Kære VL-medlem,

Kun denne ene gang bruger jeg ordet corona i dette nytårsbrev. Du har sikkert allerede fået nok af ordet i 2020 og har med længsel set frem til i aften at tage 2021 i brug. Ja, man får næsten lyst til i overført betydning at kramme det nye år og klappe det på skulderen som en god ven. Selv om pandemiens skygge stadig hænger over os i en halvt nedlukket januar. Nu skal vi op af det sorte hul igen. I gang med realiseringen af nye planer. Gøre os lidt fri af de mange daglige skærm-møder, hvor nyttige de end har været. Prøve at mødes fysisk med kolleger og kunder igen. Bygge nye relationer og tage fat med friske kræfter og nye ideer. Ja, man forfalder hurtigt til at drømme stort.

2020 har på den gode side vist den kolossale omstillingsevne og kreativitet, som det danske samfund, danske virksomheder og medarbejdere besidder. Ikke mærkeligt at ”samfundssind” blev årets ord. Vi stod sammen og viste en generel meget stor tillid og opbakning til myndighedernes anbefalinger og regeringens indgreb. Også selv om det har gjort alvorligt ondt på en række brancher. Ja, endda har taget livet helt af en enkelt. Andre har fundet nye veje i 2020 og har nydt godt af at gentænke forretningsmodellen og opfinde nye muligheder.

2020 har sat nogle vigtige ting i nyt perspektiv for os. Hvordan vi arbejder sammen, lægger planer og får ideer, når vi pludselig ikke kan sidde sammen. Hvordan vi producerer, når vores forsyningskæder pludselig bliver hugget over. Hvordan vi handler og distribuerer, når det skal foregå digitalt og ikke fysisk. Hvad det er for nye forretningsmodeller, vi tør tro på har fremtiden for sig, når kunderne skifter adfærdsmønster og gamle business cases bryder sammen.

Hvad det er for et højere formål, vi, som ledere skal fokusere på for at skabe engagement, passion og gejst hos vores medarbejderne? Hvad er det, vi selv vil kæmpe for, og hvad er det for en rolle, vi gerne med hver vores virksomheder og organisationer vil udfylde i samfundet?

Lederskab endnu mere nødvendigt

Vi taler tit om behovet for lederskab i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Aldrig har der været så meget brug for stærkt lederskab som nu i 2021, hvor vi skal omsætte erfaringerne fra sundhedskrisen til at sætte det nye perspektiv på omverdenen og vores egen situation i spil, få gang i væksten igen, finde nye løsninger og skabe nye arbejdspladser.

Under de lange perioder med lockdown i 2020, måtte virksomheder hurtigt tilpasse driften. Nu overvejer mange virksomheder mere grundlæggende hele deres forretningsmodel, organisation og processer, og det er et sundhedstegn. Kriser fører ikke bare ulykker med sig, men de tvinger os også til at tænke nyt, før vi måske har følt os tilskyndet til det.

Er der stadig behov for kontorer i samme omfang som tidligere? Hvordan bliver produktiviteten varetaget bedst? At arbejde hjemmefra er ikke ideelt for alle, men til gengæld særdeles produktivt og motiverende for andre. Måske bliver 2021 året, hvor vi får taget hul på mere fleksibilitet i vores arbejdsliv og mindre spildtid på transport.

2020 gav bredden af danskerne et stort kompetenceløft på de mere basale digitale teknologier. Når det gælder de mere avancerede digitale kompetencer, er vi desværre stadig skræmmende bagud. Det er nu, det ansvarlige lederskab omfavner det øjeblikkelige momentum og gentænker, om virksomheden fuldt ud udnytter det digitale potentiale. Om virksomheden har den rette medarbejdersammensætning til fremtiden, og om motivationen til efteruddannelse er langt mere til stede nu. Om der er det nødvendige digitale mindset i virksomheden eller organisationen.

