Globalt erhvervsperspektiv: Bliv klogere på den globale situation

Globalt erhvervsperspektiv: Bliv klogere på den globale situation

Globalt erhvervsperspektiv: Bliv klogere på den globale situation

04. oktober 2022

Det mest aktuelle emne i verden er uforudsigeligheden. Sjældent har vi på samme tid oplevet så mange temaer og situationer, der på én og samme tid isoleret set er vigtige, og som samlet giver en fornemmelse af total uforudsigelighed. Det er udgangspunktet, når VL’s Generalforsamling og Årsmøde giver en global status.

Det bliver bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen og international analytiker og forhenværende redaktionschef for Berlingske Tidende, Kristian Mouritzen, der modererer en spændende debat mellem en række erfarne eksperter.

 

De store udenrigspolitiske agendaer …

Drøftelserne på VL’s Generalforsamling og Årsmøde vil søge at komme omkring de fleste aktuelle meget brændende temaer og vigtigste dagsordener omkring den udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske situation. Vores inviterede eksperter undersøger bevægelserne og forskydningerne i den globale magtbalance, ser på langsigtede konsekvenser af sanktionspolitikken blandt andet ved at give et bud på dagsformen og handlemulighederne for Biden, Xi Jinping og Putin.

Vi vil også drøfte, om den globale klimaindsats har tabt pusten, eller om energikrisen i virkeligheden kommer til at skubbe på udviklingen. Og vi vil kaste et blik på det globale tech-kapløb.

 

… og betydningen for Danmark og de danske virksomheder

Men hvad betyder det for Danmark og de danske virksomheder?

Vi tager naturligvis et stærkt virksomheds-perspektiv, når vi vil drøfte et mere lokalt og europæisk perspektiv på krigen i Ukraine, herunder særligt ændringer i produktionsforhold og forsyningskæder, som jo berører stort set alle danske virksomheder.

Men vi løfter også blikket og vil drøfte vores samfundsmæssige robusthed og vores evne til at håndtere og navigere i de konstant store udfordringer. For samtidig med den meget konkrete energikrise, lurer COVID-19 stadig i kulissen, inflationen hærger, manglen på den rigtige arbejdskraft er et presserende problem, og vi ser ind i en politisk situation, der også er uforudsigelig.

 

Der er masser af temaer, der alle hænger sammen. Få et overblik, og bliv lidt klogere på den globale status på VL’s Generalforsamling og Årsmøde torsdag den 13. oktober 2022.

VL Generalforsamling og Årsmøde 2022

Det globale Årsmøde finder sted i forbindelse med VL´s Generalforsamling. Det foregår torsdag den 13. oktober fra kl. 09.00 til 12.00 på Langelinie Pavillonen i København.

Se programmet og tilmeld dig her – både fysisk og virtuelt

Erfarne eksperter dækker alle verdenshjørner

På VL Årsmødet har vi prioriteret at få dækket de centrale globale brændpunkter i debatten. Det er perspektiver fra hhv. Europa, Kina, Rusland og USA.

 

 • Europa dækkes af Ulrik Vestergaard Knudsen, Deputy Secretary General for OECD
 • Kina dækkes af Thomas Østrup Møller, Ambassadør til Kina
 • Rusland dækkes af Jakob Henningsen, Ambassadør til Rusland
 • USA dækkes af Jesper Steinmetz, TV 2´s udenrigskorrespondent
 • Endelig giver politisk kommentator Noa Redington en analyse af den aktuelle danske politiske situation.
Styrket samarbejde mellem Forsvaret og de danske virksomheder

Styrket samarbejde mellem Forsvaret og de danske virksomheder

En dansk Seahawk er landet på en klippe i Grønland. Foto: Forsvaret.

Styrket samarbejde mellem Forsvaret og de danske virksomheder

24. september 2022

Forsvaret skal vækste for at kunne håndtere de mange store og nye udfordringer, som opbruddet i vores kendte verdensorden giver. Derfor skal man se mere offensivt på mulighederne for at styrke samarbejdet mellem Forsvaret og danske virksomheder, mener Forsvarschef, General Flemming Lentfer.

 

Hvilken rolle spiller Reservestyrken – altså Hjemmeværnet, vores reservepersonel, Beredskabsstyrelsen m.v. – i den sammenhæng?

”Reserven spillede en meget stor rolle i Danmarks samlede forsvar indtil Den Kolde Krigs ophør. Siden har Reserven spillet en meget mindre rolle. Nu har vi i høj grad brug for Reservestyrken igen. Derfor har vi også brug for et større samarbejde med det civile erhvervsliv. Et samarbejde, der indebærer, at man som leder tager et samfundsansvar ved at frigive ens medarbejdere til tjeneste i Forsvaret i perioder i løbet af året. Jeg oplever heldigvis også, at der er flere og flere virksomheder, der faktisk gerne vil give deres medarbejdere fri til tjeneste i Forsvaret 10 eller 20 dage om året”, fortæller Forsvarschef, General Flemming Lentfer.

 

Hvordan kan sådan et samarbejde se ud i praksis?

”Vi er meget inspirerede af, hvordan andre lande gør – særligt USA og England, som begge har stærke og effektive traditioner for tættere samarbejde”, siger Flemming Lentfer og fortsætter:

”Mange virksomheder oplever perioder af året, hvor der ikke er så travlt hos dem. Dér kan nogle af deres medarbejdere gå ind og gøre tjeneste hos os i Forsvaret. Det er både en gevinst for den enkelte medarbejder, for virksomhederne og for os. Det gælder både for håndværkere, kontormedarbejdere, akademikere og for dem på ledelsesniveau. Og det gælder ikke kun for det private arbejdsmarked, det gælder også for ansatte i det offentlige. Mit perspektiv er, at man som virksomhed og medarbejder kan anskue det som en mulighed for kompetenceudvikling og efteruddannelse.”

 

Ser du et mere forpligtende samarbejde mellem Forsvaret og det civile erhvervsliv i de kommende år?

”Ja, det gør jeg. Lige nu trækker vi kun på det samfundssind, som den enkelte virksomhed har. Vi spørger, om vi må få lov at låne deres medarbejdere nogle dage om året. Jeg vil gerne have, at vi kommer til en situation, hvor samarbejdet er mere forpligtende, og hvor vi kan tilbyde virksomhederne noget, de virkelig kan bruge og har gavn af. Til gengæld kan vi stille nogle krav om at kunne trække på nogle af deres medarbejdere i perioder af året. Det skal være til gavn for alle parter. Både for medarbejderne, virksomhederne og for os. I Forsvaret har vi brug for en række civile kompetencer – faglærte og ufaglærte, juridiske, håndværksmæssige og sundhedsfaglige. Der kan jeg se et stort overlap mellem os og så en række private virksomheder og offentlige instanser”, afslutter forsvarschefen.

 

 Af Anders Monrad Rendtorff

Mød forsvarschefen og få et opdateret perspektiv på den ny verdensorden

Forsvarschef, General Flemming Lentfer vil fortælle om Forsvarets opgaver og roller i den nye geopolitiske situation i to kommende events, som InterForce eksklusivt har inviteret VL til.

Udgangspunktet vil være Zilmer-rapportens analyse af de sikkerhedspolitiske udfordringer for Danmark og for Forsvaret. Til eventet vil der være rig lejlighed til at stille spørgsmål til forsvarschefen efter indlægget. Derudover byder eventet på en præsentation af InterForce og virksomheders muligheder for samarbejde. Arrangementet afsluttes med networking-buffet.

Tilmeld dig i:

København den 28. september kl. 16:00

Aarhus den 5. oktober kl. 16:00

Hvad er InterForce?

InterForce er sat i verden for at få et nært samarbejde og opbygge netværk mellem Forsvaret og virksomheder i den civile sektor. Med et særligt fokus på virksomheder, som har medarbejdere ansat, der er en del af Reservestyrken og Beredskabsstyrelsen, eller som blot ønsker at bakke op om det danske forsvar og om forsvaret af vores fælles nation.

Det er en belastning for disse virksomheder at skulle undvære centrale medarbejdere i de dage, hvor han eller hun skal stille op i uniform og enten efteruddanne sig ved Forsvaret eller hjælpe til i krisesituationer. Derfor arbejder InterForce på at minimere disse gener så meget som muligt, i tæt dialog og samarbejde med virksomhederne.

