Coronakrisen har stillet virksomhedsledere over for udfordringer, som ingen i deres vildeste fantasi havde kunnet forestillet sig. Men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget, så hvad kan vi lære af coronakrisen? Det har VL spurgt en række ledere om. Denne gang har vi talt med Mette Lykke, VL 3, administrerende direktør i Too Good To Go. 

Af Sara Ringgaard Price

Mette Lykke er 39 år, født og opvokset i Ringkøbing og bor i dag på Frederiksberg med sin mand og to døtre. Mette er administrerende direktør i virksomheden Too Good To Go, som arbejder for at mindske madspild. Too Good To Go blev stiftet i 2016, og i dag er Mette leder for 640 medarbejdere i 14 lande. Tidligere har hun blandt andet været med til at stifte Endomondo, hvor hun sad som direktør frem til 2017.

På mange måder ser Mette Lykke coronakrisen som en accelerator, der har sat skub i den udvikling, der allerede var i gang inden for blandt andet digital omstilling og kontantløs betaling, og det er hendes håb, at krisen også kan blive en drivende faktor i forhold til bæredygtighed og indsatsen mod madspild. For Mette selv, kom corona hurtigt til at spille en stor rolle for hendes virksomhed, Too Good To Go, da alle Europas restauranter blev lukket ned, og et grundben i virksomhedens koncept dermed blev sat midlertidigt ud af spil. Men i stedet for at gå i panik, valgte Mette og hendes medarbejdere at fokusere på mulighederne for forretningsudvikling og opdyrkning af nye kundesegmenter.

Hvordan ser du din rolle som leder?

”Som leder er det min rolle at etablere en kultur og et værdisæt, som stemmer overens med vores målsætning. Det er min opgave at definere en klar mission og en strategi, der sikrer, at vi opnår de ting, vi gerne vil. Og så er det også min rolle at motivere folk undervejs.” siger Mette Lykke.

 

Hvad er dit hovedfokus lige nu?

Coronaudbruddet har haft stor indvirkning på Too Good To Go’s forretning, fortæller Mette. Derfor har hun den seneste tid været særligt fokuseret på tre ting:

”Vi har været hårdt ramt af, at alle restauranter i Europa har været lukket. Derfor er det selvfølgelig et hovedfokus at genvinde det tabte. Derudover har vi fokuseret på at udnytte de muligheder, som coronakrisen giver os på den lidt længere bane i forhold til fx nye segmenter. Under krisen har vi arbejdet meget sammen med producenter, som pludselig lå inde med en masse overskudsmad, fordi hele food service sektoren var lukket ned. Vi havde allerede kørt nogle pilottests på det segment, men nu har vi haft mulighed for at styrke det samarbejde og sætte mere skala på det. Vi har været meget optagede af at sikre, at vi på den lange bane har en rolle, og vi prøver hele tiden at analysere de trends vi ser derude og finde ud af, hvad det betyder for vores agenda, som handler om madspild og bæredygtighed.”

Det tredje fokus handler om, hvordan virksomheden kan forberede sig bedre på en ny krise, fortæller Mette: ”Hvad sker der, hvis det her rammer igen? Eller noget andet rammer? Det har været lidt et wakeup call i forhold til, at vi ikke ved, hvad der kan ramme os. Når vi sidder med vores risikoanalyser, så rækker fantasien bare ikke. Og det er man nødt til at planlægge efter. Både i forhold til at lave en kriseplan, men også i forhold til økonomien. Jeg tror, at mange virksomheder har oplevet, at den likviditet, man måske syntes var fin i januar-februar, der siger man nu: okay det var fint i den gamle verden, men hvis sådan noget her kan ske, så kan det da godt være, at man skal have lidt mere stående i banken.”

 

Hvordan har du håndteret krisen i forhold til dine medarbejdere?