En top forretningstendens i 2021 vil være automatisering. Virksomhederne vil evaluere deres forretningsprocesser for at se, hvor de kan tage folk ud af processen, når de ikke tilføjer nogen reel værdi, men lige så godt kan erstattes af robotter. Der har allerede været et skift i den retning fra efterhånden mere avancerede lagerrobotter til chatbots, der automatisk overtager kundeserviceforespørgsler. I 2021 kommer robotterne og den kunstige intelligens til kontorjobs og dele af arbejdet i de liberale erhverv, servicesektoren og den offentlige sektor. Og det kommer til at gå stærkt nu.

I løbet af de sidste par år er datamængderne vokset massivt. De virksomheder og den offentlige sektor, der udnytter disse data for bedre at forstå deres kunder og borgere og forbedre deres beslutningsprocesser, er helt klart dem, der løber forrest og forbedrer deres service og ressourceudnyttelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Reshaping i 2021

I Dansk Selskab for Virksomhedsledelse har vi gjort Digital Reshaping til vores årstema, og helt frem til generalforsamlingen og årsmødet den 5. oktober 2021, kommer vi til at tilbyde alle VL-grupper og medlemmer en række inspirerende webinars, interviews og indsigts-artikler om emnet. Det bliver også omdrejningspunktet for vores VL Døgn 2021. Forberedelserne til det er sat i gang med et Advisory Board af særdeles kompetente folk, som hjælper os med at sammensætte et godt program, til hvad der forhåbentlig kan blive et vildt spændende kombineret fysisk og digitalt VL Døgn. Du kan læse mere om det her.

Reshaping står for bevægelsen i retning af at bruge data og digitale løsninger som strategiske værktøjer og redskaber til at tænke nye forretningsmodeller, nye værdikæder, nye produktionsformer, nye organisationsformer og nye etiske standarder. Det står for opgraderingen af digitale kompetencer. For opmærksomheden på cybersikkerhed. For at udnytte Danmarks digitale potentiale fuldt ud.

Vi ved fra medlemsundersøgelser i VL-regi, at digital transformation er noget af det, der virkelig optager vores medlemmer. Derfor er det et emne, som vi også håber, at alle VL-grupper vil sætte på dagsordenen. Find de gode erfaringer frem i jeres egen kreds af medlemmer, også de erfaringer, som man kan lære af, fordi det ikke helt gik som forventet. Del viden med hinanden, for det er ikke nødvendigvis let at finde den rigtige vej til den succesfulde digitale forandringsproces.

 

Bæredygtighed og den tredobbelte bundlinje

Sundhedskrisen har i 2020 sat klimakrisen lidt på hold, men virksomhedslederne og vores medlemmer i VL er i stort omfang helt opmærksomme på, at klimaudviklingen langsigtet kan være meget mere skadelig for verden såvel som for bundlinjen end pandemien. Der er en tendens til at indarbejde bæredygtighed i lederskabet hos vores medlemmer, og det hænger tæt sammen med ønsket om at give virksomhederne tydeligere formål og et samfundsansvar.

Klimadagsordenen kommer til at vende tilbage i 2021, efter at sundhedskrisen har skubbet den lidt i baggrunden i det forgangne år. Der er en omstillingsproces i gang i mange virksomheder og i den offentlige sektor, som stille og roligt men mærkbart vil sætte sit præg på strategier og planer for 2021.

Ledere er under pandemien blevet udfordret med hensyn til sikkerhed i forsyningskæden, medarbejdernes velfærd, pludselige skift af produktefterspørgsel, økonomiske begrænsninger, politiske ændringer og meget mere. Alle disse udfordringer kunne lige så godt være forårsaget af en naturkatastrofe, en stor ressourcemangel eller et hackerangreb. Som ledere bør vi derfor undersøge, hvordan det står til med sårbarheder i vores organisatoriske og produktionsmæssige set up for aktivt at opbygge robusthed og modstandsdygtighed i forhold til nye kriser og for at mindske fremtidig risiko.

 

Ledelse af trivsel

De økonomiske resultater er ikke den eneste indikator for succes. En anden indikator er medarbejdernes trivsel. Og den er der brug for at kaste opmærksomhed på efter et år med sundhedskrise.

