Premiere på VL Døgnet

Premiere på VL Døgnet

For mange er VL Døgnet et tilbagevendende årligt højdepunkt, hvor man som virksomhedsleder og VL-medlem har mulighed for at tilbringe en dag sammen og få nye relationer, ny viden, kompetencer og internationale perspektiver, der inspirerer til at blive en bedre leder og til at finde nye forretningsmodeller til gavn for den danske konkurrenceevne og det danske samfund.

Inspirationen kommer igen i år fra flere virksomhedsledere, som har premiere på VL Døgnet.

Vi glæder os

Thomas Kirk Kristiansen – formand for LEGO Fonden og næstformand for LEGO A/S

Thomas Kirk Kristiansen taler for første gang til VL Døgnet 2019, hvor han er del af et stærkt line-up i vores deep dive session, der handler om Innovation.

Thomas Kirk Kristiansen og LEGO er på hjemmebane, da legetøjsgiganten i årevis har været garant for implementeringen af bæredygtighed og innovation med Verdensmålene som løftestang. LEGO Fonden støtter bl.a. UNICEF i arbejdet om at skabe bedre uddannelse og sikre læring gennem leg. Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse til alle.

Den gode, kreative leg har været en del af LEGO brandet helt fra starten i 1932, da Ole Kirk Kristiansen stiftede LEGOKoncernen. Siden da har LEGO brandet udviklet sig markant, og fokus på ’Læring igennem leg’ og den positive forskel, som LEGO brandet kan gøre for børn i hele verden, er stærkere end nogensinde. Thomas Kirk Kristiansen taler om, hvordan LEGO brandet og børns udvikling og trivsel, samt opnåelse af Verdensmålene globalt er uløseligt forbundet.

Fakta: Thomas Kirk Kristiansen til VL Døgnet 2019

Stilling: Formand for LEGO Fonden og næstformand for LEGO A/S

Hvor: Auditorium

Hvornår: 11.30-12.45

Hvad: Deep Dive Session: INNOVATION (I)

Dr. Deborah Dunsire – CEO Lundbeck

Den 1. september 2018 tiltrådte Dr. Deborah Dunsire stillingen som administrerende direktør for Lundbeck. Den 6. juni har vi fornøjelsen af at byde Deborah Dunsire velkommen til VL Døgnet for første gang.

Deborah Dunsire har boet i USA siden 1994, og er opvokset i Sydafrika, hvor hun i 1985 blev uddannet på University of the Witwatersrand, Johannesburg. Dr. Dunsire er en erfaren CEO, med mere end 30 års klinisk, kommerciel og international ledelseserfaring fra biotek- og medicinalindustrien, og har således en bred videnskabelig og forretningsmæssig erfaring. Hendes omfangsrige professionelle og ledelsesmæssige erfaring omfatter stillinger som administrerende direktør i henholdsvis XTuit Pharmaceuticals, Inc., FORUM Pharmaceuticals Inc. og Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Til VL Døgnet vil Deborah Dunsire medvirke i Deep Dive Sessionerne: STRATEGY I & II, hvor hun bl.a. vil tale og debattere om Verdensmålene som løftestang for virksomheders strategi og forretning.

 

Fakta: Dr. Deborah Dunsire til VL Døgnet 2019

Hvem: President & CEO H. Lundbeck A/S

Hvor: Pacific Ocean & Auditorium

Hvornår: 11.30-12.45 & 13.30-14.30

Hvad: Deep Dive Session: STRATEGY (I) & (II)

Alexander Lacik – CEO Pandora

Alexander Lacik blev ansat som CEO for Pandora i foråret 2019. Det glæder os, at Alexander Lacik har takket ja til at tale og debattere til VL Døgnet om Verdensmålene og forretningsstrategi.

Alexander Lacik er uddannet bachelor i business administration (BBA) på Växjö Universitet i Sverige. Tidligere har han haft forskellige topposter hos internationale selskaber rundt om i verden, såsom Britax Childcare, Reckitt Benckiser og Procter & Gamble.

Til VL Døgnet vil Alexander Lacik debattere i eftermiddagens Deep Dive session ’STRATEGY II’ sammen med Deborah Dunsire, CEO Lundbeck; Lars Sandahl Sørensen, CEO SAS, Danmark, Anders Top Haustrup, CEO PlusPack og Christina Boutrup, forfatter og Kinaekspert.

 

 

Vi glæder os til at byde dem alle sammen hjerteligt velkommen på talerstolen til deres første VL Døgn – som forhåbentlig blot bliver et blandt mange – torsdag den 6. juni i FN Byen.

