De mandlige topledere mangler mod!

De mandlige topledere mangler mod!

Marianne Kirkegaard, CEO & President CSM Bakery Solutions, vinder af årets Womens Board Award og taler på VL Døgnet 2018

“Selvom pengene betyder meget på det amerikanske arbejdsmarked, så er der forandringer på vej. Det økonomiske incitament er ikke længere nok. Der skal mere til for at holde på talenterne. På det punkt kan vi i Europa godt konkurrere. Sådan har situationen været hos os i mange år – til gengæld er der behov for, at vi udviser meget i mere mod og villighed til at gøre en ekstra indsats på denne side af Atlanterhavet, hvis vi skal forblive konkurrencedygtige”. Det er nogle af budskaberne fra Marianne Kirkegaard, som du kan møde til VL Døgnet, hvor hun taler kl. 15.45 i sessionen ”Udfordringer for fremtidens topleder”.

Hvad er fremtidens udfordringer for en topchef?

Det bliver mere vanskeligt at motivere talenterne i fremtiden. Der skal noget andet til nu, end dengang jeg var ung. Det er ikke nok med en høj løn eller en lovende karriere. De unge har andet i livet end arbejde. Det er positivt, men det giver nye udfordringer for toplederen, der har brug for andre redskaber. Som topleder indser jeg, at der skal nye og flere redskaber i brug.

En anden udfordring er diversitet. Det er nødvendigt med højere grad af forskellighed i ledergrupperne. Det gælder både i forhold til køn, alder, etnisk oprindelse, kultur etc. Udfordringen er stor i Skandinavien. Det er et dårligt match i forhold til den verden, vi har i dag.

 

Hvor meget betyder penge som motivationsfaktor?

”I USA er pengene en stærk drivkraft, og derfor er man villig til at påtage sig mere end et job. En nyuddannet fra et amerikansk universitet påtager sig straks flere jobs efter eksamen for at tjene så mange penge som muligt. Det er meget almindeligt, at man har et karrierejob, og så er der et ekstra job, hvor man kan lave lidt ekstra. Det kan være at køre Uber om aftenen og i weekenden. Samtidig er der heller ikke nogen fine fornemmelser. Nyuddannede tager gerne jobs på lavere niveau for at få gang i karrieren.”

”De nyuddannede er villige til at yde en ekstra indsats, fordi der ikke er noget sikkerhedsnet på det amerikanske arbejdsmarked, som vi kender det i Europa. En anden årsag er, at skatterne er lavere, så det kan betale sig at yde en ekstra indsats.”

”Amerikanerne har således meget svært ved at forstå, at det f.eks. i Danmark, med de relativt høje overførselsindkomster har den konsekvens, at det ikke kan betale sig at arbejde. De synes, at danskerne er forkælede, og de mener, at det dæmper initiativet. På vores side af Atlanten i USA er man sin egen lykkes smed.”

”Den store forskel på en jobsamtale med en uddannet i USA og Skandinavien er, at hos jer skal vi fortælle om, hvad vi kan gøre for ham eller hende. Hos os er det omvendt. Her vil de fortælle om, hvad de kan gøre for os. Det, synes jeg, er meget sundere. Da jeg selv startede hos Unilever som nyuddannet kandidat var det med et sug i maven og usikkerhed om “lever jeg nu op til forventningerne, de har til mig”. Der gik mange år, før jeg turde stille krav.”

Er det nemmere at være topleder i USA end i Europa?

”Arbejdsmarkedet i USA er meget mere fleksibelt end i Europa. Fundamentet på det amerikanske arbejdsmarkede er, at det kan betale sig at gøre en ekstra indsats. Derfor er det, alt andet lige, nemmere at være topchef i USA end i Europa. Det er nemmere at få medarbejdere til at yde en ekstra indsats. Der er også meget højere grad af diversitet i USA end i Danmark og resten af Europa. I flere amerikanske stater er mere end halvdelen af topcheferne kvinder. Nøgleordet er, at ledergrupper skal være forskellige. Hvis de kommer til at minde for meget om hinanden, ødelægger det nytænkningen.”

”Jeg oplever, det er meget svært at ændre på en organisation eller afskedige medarbejdere i en europæisk virksomhed. Det kræver forhandlinger med fagforeningerne eller domstolene. I USA kan man ændre det i løbet af en eftermiddag. Derfor er amerikanske virksomheder meget mere omstillingsparate og hurtige til at tilpasse sig.”

