Næstformand i EU-kommissionen Frans Timmermanns og Nationalbankdirektør Lars Rohde indleder VL Døgnet

Næstformand i EU-kommissionen Frans Timmermanns og Nationalbankdirektør Lars Rohde indleder VL Døgnet

Næstformand i EU-kommissionen Frans Timmermanns og Nationalbankdirektør Lars Rohde indleder VL Døgnet

 

Med over 40 indlægsholdere er dette års VL Døgn i den helt tunge vægtklasse. Der er indlægsholdere fra det mest af verden, og vitaminer til hovedet i særklasse. Senest har vi fået tilsagn fra Næstformanden for EU-kommissionen Frans Timmermanns og Nationalbankdirektør Lars Rohde om at være talere til VL-døgnet. Læs mere om alle talerne her.

VL Døgnet lægger hårdt ud. Klokken 10.00 vil næstformanden Frans Timmermans for EU-kommissionen tale om Europas fremtid og økonomi med Nationalbankdirektør Lars Rohde. Diskussionen vil blive modereret af Chief Business Columnist John Gapper fra Financial Times.

Lars Rohde er en af de mest markante centralbankdirektører, og der står respekt om ham, siden han slog angrebet tilbage på den danske krone. I januar-februar 2015 var der en voldsom spekulation mod den danske krone, men det lykkedes ham at afvise det opadgående pres, som bl.a. medførte, at den korte rente faldt til minus 0,75 procent.

Frans Timmermans er næstformand i EU-Kommission og tidligere hollandsk udenrigsminister. I Kommissionen er hans primære opgave at kortlægge, hvordan hele EU-systemet kan finde genklang i befolkningerne. At gøre EU relevant i en tid, hvor populisme topper med skarpe udfald mod EU-systemet. Han er en no-nonsense guy, som siger tingene ligeud.

“Lad mig sige det på den måde, at Frans Timmermans er den kommissær, jeg allerhelst vil høre”, siger Jakob Vinde Larsen, Redaktør på udenrigsprogrammet “Verden ifølge Gram” og tidligere EU-korrespondent i DR.

Mød CEO Jais Valeur, Danish Crown til VL Døgnet

Mød CEO Jais Valeur, Danish Crown til VL Døgnet

CEO Jais Valeur, Danish Crown taler til VL Døgnet 2018 i plenumsessionen “Innovation i Europa” sammen med bl.a. David Lloyd fra Alibaba.


Europa har gyldne muligheder, men der skal jagtes

“Vi har nogle unikke muligheder i Europa og Danmark for at fremstille differentierede og unikke produkter. Europa har en blanding af kulturer, specialiteter og mad, som ikke findes andre steder. Det skal vi være endnu bedre til at udnytte. Europas forskellighed er det, som kan give os et konkurrencemæssigt forspring”, siger topchefen Jais Valeur fra Danish Crown.

Danish Crown er ikke udfordret på afsætningen i Europa. De har selv råvarerne og styrer en kompleks værdikæde. Den største strategiske risiko er, at de bliver fastholdt i at være råvareleverandør til andre og ikke selv står for forædlingen. I forhold til detailhandlen er det svært at tjene penge, hvis der kun er fokus på prisen og ikke andet. Til gengæld ser virksomheden gode muligheder indenfor foodservice, hvor der er stor vækst.

Danish Crown har netop indledt et samarbejde med Alibaba, og det kan være medvirkende til at ændre relationen til forbrugerne. Der har været et langt tilløb, og her hjalp det at topchefen selv har erfaringer med Kina.

“Jeg boede i Kina fra 2006 til 2007 og arbejdede for Arla. Derfor har jeg førstehåndserfaring med at samarbejde med kineserne. Endvidere er jeg kinesisk gift. Lige nu sælger vi for fire milliarder kroner om året til det kinesiske marked. Danish Crown har fire salgskontorer i det store land, og vi står for 21 procent af Danmarks samlede eksport til Kina. Derfor er et samarbejde med Alibaba ikke noget, som er opstået tilfældigt. Det er en naturlig udvikling på en lang rejse. Faktisk er Kina nu blandt de fem største markeder for Danish Crown”, siger Jais Valeur og fortæller videre om mulighederne på det kinesiske marked.

