Coronakrisen og dens omfang og dybde er kommet bag på de fleste. Virus er godt nok under kontrol, og Danmark genåbner, men mange vil mene, at krisen kun lige er begyndt. Som leder står du med et meget stort ansvar – selvsagt uden erfaring fra tidligere kriser af samme natur. Ingen har en-til-en erfaringer at trække på. Men vi kan inspirere hinanden, prøve at lære af hinanden – derfor har VL talt med en lang række ledere om, hvordan de leder i en corona-tid. I dette interview møder du Anne-Mette Elsborg fra VL49.

Af Lisbeth Wirgowitsch

 

Anne-Mette Elsborg er CEO og ejer af PJ Diesel Engineering A/S.  En international maskinvirksomhed i den maritime branche med fokus på cirkulær økonomi/genbrug. Anne-Mette Elsborg er bestyrelsesformand i Granby Pack A/S, bestyrelsesmedlem i Business Lolland-Faster og aktiv i netværkene Kabinettet, Det Spirituelle Business Netværk og medlem af VL49.

 

Hvordan ser du din rolle som leder ?

Uforudsigelighed er en del af min og mine medarbejderes dagligdag. Flere af vores medarbejdere har altid deres pas på sig – vi ved aldrig hvad dagen bringer; måske skal vi afsted, pludseligt. Den omstillingsparathed hjalp os, da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. Men den spændte også ben: for ligeså forandringsparate vi er, lige så svært havde flere ved et lock down, hvor uforudsigeligheden blev af en helt anden karakter. Det stillede krav til mig som leder.

Virksomhedens koncept vil kun blive mere efterspurgt under og igennem krisen. Og det er min fornemste opgave at give min ro og tro på fremtiden videre til temaet. Mange er reelt bekymrede. For deres arbejdsliv og/eller deres helbred, og det er entydigt min opgave at sikre ’ro på’. Min metode var blandt andet åben kommunikation hver eneste dag på faste tidspunkter – også, og måske især, om de ømme, bløde spørgsmål, som jeg ved, folk dagligt går med selv. Jeg orienterede om virksomhedens ordretilgang, men mindst ligeså vigtigt: åbenhed om den bekymring og frygt for helbred, og fremtiden som mange har, men som de ikke siger højt. Vi mødtes hver dag kl 10. Efter hvert møde fik de, der desværre ikke kunne være fysisk på arbejdspladsen, et referat og ofte et foto fra en spændende opgave – det er afgørende for mig at SAMLE og forene folk så vi oplever at vi er i samme båd – afstanden måtte ikke give skår i tilhørsforhold, sammenhold, loyalitet – alt det, der til daglig binder os sammen, og gør os til et stærkt team.

 

Hvornår og hvordan gik det op for dig, at det her (krisen) var virkelig alvorligt?

Et vigtigt redskab i min værktøjskasse er intuition. Jeg er lytter til min intuition på alle måder. Jeg var i New York da jeg første gang hørte om virus, og instinktivt fornemmede, at vi står overfor noget meget stort, som jeg ikke vil tøve med at kalde et paradigmeskifte! At min intuitive fornemmelse var rigtig, blev jeg bevidst om da Mette Frederiksen lukkede landet nogen tid efter. Men det var faktisk ikke et chok,  vi var beredte. Derfor kunne vi også agere meget hurtigt og konsekvent – tankerne var jo tænkt. Dagen efter nedlukningen havde vores IT afdeling sørget for at de 25% af medarbejderne, der kunne og skulle arbejde hjemme, rent faktisk kunne komme til det. Vi havde passet på potentielt sårbare medarbejdere, og sørget for at de kunne være hjemme, og tilbage i virksomheden var ledelsesteamet.

 

Coronakrisen fremstår altoverskyggende destruktiv og nedbrydende – ser du nogen muligheder i den?

Med større overbevisning i stemmen end de fleste, svarer Anne-Mette Elsborg: JA!  Churchill har ret, der er altid muligheder i en krise. Generelt hører jeg til dem, der ser muligheder, og jeg lader dem ikke gå fra mig – heller ikke når de er kriseskabte. Meget konkret er PJ Diesel Engineering A/S et resultat af Oliekrisen tilbage i 70’rne. Dengang gav krisen mig en ide som jeg handlede på. Det er 42. år – og en del kriser – siden.

