Årstema 2022: VL Sustainable Leadership

18. november 2021

Essensen af VL’s formål er at fremme moderne og ansvarlig ledelse og bidrage til bæredygtig, økonomisk fremgang. Det har – i god dialog med VL-formændende – givet os anledning til at genbesøge de tre foregående årstemaer (Verdensmål, Responsible Business og Digital Reshaping) og forene dem i årstemaet for 2022: Sustainable Leadership

 

Sustainable Leadership

Bæredygtigt lederskab handler om at bane vej for både den grønne og den digitale omstilling og kræver i sagens natur ledelsesmæssig omstilling og nytænkning i hidtil uset grad. Det gælder eksempelvis om at sikre nye kompetencer hos medarbejdere og ledere, skabe nye organisations- og forretningsmodeller, udvikle nye produkter og services samt bane vej for nye, stærke ledelsespræstationer.

Gennem vores tætte dialog med VL-formændene vedr. bl.a. ønskerne til årets tema, glæder det os, at flere foreslår at genbesøge de seneste årstemaer.

Årstemaerne har været – og er – relevante for alle virksomheder

De seneste tre årstemaer har lagt nye alen til VL´s formål. Først i 2019 med fokus på den første store omstillingsproces – FN’s 17 verdensmål som konkurrenceparameter. I 2020 byggede vi videre på Verdensmålene med temaet Responsible Business – A Competitive Advantage.Og i år har vi tilføjet digitaliseringen, som i høj grad kan bidrage til at nå Verdensmålene. Temaet fik derfor overskriften Digital Reshaping.

Som tiden er gået, og covids effekt på verdens klima og markeder begynder at vise sig, er det som om, at temaerne har fået fornyet relevans. En succesfuld overgang til en ny normal – eller ingen normal – efter krisen afhænger derfor i høj grad af, hvordan vi hver især holder fokus, anerkender og forvalter en anderledes form for lederskab – et bæredygtigt lederskab. Derfor bliver overskriften for VL’årstemaet 2022 – VL Sustainable Leadership.

Temaet lanceres i januar 2022 med den første episode af VL Sustainable Leadership-serien, som deles live med alle medlemmer. Vi planlægger mindre round table-sessioner med CEO’s fra virksomheder, der vil inspirere med og diskutere ledelse af deres konkrete bæredygtighedscases. Vi ser fremad. Vi ser ind i de bæredygtige strategier og hvordan forretningsmodellerne formes og ikke mindst, hvordan de integreres i virksomhedskulturen gennem bæredygtigt lederskab.

Det er vores håb, at Sustainable Leadership-temaet vil være til inspiration for kommende og engagerende møder i jeres VL-grupper. Udover de virtuelle sessioner, planlægger vi også fysiske møder og vil stille materialer til rådighed, som I kan arbejde videre med i grupperne eller jeres virksomhed.

Vi glæder os til et spændende år!