 

Forbindelse med kineserne og den danske gris

Det Europæiske råvaremarked er presset, og priserne er faldet markant det sidste halve år. Det fremtidige marked ligger i hele Sydøstasien. Eksempelvis står Danish Crown for en tredjedel af den samlede danske eksport til Japan.

“Vores primære opgave er at skabe en stærk forbindelse mellem den danske gris og det kinesiske marked. Der er fire hjemmemarkeder i Danish Crown: Danmark, Sverige, Polen og UK. Kina er godt på vej til at blive det femte hjemmemarked. Derfor er vi ved at opføre en forædlingsfabrik udenfor Shanghai.

Vi skal længere op i værdikæden og ikke bare sælge råvarer, altså fersk frosset kød til kineserne. Målgruppen er de 25 millioner indbyggere i Shanghai. Det er i forbindelse med dette projekt, at vi kommer i kontakt med Alibaba. De ønsker at styrke deres position indenfor fødevarer, og vi har en række samtaler med dem. Jeg tror det ender med, at vi kan være med til at disrupte markedet for fødevarer omkring Shanghai med kød fra Danish Crown, der købes på nettet og leveres direkte til forbrugerne, siger Jais Valeur.

Fra Kina til Europa

Indenfor internethandel har Alibaba og Kina en afgørende position, og de erfaringer kan med fordel overføres til Europa.

“I Kina er der forbrugere med penge, der er efterspørgsel på europæiske produkter, internethandlen er stærkt voksende, og det åbner nye muligheder. Derfor vil vi gerne afprøve de forretningsmuligheder, noget som med tiden vil kunne overføres til Europa og resten af verden. Det er vores vurdering, at markedet ikke er så modent endnu i vores del af verden. Amazon er ved at træde ind på dagligvaremarkedet i UK og Tyskland. De er der ikke rigtigt endnu. Her er kineserne meget længere med Alibaba. Danish Crowns udgangspunkt er at starte i Shanghai, og hvis det går godt, begynder vi at se nærmere på andre kinesiske storbyer. Deri er en værdifuld læring, som kan bruges i vores strategiudvikling”.

Slagterierne er med i forreste række

Danish Crown bruger mange ressourcer på automatisering. Det er der tradition for indenfor slagteriområdet. Henry Ford opfandt ikke samlebåndet. Det gjorde et slagteri i Cincinatti som de første tilbage i 1870’erne. Slagterierne har altid været med i forreste række med ny teknologi.

“Robotterne kommer også indenfor vores industri, men vi er stadig meget arbejdsintensive, og der er meget manuelt arbejde. Derfor investerer vi meget i robotteknologien. Hele landbrugssektoren har været meget avanceret med at tage digitaliseringen i brug. Der er et stort potentiale i Blockchain-teknologien, hvor man kan sammenkæde det enkelte dyr med forbrugeren. Også Big data er noget, vi bruger, og vil bruge intensivt fremover.

Fremtidens slagteriarbejder vil med tiden blive en robot Det vil styrke konkurrencekraften, hvor vi har været udfordrede på grund af de høje lønninger i Danmark. Vi har råvarerne til at fremstille premium produkter, men de høje lønninger afholder os fra at få det gjort, men jeg tror på, der er gyldne muligheder forude”.

Maven er fuld

Selvom der er gyldne muligheder forude, er der alligevel en opsang fra Jais Valeur til vores del af verden:

“Europa er ikke sulten nok. Vi er for selvtilfredse. Maven er fuld. Der er ikke nogen grund til at gå på jagt”.

Mød Danmarks tech. ambassadør Casper Klynge til VL Døgnet

Mød Danmarks tech. ambassadør Casper Klynge til VL Døgnet

Tech-Ambassadør Casper Klynge, Silicon Valley, taler ved VL Døgnet 2018 hvor der er fokus på “Europas Fremtid – mod alle odds ”. 


