Værktøjer til at arbejde med cases

Vi har udarbejdet nogle materialer, som kan hjælpe til med at systematisere arbejdet med cases. Det er to generelle værktøjer, og så lavede vi selvfølgelig også nogle meget konkrete arbejdsspørgsmål til de konkrete cases på VL Døgnet 2023.

Det første værktøj er dilemma-kategorier. Rent konceptuelt kan et strategisk ledelsesdilemma karakteriseres som:

  • en beslutningssituation, hvor en person eller en gruppe skal træffe en beslutning.
  • et valg mellem to (eller flere) muligheder, som begge er lige gode eller lige dårlige, hvor der skal vælges mellem pest og kolera, idet der er fordele og ulemper ved begge muligheder. Det er det, der gør valget svært.
  • En beslutning med potentielt betydningsfulde konsekvenser for personer, organisationer og/eller samfund. Det er det, der gør det til en strategisk udfordring … en beslutning der involverer og påvirker flere personer under beslutning og/eller ved implementering.

Dermed er der en ledelsesdimension i arbejdet med dilemmaet. CBS Leadership Centre har udviklet den følgende model, som kan hjælpe med at systematisere arbejdet med sine dilemmaer. Der er tre kategorier: interne dilemmaer, markeds-dilemmaer og makro-dilemmaer. For hver af disse kategorier er der tre temaer, som man kan inddele sit dilemma efter. Selve modellen ser sådan ud:

Download dilemma-kategorier

Det næste værktøj er Dilemma-Diamanten. Det er det konkrete arbejds-ark, som du kan bruge til at håndtere de konkrete spørgsmål, som konstituerer dilemmaet. Der er fire muligheder i modellen, som du ser her. Der er dels de to yderpunkter, som meget typisk er alternativ A eller alternativ B. Du kan sammenligne det med A=Pest og B=Kolera. Typisk er der også et alternativ C, som er et kompromis. Det er ofte et lidt rodet mix af de to alternativer. Men ofte en reel ledelsesmæssig beslutning. Og endelig er der alternativ D, som er at undgå at tage en beslutning. Modellen hjælper ledelsen med at blive skarp på, hvilken beslutning man skal tage.
Download modellen her:

Download Dilemma-Diamanten

Endelig er her eksempler på de spørgsmål, som vi brugte til at diskutere casene på VL Døgnet. Vores erfaring er, at det faktisk er ret krævende at stille de rigtige spørgsmål. Vores tip er derfor: Undervurder ikke arbejdet med at formulere dilemmaet så præcist som muligt.

Download dilemma-spørgsmål til Grød

Download dilemma-spørgsmål til Billund Lufthavn

Analyser og rapporter fra VL & CBS Leadership Centre

VL har arbejdet tæt sammen med CBS Leadership Centre, og det har resulteret i en survey, en rapport og adgang til virkelig godt materiale om, hvordan du som leder systematisk kan arbejde med dilemmaer.

Guide: Sådan laver du et godt VL-møde i din gruppe

Et af motiverne for at arbejde med dilemmaer på VL Døgnet har været at udarbejde materiale, som du kan bruge i din gruppe for at arbejde videre med dilemmaer. Her er et bud på, hvordan du kan tilrettelægge et godt, relevant og inspirerende møde i din VL-gruppe.

Hvad er problemet?

Begrebet dilemmaer har fået fornyet kraft i ledelse. For at navigate uncertainty er en meget vanskelig opgave. Men hvad er egentlig problemet – og hvordan kan man forstå det?

Her giver professorerne Thomas Ritter, VL14, og Flemming Poulfelt, VL10, fra CBS Leadership Centre et hurtigt overblik.

Cases fra VL døgnet 2023

Et af højdepunkterne på årets VL Døgn var to spændende og meget relevante cases. Det er cases, der repræsenterer reelle dilemmaer. Det er VL-medlemmer. Og det er “live” – altså dilemmaer der udspiller sig lige nu og her. De to cases handler om GRØD og Billund Lufthavn.

Værktøjer til at arbejde med cases

Vi har udarbejdet nogle materialer, som kan hjælpe til med at systematisere arbejdet med cases. Det er to generelle værktøjer, og så er der selvfølgelig også nogle meget konkrete arbejdsspørgsmål til de konkrete cases fra VL Døgnet 2023.

Ledelsesmæssige løsninger

Hvad er de ledelsesmæssige tips og tricks til systematisk at arbejde med dilemmaer i sin ledelse? På VL Døgnet gav professor Flemming Poulfelt, VL10, fire overordnede ledelsesmæssige ideer.