 


Hvordan er sammenhæng mellem ledelse og innovation?

”Innovation er altid og meget tæt relateret til forandring. En leders vigtigste opgave er forandring, mod og hurtighed. Og her skal man være modig og parat til at tage en chance. Det gælder især for de unge mennesker, der – ligesom os andre – skal være villige til løbende forandringer og at ændre holdninger. Innovation er forskellen på en leder og en “follower”. Forbindelsen mellem de to ord er stærkere, end den nogensinde har været før.”

 

Hvordan ser man på Europa fra USA indenfor ledelse?

”Min karriere har udfoldet sig til store globale virksomheder. I Europa er vi dygtige og smarte, men vi er lidt forkælede, og der er for mange principper for, hvad man vil, og hvad man ikke vil. Derfor overser man muligheder. Europa har ikke den samme tolerance som i USA overfor diversitet. I USA ansætter man uden spørgsmål medarbejdere, der er over 60 år. Det sker meget sjældent i Danmark og resten af Europa. Her går man på pension.”

”I Danmark er man for kort tid på arbejdsmarkedet. Nyuddannede er hurtigere færdige i USA end I EU hos jer, og desuden så går vi i Europa hurtigere på pension. Amerikanerne har også svært ved at forstå, at studenter bruger flere år, før de går i gang med en uddannelse. Det vil aldrig ske i USA, hvor man vil være bange for, at karrieremulighederne bliver forringede.”

 

Dit bedste ledelsesråd til VL-medlemmerne?

”Vær meget mere tolerant i forhold til diversitet. Vær modig og nytænkende. Og lad os så få mændene til at vise noget mere mod i.f.t. til også at ansætte flere kvinder på ledende poster.”

FAKTABOKS

Marianne Kirkegaard modtog Women´s Board Award prisen 2018. Prisen blev overrakt af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary.

Miks din egen cocktail – Interview med Gitte Hesselholt, Mölnlycke

Miks din egen cocktail – Interview med Gitte Hesselholt, Mölnlycke

Gitte Hesselholt er Regional Vice President for Mölnlycke (Bruxelles) og har en karriere i en stribe større globale virksomheder. Hun blander sin egen ledelsescocktail med udgangspunkt i danske værdier og ledelsesprincipper. Involvering, delegering, lavt hierarki er nødvendigt, når nye teknologier kræver hurtige beslutninger. Her er Danmark et forbillede for resten af Europa. 

Hun vil tale om “Ledelse på et globalt marked” klokken 15.45-16.45 på VL Døgnet. Du kan tilmelde dig her.

Hvad er global ledelse for dig?

 

“Global ledelse findes ikke. Ledelse er et miks, hvor en leder er forankret i de værdier, hvor man er opvokset, hvorefter man plukker løs fra de steder, hvor karrieren har udviklet sig. I mine ledelsesprincipper er der altid noget klart dansk, som er fundamentet for min måde at lede på, selvom de fleste af mine jobs har været udenfor Danmark. Min opvækst har været dansk, og det sætter sit præg. De danske værdier skinner klart igennem på den måde, jeg leder på.”

 

”Mine børn har haft en helt anden opvækst og har derfor gået på internationale skoler. De har venner fra hele verden, og selvom de er danske – og hvis de bliver ledere – så vil de lede på en anden måde, end jeg har gjort. De vil være mere globale end mig og min generations ledere.”

 

”En leder vil altid være forankret i den kultur, hvor man kommer fra. Jeg er derfor mere dansk end mine børn er.”

 

Findes europæisk ledelse?

 

”Nej. De fleste virksomheder er lokalt forankrede. Især indenfor healthcare er der meget ringe grad af internationalisering. Derfor er det vigtigste at få ansat stærke lokale ledere. Inden for Mölnlyckes forretningsområder, er der ikke noget globalt marked. Det er lokalt. Derfor er det et spørgsmål om at få afbalanceret ledelsesstilen mellem den lokale og den danske måde at lede på. Nogle gange skal man gå på kompromis med hvem, der tager beslutningerne. I Bruxelles kigger alle på dig og forventer, at du tager beslutningen. Du har autoriteten, og dine medarbejdere forventer, at du tager beslutningen. I Danmark går det ikke at give ordre. I Belgien er det modsat. Her forventer man det. Til gengæld er der opblødning undervejs, hvor man i dag ikke kommer langt med den autoritative stil. Danske værdier er på forkant i Europa indenfor ledelse.”