InterForces arbejde består også i at gøre virksomhederne opmærksomme på de stærke kompetencer, medlemmerne af Reservestyrken og Beredskabsstyrelsen har fra deres uddannelser i hhv. Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, og hvordan virksomhederne kan drage nytte af disse kompetencer. Endelig består InterForces arbejde i at udbrede kendskabet internt i Forsvaret og i Beredskabsstyrelsen til al den viden og de evner, disse mænd og kvinder bringer med sig fra deres dagligdag som medarbejdere, mellemledere og chefer på det civile arbejdsmarked.

Læs mere om InterForce her: www.interforce.dk

Det er alvor: De seneste mange årtiers verdensorden er ved at blive afløst. Men af hvad?

Det er alvor: De seneste mange årtiers verdensorden er ved at blive afløst. Men af hvad?

Foto: Forsvarschef, General Flemming Lentfer. Forsvaret.dk

Det er alvor: De seneste mange årtiers verdensorden er ved at blive afløst. Men af hvad?

24. september 2022

Danske topledere møder den ene store udfordring efter den anden, når man kigger ud i verden. Krigen i Ukraine er den seneste store begivenhed, der ryster alle. Den kommer i forlængelse af lang tids usikkerhed omkring Kina, uro omkring det arktiske område og en generelt øget polarisering i verden.

”Der var ét verdensbillede før den 24. februar 2022 og ét efter. Den dato markerer en milepæl, men de fleste kan nok se, at den ny verdensorden allerede var på vej før da. Den 24. februar var blot det strategiske chok, der fik de fleste til at vågne op og se, at verden har forandret sig”, fortæller Forsvarschef, General Flemming Lentfer.

 

Den ny verdensorden: Fra et regelbaseret paradigme til ”afglobalisering” og uforudsigelighed

Men hvad er det, som vi nu kan få øje på? Er der et større mønster i de mange begivenheder, der over de seneste år har præget verden?

”Den globalisering, som vi alle – siden den kolde krigs ophør – troede bare ville fortsætte, viste sig ikke at vare ved. Vi ser en form for ”afglobalisering” nu, hvor den regelbaserede verdensorden er udfordret. Vi er desværre ved at vende tilbage til, at det er den stærkes magt, der tæller. Dér stiller vi os op i den vestlige verden og siger, at sådan vil vi ikke have det. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at fastholde en regelbaseret verdensorden. Men vi står ved et vejkryds, og vi skal til at se anderledes på verden”, understreger Flemming Lentfer.

Der er altså tale om en bevægelse væk fra velkendte begreber som konfliktløsning, sikkerhed og gensidig afhængighed. Men hvor bevægelsen fører hen, er meget usikkert.

 

Sikkerhed bliver et begreb, der vil gennemsyre alt i samfundet

”Det eneste sikre er, at de fleste lande er blevet meget mere optagede af sikkerhed. Det er ikke længere noget, som kun et forsvar tager sig af. Men som i stedet gennemsyrer hele samfundet. Og måske særligt virksomheder, der nu må kigge sikkerhedspolitisk på vores handel, både nationalt og internationalt. Det er jo et godt eksempel, at bare det at få strøm hjemme i vores boliger også bliver en del af vores sikkerhedspolitik”, uddyber forsvarschefen og fortsætter:

”Vi har taget masser af ting for givet i mange år: at vi kunne få strøm, at vi kunne handle frit med verden. Men verden er en anden nu. Den er i opbrud, og der skal etableres en anden balance. Det må vi alle forholde os til, ikke kun os i Forsvaret. Vi skal alle til at kigge mere på samfundets samlede modstandskraft.”

 

Store udfordringer for virksomheder, men bestemt også muligheder

I Danmark har vi i mange år været gode til at udnytte den regelbaserede verdensorden. Vi har været gode til at komme ud i verden og udnytte friheden til at handle overalt. Derfor er den aktuelle situation jo et slag mod den praksis. Det er besværligt, men kan også give muligheder.

”Danske virksomheder har jo virkeligt nydt godt af den såkaldte regelbaserede verdensorden. Nu er situationen anderledes. Man skal ændre den prisme, man anskuer verden med. Men jeg ser også muligheder. Det er jo i øvrigt også noget, som danske virksomheder historisk har været gode til at udnytte. Jeg tænker på den grønne omstilling, som nok får meget momentum i forlængelse af forsyningskrisen. Og jeg tænker på det generelle fokus på hjemtagning, som alt andet lige giver muligheder”, afslutter Flemming Lentfer.

 Af Anders Monrad Rendtorff

Mød forsvarschefen og få et opdateret perspektiv på den ny verdensorden

Forsvarschef, General Flemming Lentfer vil fortælle om Forsvarets opgaver og roller i den nye geopolitiske situation i to kommende events, som InterForce eksklusivt har inviteret VL til.

Udgangspunktet vil være Zilmer-rapportens analyse af de sikkerhedspolitiske udfordringer for Danmark og for Forsvaret. Til eventet vil der være rig lejlighed til at stille spørgsmål til forsvarschefen efter indlægget. Derudover byder eventet på en præsentation af InterForce og virksomheders muligheder for samarbejde. Arrangementet afsluttes med networking-buffet.

Tilmeld dig i:

København den 28. september kl. 16:00

Aarhus den 5. oktober kl. 16:00

Forsvarschefens gode råd til danske virksomhedsledere

 

 • Vær meget opmærksom på den globale situation
 • Forstå og anerkend den risiko, der er forbundet med al handel
 • Se muligheder i den store forandring: den grønne omstilling, hjemtagning af produktion m.v.
Man skal gøre sig umage og gøre bæredygtighed vigtigt

Man skal gøre sig umage og gøre bæredygtighed vigtigt

Foto: Marianne Wiinholt, CFO, WS Audiology, VL3

Man skal gøre sig umage og gøre bæredygtighed vigtigt

Mini-serie: CFO og bæredygtighed

09. september 2022

Marianne Wiinholt (VL3) er en af Danmarks førende CFO´er og har i den funktion været med til at sætte bæredygtighedsdagsordenen i Danmark. I mange år var hun drivende for Ørsteds udvikling, og siden foråret har hun været CFO i WS Audiology. Hvor langt er bæredygtighedsdagsordenen i den organisation?

”Bæredygtighed har på sin vis altid været prioriteret i WS Audiology. Det er ganske enkelt på grund af vores grundlæggende purpose. Vores purpose er ‘Wonderful Sound for All’. WS Audiology vil bidrage til, at vidunderlig lyd er en del af alle menneskers liv. Vores strategi er fokuseret på Awareness, Accessibility og Affordability, fordi det er de barrierer, de fleste mennesker oplever og som er årsag til, at færre end 20 procent af alle mennesker i verden, der har brug for høreapparat, rent faktisk bruger et. Så kort fortalt handler det jo om, at vi arbejder med et stigma – at leve med et høretab – som vi forsøger at komme til livs. Når vi som organisation er drevet af netop det purpose, synes jeg, at et systematisk og strategisk arbejde med bæredygtighed ligger lige for”, fortæller Marianne Wiinholt.

”Derfor synes jeg, at vi som organisation på mange måder er meget langt. Vores ESG-fokus er meget på S, hvor vi prioriterer vores medarbejdere højt. Med hensyn til Environment har vi – i forhold til mange andre virksomheder – et lavere miljøaftryk, hvilket vi prioriterer højt, og som vi har ret godt styr på, og derfor kan vi fokusere bredere”, uddyber Marianne Wiinholt og nævner temaer som diversitet, inklusion, cirkulære forretningsmodeller, Human Rights og Labour Rights som primære indsatsområder.

”Jeg synes, at et stort paradoks er, at jo lavere modenhed, desto flere KPI´er. Hvor jeg egentlig synes, at det modsatte skal være afgørende. Nemlig at den modne indsats er karakteriseret af ét fokus og få kerne-indsatser.”

Stigende modenhed, men stadig lang vej

Bæredygtighed er på mange måder buzz. Alle taler om det, alle ved, at det er vigtigt. Men få har fundet de vises sten, og endnu færre har solide praksisser og resultater bag sig.