Fakta: Alexander Lacik til VL Døgnet 2019

Stilling: President & CEO Pandora A/S

Hvor: Auditorium

Hvornår: 13.30-14.30

Hvad: Deep Dive Session: STRATEGY (II)

Fra dyb forskning til kommerciel konkurrence

Fra dyb forskning til kommerciel konkurrence

I Åbent Entreprenørskab (open-entrepreneurship.com) mødes de dygtige forskere fra universiteterne med erfarne iværksættere og professionelle virksomheder. Målet er at styrke dansk innovation via nye spin-offs og konkrete ny virksonmheder. Projektet er støttet af Industriens Fond, og er et samarbejde mellem fire universiteter. Og du kan møde projektet på VL Døgnet.

VL-Nyt har talt med Thomas Sugar, der med base på DTU, står for den overordnede kontakt til eksterne stakeholders.

Der er utroligt mange forskningsprojekter med stort kommercielt potentiale på de danske universiteter, fortæller Thomas Sugar, der er Director, Open Entrepreneurship på DTU, og fortsætter

Mange af dem er endda baseret på patenterbar teknologi. Det er et fremragende udgangspunkt for business. Men der mangler typisk det entreprenante drive og en grundlæggende kommerciel indsigt i hvad der skal til for at bygge – og vækste – en virksomhed. Derfor er der rigtig mange projekter, der ikke når længere end blot at være et forskningsprojekt, siger Thomas Sugar.

Samarbejde mellem universiteter og erfarne iværksættere

Projektet Åbent Entreprenørskab har oprettet små decentrale business units på fire danske universiteter for at finde spændende og relevante projekter til spinoffs i samarbejde med eksterne iværskættere. Det er en stor hjælp til universiteterne, der jo ikke normalt har sine stærke sider i det kommercielle perspektiv.

Vore business units kigger indad mod universiteterne, mens jeg selv står for opbygningen af holdet af eksterne entreprenører, fortæller Thomas Sugar, der selv har en lang historie som iværksætter, fin-tech mentor og med baggrund i den finansielle sektor i DK og London.

Det består foreløbigt af flere hundrede erfarne iværksættere og også en række intraprenører fra etablerede virksomheder, som skal supplere det allerede eksisterende innovationssystem. Projektets deltagere er DTU, IT-Universitet, Århus Universitet og Aalborg Universitet. Projektet støttes strategisk af Berkeley, University of California og finansielt af Industriens Fond med 35 mio. kroner over fire år.

Solid start med stærke cases

I Danmark er der et stort uudnyttet potentiale, når man ser på den høje kvalitet af viden, der bliver produceret på de danske universiteter og sammenholder det med niveauet for videns- og teknologioverførsel til danske virksomheder, understreger Thomas Sugar.

Der er derfor i højere grad behov for at integrere iværksættere og intraprenører i universitetsmiljøerne, så der bliver skabt åbne miljøer, hvor der kan udveksles erfaringer og viden – og ultimativt ny virksomheder.

 

Projektet har været i gang i to år, altså halvdelen af projektperioden. Og det har allerede skabt interessante gennembrud, som endda er Verdensmåls-relevante:

  • NoBriner, der er en løsning til at lave rent drikkevand ved at separere salt og drikkevand. Brine er et restprodukt, der er giftigt. Projektet har fundet en løsning til at lave brine til salt. Og den såkaldte brine-management løsning skaber adgang til rent drikkevand og skaber tilmed lokale arbejdspladser.
  • BrainCapture, der skaber enkel og billig epilepsi-diagnose. Det vil gøre livet meget nemmere for masser af mennesker. I dag er der 30 mio mennesker med ikke-diagnosticeret epilepsi, heraf 2 mio nye årlige ikke-diagnosticerede epilepsi-cases i de mindre udviklede lande. 70% af dem kan blive behandlet, hvis man kan lave diagnose.

Åbent Entreprenørskab er med på VL-Døgnet. Standen findes centralt i FN-Byen – kom forbi, så du kan høre meget mere og blive inspireret til at være med.

Med Verdensmålene kan vi ændre verden!

Med Verdensmålene kan vi ændre verden!

Der er ingen tvivl om, at det giver forretningsmæssig mening”. Det er ordene fra direktør, bestyrelsesmedlem og hovedaktionær i Pressalit, Dan Boyter. Han er en af talerne, når VL Døgnet på torsdag sætter lup på de 17 Verdensmål i en ’deep dive’ session under overskriften ’Branding og Purpose’.  VL Nyt har sat Dan Boyter stævne til et lille sneak peak i, hvordan har ser virksomhedernes muligheder og roller i Verdensmålene.