 

”Europæisk ledelse er et kludetæppe af forskellige ledelsesprincipper, hvor ledere tager det med fra det land, de har arbejdet i og sammensætter det til sin egen unikke ledelsescocktail.”

Har vi noget at byde på i Europa ledelsesmæssigt sammenlignet med USA og Kina?

 

”Ja, ledelse i Kina er meget autoritet, og motivation er et spørgsmål om løn. De elementer har vi også i Europa; men slet ikke på det niveau. Det skal man respektere, og det kræver forståelse for konteksten. Til gengæld er der brug for at skabe mere åbenhed som i den danske ledelsestradition. USA har mere hierarkiske virksomheder end i Danmark. Samtidig har man ikke det samme sociale sikkerhedsnet som i Danmark. En fyring kan være katastrofal, fordi bl.a. sundhedsforsikringen bortfalder. Derfor er man mindre villig til at tage chancer indenfor ledelse.”

 

Hvilket godt ledelsesråd vil du give VL-medlemmerne?

 

”Hold fast i dine værdier fra dansk ledelse. Involvering, delegering, lavt hierarki er fremtidens ledelsesprincipper også uden for Danmarks grænser. Det er nødvendigt for at kunne tage hurtige beslutninger. Derfor er det nyttigt at være eksplicit omkring, hvorfor en bestemt beslutning er taget, og hvorfor det er den bedste i den konkrete situation – og så skal du mikse din egen ledelsescocktail.”

Statslige bestyrelsesposter i høj kurs hos topledere

Det er attraktivt for topledere at sidde i bestyrelsen i statslige selskaber. Det viser Mandag Morgens kortlægning af...

han i en årrække samarbejdet med danske topledere inden for det kendte VL-netværk, og han kan godt genkende de private toplederes ønske om
“Design af ledelse” lever videre i det nye årstema

“Design af ledelse” lever videre i det nye årstema

“Design af ledelse” lever videre i det nye årstema.

Årstemaet 2017: “Design af ledelse” – er nået vidt og bredt ud i VL. Den 12. februar bød på en ny milepæl, da Christian Bason, som er adm. direktør for Dansk Design Center og initiativtager til temaet, faciliterede en workshop for VL94 i Dubai. Arrangementet var en kæmpe succes.

“Design af ledelse” understreger vigtigheden af at udforske, samarbejde og eksperimentere. Det bibragte interessante perspektiver for medlemmerne af VL94, der alle er ledere i et ekstraordinært dynamisk forretningsmiljø. Dubai har etableret sig som en ‘hub’ for forretning og innovation i hele Mellemøsten, andre omkringliggende dele af Asien samt det meste af Afrika. Stedet tiltrækker talent fra hele verden.

Fællessprog, dialog og udveksling

En af aftenens konklusioner var, at design-værktøjerne tilbyder et fællessprog i forhold til at tænke utraditionelt og indbyder alle til at deltage, uanset hvor i verden de er ledere, og hvor autoritetstro de ellers er. Tilbagemeldingerne understregede endvidere kvaliteten af dialogen samt værdien af udveksling mellem VL i Danmark og udlandet.

VL94 takker Christian mange gange for at tage sig tiden og til fulde at leve op til VL’s formål om at “fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper”.

Nu er stafetten givet videre til VL-årstemaet 2018: “Disruption – Ledelse på fremtidens arbejdsmarked”

VL-årstema 2018: “Disruption – Ledelse på fremtidens arbejdsmarked”

VL-årstema 2018: “Disruption – Ledelse på fremtidens arbejdsmarked”

VL-årstema 2018: “Disruption – Ledelse på fremtidens arbejdsmarked” – Der kommer snart invitationer

Regeringen har rakt ud efter VL som et ’Sounding Board’ til Disruptionrådet for i fællesskab at gribe mulighederne, identificere udfordringerne og gøre noget ved dem. Med andre ord: VL kan også med Årstemaet sætte præg på Danmarks fremtid.