”Det er et umodent område. Det svære for en ledelse er jo, at der er så mange ting, som man kan fokusere på. Derfor bliver hovedudfordringen at kunne prioritere. Jeg synes, at et stort paradoks er, at jo lavere modenhed, desto flere KPI´er. Hvor jeg egentlig synes, at det modsatte skal være afgørende. Nemlig at den modne indsats er karakteriseret af ét fokus og få kerne-indsatser. Og det er lige præcis mit mål her i WS Audiology. At hjælpe med at vi bliver endnu mere fokuseret strategisk og ledelsesmæssigt”, understreger Marianne Wiinholt.

CFO-funktionen skal evne at samarbejde

Et af de store og meget praktiske spørgsmål i mange organisationer er, hvordan arbejdet med bæredygtighed skal organiseres. Mange søger det enkle svar på det spørgsmål, men et sådant findes ikke. Marianne peger dog på et par vigtige forhold. Dels skal finansfunktionen være meget involveret, og dels skal hele organisationen evne at kunne samarbejde.

”CFO-funktionen har en helt særlig betydning. Funktionen er vant til struktur, Governance, datakvalitet, konsistens og er jo helt opdateret i forhold til både regnskabsprincipper og de konstant reviderede krav i ESG-konteksten”, siger Marianne Wiinholt, der dog anfører en afgørende organisatorisk pointe: ”Det er bestemt ikke altid, at finansfunktionen har den faglige dybde, som kræves. Den faglighed findes jo i linjen og i andre funktioner. Derfor er det blevet mere afgørende end nogensinde, at finansfunktionen evner at samarbejde meget bredt. Jeg synes faktisk, at evnen til samarbejde i dag er en helt afgørende kompetence i arbejdet med bæredygtighed.” Marianne Wiinholt understreger på den måde også sin opmærksomhed på det organisatoriske aspekt af arbejdet med bæredygtighed. ”Finans skal ikke eje det hele, men bør sætte barren så højt som muligt. For hvis Sustainability bliver et appendix, rykker du absolut ingenting.

”Finans skal ikke eje det hele, men bør sætte barren så højt som muligt. For hvis Sustainability bliver et appendix, rykker du absolut ingenting.”

Man SKAL kommunikere – og hellere offensivt end defensivt

Kommunikation er et andet stort spørgsmål. Ingen ønsker Greenwashing, der kan skade image, rygte og troværdighed. Men hvad skal man egentligt gøre? Holde sig lidt tilbage eller gå linen ud?

”Jamen, man SKAL da kommunikere. Og hellere for meget end for lidt. Ellers hjælper vi ikke den store bevægelse. Men det er helt afgørende, at al kommunikation er troværdig”, understreger Marianne Wiinholt. I praksis prioriterer WS Audiology at fokusere på et samlet narrativ, der kan bruges offensivt både internt og eksternt. Og dertil har WS Audiology udviklet et princip om at teste al kommunikation: ”Det betyder ganske enkelt, at vi tester vores kommunikations-forslag hos stakeholders. Både internt blandt medarbejdere og eksternt ved kunder og andre stakeholders. På den måde sørger vi for både at tage meget initiativ og samtidig at holde fødderne på jorden”, siger Marianne Wiinholt og konkluderer: ”Man SKAL kommunikere. Men du er nødt til at bruge ressourcer på forarbejdet. Og du skal altid gøre dig umage.”

 Af Anders Monrad Rendtorff

Stærk finansiel baggrund med purpose-fokus og solidt bæredygtigheds-perspektiv

Marianne Wiinholt

Uddannet cand.merc.aud. ved CBS og statsautoriseret revisor
1997 – 2003 – ansvarlig for koncernfinans hos Borealis
Januar 2004 – starter karriere hos Ørsted
Oktober 2013 – udnævnt til Koncernøkonomidirektør
April 2022 – starter som Finansdirektør hos WS Audiology.
Medlem af bestyrelserne hos Norsk Hydro og Coloplast
Har tidligere været en del af bestyrelserne hos Hempel, KNI og J. Lauritzen.
2019 – kåret af PwC som “årets CFO”
Marts 2022 – vinder af Women’s Board Award

Marianne Wiinholts gode råd til at implementere bæredygtighed

 

 • Knyt ESG til strategien på bestyrelses- og topledelsesniveau – ellers bliver bæredygtighed blot et appendix
 • Etablér en storytelling, der gør det muligt at tale sammenhængende til stakeholders, både internt og eksternt
 • Fokusér på at få medarbejderne med

Mini-serie: CFO og bæredygtighed

Den store indsats med bæredygtighed modnes hele tiden. Måling af indsatsen er et af de områder, der er mindst udviklet. Mange organisationer spekulerer derfor over, hvordan man skal gribe det an. Kompetencemæssigt, ressourcemæssigt, organisatorisk. Og ikke mindst strategisk. Derfor er det indlysende, at en CFO kan – og måske bør – spille en helt særlig rolle. Vi har i de seneste VL Nyt set nærmere på, hvordan en CFO ser perspektiverne i Bæredygtig Ledelse.

Læs tidligere artikler i vores mini-serie:
Hårfin balance mellem offensiv kommunikation og troværdig dokumentation

Fra disciplineret compliance til offensiv strategi

ESG er sproget for at lede bæredygtighed

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). ESG har udviklet sig til at blive et værktøj, som virksomheder kan bruge til at give et mere nuanceret billede af deres virksomhed.

VL30 debatterer VL´s 10 bud på Sustainable Leadership

VL30 debatterer VL´s 10 bud på Sustainable Leadership

Foto: Livlig debat mellem Mads Henriksen, Povl Davidsen, Jørn Pedersen og Per Rasmussen

Sustainable Leadership er vigtigt – og komplekst

09. september 2022

Jette Ditlev, formand for VL30, havde et lille forspring inden VL-gruppemødet tirsdag den 30. august. For Jette havde i foråret været en af drivkræfterne bag VL Døgnets proces med at udarbejde VL´s 10 bud på Sustainable Leadership. Så det var spændende, hvad der ville ske, når hendes egen gruppe skulle diskutere emnet.

Scenen var sat i Sunset Boulevards hovedkvarter i Kolding, hvor CFO Mads Henriksen var vært.

”Der blev diskuteret ret lystigt i løbet af aftenen. Og på ægte jysk manér var der også megen skepsis i forhold til at eksekvere”, fortæller Jette Ditlev og uddyber:

”Det er jo ikke på grund af modvilje, for alle ved, at bæredygtighed er vigtigt. Men alle kender også den krævende hverdag. Skepsis handler om kompleksitet, om ressourcer og i meget høj grad om kompetencer. Og så hjælper den nuværende situation ikke spor. For hvad er forretningsmæssigt muligt i den nuværende situation med krig, høj inflation osv. Med andre ord vil alle rigtigt gerne, men hvem skal betale? Kunderne? Kan de, og vil de?”

Der er ingen enkle løsninger. Men processen og diskussionen var rigtigt god. Evalueringen fra gruppemødet viser da også, at deltagerne vurderede mødet til at være ”rigtigt godt” eller ”godt”.

Kan processen anbefales?

”Ja, jeg kan anbefale processen og brugen af materialerne. Det er en god samtalestarter og inspirator – og det kan være en måde at få gang i ESG-diskussionerne på, som så kan inspirere den enkelte i eget arbejdsliv”, afslutter Jette Ditlev.

Skræddersyet materiale til dit eget VL-gruppemøde

VL Selskabet har materiale klar til et temamøde om VL´s 10 bud på Sustainable Leadership. Materialet består af arbejdsark og instruktioner. Og senest har Jette Ditlev (VL30) lavet en overordnet præsentation, som du kan bruge til dine egne gruppemøder. Ræk endelig ud – så vil vi hjertens gerne hjælpe.

God aften med masser af dialog

”I VL30 startede vi op efter sommerferien med et supergodt indlæg fra Jette Ditlev omkring Sustainable Leadership – fantastisk inspirerende. Indlægget gav en masse inspiration til det arbejde, der skal gøres i virksomhederne. Vi arbejdede efterfølgende med materialet fra VL Døgnet; det vil sige i grupper med dilemmaer og spørgsmål inden for ESG. Det var virkeligt spændende at høre og drøfte de mange forskellige vinkler på de problemstillinger, som vi alle – mere eller mindre – står overfor. Alt i alt en god aften med god mulighed for dialog.”