’Cherry-picking’ kalder nogen det, hvis man som virksomhed plukker lidt hist og her i Verdensmålene. ”Et vildt arrogant begreb”, mener Dan Boyter, der ser Verdensmålene som et godt, konkret og målbart værktøj til at komme i gang med at tage et samfundsansvar som virksomhed. Som han siger: ”Man skal jo starte et sted”.

”I Pressalit har vi altid følt et stort ansvar for at engagere os i omverdenen. Noget, som har haft mange begreber gennem årene. Helt tilbage fra virksomhedens start i 1950’erne har det at tage ansvar – for nærområdet, for medarbejdere og for udviklingen været en kraftig rød tråd i virksomhedens historie. Det ligger dybt i vores rødder, at præstation går hånd og hånd med ansvarlighed.”, siger Dan Boyter, der har en befriende, pragmatisk tilgang til at arbejde med ansvarlighed – både forretningsmæssigt og ledelsesmæssigt.

Ifølge Dan Boyter handler ansvarlighed nemlig ikke om at producere en stor, flot rapport. Det handler om at dykke ned i nogle enkelte Verdensmål og gå i dybden. Og jo bedre, man kender sig selv som virksomhed, jo mere logisk kan man tænke ift. Verdensmålene.

I følge Dan Boyter kan Verdensmålene skabe et fokus og synliggøre, hvor man flytter noget som virksomhed. I Pressalit har man udvalgt tre Verdensmål, som danner fundamentet for de indsatser, den familiedrevne virksomhed arbejder med, nemlig mål 4 Kvalitetsuddannelse, mål 6 Adgang til vand og sanitet og mål 12 Bæredygtigt forbrug og produktionsformer. De tre mål er en start og et naturligt udgangspunkt for Pressalit, men kan, som Dan Boyter påpeger, udvides med tiden.  

Partnerskaber sikrer effektivitet og troværdighed
Pressalit er kendt for at producere højkvalitets toiletsæder, som sælges over hele verden. Samtidig har mere end 2 milliarder mennesker ikke adgang til helt basale toiletforhold. Og 800 millioner har ikke adgang til rent vand. Pressalit er gået sammen med UNICEF for at arbejde fokuseret med Verdensmål 6 Adgang til rent vand og ordentlig sanitet.

For Dan Boyter er dette samarbejde et stærkt eksempel på at tænke i relevans mellem virksomhedens fagområde og det Verdensmål, man arbejder for. Helt konkret samarbejder Pressalit og UNICEF om at sikre rent vand og ordentlige toiletforhold i særligt udsatte steder af verden, blandt andet i en flygtningelejr i Jordan. Et projekt som Dan Boyter selv har været nede og se effekten af.

”Jeg har oplevet, hvordan vi arbejder med Verdensmål 6 helt konkret i en flygtningelejr i Jordan – en af de største, strukturerede flygtningelejre i verden. Her er betydningen af, at man har adgang til rent vand afgørende. Her er det, UNICEF kan, helt vildt imponerende, via koblingen til FN – og hele den globale størrelse UNICEF har. UNICEF har adgang og kan skabe sammenhængskraft som få andre”, siger Dan Boyter og vil på det kraftigste anbefale, at man teamer op med nogle af de store og troværdige organisationer i arbejdet med Verdensmålene, så man virkelig kan skabe en effekt, der gerne skal rykke både ved verdens tilstand og virksomhedens succes.

Verdensmålene er en døråbner
Nye forretningspartnere, unge studerende, kunder og medarbejdere. I alle lag og på alle gange oplever Dan Boyter, at Verdensmålene kan åbne døre og starte samtaler. Det er en måde at tale ud i verden på, påpeger han – men understreger samtidig, at de Verdensmål, man som virksomhed beslutter at arbejde med, skal forankres på alle led i virksomheden. Indsatsen skal drives bredt. Kun på den måde kan man lykkes med at skabe engagement og troværdighed: ”Man skal mene det, og tage det alvorligt”, siger Dan Boyter, der som direktør og bestyrelsesmedlem er ansvarlig for at bringe de tre Verdensmål helt op i de øverste strategiske beslutninger for virksomheden, og han er garant for at indsatserne på de tre områder bliver vurderet hvert år i bestyrelsen.

Dan Boyter er sammen med 600 andre fra toppen af det danske erhvervsliv, klar til at indtage FN- Byen på torsdag den 6. juni for at debattere, diskutere og perspektivere de Verdensmål, vi alle sammen sigter mod at nå, og som vi nu ved, at det er helt ok at plukke lidt i. For som han siger: ”Det handler om at starte et sted”.