Dansk tillid giver digital succes

Tech-ambassadør Casper Klynge mener, at Danmark vil vise vejen for resten af Verden ved at være brobygger mellem de teknologiforskrækkede lande og dem, der ikke er det. “De lande, som er mest digitale, vil få en stærkere økonomisk vækst end dem, som ikke er det. Derfor er det vigtigt, at vi i Europa står sammen på dette område. Her mener jeg, at Danmark kan spille en balanceret rolle med henblik på at sikre, at Europa placerer sig rigtigt til at møde fremtidens udfordringer og muligheder”, siger han i interviewet med VL Nyt.

 

Danmark går nye veje

“Der er også en afventende nysgerrighed om, hvad formålet er med mig som verdens første Tech-ambassadør. Det er ikke kun teknologivirksomhederne, som stiller det spørgsmål. Også andre lande er meget interesserede i, at Danmark har valgt at gå nye veje, og det overstiger langt, hvad man kan forvente af et mindre land”, siger Casper Klynge.

Den nye Tech-ambassade bliver brugt til at skabe indflydelse ved at påvirke udviklingsretningen hos teknologigiganterne – i første omgang fra Silicon Valley i Californien, Beijing og København.

“I Europa er der forskellige synspunkter på teknologi. Det er Danmarks chance for at sætte en dagsorden, hvor det er muligheder i teknologien og ikke begrænsningerne, der kommer til at være dominerende. Alle de (teknologiske) revolutioner, som verden har været igennem, har altid medført noget godt på trods af, at der har været megen skepsis, når en teknologi var ny”, siger Casper Klynge og fortsætter:

“Danmark har meget at byde på her. Vi er et af verdens mest gennemdigitaliserede lande, herunder også den offentlige sektor. Her kan Danmark sætte en europæisk dagsorden ved at være brobygger mellem dem, der er teknologiforskrækkede og dem, der er vilde med alt ny teknologi. Danskerne er snusfornuftige, og forstår at udnytte muligheder uden uligheden forøges.”

Teknologien rykker tilbage til Europa

De første to industrielle revolutioner er sket med epicenter i Europa. Herefter er den tredje rykket over Atlanterhavet og til Asien. Til gengæld har Europa gode muligheder for at indtage et globalt lederskab, mener Tech-ambassadøren:

“Det globale lederskab på teknologiområdet skal komme fra Europa. Vi har nogle klare værdier, og vores samfund er åbne. Der er heller ikke problemer med at sætte begrænsninger for monopolerne, skabe forbrugerbeskyttelse og borgerrettigheder. Den kombination betyder, at Europa kan spille en stor global rolle. Derfor kan vi – sammen med teknologivirksomhederne – sætte de rigtige rammer i den digitale tidsalder. ”

 

Danmark i forreste linje

Danmark er med i forreste linje med digitaliseringen. Over 90 procent af kommunikationen mellem borgere og myndigheder sker digitalt. Det meget høje tal skyldes især, at vi stoler på myndigheder:

“Der er nogle strukturelle udfordringer i nogle Europæiske lande. I Danmark har vi digitaliseret det meste af kommunikationen mellem myndighederne og borgerne. De lande, som er mest digitale, vil få en stærkere økonomisk vækst end dem, som ikke er det. Derfor er det vigtigt, at vi i Europa står sammen på dette område. Her mener jeg at Danmark kan spille en balanceret rolle med henblik på at sikre at Europa placerer sig rigtigt til at møde fremtidens udfordringer og muligheder. Det er jo ikke altid et lands men derimod argumentets størrelse, der batter.

Vores CPR-register og den digitaliserede kommunikation mellem borgere og myndigheder gør altid et stort indtryk i udlandet. Over 90 procent af alt den kommunikation er digital. Ingen lande er i nærheden af det. Der har altid været et tillidsforhold mellem borgere og offentlige myndigheder i Danmark. Derfor er det nemmere at digitalisere det danske samfund.

I USA har man større tillid til private virksomheder end til de offentlige myndigheder. Derfor har de svært ved at indhente os på e-governance-området”, afslutter Casper Klynge.