Anne-Mette Elbæk Mapouyat

Adm. direktør, OX-ON

Eminent måde at få medlemmerne i spil på

”Jeg deltog den 30. august i en medlemsaften i VL30 omkring Sustainable Leadership faciliteret af Jette Ditlev. Vi arbejdede i tre grupper med de tre forskellige temaer E, S og G. Jeg deltog selv i gruppen omkring Environment. Det var en rigtig god måde at arbejde med bæredygtighed på. Ideen om en række dilemmaer skabte en rigtig god diskussion. Især diskussionerne om hvem der har ansvaret, og hvem der skal sikre løsninger. Vi var ikke altid enige i gruppen og kunne høre, at dette bestemt heller ikke var tilfældet i de øvrige grupper. Så en kanon måde at arbejde på, og især en eminent måde at få medlemmer sat i spil på. Vi kom noget tættere på hinanden den aften. Og stor ros til det fysiske materiale. Virkelig høj kvalitet. Mere af det i fremtiden.”

Mads Henriksen

CFO, Danske Koncept Restauranter

Hårfin balance mellem offensiv kommunikation og troværdig dokumentation

Hårfin balance mellem offensiv kommunikation og troværdig dokumentation

Hårfin balance mellem offensiv kommunikation og troværdig dokumentation

31. august 2022

Vi glæder os til at byde velkommen til endnu en episode i den virtuelle serie om Sustainable Leadership, hvor vi vil fokusere på Greenwashing og kommunikation om bæredygtighed. Hovedpointen er, at bæredygtighed skal kunne dokumenteres – og hvis man ikke kan det i fornødent omfang, så er der tale om Greenwashing. På episoden den 6. september får Clement Kjersgaard blandt andet besøg af Louise Koch (VL 111), der er globalt ansvarlig for Dell Technologies’ aktiviteter inden for Sustainability. Vi har mødt Louise til en snak om hendes syn på bæredygtighed og kommunikation.

Af Anders Monrad Rendtorff

Der er en hårfin balance mellem at komme proaktivt ud med sine mange gode initiativer omkring bæredygtighed og samtidig holde sig på sikker grund i forhold til kritik eller risiko for Greenwashing. Det er en af hovedpointerne fra Louise Koch, der har arbejdet systematisk med bæredygtighed i mange år.

“På den ene side er der stort udviklingspotentiale i virksomhedens bæredygtighedsindsatser med forretningsudvikling, innovation og styrkede kunderelationer i sigte. Men på den anden side er der konstant stigende krav fra lovgivning og ofte meget opmærksomme stakeholder-grupper, der følger virksomhedens kommunikation meget nøje. Det bliver i praksis et svært dilemma at håndtere for virksomheden, fordi man på den ene side ønsker at spille aktivt med på banen, men på den anden side jo ikke ønsker et gult eller rødt kort for Greenwashing”, fortæller Louise Koch, der anerkender, at det er en hårfin balance, og at man derfor skal gennemtænke sine kommunikationsaktiviteter og sikre, at de altid baserer sig på troværdig dokumentation.

”Min anbefaling vil klart være, at man har en central funktion omkring ESG og bæredygtighed, som både kan sætte den strategiske ramme og retning for virksomheden og samtidig har den dybe faglige indsigt til at rådgive og guide på tværs af virksomhedens funktioner.”

Stor modning i de seneste år

Bæredygtighed er stadig et nyt område for mange virksomheder, men Louise, der har været med i mange år, oplever en markant modning på området.

“Der er en meget stor modningsproces i gang. Et af de mest centrale områder er det store fokus på data og dokumentation. Data skal bare være i orden. Så selv om der også er meget buzz omkring bæredygtighed, så er der en generel styrket opmærksomhed på, at man som virksomhed skal dokumentere sine aktiviteter inden for bæredygtighed”, understreger Louise Koch. Hun opfatter ESG-terminologien som et gennembrud, fordi det dermed er blevet muligt at få bæredygtighedsperspektivet forankret strategisk hos øverste ledelse som en integreret del af virksomhedens strategiske arbejde med risikostyring og compliance på den ene side, samt forretningsudvikling og innovation på den anden side.

Men selvom der i disse år er et meget stort fokus på compliance-delen af bæredygtighed på grund af nye lovkrav og forventninger til governance og rapportering, så er der stadig masser af mulighed for at være offensiv i sin kommunikation.

“Det er helt ok at sætte ambitiøse mål og kommunikere dem ud. Det kan særligt være inden for klima-indsatsen, hvor en given virksomhed kan have mål om at være klimaneutral i 2030 eller Net Zero i 2050. Ambitiøse mål kan være en super god drivkraft for at mobilisere til handlingsplaner og forandring på tværs af organisationen. Men det er ikke en gratis omgang. Der skal følges op på målene, man skal skabe en plan for at komme derhen, og man skal rapportere og kommunikere om sine fremskridt. Og derfor kommer vi jo frem til det samme igen. Der skal være styr på data og dokumentation, ellers risikerer man anklagen om Greenwashing – og så får troværdigheden et ordentligt hug”, fortæller Louise Koch.

”Det er helt ok at sætte ambitiøse mål og kommunikere dem ud. Ambitiøse mål kan være en super god drivkraft for at mobilisere til handlingsplaner og forandring på tværs af organisationen. Men det er ikke en gratis omgang. Der skal følges op på målene, man skal skabe en plan for at komme derhen, og man skal rapportere og kommunikere om sine fremskridt.”

Tung erfaring med bæredygtighed

Louise Koch (VL111), Director, Global Sustainability Strategy & Innovation, Dell Technologies

Louises arbejde er drevet af en passion for at bygge en bedre verden gennem business.
I Dell Technologies leder Louise den globale strategi og innovation med fokus på klima, cirkulær økonomi og menneskerettigheder som en del af Dells globale ESG-strategi.
Hun arbejder tæt sammen med interne og eksterne interessenter for at styrke og udvikle bæredygtig forretningsudvikling, innovation og partnerskaber i krydsfeltet mellem digital teknologi og bæredygtighed.
Louise er personligt udpeget medlem af den danske regerings Rådet for Samfundsansvar & Verdensmål og er også medlem af fakultetet ved University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Hun er anerkendt som en inspirerende foredragsholder og ekspert i ESG og bæredygtig forretningsudvikling. Louise har en kandidatgrad i antropologi og innovation fra Københavns Universitet.

Louise Kochs bedste tips til kommunikation

 • Etablér forankring i det øverste ledelsesteam, så bæredygtighed integreres på tværs af funktioner
 • Dokumentér dine aktiviteter og hav solide data på plads i din kommunikation
 • Involvér dine kunder og partnere i din indsats – og hjælp dem til selv at blive mere bæredygtige
 • Overvej at få tredjeparts-endorsement gennem eksempelvis miljømærker og certificeringer
 • Sæt kommunikation i system. Gå fra ad-hoc til en strategisk kommunikationsplan, så du over tid bygger din position
 • Kend dine målgrupper – og kommunikér med rette form og indhold til dem

Kunsten at kommunikere det rette indhold på rette tid og sted til rette modtager

For at lykkes med en virkningsfuld og troværdig kommunikation omkring bæredygtighed skal man have øje for, hvad virksomhedens forskellige stakeholders har brug for. Louise Koch forklarer:

“Business-kunder og investorer vil sætte pris på en gennemarbejdet ESG-rapport med et solidt datagrundlag, der tydeligt viser, hvordan virksomheden arbejder strategisk med risici og muligheder inden for bæredygtighed i hele værdikæden. Gerne suppleret med løbende kommunikation gennem medier og i direkte kommunikation gennem webinarer eller andet. Men for medarbejdere eller forbrugere vil der være brug for en mere mærkbar kommunikation i mindre bidder, der sætter fokus på den gode historie og konkrete eksempler på, hvordan virksomheden gør noget godt for miljø eller mennesker lokalt og globalt. Her vil jeg også klart anbefale, at man gør brug af etablerede miljømærker til at få ekstern dokumentation på, at ens produkt overholder givne standarder for bæredygtighed.”

Louise ser også i disse år en risiko for, at den nye og krævende lovgivning om compliance og rapportering overtager fokus fra forretningsudvikling og innovation.

“Selv i de største virksomheder lægger bæredygtighedsafdelingen lige nu en stor del af deres ressourcer i at gøre virksomheden klar til de nye rammer og love inden for ESG og bæredygtighed, ikke mindst omkring rapportering. Det skal selvfølgelig være på plads som det stærke fundament. Men derudover er det også supervigtigt at have bæredygtighed forankret i virksomhedens strategi for forretningsudvikling og innovation. For mange virksomheder vil der være oplagte muligheder for at differentiere sig i markedet og for at styrke relationer med kunderne ved at give dem inspiration og løsninger til, hvordan de selv kan blive mere bæredygtige.”

”ESG-terminologien har løftet bæredygtighed helt op på den strategiske dagsorden og tydeliggjort, hvor stor betydning det har for virksomhedens succes i en kompleks verden.”

Organisering af bæredygtighed bliver et strategisk tema

Louise Koch oplever, at organisering af indsatsen er et stort spørgsmål for mange organisationer. I takt med at bæredygtighed vinder strategisk indpas i organisationerne, skal man ofte gentænke måden af organisere sig på.

“Hvordan skal vi forankre indsatsen? For det første skal topledelsen eje bæredygtighed og den bredere ESG-dagsorden. For det andet skal alle afdelinger/funktioner identificere deres andel i bæredygtighed og vælge lokale ansvarlige. Og så skal strategien og indsatsen samlet set organiseres i én funktion. I disse år ser vi, at Finance løbende får en større rolle, hvilket er positivt. Men min anbefaling vil klart være, at man har en central funktion omkring ESG og bæredygtighed, som både kan sætte den strategiske ramme og retning for virksomheden og samtidig har den dybe faglige indsigt til at rådgive og guide på tværs af virksomhedens funktioner”, fortæller Louise Koch.

Louise møder også en anden, ny udfordring. Nemlig at bæredygtighed er blevet populært.

“Før var jeg selv, ligesom mange andre bæredygtigheds-ledere, mere en lonely rider, der skulle holde flaget højt i organisationen. Men nu oplever jeg en markant mushroom-effekt. Alle vil spille med. Og der er mange gode ideer på tværs af regioner og funktioner, ikke mindst i forhold til kommunikation. Men det er ikke altid, at de lige er helt gennemtænkte i forhold til virksomhedens strategi eller helt på sikker grund i forhold til fagligheden omkring ESG eller grøn markedsføring. Så den nye rolle for en bæredygtighedsleder er nærmest at være dirigent for et orkester og sikre, at alle spiller med på den samme melodi med hver deres instrument – og samtidig rammer rent på tonerne”, afslutter Louise Koch.

Fra disciplineret compliance til offensiv strategi

Fra disciplineret compliance til offensiv strategi

Fra disciplineret compliance til offensiv strategi

Mini-serie: CFO og bæredygtighed

26. august 2022

 Af Anders Monrad Rendtorff

Bæredygtighed er blevet en central strategisk faktor for TORM. Både på kort sigt, når der skal tages beslutning om køb og salg af skibe. Og på længere sigt, når ledelsen identificerer fremtidige forretningsmuligheder.

”Der er virkelig sket meget de seneste år. Før var det måske blot en opmærksomhed på klimaet, men nu er det hele ESG-paletten”, fortæller Kim Balle, Group CFO for TORM og fortsætter:

Stærk finansiel baggrund med solidt kommercielt og strategisk fokus

Kim Balle (VL91) er Group CFO i TORM. Kim har en tung finansiel baggrund og er de senere år i TORM blevet meget optaget af bæredygtighed og ESG. Kim har været en årrække i den finansielle sektor, i både Jyske Bank og i Danske Bank, hvor han sluttede som SVP og Head of Corporate Banking. Siden har Kim været CFO i DLG og i Casa Group, inden han startede i TORM i 2019.

Mini-serie: CFO og bæredygtighed

Den store indsats med bæredygtighed modnes hele tiden. Måling af indsatsen er et af de områder, der er mindst udviklet. Mange organisationer spekulerer derfor over, hvordan man skal gribe det an. Kompetencemæssigt, ressourcemæssigt, organisatorisk. Og ikke mindst strategisk. Derfor er det indlysende, at en CFO kan – og måske bør -spille en helt særlig rolle. Vi vil i de kommende VL-Nyt se nærmere på, hvordan en CFO ser perspektiverne i Bæredygtig Ledelse.

Læs første artikel i vores mini-serie her

”Hver dag er selvfølgelig fyldt med ledelsesmæssige dilemmaer. Og bæredygtighed optræder i de fleste af dem. Hver gang, vi sidder med en mulighed om køb af skibe, hvor der er en attraktiv business case – finansielt set fylder det nu også en stor del i beslutningsprocessen, hvor miljøvenligt skibet er… så der er vi nødt til at tænke hele vejen rundt”, siger Kim Balle som et eksempel på, hvordan bæredygtighed på øverste ledelsesniveau for alvor er kommet på dagsordenen.

 

Det finansielle community sætter barren

Men hvad er egentlig drivkraften bag den stigende strategiske fokus på bæredygtighed?

”Vi har altid haft et vist fokus på klima og miljø, og vi er vant til at rapportere omkring vores CSR-indsats, bl.a. omkring energieffektivitet. Vi tilsluttede os faktisk UN Global Compact allerede i 2009. Netop energieffektivitet har i mange år været helt centralt, men der er sket et betydeligt skift for os på meget kort tid. Det finansielle community har drevet et stort tryk, først og fremmest fra udvalgte investorer og siden fra bankerne. De stiller helt konkrete forventninger, som vi ganske enkelt skal leve op til, da vi ellers risikerer at blive fravalgt”.

”Lavpraktisk startede det, da den norske rederiforening gav sit bud på et ESG-rapporterings-rammeværk med specifikke målepunkter, hvilket vi fandt tilpas enkelt. Det viste os en klar retning for den rapporteringsrejse, vi skulle på, og vi satte samtidig en klar ambition om at ramme kurven tidligt snarere end at komme for sent ud – med tilsvarende stor fremtidig ressourcebyrde. I dag synes vi, at vi er ganske langt med både E, S og G”, fortæller Kim Balle.

 

Naturligt ejerskab for CFO-funktionen

Hvor skal ansvaret placeres, og hvor vigtig skal man gøre bæredygtighed? Det er nogle af de centrale og både praktiske og politiske spørgsmål, som man naturligt stiller sig. For Kim Balle har svaret været ret enkelt:

”Jeg synes, at det afgørende kriterie er, at rapportering af bæredygtighed skal handle om data. Indsamling, rensning, kontrol, systematisering, dokumentering og analyse. Alle de processer, som vi i finans-funktionen jo igennem mange år er uddannet og vant til. I det hele taget er det jo evnen til at sikre transparens, pålidelighed og dokumentation, som vores omverden efterspørger – og som vi derfor skal være skarpe til at håndtere. Nøglen til eksekvering har været, at det skal være så enkelt som muligt. Der skal være så høj grad af automatisering som muligt. Og når Finans gør det, så kan forretningen fokusere på forretning”.

”Men det lyder måske lidt mere enkelt, end det har været i virkeligheden. For et godt spørgsmål er jo, hvem der ejer hvilke data. Jo jo, al data tilhører den samlede forretning, men det er helt afgørende, at vi fik klart defineret, hvilke dele af vores organisation, der er ansvarlig for hvilke dele af ESG-rapporteringen, herunder også at Finans kommer ind over dette område og driver rapporteringen. Det har nok været vores største ledelsesmæssige udfordring de seneste år”, fortæller Kim, der selv bruger begrebet ”forandringsledelse”, når han betegner karakteren af ledelse.

 

Compliance eller strategi?

Én ting er, at man som ledelse skal håndtere de støt stigende krav fra omverden og myndigheder, og at rapportering er på et tilpas højt niveau. Men hvad adskiller den nødvendige compliance fra et mere strategisk perspektiv?

”Jo, der er jo et vist niveau af compliance, som vi ikke kan diskutere. Det skal vi bare sørge for virker. Men over tid oplever vi mere og mere, hvordan bæredygtighed bliver et reelt strategisk tema for os. Både på det hverdags-korte og det meget langsigtede perspektiv”, fortæller Kim Balle.