”Det handler om mening”

”Det handler om mening”

Hvordan skaber man en arbejdsplads med mening? Det spørgsmål stiller CEO Flemming Jensen, VL 46, der til VL Døgnet stiller op sammen med en række andre topledere i en ’deep dive’ session under overskriften ’Branding og Purpose’.

”DSB’s strategi er, at vi skal være mere markedsorienterede, og frem mod 2030 skal vi nå dertil, hvor vi kan klare os uden subsidier fra Staten. I 2030 skal vi også være CO2-neutrale. Så jo mere succes, vi har kommercielt, jo bedre kan vi bidrage,” lyder det fra CEO Flemming Jensen, der har stået bag DSB’s indsats for at linke ’purpose’ med forretnings – og brandstrategien.

”Målet om at blive markedsorienterede er dog ikke det, der alene får vores medarbejdere til at stå op om morgenen”, konstaterer Flemming Jensen. En ærlig og kærlig refleksion fra en leder, der har et stort ønske for sin organisation: At gøre dem endnu mere stolte over at arbejde i DSB – ikke kun over at yde en god service og sikre sammenhængen i Danmark, men også over at være en del af noget større, noget der bidrager til en bedre verden – og det sammen med kunderne. Det var udgangspunkt for en søgen efter mere mening; noget der kunne mærkes i maven og som man kunne se resultater af – ikke kun i 2030, men også her og nu. Både som kunde og som medarbejder. Et samarbejde med UNICEF om konkrete Verdensmål blev sagen.

Vores kunder er heltene – vi stiller kanaler til rådighed for deres gavmildhed
”16 millioner børn sulter. Lige nu. Så meget at de er i akut fare for at dø.”  Ikke en rar besked at kommunikere på store billboards og TV-skærme. Men ikke desto mindre er det en virkelighed, som DSB minder danskerne om i netop disse uger. I forbindelse med en af aktiviteterne i samarbejde med UNICEF deltager DSB i den landsdækkende UNICEF-kampagne ”Giv dit fredagsslik”, der har fokus på Verdensmål 2: Stop sult.

DSB har kontakt med hundredtusindvis af kunder i løbet af en dag, på stationerne og på nettet. De platforme har man brugt til at give danskerne mulighed for at støtte. Både under specifikke kampagner som denne og til hverdag, når de køber en togbillet. Og det er både en uvurderlig hjælp for en børneorganisation som UNICEF, som ikke har millioner til at købe synlighed for, og en god måde at bidrage på for en virksomhed som DSB, der er statsejet og derfor ikke kan bidrage økonomisk af egen lomme, på samme måde som en privat virksomhed.

Og ifølge Flemming Jensen er der en rørende grad af medmenneskelighed og gavmildhed blandt DSB’s kunder: ”Der er en meget stor del af vores kunder, som vælger at donere, når de alligevel er på hjemmesiden. Et nærmest uhørt højt niveau – og langt flere end der f.eks. er kunder, som vælger at kompensere for CO2, når de flyver. Det er et meget konkret bevis for, at vores bidrag er relevant for kunderne,” siger Flemming Jensen, der dog også har et stærkt fokus på CO2 besparelserne og de mål, man har identificeret i Verdensmål 9: Bæredygtig infrastruktur.

”Vi skal aflevere en sund verden til vores børn; det er vores forpligtigelse. Vi kan ikke blive ved med at bruge flere ressourcer end det, der er. Så ender vi med at levere kloden videre i en dårligere stand,” siger Flemming Jensen.

Sammen med andre frontløbere indenfor arbejdet med Verdensmål sidder han i et panel på VL Døgnet, og han håber at kunne give andre virksomhedsledere inspiration til deres videre arbejde.  ”Vi har også selv søgt inspiration til arbejdet. F.eks. mødtes vi med NovoZymes, der virkelig har sat struktur på deres indsats med Verdensmålene. Det er meget inspirerende og vigtigt, at vi kan og tør lære af hinanden. VL Døgnet kan forhåbentlig føre til at flere går hjem med inspiration”, slutter Flemming Jensen, der glæder sig til torsdag, som er dagen inden han skal meget tidligt op for at sparke ’Giv dit fredagsslik’ kampagnen i gang på Københavns Hovedbanegård kl. 7.30 sammen med en god flok medarbejdere, der har lagt kræfter og engagement i at hjælpe UNICEF; et purpose som i dén grad kan få dem op en tidlig morgen.