Bestyrelsen ønsker Godt Nytår!

Bestyrelsen ønsker Godt Nytår!

Rigtig Godt Nytår!

……….og stor tak for det gamle år. Sidste år opfordrede jeg til engagement. Engagement i din VL-gruppe og i Selskabets aktiviteter. Så langt vi kan se tilbage er 2017 det år, hvor flest VL-medlemmer deltog i fællesarrangementer i Selskabet. Det er én af vores målsætninger at skabe stærke netværksplatforme, som bliver brugt af medlemmerne. Det er godt at se, at det så faktisk sker. Tak for engagementet. Man kan heller ikke blive andet end glad, når man ser medlemmernes tilfredshed med medlemskabet af både Jeres grupper og af Selskabet. Det er historisk højt………ud af de tre gange, vi har spurgt til medlemstilfredshed 🙂

Men alt er, som det plejer….., der er fortsat plads til forbedringer!

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse er Danmarks topledernetværk nummer et. Men vi kan desværre se, at medlemssammensætningen i stigende omfang ikke stemmer overens med målsætningerne. Hver VL-gruppe skal have en diversificeret sammensætning af topledere på tværs af brancher af private og offentlige organisationer, kvinder, mænd, yngre og ældre ledere. Derudover siger Selskabets vedtægter, at vi skal have deltagelse af nøglepersoner, som spiller en aktiv rolle i den offentlige meningsdannelse.

Det er ikke situationen i alt for mange VL-grupper. Vi skal have skruet op for diversiteten og for prioritering af dem, som bærer og udvikler samfundet og gør en forskel. Det giver stærkere grupper og et stærkere og mere eksklusivt Selskab!

Andelen af kvinder er lav og vokser for langsomt. Vi har en underrepræsentation af topledere fra offentlige organisationer og en overrepræsentation af ledere fra liberale erhverv/konsulentvirksomheder. Ledere fra private virksomheder er ikke overraskende størst. Mere overraskende er det måske, at grupperne ikke rekrutterer mange topledere fra de største private virksomheder.

Der er en eksistentiel udfordring. Hvis vi også fremover vil være Danmarks stærkeste topledernetværk, så skal vi alle tage skeen i den anden hånd og gøre noget anderledes. Så tag dialogen i din egen gruppe, og beslut jer for, hvordan I prioriterer den løbende udskiftning af medlemmer. For at tiltrække de stærkeste medlemmer skal I måske kigge på jeres gruppes vedtægter. Er mødeformaterne tilstrækkeligt interessante og giver de den fleksibilitet der skal til for at rumme de allestedsnærværende meningsdannere og de tunge topledere m/k?

 

Fik vi noget ud af 2017?

Vi synes, vi nåede meget i 2017, når vi selv skal sige det! CBS var værter for VL Døgnet.  Det faldt sammen med deres 100 års jubilæum, og det blev en herlig sommerdag på Frederiksberg, med over 700 deltagere som både oplevede de tunge klassiske talere, og de unge ”disruptive” talere. Tak til CBS for et engagerende VL Døgn med både skoleskema og spisefrikvarter!

I det forgangne år lancerede vi for første gang et samlet Årstema: “Design af ledelse”. Under denne overskrift afholdt vi – under Christian Bason’s lederskab – medlemsmøder i både Øst- og Vestdanmark, vi fulgte op med dialogværktøjer til grupperne og bandt det hele sammen med konferencen til vores Årsmøde. Målet var, at alle medlemmer skulle i berøring med og forhåbentlig inspireres af emnet gennem mindst ét af vores initiativer. Vi kom nok tæt på!

Efter meget fødselsbesvær fik vi også lanceret VL´s nye Intranet. Hovedparten af grupperne anvender det nu til medlemsadministration, og over 80% af medlemmerne er aktive. Så hvis du er én af de sidste 20% så gå over i din browser og skriv VL.dk og klik dig ind under fanebladet VL-intranet. Det er her, miraklerne sker 🙂

VL´s internationale ekspansion fortsatte i 2017. Nye grupper blev etableret i både Moskva og Sydkina (Hong Kong/Guangzhou), og vi har nu 17 udenlandske grupper.