”På den korte bane er vi jo altid meget optaget af køb og salg af skibe. Tidligere var beslutninger om dét mest fokuseret på konkrete finansielle nøgletal. Men i dag er det ikke længere tilstrækkeligt. Vi skal tænke hele vejen rundt før beslutning. Og på den længere bane er vi jo optaget af fremtidens forretning. Der kigger vi jo af indlysende grunde meget grønt. Så hver dag, på hvert direktionsmøde, på hvert bestyrelsesmøde, er der reelle ledelsesmæssige dilemmaer med et stort indhold af bæredygtighed.

 

Nødvendigt kompetenceløft

Hvordan sikrer man sig så, at man er i stand til både at forstå kravene og opgaverne og sidenhen at lede dem? Hvordan klarer man et kompetence-skifte i organisationen?

”Det er jo egentligt begrænset, hvor meget ekstern hjælp, man kan købe, når vi reelt skal implementere nye processer i organisationen. Én ting er, at vi som ledelse – både bestyrelse og direktion – har forstået, at bæredygtighed skal ledes på et strategisk niveau. Men vi har også indset, at vi er nødt til – flere steder i organisationen – at opruste for at levere det, vi ønsker. Det gælder både i vores kommercielle og tekniske funktion, samt i Finans, hvor vi har udnævnt specialister, der følger og forstår rammeværk og lovgivning i dybden. Og det gælder særligt i vores tekniske afdeling, hvor vi forsøger at lave løsninger, der i praksis sikrer mere effektiv energiudnyttelse. Så på mange måder er det hele organisationen, der er involveret i vores bæredygtigheds-indsats. Så mange, at bæredygtighed vel ikke længere er et projekt, men snarere er et strategisk tema, der er blevet integreret i virksomhedens centrale processer”, afslutter Kim Balle.

De vigtige læringer om at implementere bæredygtighed

Her er Kim Balles gode råd til, hvordan topledere kommer til næste niveau i bæredygtigheds-indsatsen

 • Kom tidligt i gang – næste år er kravene endnu højere
 • Bestå testen med non-financial data – ellers er risikoen, at de finansielle data ingen betydning har
 • Vær modig nok til at investere i det nye – tidligere, end du har lyst til
 • Forstå processen som forandringsledelse – uden at have organisationen med, kommer du ikke langt

Stærk finansiel baggrund med solidt kommercielt og strategisk fokus

Kim Balle (VL91) er Group CFO i TORM. Kim har en tung finansiel baggrund og er de senere år i TORM blevet meget optaget af bæredygtighed og ESG. Kim har været en årrække i den finansielle sektor, i både Jyske Bank og i Danske Bank, hvor han sluttede som SVP og Head of Corporate Banking. Siden har Kim været CFO i DLG og i Casa Group, inden han startede i TORM i 2019.

Mini-serie: CFO og bæredygtighed

Den store indsats med bæredygtighed modnes hele tiden. Måling af indsatsen er et af de områder, der er mindst udviklet. Mange organisationer spekulerer derfor over, hvordan man skal gribe det an. Kompetencemæssigt, ressourcemæssigt, organisatorisk. Og ikke mindst strategisk. Derfor er det indlysende, at CFO kan – og måske bør -spille en helt særlig rolle. Vi vil i de kommende VL-Nyt se nærmere på, hvordan dygtige CFO´er ser perspektiverne i Bæredygtig Ledelse.

Læs første artikel i vores mini-serie her

ESG er sproget for at lede bæredygtighed

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). ESG har udviklet sig til at blive et værktøj, som virksomheder kan bruge til at give et mere nuanceret billede af deres virksomhed.

Sustainable Leadership: Fra fine ord til praktiske handlinger

Sustainable Leadership: Fra fine ord til praktiske handlinger

Sustainable Leadership: Fra fine ord til praktiske handlinger

26. august 2022

Læs om VL´s 10 Bud på Sustainable Leadership

Hvad er de bedste råd til at arbejde med Sustainable Leadership?

Gitte: Mit bedste råd er at få det prioriteret på allerøverste niveau. Den grønne omstilling og bæredygtighed er den største forandring, som virksomhederne kommer til at opleve siden starten af industrialiseringen, og det er løsningen på mange af de kriser og udfordringer, som virksomhedslederne står med. Det skal løses helhedsorienteret. Kun hvis ESG drives i kerneforretningen, er virksomheden i stand til at høste gevinsterne ved en bæredygtig omstilling. ESG er ikke længere bare noget, som virksomhederne kan gøre lidt ved siden af og skrive lidt om i den eksterne rapportering – det er den vigtigste forretningsdagsorden, og kompetencerne mangler til at få løst opgaven.

VL´s Årstema om Bæredygtig Ledelse oplevede en foreløbig kulmination på VL Døgnet i forsommeren. VL Nyt har spurgt nogle af dem, der ihærdigt arrangerede VL Døgnets workshop, om hvad der blev de største erfaringer fra dagen. Vi har talt med Gitte Haar, ansvarlig partner i Center for Cirkulær Økonomi (VL59); Jette Ditlev, ledelses- og strategi-futurist (VL30). Og vi har talt med Alexander Hasenberg, Head of Management Office, Group Sustainability, Stakeholder Relations & Marketing, Danske Bank, der sammen med Cecilie Gyldenvang, Associate, McKinsey repræsenterede unge-organisationen SAGA på årets VL Døgn.

Af Anders Monrad Rendtorff

“Jeg ser et vanskeligt dilemma i at skulle træde hårdt på speederen – fordi det er altafgørende, at virksomhederne er yderst ambitiøse – samtidig med at det sker på en måde, hvorpå virksomhedens vigtigste interessenter kan følge med.”

Alexander Hasenberg

Head of Strategic Planning, Group Sustainability, Stakeholder Relations & Marketing, Leder af projektteam, Danske Bank & SAGA

Hvordan vurderer I i dag workshoppen på VL Døgnet?

Gitte: Jeg synes, at der var en fantastisk energi og entusiasme i grupperne, og folk tog opgaven meget alvorligt. Jeg oplevede, at der blev diskuteret rigtig meget ved bordene, og at emnerne gav anledning til meget dybe diskussioner. Jeg oplevede ingen, der sivede eller gav sig til at hyggesnakke. Alle var meget optagede af at diskutere dilemmaerne. Jeg oplevede, at workshoppen – både form og indhold – blev virkelig positivt modtaget af deltagerne.

Alexander: Jeg oplevede et stort engagement fra deltagerne på årets VL Døgn. Der er ingen tvivl om, at emnet betyder meget for rigtig mange af VL’s medlemmer, hvilket jeg synes, at tilgangen til workshoppen vidnede om.

“Min oplevelse var og er, at mange ledere gerne vil eksperimentere. Den tid er ovre, hvor én eller få havde svarene på alt. Vi udvikler, reflekterer, fejler og lærer i fællesskab – det er fremtidens, ja for så vidt allerede nutidens, måde at arbejde på og bedrive god og inddragende ledelse på. Så det var nok for mange noget med at turde prøve noget, som deres organisationer allerede er i gang med at finde ud af, hvor langt man kan komme på blot kort tid.”

Jette Ditlev

Foredragsholder, Ledelsesrådgiver og Futurist, Ditlev Consulting – Formand for VL30

Hvad er de bedste råd til at arbejde med Sustainable Leadership?

Alexander: Søg inspiration og vær modig. At forestille sig, at man som direktør eller ejerleder kan klare det hele alene vil være at gøre det vanskeligt for sig selv. Jeg tror på, at det er værdiskabende at søge inspiration udefra, samt at man tør tage nogle chancer. Naturligvis baseret på data og beregninger, men glem ikke det innovative element i processen going forward. Jeg er overbevist om, at det kan opstå i processen, så længe man for alvor læner sig ind i det hundrede procent.

Hvad er de bedste råd til at arbejde med Sustainable Leadership?

Cecilie: Der er to elementer, som jeg synes, er helt centrale for lederne.

1) Foretag den bæredygtige omstilling på inklusiv vis. Et bredere ejerskab bliver nødvendigt for det dybe perspektiv og gennemførelse. Inkluder alle lag i virksomheden i idégenerering og efterfølgende i planlægning og implementering.
2) Lav en liste over samtlige ideer og prioriter dem efter niveau af værdiskabelse og muliggørelse for at få det fulde overblik, og for at være sikker på, at dér, hvor der sættes ind, er dér, hvor det batter mest.

