Fra VL skal der lyde en stor tak for en sæson, der står tilbage som én, der blev helt anderledes end planlagt – men som også endte med, at vi for alvor fik skub i den digitale og virtuelle mødeform. På trods af det mærkelige forår kulminerede årets tema med stor succes i et nyt og uafprøvet koncept – et virtuelt VL Døgn. 

Ida Bratting Kongsted, adm. direktør, Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Projektet for VL’s årstema 2020 ’Responsible Business – A Competitive Advantage’ ændrede pludselig karakter. De planlagte workshops blev, som konsekvens af COVID-19, annulleret, og VL Døgnet blev virtuelt. Men vi holdt fast i temaet og en række interviews med de CEO’s, der i lighed med sidste år skulle have været værter for de respektive workshops, som alle i øvrigt både var planlagt – og overtegnede. Tak for jeres interesse. Og tak til CBS og Aarhus Universitet for at have hjulpet med at skabe en fin ramme.

VL Døgnet var en succes. Vi savnede at kunne netværke, men vi må omvendt konstatere, at vi aldrig før har haft så mange medlemmer engageret. Over 700 VL-medlemmer deltog i det virtuelle VL Døgn, og vi fik endog meget flotte tilbagemeldinger. Vi havde nok forsvoret, at vi skulle fokusere på virtuelle møder, men vi er nu overbeviste om, at vi fremover med fordel kan kombinere det fysiske og det virtuelle. Målet er jo stadig at få flest mulige VL-medlemmer engagerede og involverede. Og så synes jeg, at det var rigtigt godt, at flere VL-grupper benyttede lejligheden til at være sammen om at opleve og være med til VL Døgnet.

Sideløbende med arbejdet med at planlægge VL Døgnet gravede vi dybere i form af en række virtuelle møder. Vi videreudviklede med støtte fra Industriens Fond og inspireret af bl.a. Davos-Manifestet 2020, GGBN-Appen i en version 2, der fik tilføjet et såkaldt Maturity Tool og seks essentielle dilemmaer om Responsible Business. Dilemmaer, som enhver virksomhedsleder bør tage stilling til. Vi takker stort Industriens Fond for støtte.

Vi er helt overbeviste om, at det aldrig har været vigtigere at arbejde konkret og strategisk med Responsible Business som konkurrenceparameter. Derfor stopper vi ikke her, men tager tråden op til VL-sæsonstart i august, hvor vi blandt andet vil tilbyde facilitering af workshops om temaet hos grupperne. Mere om det på den anden side af sommerferien.

Projektet om Responsible Business som VL´s Årstema er støttet af Industriens Fond. CBS og Aarhus Universitet har derudover meget fornemt stillet deres ekspertise til rådighed pro bono, ligesom VL har indgået samarbejde om temaet med Alliance of Democracies. Jyske Bank.TV har pro bono stået for produktion af det virtuelle VL Døgn.

Næste år: Stadig aktuelt tema og mere tværgående aktivitet

Årets tilbagemeldingerne fra jer indikerer, at tidsaktualiteten og de flere tværgående arrangementer har været med til at styrke VL-netværket. I har i medlemsanalysen ligeledes tilkendegivet, at I mere end nogensinde før, ser jer selv i de temaer, vi bringer på banen. Det glæder os, for det skaber større engagement, og det styrker VL som ledelsesnetværk.

VL vil fortsat understøtte denne indsats og næste års overordnede Årstema samt overskrift for VL Døgnet annonceres i forbindelse med efterårets konference og Generalforsamlingen den 6. oktober 2020, kl. 9.00-13.00. Vi vil på baggrund af jeres tilbagemeldinger kombinere det fysiske og det virtuelle i afviklingen. Fysisk vil vi derfor både invitere i Aarhus og i København og virtuelt vil vi streame – så I alle kan følge med. Vi er i fuld gang med at planlægge programmet, ambitionsniveauet er højt, og vi har allerede åbnet for tilmelding.

Indtil da ønsker vi i VL alle vores medlemmer en god sommer. 

Tilmelding

Tilmeld dig allerede nu til 6. oktober 2020, 9.00 – 13.00

Efterårskonference og Generalforsamling