Coronakrisen er kun lige startet, og kommer med sikkerhed til at lære os alle meget. Men indtil videre er det min oplevelse, at den udefra kommende fjende, som virus jo er, har skabt fokus på både nærvær, sårbarhed og ansvarlighed. Livet leves jo ofte på autopilot, men med krisens frygt og uvished vågnede vi. Nu tager vi stilling og det er min oplevelse at mange er blevet mere bevidste på flere plan – et af dem er: hvad betyder mit arbejde? Mine kolleger? For mit vedkommende, min virksomhed? Jeg oplever at mennesker spørger: hvad kan jeg selv gøre her, hvad kan jeg bidrage med. Måske fordi fjenden er fælles og kommer udefra, er det min opfattelse, at mange reagerer med øget ansvarlighed over en bred front – tager sig af hinanden, tager sig tid til det, og til at lytte og forstå. Og tager sin tørn.

Helt lavpraktisk ser jeg muligheder i vi kan arbejde mere hjemmefra fremover, og at denne form for selvbestemmelse helt klart øger trivslen. Den indsigt er en gave fra corona.

 

Hvad er den vigtigste erfaring, du har gjort dig under krisen?

Jeg blev bekræftet i, at vi som team vitterligt er meget stærkt, og at vi kan navigere igennem voldsom storm – sammen. Vi bevarede roen, den sunde fornuft, overblikket og vi handlede. Vi har gennemlevet kriser før, men corona testede os med sin voldsomhed. Ikke blot er virus en trussel mod helbredet, hvilket er slemt nok i sig selv – krisen, der følger i kølvandet truer vores økonomi og erhvervsliv og den er ikke blot lokal, men inficerer alle markeder – og vores eksport. Det er meget omfattende, og det er en god erfaring at gå fremtiden i møde med, at vi nu ved, at vi har de relevante og nødvendige egenskaber i teamet og virksomhedskonceptet. Vi har vist vores duelighed i en max presset situation.

 

Hvad er de vigtigste egenskaber for en leder , når en krise opstår, og virksomhed og medarbejdere skal navigeres bedst muligt igennem?

Nærvær. At være tilstede i nuet, at sætte 100 procents fokus – det er afgørende. Ikke blot når det gælder de hårde facts, analyse, krisen omfang og konsekvenser, som de ser ud, når krisen starter. Nærværet er afgørende på kundeadfærd og i menneskelige relationer. Overblikket, overskuddet til at se: hvordan har medarbejderne det, inkl. det nærmeste team? Er der nogen der skal tages hånd om fx

Kriser kræver ro, overblik, omstillingsparathed og handlekraft. Og, må jeg tilføje – intuition. Det er en vigtig egenskab at lytte til den, og bruge sin indfølingsevne. Ingen, der kender mig, er i tvivl om, at jeg er hard core på forretningen; men intuitionen bruger jeg altid.

 

Når du en dag skal vurderes på din indsats i denne krise – hvad definerer så dit succeskriterium?

At vi ikke alene er kommet virksomhedsmæssigt og økonomisk godt igennem krisen, men at vi er kommet styrket igennem også  på det menneskelig plan, og har lært af den.

 

Hvad er den vigtigste læring fra krisen, som du vil tage med dig og bruge i dit virke fremover?

Fordi Corona er krise på både sundhed, helbred og økonomi, hjalp krisen os til at turde vise vores sårbarhed, også i ledelsesteamet. Vi erfarede, at vi kan vise og dele bekymring, måske frygt, uden at det koster. Tværtimod. Det knytter teamet sammen. Personligt blev jeg bekræftet i at synlig ledelse og solid, frekvent kommunikation er afgørende. Min er faring er, at det skaber loyalitet og respekt og fremfor alt reducerer frygt og bekymring, hvilket er forudsætningen for at komme videre.

 

Hvor har du hentet støtte?

Klart i ledelsesteamet. Vi har stået sammen. Der er tit koldt på toppen, men i denne krise har jeg oplevet at stå i øjenhøjde med mit team. Vi står sammen.

 

Produceret af KREAB for VL