Hvad er de bedste råd til at arbejde med Sustainable Leadership?

Gitte: Mit bedste råd er at få det prioriteret på allerøverste niveau. Den grønne omstilling og bæredygtighed er den største forandring, som virksomhederne kommer til at opleve siden starten af industrialiseringen, og det er løsningen på mange af de kriser og udfordringer, som virksomhedslederne står med. Det skal løses helhedsorienteret. Kun hvis ESG drives i kerneforretningen, er virksomheden i stand til at høste gevinsterne ved en bæredygtig omstilling. ESG er ikke længere bare noget, som virksomhederne kan gøre lidt ved siden af og skrive lidt om i den eksterne rapportering – det er den vigtigste forretningsdagsorden, og kompetencerne mangler til at få løst opgaven.

Hvad synes I om De 10 Bud?

Gitte: Jeg synes, at de ti bud, der kom ud af workshoppen, endte et meget ambitiøst sted – langt mere ambitiøst, end jeg havde turde håbe på. Det er meget positivt. Det bekræfter mine erfaringer med arbejdet med virksomheder, altså at virksomhedslederne er klar over, at der skal drastisk forandring til, og at de er villige til at tage et udvidet ansvar i den udvidede værdikæde.

Alexander:  De 10 Bud er ambitiøse – og i min optik nødvendige. At udvise ‘Sustainable Leadership’ er i høj grad noget, hvor virksomhederne skal gå forrest. VL har nu – i fællesskab med medlemmerne – lagt et godt grundlag til fremover at arbejde endnu mere i dybden med den bæredygtige omstilling. Jeg synes, at vi kom et godt stykke vej på årets VL Døgn, men der er fortsat lang vej endnu, og vi må konstant søge efter at forbedre os.

Cecilie: Fra mit perspektiv var et gennemgående emne i De 10 Bud proaktivitet. Det var tydeligt, at deltagerne føler, at de står med en del af ansvaret for fremdrift og løsninger til den bæredygtige omstilling, hvor det er dem, der må gå forrest og sætte overlæggeren for ambitionsniveauet via samarbejde, inklusion, innovation og transparens.

“Dette er DEN vigtigste opgave for virksomhedsledere i mange år. Det betyder, at ESG, bæredygtighed og grøn omstilling skal ud af kommunikationsafdelingen og ind som det øverste punkt på dagsorden til alle bestyrelses- og ledelsesmøder.”

Gitte Haar

Forfatter, bestyrelsesmedlem, cand. merc. aud. + cand. scient. agro. – VL59

Hvilke ledelsesmæssige dilemmaer synes du er de mest centrale?

Jette: I forhold til ESG er G’et for mig det helt centrale. Det er for så vidt god Governance, der skal drive hele dagsordenen. De store dilemmaer ligger i prioriteringen; der er bundet både mange investeringer og mange ressourcer i at løse fremtidens store problemer. På den anden side handler det jo også om at komme i gang, og de fleste virksomheder har alligevel en række initiativer, som de nok skal have samlet under ESG-paraplyen, så det giver overblik og kan skabe yderligere momentum. Og så er rapporteringen altid et problem.

Cecilie: At få allokeret den rigtige mængde ressourcer og kompetencer til at få ydet en indsats og så rent faktisk få gjort noget centralt ved den bæredygtige omstilling, hvor vi virkelig kommer væk fra den silotænkende tilgang. Bæredygtighed kan ikke være forbeholdt en gruppe, der kører isolerede projekter, men skal være noget, der gennemsyrer alt i virksomheden. Modet til at gennemse det gamle og indtænke det i alt det nye, fra logistik, til produktion og produktdesign osv.

Gitte: I et ledelsesmæssigt perspektiv er det mest centrale for mig, at de kriser, vi ser i verden og i de globale forsyningskæder hænger sammen og skal løses i en større sammenhæng, og virksomhederne er helt centrale i at få skabt helhedsorienterede løsninger. Virksomhederne går fra at blive målt på kortsigtede økonomisk gevinst til at være en større del af komplekse løsninger. Dilemmaet ligger i at få skabt et ægte Sustainable Leadership og få udviklet de kompetencer, det kræver. Der er ved at være en generel bevidsthed hos virksomhedsledere om, at de lange, sårbare, globale værdikæder, som virksomhederne er en del af, ikke længere holder. Jeg oplever, at de virksomheder, der læner sig ind i bæredygtigheds-dagsordenen, ønsker at få mere kontrol over deres værdikæder; både for at få en bedre kontrol med forretningen, men også for at bidrage til mere ansvarlige løsninger. Samtidig viser det sig, at mere ansvarlighed og især cirkulær økonomi giver nye, tiltrængte forretningsmuligheder.

Alexander: Jeg synes, at det er væsentligt at huske på, at ikke alle virksomheder har samme udgangspunkt i forbindelse med den grønne omstilling. Virksomheder som f.eks. Ørsted har allerede foretaget en succesfuld omstilling, som er virkelig imponerede. Men ikke alle virksomheder har samme muligheder, og der skal fortsat skabes profit til gavn for virksomheden, medarbejdere og lokalsamfundet, hvor virksomheden befinder sig. Jeg ser et vanskeligt dilemma i at skulle træde hårdt på speederen – fordi det er altafgørende, at virksomhederne er yderst ambitiøse – samtidig med, at det sker på en måde, hvorpå virksomhedens vigtigste interessenter kan følge med. Virksomhederne skal udfordre sig selv til at være så ambitiøse som overhovedet muligt. Og lidt til.

“Først og fremmest kan man anskue den bæredygtige omstilling som en mulighed for både at skabe økonomisk og bæredygtig fremgang. Anerkende at vi står foran en opgave med enormt mange facetter, som udspiller sig forskelligt for forskellige typer virksomheder, og som kræver en solid indsats, men at dette er muligheden for at ruske op i det gamle og forny sig selv og sin virksomhed.”

Cecilie Gyldenvang Møller

Associate, McKinsey. Arbejder med Sustainable Transformation

Det er vigtigt med fokus på dilemmaer

 

Steen Vallentin, Lektor, CBS, har været med i hele VL´s forløb om Sustainable Leadership. Steen lavede den store VL-analyse i foråret og var med på VL Døgnet. Her er hans refleksioner over, hvad danske topledere kan bruge processen om De 10 Bud til.

Af Anders Monrad Rendtorff

Selvom man kan anklage processen på VL Døgnet for at være for styret og dermed med for få muligheder for deltagerne, så har Steen et særligt perspektiv på processen:

”Det er vigtigt at tage dialogen om bæredygtighedens mange dilemmaer og vanskelige afvejninger. Processen er mindst lige så vigtig som resultatet, der kommer ud i den anden ende. Det er positivt, at danske ledere gerne vil gå i en mere ansvarlig retning – og det er også afspejlet i VL Døgnets spørgeskemaundersøgelse om bæredygtighed”, understreger Steen Vallentin.

Dilemmaer er et nøgleord i arbejdet med bæredygtighed

”Fokuseringen på dilemmaer er meget vigtig, da det er en grundlæggende præmis, at arbejdet med bæredygtighed er komplekst og fyldt med dilemmaer, spændinger, vanskelige afvejninger og wicked problems”, siger Steen Vallentin. Og det betyder også, at de mest centrale ledelsesmæssige udfordringer også er dilemma-fyldte.

”Spændinger mellem kort og lang sigt er meget væsentlige, ikke mindst i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt eller hvordan der er liv i bæredygtighedsindsatsen på den anden side af business-casen”.

Og når Steen bliver spurgt til sine bedste råd til VL-medlemmerne, er svaret derfor heller ikke helt overraskende:

”Mere viden, mere selvrefleksion, mere handling og mere samarbejde … og mere mod”, afslutter Steen Vallentin

Bæredygtighed kræver strategisk ledelse – og kobling til finansprocesserne

Bæredygtighed kræver strategisk ledelse – og kobling til finansprocesserne

Bæredygtighed kræver strategisk ledelse – og kobling til finansprocesserne

Mini-serie: CFO og Bæredygtighed

13. august 2022

Bæredygtighed skal ses på samme niveau som de finansielle mål, understreger Carsten Topholt, CFO for TV 2.