Hvem bliver den næste Greta Thunberg?

Hvem bliver den næste Greta Thunberg?

Klimadagsordenen er i hastig udvikling, og den virksomhedsleder, der kan forudse og omfavne morgendagens agenda og trend, er et skridt foran. Thomas Vejlemand, VL 70, CEO i Infomedia, vil på VL-døgnet præsentere et analyse- og indsigtsværktøj, der potentielt kan give dette forspring.

Af Kreab PR & Kommunikation

Ingen havde forestillet sig, at en 16-årig kunne få foretræde for verdens ledere, samle 40.000 danskere til klimademonstration på Christiansborg Slotsplads og i den grad drive bæredygtighedsdebatten. Hvad og hvem bliver det næste?

Aldrig har mængden af medier, kanaler, artikler, posts og likes været større. Og risikoen for at drukne er overhængende. Samtidig er der masser af spændende muligheder for at påvirke eller måske endda drive den kommunikative udvikling af en voksende global trend, der fylder mere end nogensinde før i befolkningers bevidsthed, politiske valgkampe og virksomheders udvikling.

Danske Infomedia vil på VL-døgnet præsentere et analyse- og indsigtsværktøj, der både gør det lettere at opsamle og sortere i mediedata og bruge kommunikationsindsigter som katalysator for strategiarbejdet. I stedet for at kigge indad, skal værktøjet inspirere til at kigge udad, forstå omverdenen og forudsige agendaer og trends.

Der er tale om et dataværktøj, der gør det lettere at følge og analysere agendaer og trends ift. bæredygtighed, så man kan navigere strategisk og tilrettelægge sin forretning mere målrettet i forhold til også nye bæredygtighedstrends på tværs af industrier og regioner.

Indsigterne kan både bruges kommercielt af virksomheder, som vil tilrettelægge deres kommunikation mere professionelt, og af myndigheder som ønsker et bedre overblik over den bæredygtige udvikling og på den baggrund lovgive klogere eller søsætte mere præcise initiativer overfor verdens befolkninger.

Dialog med FN
Infomedia er i dialog med FN om at udvikle redskabet til specifikt at følge FN’s 17 verdensmål og de 169 delmål.

”Det er millioner af artikler og andre former for omtale vedrørende bæredygtighed og FN’s verdensmål, der nu bliver sat på formel. Agendaerne bliver sat i system, så man har bedre forudsætninger for at navigere i et komplekst globalt kommunikationslandskab – og samtidig få relevante indsigter, så man kan planlægge, hvorledes man selv vil bidrage til agendaen proaktivt,” siger Thomas Vejlemand og understreger, at det har potentiale til at styrke virksomhedernes konkurrencedygtighed på mange fronter, da et stærkt ”purpose” bidrager til strategisk positionering, salg, kommunikation, tiltrækning af fremtidens talenter, medarbejdertilfredshed mv.

Thomas Vejlemand fortæller, at FN selv vil kunne bruge værktøjet til at følge op på, om verdensmålene drives af en underliggende agenda og rent kommunikativt bliver implementeret rigtigt og hurtigt nok på tværs af bestemte lande, industrier og virksomheder.

På den måde giver dataene et empirisk fundament for, at FN kan evaluere effekten af verdensmålene og eventuelt rette ind om nødvendigt. Det vil samtidig blive lettere for lovgivere at stille krav til virksomhedernes dokumentation om social, økonomisk og miljømæssig ansvarlighed.

Thomas Vejlemand påpeger, at kommunikation om verdensmålene alene ikke sikrer en bedre verden i 2030. Det er stadig arbejdet med at implementere og eksekvere verdensmålene, der skal sikre fremdrift på de ”rigtige” resultater. Men kommunikation kan bidrage til at ændre adfærd, så derfor giver det mening at følge medier og sociale medier tæt.

”Formålet er at tilvejebringe et bedre overblik over begrebsanvendelsen, en mere systematisk tolkning af medieomtale og en fornemmelse for, hvor positiv eller negativ stemningen er omkring bestemte verdensmål. Konkret vil det give den enkelte leder en indsigt i, hvilke temaer han eller hun bedst muligt kan profilere sig selv og sin virksomhed inden for og dermed også påvirke både interne og eksterne stakeholdere til at være med på rejsen for en verden  i bedre balance,” siger Infomedia-chefen.

Infomedia vil på VL-Døgnet præsentere værktøjet for deltagerne og give en teaser på, hvordan virksomhedsledere konkret vil kunne anvende værktøjet.

Thomas Vejlemand er medlem af VL-gruppe 70.