Hold derfor øje med din mail, da vi snart sender invitationer ud til første møde, hvor Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen gerne vil mødes med VL-medlemmerne for at drøfte løsninger til, hvordan man – i en disruptiv tid – skaber succesfuld ledelse, og dermed stærke virksomheder og arbejdspladser.

Det er en fornem opgave, som VL går i gang med, og som vi støtter med udgangspunkt i Selskabets formål:

Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

På mødet den 17. maj vil Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen tale om fremtidens mest markante muligheder og udfordringer, og der vil blive stillet skarpt på lederens rolle i en tid, hvor fremtiden er uforudsigelig som aldrig før. Mødet foregår i København.

Dette og de fem kommende møder, som holdes i september i hhv Aalborg, Aarhus, København og Kolding faciliteres af Næstformand for VL-bestyrelsen Stina Vrang Elias og Kigge Hvid, der begge er medlemmer af Disruptionrådet. Det skal ikke være monolog, men dialog. Derfor er der et begrænset antal pladser til hvert af møderne. Mere herom følger snarest.

Mødet er en slags optakt til VL Døgnet, hvor fem af Døgnets indlægsholderne også er medlem af Disruptionrådet.

Disruption er den nye virkelighed

Ledelsesmæssigt betyder den disruptive virkelighed, at fortidens faste ansættelser afløses af medarbejdere, som ansættes i midlertidige stillinger, på fleksible kontrakter, som eksternt tilknyttet eller på kontrakt uden løn.

Arbejdslivet er ganske enkelt blevet mere uforudsigeligt – og derved også for lederen, som arbejder i krydsilden med forventningspres fra flere sider.

Det betyder ikke, at der foregår mindre styring, men snarere at styringen er blevet mindre gennemsigtig og mere uformel.  Det betyder, at du som leder i stigende grad befinder dig i et krydspres, hvor der skal eksekveres på organisationens nødvendige mål om at være forandringsparat, og derved konkurrencedygtig samtidig med, at man ikke nødvendigvis har formel autoritet i forhold til medarbejderne.

Regeringens Disruptionråd og temaerne

Regeringens Disruptionråd skal overordnet arbejde med fem temaer:

  1. Nye teknologier og forretningsmodeller
  2. Fremtidens kompetencer
  3. Frihandel og udenlandsk arbejdskraft
  4. Tidssvarende, smidige og gunstige rammevilkår
  5. Flexicurity 4.0

Alle temaer behandles to gange af rådet, som mødes over hele landet. VL’s møder tager udgangspunkt i rådets møder og arrangeres separat som nævnt ovenfor.  Det er tillige ambitionen, at årstemaet drøftes i samtlige gruppe én gang i løbet af 2018-2019.

 


Læs Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen’s brev til VL-grupperne her.

 

Læs også Formandens nytårshilsen her.

 

Vi sender mere information om kort tid.

Den udvalgte arving

Robert Mærsk Uggla bestrider en af dansk erhvervslivs mest magtfulde poster og 28. marts bliver han 40 år.

En sommerdag i 2017 gik Robert Mærsk Uggla på talerstolen ved det såkaldte VL-døgn i København. Uggla - barnebarn af Mærsk Mc-Kinney Møller,
Endnu flere talere føjet til VL Døgnet 2018

Endnu flere talere føjet til VL Døgnet 2018


Endnu flere talere føjet til VL Døgnet

 

VL Døgnets program udvikler sig hele tiden. Det er en dynamisk proces, og der sker løbende justeringer. Med over 40 indlægsholdere er det et af de største VL Døgn nogensinde.

Fire nye talere er tilføjet;

 

  • Generalsekretær Cecilia Bonefeld-Dahl, DIGITALEUROPE vil tale om “Innovation og BIG DATA” sammen med CEO & Founder Mads Thimmer fra Innovation Lab, og
  • Head of Technology Natasha Friis Saxberg, Maersk Growth.
  • Pernille Blach Hansen, der er Senior Director hos LEGO, skal tale i sessionen “Cirkulær- og deleøkonomi”.
  • Headhunteren Christian Fischer fra et af verdens mest prestigefulde headhunterfirmaer Egon Zehnder taler i sessionen om “Fremtidens talenter”.
Frans Timmermanns – Kommissionens stjerne

Frans Timmermanns – Kommissionens stjerne


Frans Timmermanns – Kommissionens stjerne

 

På VL Døgnet klokken 10.00 vil First Vice-President Frans Timmermans tale om Europas fremtid og økonomi med Nationalbankdirektør Lars Rohde. Debatten vil blive modereret af Associate Editor John Gapper, Financial Times. 

