Analyser og rapporter fra VL & CBS Leadership Centre

VL har i hele 2023 arbejdet tæt sammen med CBS Leadership Centre. Det samarbejde har resulteret i en survey, en rapport og adgang til virkelig godt materiale, om hvordan du som leder systematisk kan arbejde med dilemmaer.

VL har fået udarbejdet en stærk analyse af, hvad danske virksomhedsledere oplever omkring udfordringer og dilemmaer under overskriften Navigating Uncertainty. I foråret 2023 fik vi en række kloge indsigter fra vores mange formænd for VL-grupperne. Det blev anledningen til at lave en grundig survey, som vi sendte til alle vores næsten 4.000 VL-medlemmer. Over 650 svarede, hvilket vi er meget begejstrede for. Survey blev analyseret og udkom som en rapport ”Danske virksomhedslederes udfordringer anno 2023”. Du kan læse den fulde, grundige, rapport – og samtidig læse et executive summery her:

Læs den fulde rapport: Danske virksomhedslederes udfordringer anno 2023

Læs Executive Summary: Danske virksomhedslederes udfordringer anno 2023

Du kan også finde to yderligere rapporter til inspiration med at arbejde med dilemmaer. Det er dels en inspirationsguide ”Dilemmehåndtering i bestyrelser og direktioner”, som er en meget konkret guide til arbejdet. Det består af en enkel proces med konkrete arbejdsspørgsmål og en checkliste. Processen er:

Identifikation, Diskussion, Beslutning, Kommunikation og endelig Implementering.

Læs Dilemmahåndtering i bestyrelser og direktioner – en inspirationsguide

Den anden rapport er en booklet  ”The CBS Leadership Dilemma Index”. Det er historien, baggrunden og den konkrete model for et Leadership Dilemma Index, der kan hjælpe med at strukturere arbejdet med dilemmaer.

Læs The CBS Leadership Dilemma index

Analyser og rapporter fra VL & CBS Leadership Centre

VL har arbejdet tæt sammen med CBS Leadership Centre, og det har resulteret i en survey, en rapport og adgang til virkelig godt materiale om, hvordan du som leder systematisk kan arbejde med dilemmaer.

Guide: Sådan laver du et godt VL-møde i din gruppe

Et af motiverne for at arbejde med dilemmaer på VL Døgnet har været at udarbejde materiale, som du kan bruge i din gruppe for at arbejde videre med dilemmaer. Her er et bud på, hvordan du kan tilrettelægge et godt, relevant og inspirerende møde i din VL-gruppe.

Hvad er problemet?

Begrebet dilemmaer har fået fornyet kraft i ledelse. For at navigate uncertainty er en meget vanskelig opgave. Men hvad er egentlig problemet – og hvordan kan man forstå det?

Her giver professorerne Thomas Ritter, VL14, og Flemming Poulfelt, VL10, fra CBS Leadership Centre et hurtigt overblik.

Cases fra VL døgnet 2023

Et af højdepunkterne på årets VL Døgn var to spændende og meget relevante cases. Det er cases, der repræsenterer reelle dilemmaer. Det er VL-medlemmer. Og det er “live” – altså dilemmaer der udspiller sig lige nu og her. De to cases handler om GRØD og Billund Lufthavn.

Værktøjer til at arbejde med cases

Vi har udarbejdet nogle materialer, som kan hjælpe til med at systematisere arbejdet med cases. Det er to generelle værktøjer, og så er der selvfølgelig også nogle meget konkrete arbejdsspørgsmål til de konkrete cases fra VL Døgnet 2023.

Ledelsesmæssige løsninger

Hvad er de ledelsesmæssige tips og tricks til systematisk at arbejde med dilemmaer i sin ledelse? På VL Døgnet gav professor Flemming Poulfelt, VL10, fire overordnede ledelsesmæssige ideer.