”Det har været vigtigt for mig at være meget synlig i forhold til medarbejderne og at kommunikere meget åbent,” fortæller Mette. ”Vi opstillede hurtigt et scenarium for, hvordan vi troede tingene ville udvikle sig, og så har vi løbende sørget for at opdateret teamet på, hvordan virkeligheden så ud i forhold til det scenarium, vi havde sat op, og som vi var klar til at håndtere. Det var vigtigt at vise medarbejderne, at vi var i kontrol, og at vi havde styr på det.”

Samtidigt var det vigtigt for Mette, at medarbejderne kunne føle sig trygge i deres jobs: ”Vi var ret hurtigt ude at give teamet noget tryghed ift. deres ansættelser. Det er jo altid svært at gøre, når man ikke kender fremtiden.  Men vi kunne sige, at hvis vi følger det scenarium, vi har opstillet, så kommer vi ikke til at opsige nogen på grund af corona. Vi har også meldt ud, at vi, i det omfang vi har måttet sende folk hjem, ville garantere vores medarbejdere 80 pct. løn – med eller uden hjælpepakker. I Danmark har vi ikke kunnet gøre brug af ordningen.”

 

Hvornår og hvordan gik det op for dig, at det her (krisen) var virkelig alvorligt?

Med en afdeling i Italien fik Mette Lykke en forsmag på krisen tidligere end mange andre danske virksomheder, fortæller hun: ”Vi fik et lille forvarsel i februar, fordi vores italienske team i Milano jo oplevede corona før alle os andre. Og vi kunne se, hvad det gjorde ved vores italienske marked. Men at det derfra ville gå så hurtigt og ramme alle lande så massivt, det havde vi alligevel ikke fantasi til at forestille os. Derfor gik det nok først for alvor op for os, hvor alvorligt det var i slutningen af februar. Da vi så, hvor massiv krisen var ved at blive, var vi nødt til at bygge nogle nye digitale værktøjer, så vi hurtigere kunne hjælpe butikkerne med at ændre deres setup.”

Coronakrisen fik også Too Good To Go til – pro bono – at udvikle et nyt tilbud, som kunne hjælpe de nødlidende restauranter, fortæller Mette: ”Mange af de restauranter, vi arbejder med, har jo virkelig lidt under krisen, så vi besluttede at åbne platformen op for take away i en begrænset periode for at hjælpe dem. Det gjorde vi pro bono, men det betød jo, at der var nogle ting, vi skulle udvikle digitalt, så vi kunne stille den mulighed til rådighed. Samtidig fik vores sælgere også noget at lave, og de fik mulighed for at føle, at de rent faktisk var med til at løse nogle problemer ved at kunne ringe ud til restauranterne og fortælle, at denne her platform nu var til rådighed.”

 

Har du erfaring fra tidligere kriser, som kunne bruges i denne her sammenhæng?

”Jeg har erfaringer med at gå igennem svære perioder og at få et team igennem, når det ikke er så sjovt. Men denne type krise har jeg ikke erfaring med. Det er der jo ingen i Europa, der har,” siger Mette, og fortsætter: ”Vi er sådan en virksomhed, som er vant til at slå rekorder hver eneste uge, så derfor har det været noget af en omvæltning for os. Men jeg er blevet positivt overrasket over, hvor stærk kulturen og sammenholdet har været. Det, synes jeg virkelig, har været fantastisk at se.”

 

Ser du nogen muligheder i coronakrisen?

”Ja, det gør jeg,” siger Mette. ”Jeg ser både nogle muligheder for os i forhold til at udvide forretningen med producentsegmentet, men jeg tror også, at forsyningskæden inden for mad er blevet udfordret for første gang i de flestes levetid. Og det tror jeg har åbnet vores øjne og givet os fornyet respekt for hele værdikæden og for mad i det hele taget. Jeg håber, at det kan være med til at drive et større fokus på bæredygtighed og på, at vi skal minimere madspild. Også efter krisen.”

På makroniveau ser Mette på mange måder corona som en accelerator, fortæller hun: ” Nogle af de trends og tendenser, der allerede var i gang før corona, er blevet accelereret fuldstændigt. I mange virksomheder er det for eksempel i forhold til den digitale omstilling. Og mange af de lande, hvor folk før har været glade for kontanter, er nu ved at gå mere over til kreditkort, og det har fået et kæmpe boost. Så nogle af de udviklinger, der allerede var i gang – og her tænker jeg også på bæredygtighed og klima – tror jeg, bliver accelereret.”

 

Hvad ser du som den største fare ved krisen?

”Hvis sådan noget som corona rammer igen med kort interval, ville det ikke være særlig sjovt. Hvis der kommer en anden og måske en tredje bølge. Lige nu synes jeg ikke, vi har et godt svar på, i hvilket omfang det bliver et nyt livsvilkår. Men indtil der kommer en vaccine, er man jo nødt til på en eller anden måde at indstille sig på, at corona kan komme tilbage. Det er man nødt til at forholde sig til.”

 

Hvad er den vigtigste erfaring, du har gjort dig under krisen?

”Hvor stærkt et sammenhold der kan være på et team. Også på tværs af grænser. De fleste af vores medarbejdere har aldrig mødt hinanden fysisk, fordi de sidder fordelt på 17 forskellige kontorer. Alligevel er det fantastisk at se det sammenhold, der har været, og hvordan medarbejdere på tværs af lande kom med  opbakning til vores italienske kollegaer, da de var hårdest ramt til at begynde med,” fortæller hun, og fortsætter: ” Værdi af en kultur er altid svær at måle, men i en krisetid kan man virkelig se det, når alle står sammen og spørger: Hvad kan jeg gøre? Hvad har I brug for fra mig nu?”

 

Har du ændret noget som leder under krisen?

”Vi bruger nok lidt mere tid på at snakke med hinanden om, hvordan vi har det. Det er jo ikke fordi, vi normalt har været ligeglade med det, men det har været vigtigt under corona. Vi har jo også afdelinger i nogle af de hårdest ramte lande, hvor folk mentalt har haft meget at spekulere på, og vi har også medarbejdere, der har mistet familie til corona. Så emotionel intelligens fylder mere i denne her tid.”

I en stor og global koncern som Too Good To Go har Mette ikke mulighed for at tale direkte med alle medarbejdere, men omsorgen for medarbejderne går også gennem landecheferne, fortæller hun: ”Vi har haft kald med alle landechefer to gange om ugen, og nogle gange har agendaen bare været at spørge, hvordan folk har det og så snakke om det. Hvordan har vores teams det? Er der noget, vi kan gøre? Hvordan kan vi bedst supportere dem?” Men det er svært, fortæller hun: ”Man har været sådan lidt magtesløs. Der er ikke så meget, man egentlig kan gøre. Men man kan da spørge, og man kan lytte til svaret, og så kan man jo se, om der er noget konkret, man kan gøre. Men det vigtigste er også bare, at medarbejderne ved, at virksomheden er der for dem.”

 

Har coronakrisen lært dig noget, som du ikke vidste for nogle måneder siden?

”Ja, det har den nok. På makroniveau synes jeg, det har været helt vildt at se, hvordan vi kollektivt – og virkelig uden undtagelse – har kunnet skifte liv og vaner på rekordtid. Hvordan vi kan flytte et helt samfund, når vi virkelig sætter os for, at det er det, vi skal. Det gør mig optimistisk i forhold til klimakrisen,” siger hun og griner. ”Tænk, hvis vi lagde bare en tiendedel af den indsats i at løse klimakrisen! Jeg siger ikke, at vi skal lukke hele samfundet ned for at løse den, men hvis vi havde den samme dedikation og villighed til at stå sammen og gøre noget, så kunne vi jo virkelig komme rigtig langt på kort tid.”

Der er også læring at hente for den enkelte, mener Mette: ”Jeg tror, at coronakrisen har været en øjenåbner for mange i forhold til, at de har ændret deres vaner markant, men mange af os har jo stadig haft et glimrende liv. Det er jo ikke fordi, der har manglet noget på den måde – i hvert fald for os i de nordiske lande. Man behøver ikke at skulle så mange ting hele tiden og købe så mange ting. Og på nogle områder har det jo også bare været dejligt, at man ikke har skullet en masse hele tiden. På nogle fronter har der været mere ro på.”