 

Men nu er det 2018, så hvad er det, du kan forvente af dit medlemskab?

Vi har valgt at satse meget på Jer, som er gruppeformænd. I er nemlig præmisskabende for, at de enkelte VL-grupper fungerer godt og leverer på formålet med VL. Vi gennemfører et antal arrangementer med formændene, hvor I forhåbentlig både inspireres og får værktøjer til arbejdet. Vi starter med en Formandslounge i januar i hhv. København, Kolding og Aalborg, og i forbindelse med VL Døgnet afholdes et formandsarrangement på Herlufsholm aftenen før VL Døgnet. Jeg håber, vi får rigtig mange formænd at se til arrangementerne.
Kontakt gerne VL-sekretariatet på mailto:info@vl.dk, hvis I har spørgsmål til arrangementerne.

 

Årstema

Arbejdet med et Årstema holder vi fast i. Konceptet for Årstemaet 2018, som drives af Stina Vrang Elias og Kigge Mai Hvid, tager udgangspunkt i et samarbejde som regeringen og Disruptionrådet gennem Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og Beskæftigelsesministeriet har foreslået. Vi arbejder med en model, hvor VL skal bruges som et parallelt ”Sounding Board” ift. Disruptionrådet. De ønsker en dialog med erhvervslivet om de tanker, vi gør os om Rådets emner. Emnerne som behandles er:

  • Nye teknologier og forretningsmodeller.
  • Fremtidens kompetencer.
  • Frihandel og udenlandsk arbejdskraft.
  • Tidssvarende, smidige og gunstige rammevilkår.
  • Flexicurity 4.0.

Jeg synes, det er vores opgave at stille op. Vores formål i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse lyder:

Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

Når man fra landets ledelse ønsker dialog om, hvordan man skaber de bedste remmer for Danmark, så stiller vi naturligvis op. Jeg regner med jeres engagement!

 

VL Døgnet på tur…….igen

VL Døgnet rykker endnu engang uden for København, når vi torsdag den 7. juni 2018 åbner slotsportene for VL Døgnet 2018 på Borreby Herreborg ved Skælskør på Vestsjælland. VL15 har sat os alle i stævne med temaet ”Europas Fremtid – mod alle odds”. Programmet indeholder en perlerække af danske og udenlandske indlægsholdere, der alle giver deres perspektiv på ledelse i Europa mod alle odds. Med dette højaktuelle emne tør vi godt love, at det endnu en gang bliver et VL Døgn, som bliver både tankevækkende og inspirerende. Husk at melde dig til:

https://vl.dk/event/vl-doegnet-2018/Vi fortsætter også i 2018 med at styrke relationen til de udenlandske VL-grupper. Paris-gruppen inviterer eksempelvis alle VL medlemmer til et stormøde den 22. januar 2018 i Paris. Check programmet ud på Intranettet – under fanebladet Diskussioner: https://intranet.vl.dk. Med 17 udenlandske grupper er der gode muligheder for danske VL-medlemmer til at få inspiration og netværk i udlandet. Så hvis du planlægger ophold i udlandet, så check på intranettet om den lokale gruppe afholder VL-møde. Deltag og udvid dit netværk!

Afslutningsvis vil jeg gerne takke vores direktør Bjørn Karsholt for et solidt stykke arbejde for Selskabet de seneste 5 år. Bjørn fratræder stillingen 1.2.2018, men vil være tilknyttet i en periode efterfølgende for at sikre en god overgang. Samtidig vil jeg gerne ønske Ida Bratting Kongstad velkommen som ny direktør fra 1.2.2018. Vi glæder os til samarbejdet.

Det var ordene. Jeg håber, du finder noget fra Selskabet, du kan bruge i 2018 til at styrke dit lederskab. Og synes du, der er noget, vi kan gøre bedre, så er jeg og bestyrelsen ikke mere end en mail (jww@vl.dk) eller et telefonopkald væk (+45 23475640).

 

Rigtig Godt Nytår – på bestyrelsens vegne – og på gensyn.

Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand