afslutter Jørgen Andersen.

Jørgen Andersens tre gode ledelsesråd

1.
Klar vision og strategi

God ledelse handler om at have en vision og lægge en strategi for virksomheden.

2.
Vær ærlig og vedholdende i kommunikationen

Ærlighed i din kommunikation over for medarbejderne mener jeg, er en af de allervæsentligste ting. Som leder skal man være vedholdende i sin kommunikation, indtil der forelægger en ny situation.

3.
Hils på og lyt til dine medarbejdere

Der er ikke nogen, der ved bedre, hvad der foregår i virksomheden end dine medarbejdere. Lyt til dem og tal med