 

Hvad er den største løgn, vi (ledere) fortæller hinanden om coronakrisen?

”Man skal passe på med at give corona skylden for alle dårligdomme i ens virksomhed,” lyder advarslen fra Mette. ”Lige nu er det nemt at feje alt muligt ind under det gulvtæppe, der hedder corona. Der er jo nogle virksomheder, som ikke var veldrevne inden krisen, og som jo så heller ikke performer godt igennem corona. Hvis man ikke har fået taget hånd om sine medarbejdere eller performancekultur løbende, så er det nemt nu at bruge coronakrisen som en undskyldning. Så kan man bare sætte det stempel på, og så er der ingen der stiller spørgsmålstegn. Jeg tror dog godt, at medarbejderne kan gennemskue det.”

 

Hvad er de vigtigste egenskaber for en leder (som dig), når en krise opstår, og virksomhed og medarbejdere skal navigeres bedst muligt igennem?

Synlighed. Det er vigtigt at være synlig som leder og at have en åben kommunikation.”

Bevar roen. ”Jeg tror, teamet har et stort behov for at se, at lederen ikke er gået i panik. Så det er vigtigt at vise dem, at man kan bevare roen.”

Planlægning. ”Under en krise er det vigtigt, at man som leder kan planlægge, og at man efter bedste evne forsøger at forudse, hvad der kommer til at ske, så man kan tage de fornødne foranstaltninger.”

 

Når du en dag skal vurderes på din indsats i denne krise – hvad definerer så dit succeskriterium?

Når krisen engang er ovre, vil Mette Lykke gerne vurderes på to ting. Den ene er selvfølgelig performancedelen, fortæller hun: ”En ting er, hvor hårdt vi er blevet påvirket, noget andet er hvordan vi kommer tilbage fra det. Og hvilke vækstrater vi så ser efterfølgende igen.”

Det andet, Mette vil vurderes på, er værdidelen: ” Lykkedes vi med at leve op til vores egne værdier, også da det var svært?” spørger hun, og uddyber: ”Vi har fem værdier i vores virksomhed, og en af dem er fx ”we care”. Vi bekymrer os om vores medarbejdere, vores partnere og vores brugere. Den værdi har drevet mange af vores beslutninger. Det er ikke alle beslutninger, vi har taget, som ud fra en streng økonomisk betragtning var de mest fornuftige, men vi ville gerne passe godt på teamet, vi ville gerne hjælpe vores kunder ved fx at stille platformen til rådighed for restauranterne med take away osv. Når vi engang kigger tilbage og spørger medarbejderne, så tror jeg, at noget af det, de er mest stolte af, er de ting, som har været meget drevet af vores værdier.”

 

Hvad er den vigtigste læring fra krisen, som du vil tage med dig og bruge i dit virke fremover?

”Nu kæmper vi jo lidt en klimakamp hver dag, så den vigtigste læring for mig er det her med, at det faktisk er muligt at mobilisere masserne voldsomt på kort tid, hvis det virkelig gælder. Det er vi inspirerede af, så det må vi finde ud af, hvordan vi kan aktivere igen.”

 

Hvor har du hentet støtte og inspiration?

”Jeg har hentet støtte og inspiration blandt mine medarbejdere og især i mit lederteam. Men jeg har også talt med andre CEOs og iværksættere og spurgt dem: hvordan håndterer I det? Hvad gør I? Jeg har også talt med nogle af vores kunder og hørt, hvordan det påvirker dem, og hvordan de håndterer det, og det har også været spændende.”

 

Hvilken bog har haft (afgørende) betydning for dig – og hvorfor?

Mette vil ikke fremhæve én bog frem for andre. ”Der er ikke én bog, der står ud. Der er mange bøger, jeg har snuppet lidt fra, men jeg har ikke én bog, som er min bibel,” slutter hun. 

 

Produceret for VL af KREAB