Han står i spidsen for TV 2’s arbejde med bæredygtighed, som foreløbigt kulminerede i foråret med deres første bæredygtighedsrapport, hvilket er en milepæl for TV 2. Et af de centrale principper for TV 2 har været at forstå bæredygtighed på linje med de finansielle mål. Selvom mål-dimensionen stadig er på et lavt niveau, så insisterer Carsten på, at man som topleder skal behandle området på lige fod med de andre mål for virksomheden.

 

Udfordrende at identificere relevant fokus – området er så bredt

Hvordan skal man egentlig betragte og angribe bæredygtighed? Det er et af de helt store spørgsmål, som mange topledere funderer over.

“Det har bestemt været svært at komme i gang på en tilpas seriøs måde. Men vi har dog haft et fordelagtigt udgangspunkt, fordi vi i forvejen arbejdede med to bundlinjer. Både den finansielle og den publicistiske, men trods den fordel har vi mødt en række grundlæggende udfordringer. Udgangspunktet var, at vi på direktions- og bestyrelsesniveau hurtigt blev enige om, at TV 2 skulle tage et både strategisk og helhjertet perspektiv på bæredygtighed. Men hvad betyder så det? Den ene udfordring har været at identificere vores fokus. Og den anden at bestykke indsatsen med de rigtige ressourcer”, fortæller Carsten Topholt.

“Området er ganske bredt – der er så mange muligheder for at gøre noget. Så vi tog fat i det som enhver anden strategisk proces. Analyserede grundigt og søgte efter, hvor TV 2 reelt kunne gøre en forskel. Altså for at finde ud af, hvad der reelt var vigtigt for virksomheden. Vi besluttede os for tre områder; klima, arbejdspladsen og det publicistiske indhold. Det passer med vores forretningsstrategi, det er relevant og det er tilpas fokuseret”, fortæller Carsten og fortsætter:

“Vi har også været meget opmærksomme på, at vi skulle have reel og dyb indsigt i opgaverne. Det har på ingen måde været en ”kommunikationsopgave” for os. Altså ikke en lidt overfladisk håndtering, men snarere en reel indsigt i virksomhedens processer. Og en mere nuanceret forståelse af vores omgivelser og stakeholders. Og dermed snarere en parallel opgave til mange af de andre krævende analyseopgaver, som en finansfunktion typisk har. Så den anden udfordring har været at sikre dygtige ressourcer. I første omgang fik vi ekstern hjælp, og siden har vi fundet meget dygtige faglige ressourcer, der internt kan både udvikle og drive processerne.”

 

Krævende at skabe buy-in – for livet bliver mere besværligt

Én ting er at få etableret organisationens strategiske fokus og lave planerne. Men hverdagen? Den reelle og meget praktiske implementering? Det er ofte en anden og vanskeligere sag.

“Det er typisk spændende og visionært at pitche de store ideer. Og de fleste er jo hurtigt enige i, at ja, det er dét, vi skal. Men hverdagen er noget andet. For det kræver jo i mange tilfælde ekstra arbejde, som tilmed er lidt svært, og vi skal ændre vores vaner. Det er derfor, at jeg insisterer på, at det tildels skal være CFO’s ansvar og i forlængelse af det: at bæredygtighed skal integreres i virksomhedens kerneprocesser, så de indgår i organisationens ”infrastruktur””, understreger Carsten, der nævner budget-, regnskabs- og performance-processerne som de helt centrale.

“Det er jo besværligt, det er bøvlet. Så vi har brugt mange kræfter på at skabe et organisatorisk buy-in. Og forudsætningen for det har jo i høj grad været, at vi har kunnet håndtere det via de allerede etablerede processer. Men der er lang vej endnu, før vi har fået masseret processerne helt ind i vores ”årshjul”. Det er et langt sejt træk, ligesom al anden omstilling”, fortæller Carsten.

 

Greenwashing – pro et contra

For Carsten og TV 2 har spørgsmålet om greenwashing selvfølgelig været vigtigt. For i hvilket omfang skal man kommunikere om sin indsats?

“Jeg synes selvfølgelig, at man som virksomhed skal undgå greenwashing. Men jeg synes omvendt, at offentligheden har været meget hård ved visse virksomheders kommunikation og intentioner. Jeg er helt indforstået med, at fokus og debat om greenwashing er en slags ”offentlighedens revisionsproces”, og det er en del af rammebetingelserne for virksomheder. Men jeg synes nogle gange, at man overser, hvor komplekst bæredygtighedsområdet er, og hvor svært det er ikke at begå opgørelsesfejl og at kende alle led i sin leverandørkæde, etc., fordi flere af disse områder bare ikke er særligt modne. Derfor er jeg også er tilhænger af, at man præsenterer sine intentioner, selvom man ikke er helt i mål. Bare man er ærlig og transparent. Det ser jeg meget hellere, end at man undlader at kommunikere”, afslutter Carsten Topholt.

 

Af Anders Monrad Rendtorff

Erfaren og strategisk fokuseret CFO
Carsten Topholt (VL17) er en erfaren strategisk fokuseret finansdirektør, der ser finansfunktionen som aktivt integreret i alle virksomhedens processer for både at skærpe konstant omstilling og stimulere bedst mulig performance.
Carstens baggrund er dels en årrække i konsulentbranchen (McKinsey), hvor han arbejdede for en bred række af danske og internationale kunder, dels en række forskellige ledende positioner i centraladministrationen (Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Kulturministeriet).

Læs TV2’s ansvarlighedsrapporter

De vigtige læringer om at implementere bæredygtighed

Her er Carsten Topholts tre gode råd til, hvordan topledere kommer til næste niveau i bæredygtigheds-indsatsen:

 • Gå til bæredygtighedsopgaven som enhver anden strategisk proces – lige så seriøst og dedikeret
 • Etabler et internt target-team med både strategisk og faglig indsigt. Og hvis du kan finde nogle ildsjæle, vil det hjælpe
 • Få bæredygtighed integreret i virksomhedens etablerede processer – særligt de, som finansfunktionen driver

Mini-serie: CFO og bæredygtighed

Den store indsats med bæredygtighed modnes hele tiden. Måling af indsatsen er et af de områder, der er mindst udviklet. Mange organisationer spekulerer derfor over, hvordan man skal gribe det an. Kompetencemæssigt, ressourcemæssigt, organisatorisk. Og ikke mindst strategisk. Derfor er det indlysende, at CFO kan – og måske bør -spille en helt særlig rolle. Vi vil i de kommende VLNyt se nærmere på, hvordan forskellige CFO’er ser perspektiverne i ansvarlig bæredygtighed.

Velkommen tilbage til et spændende VL-efterår

Velkommen tilbage til et spændende VL-efterår

Velkommen tilbage til et spændende VL-efterår

13. august 2022

Vi er nu godt tilbage efter en dejlig sommer og har travlt med planlægningen af et spændende og engagerende efterår.
Se kommende events her

Der er mange gode grunde til at tage på formandsturné. Vi ønsker i Selskabet og Bestyrelsen en dialog om jeres hverdag i VL-grupperne. Men vi ønsker også en kvalificeret feedback på Selskabets initiativer i form af Årstema, VL WEBTV & PODCASTS og Inspirationskataloger, og kigger vi fremad, står vi overfor VL’s generalforsamling, der som vanlig vil være forbundet med en aktuel og relevant konference.

 • Det vigtigste for os er, at vi sammen styrker kvaliteten af hele VL. De lokale aktiviteter og møder i grupperne er jo kernen af VL. Så vi vil gerne hjælpe VL-formændene til at dele ideer med hinanden, give os inspiration og dermed sikre, at vi i Selskabet leverer relevante produkter og ydelser.
 • Jeg er altid meget bevidst om VL’s organisering – formændene laver et enormt frivilligt arbejde, så det er vigtigt, at vi i Selskabet gør alt, hvad vi kan for at støtte op om det. Ligesom vi ved fra alle medlemsanalyser, at de velfungerende grupper altid har et engageret formandskab.
 • I september kommer vi ligeledes til de internationale grupper, som vi mødes med virtuelt i henhold til tidszoner.

Mange sensommerhilsner

Ida Bratting Kongsted
Adm. direktør
Dansk Selskab for Virksomhedsledelse