Frans Timmermans er First Vice-President i EU-Kommission og tidligere hollandsk udenrigsminister. Han er Jean-Claude Junckers nærmeste medarbejder, og en spansk blogger har betegnet ham som en beslutningsmaskine.

Aldrig de nemme jobs

Han overlader rampelyset til Jean-Claude Juncker, som står i spidsen for de vanskelige Brexitforhandlinger. I stedet beskæftiger han sig med endnu mere komplicerede emner: Immigration til EU, forholdet til Polen og ikke mindst relationerne til Europa-parlamentet.

“I don’t always get the easiest job, let me put it that way”, har Frans Timmermanns sagt ved en tidligere lejlighed i et interview.

I Kommissionen er hans primære opgave at kortlægge, hvordan hele EU-systemet kan finde genklang i befolkningerne. At gøre EU relevant i en tid, hvor populisme topper med skarpe udfald mod EU-systemet. Han er en no-nonsense guy, som siger tingene ligeud.

 

Han er en blændende formidler. “His oratory skills are way beyond most of us. That bears some risk, but the advantages of it are far greater. We need people who can tell a story. And at the same time if they can govern a bit, it’s a good combination”, siger en god ven og politisk allieret Diederik Samsom, som er tidligere leder af det hollandske Labour Party. “If there’s is one person who wants to conquer a room, it’s Franks Timmermanns. He is devastated when it’s not successful”, fortsætter vennen.

Kys fra chefen

Der er et tæt venskab mellem kommissionsformand Jean-Claude Juncker og Frans Timmermanns. Formanden sætter meget stor pris på deres samarbejde, og det viser sig ved, at han ved flere lejligheder har kysset sin nære medarbejder på den skaldede isse.

“All bald men run the risk of getting a head kiss” har Frans Timmermanns sagt, når chefen glæder sig over den nære medarbejder.

 

First Vice-President i EU-Kommissionen Frans Timmermanns og Nationalbankdirektør Lars Rohde indleder VL Døgnet

First Vice-President i EU-Kommissionen Frans Timmermanns og Nationalbankdirektør Lars Rohde indleder VL Døgnet

First Vice-President i EU-Kommissionen Frans Timmermanns og Nationalbankdirektør Lars Rohde indleder VL Døgnet

 

Med over 40 indlægsholdere er dette års VL Døgn i den helt tunge vægtklasse. Der er indlægsholdere fra det mest af verden, og vitaminer til hovedet i særklasse. Senest har vi fået tilsagn fra First Vice-President i EU-Kommissionen Frans Timmermanns og Nationalbankdirektør Lars Rohde om at være talere til VL Døgnet. Læs mere om alle talerne her.

VL Døgnet lægger hårdt ud. Klokken 10.00 vil Førstenæstformanden i EU-Kommissionen Frans Timmermans tale om Europas fremtid og økonomi med Nationalbankdirektør Lars Rohde. Diskussionen vil blive modereret af Associate Editor John Gapper, Financial Times.

Lars Rohde er en af de mest markante centralbankdirektører, og der står respekt om ham, siden han slog angrebet tilbage på den danske krone. I januar-februar 2015 var der en voldsom spekulation mod den danske krone, men det lykkedes ham at afvise det opadgående pres, som bl.a. medførte, at den korte rente faldt til minus 0,75 procent.

Frans Timmermans er næstformand i EU-Kommission og tidligere hollandsk udenrigsminister. I Kommissionen er hans primære opgave at kortlægge, hvordan hele EU-systemet kan finde genklang i befolkningerne. At gøre EU relevant i en tid, hvor populisme topper med skarpe udfald mod EU-systemet. Han er en no-nonsense guy, som siger tingene ligeud.

“Lad mig sige det på den måde, at Frans Timmermans er den kommissær, jeg allerhelst vil høre”, siger Jakob Vinde Larsen, Redaktør på udenrigsprogrammet “Verden ifølge Gram” og tidligere EU-korrespondent i DR.