Mange måneder med distanceledelse har ikke givet de bedste muligheder for at være opmærksom på trivsel på arbejdspladsen og på at sørge for talentudvikling og pleje motivationen. Det lider mange organisationer under. Medarbejderne har savnet feedback, og lederne har haft det vanskeligt med at fornemme det pres og den stressfaktor, som krisen har været mange steder. Her er der helt sikkert et ledelsesarbejde, som skal have fokus i 2021.
Under sundhedskrisen blev en af de helt afgørende erfaringer, tror jeg for alle topledere, vigtigheden af en løbende, stringent og ærlig kommunikation. En kommunikation, der både kunne skabe tryghed, men som også kunne være en ærlighed omkring det faktum ikke altid at have alle svarene klar på rede hånd. Det med kommunikationen bliver ikke mindre vigtigt i 2021, som vil være et udfordrende genopbygningsår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Store omvæltninger

Internationalt set bliver 2021 et år med store omvæltninger. Det fik vi meget klart dokumenteret på VL’s julemøde – vores Globale Update – som vi åbnede virtuelt for alle medlemmer. Gik du glip af mødet, så kan det findes her

Her præsenterede udenrigsminister Jeppe Kofod sin og regeringens nye aktivistiske udenrigspolitik og gav sin vurdering af stormagtsrivaliseringen mellem USA og Kina. Vi fik en opdatering på præsidentskiftet i USA fra tidligere statsminister og generalsekretær i NATO, Anders Fogh Rasmussen, nu stifter og leder af organisationen Alliance of Democracies. En opdatering på Brexit fra Danmarks ambassadør i Storbritannien, Lars Thuesen, lige inden forhandlingerne faldt på plads. Og en præsentation af arbejdet med Danmarks tech diplomacy strategi fra vores nye tech ambassadør i Silicon Valley, Anne Marie Engtoft Larsen.

Helt afgørende bliver det naturligvis i 2021, hvordan verdensøkonomien kommer i gang igen. Hvornår vi også her i Danmark kommer op af det, som senest er blevet kaldt et ”dobbelt-dip” scenarie med nedlukning nummer to. Der leges meget med forskellige bogstav-formationer til at forklare økonomiens magiske kurver. Om det nu ville være et U, et V eller et L-scenarie eller et W, som vi ser nu. Der tales også om et K-scenarie, fordi de kommende måneder vil adskille de virksomheder, som virkelig nu bukker under i krisen, og dem, der modsat formår at skabe fremgang og komme videre med nye forretningsmodeller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VL og fornyelse

Lige som alle andre organisationer så har vi også brug for at tænke nyt i VL. Både en medlemsanalyse og en imageanalyse har givet os i Selskabets bestyrelse og sekretariat et fint grundlag for en dialog med VL-grupperne i 2021 om forventninger og ønsker til fremtidens moderne topleder-netværk. Hvordan kan vi øge nytteværdien og styrke udbyttet af medlemskabet og gøre det nemmere at orientere sig i de mange tilbud, som vi kan byde på? Hvad er det for tilbud, der efterspørges i øvrigt? 2020 har lært os med rekordstore deltagelsesantal i det virtuelle VL Døgn, det virtuelle årsmøde og det virtuelle julemøde, at medlemmerne hellere end gerne vil engagere sig i de store, flotte fællesarrangementer, vi stiller til rådighed, ved siden af VL-gruppernes egne møder og arrangementer. Tak for den opbakning.

Vores ny VL Forum App er blot et skridt på vejen til at være nemmere i kontakt med hinanden. Har du ikke downloadet app’en, så kan du læse mere her.

Dermed vil jeg gerne på bestyrelsens, selskabets og sekretariatets vegne ønske alle VL-medlemmer et rigtigt godt nytår. Vi prøvede meget nyt i 2020, og vi har lært meget af det. Vi glæder os til samarbejdet med jer i det nye år og til at skabe berigende oplevelser og levere flere gode indsigter i 2021.

De bedste hilsener

 

Lisbeth Knudsen
Formand