VL er for de udvalgte

VL er for de udvalgte

Interview med adm. direktør Ida Bratting Kongsted

 

Ida Bratting Kongsted har stået i spidsen for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse i fire måneder, og stopper nu op for at se fremad. Udgangspunktet for hendes arbejde som adm. direktør er tre ledestjerner. Den første er: “Selskabet forpligter”, som er Selskabets strategi, den anden er, at et medlemskab af VL er et blåstempel, og den tredje, at Formandsrollen i de enkelte grupper styrkes.

 

Hvilket aftryk vil du gerne sætte på VL?

”At Selskabet forpligter. Når man har særlige ressourcer og evner, skal man til gengæld levere et stykke arbejde. Vi kender det fra “Adel forpligter”, hvor de særlige privilegier modsvares af pligter den anden vej. Det betyder også, at Selskabet skal tættere på grupperne. Men ikke så tæt at grupperne bliver frataget deres autonomi, som er et helt særligt kendetegn for VL.”

Hvordan vil du involvere dig i grupperne?

”Ikke direkte. Min kontakt med de enkelte grupper går primært via formændene. Mit ønske er at komme tæt på de ca. 120 formænd og herigennem løfte en dialog, der kan være med til at udvikle VL i sin helhed. Vi skal have en tættere dialog mellem formændene og Selskabet. Her skal alle touch points tages i brug. Det skal være mere attraktivt og lettere at påtage sig arbejdet som formand. Ligeledes vil jeg gerne være med til at skabe et netværk mellem formændene, så de kan trække på hinanden. Det betyder samtidigt, at formændene rigtig gerne skal sidde i stolen 2-3 år. Medlemsundersøgelsen viser klart, at de mest tilfredse grupper er dem, hvor der er en engageret formand i spidsen. Derfor er et af de vigtigste initiativer i mange år netop styrkelsen af formandens rolle.”

Skal VL være større?

”Nej tværtimod. Det nuværende antal medlemmer afspejler fint dansk erhvervsliv. “Lige børn leger bedst” gælder også i VL. Ved at sikre overliggeren på VL Døgnet og de øvrige arrangementer vil det automatisk betyde, at det primært er relevant for den strategiske topledelse at blive medlemmer.  Kigger vi på Selskabets oprindelig formål https://vl.dk/selskabet/  afspejler det ligeledes dette synspunkt.”

Er VL en forening for gamle mænd?

”Nej. Det er et Selskab for erhvervsaktive ledere, der vil gøre en forskel. Men det kræver typisk en vis alder, før man er kvalificeret til medlemskab af VL. Derfor har jeg også fokus på næste generation af topledere. “ME-generationen” og diversitet generelt – dvs. flere generationer repræsenteret i hver gruppe, hvordan VL tiltrækker de kvalificerede kvinder? Hvordan VL forholder sig til internationale topchefer – som i flere sammenhænge præger vores store virksomheder etc.”

”Vi bør også starte en diskussion af, hvornår et potentielt medlem er relevant i VL, og omvendt hvornår VL er relevant som netværk i den enkeltes dagligdag. Der er brug for at skelne mellem hvem, der er spændende indlægsholdere på et møde, og hvem, der er kvalificeret som medlem. Der skal være et ledelsesmæssigt fællesskab og øjenhøjde med de øvrige medlemmer.”

Hvad er udbyttet ved et medlemskab af VL?

”Det er Danmarks mest eksklusive netværk. Det er en faktor i sig selv, der gør, at vi kan række ud og altid få højt kvalificerede og placerede personer, private som offentlige til at stille op. F.eks. er VL’s årstema, hvor vi samarbejder med Disruptionrådet helt unikt, og det er der ingen andre, der kan tilbyde.”

”Det vigtigste udbytte er dog den tætte dialog og fortrolighed, der er i grupperne. VL er eksklusivt for de få og et blåstempel. Det forpligter.”

VL Døgnet 2018 – 97 procent var tilfredse

VL Døgnet 2018 – 97 procent var tilfredse

VL Døgnet 2018 på Borreby Gods blev et af de mest succesfulde nogensinde. Det var ikke mindst det faglige indhold, som blev vurderet positivt: 93 procent pegede på, at det faglige indhold var enten ‘rigtig godt’ eller ‘godt’.

Der var stor tilfredshed med den historiske ramme, som går helt til tops. 98 procent syntes, det var ‘rigtig godt’ eller ‘godt’.

 

Stærk helhedsoplevelse

 

Deltagerne var begejstrede: “Fantastisk helhedsoplevelse – inspiration til såvel professionel som personlig udvikling”, siger en deltager. En anden er lige så positiv: “Har deltaget i de fleste VL Døgn siden 2009. Dette var et af de mest vellykkede, og det bliver svært at overgå. Gælder både de smukke rammer, vejret og et super indhold”.

 

Inspiration til medlemmerne

 

En af de vigtigste opgaver for VL Døgnet er at give inspiration til egen ledelsespraksis. 89 procent lærte noget nyt. Derfor vil næsten alle deltagere anbefale deltagelse i VL Døgnet til andre.

“Det er første gang, at jeg har været med til planlægningen af VL Døgnet, og jeg er imponeret over, det endnu engang er lykkedes at overraske og udfordre deltagerne. Stort tillykke til VL15, som stod for succesen”, siger Ida Bratting Kongsted.

Se alle billeder og film fra VL Døgnet:

Planlægningen af næste år er i fuld gang. Det bliver den 6. juni 2019 i UN-byen i København. ‘Verdensmålene LIVE’ er overskriften. Formand for styregruppen er Generalsekretær for UNICEF Steen M. Andersen (VL64).

Udviklingsdirektør UNICEF Hanna Line Jakobsen (VL18) fik på vegne af styregruppen overdraget stafetten for VL Døgnet af Direktør Arne Juul, VL15.

Robotten Sophia viser vej til fremtiden på VL Døgnet 2018

Robotten Sophia viser vej til fremtiden på VL Døgnet 2018

Den verdenskendte robot Sophia åbner VL Døgnet 2018. Sophia er et eksempel på, hvor meget robotter i dag kan med kunstig intelligens og menneskelige ansigtstræk.

Credit Hanson Robotics Ltd.

“Sophia er inviteret som en slags gimmick og øjenåbner til dette års VL Døgn. Men hun er også en konkret reminder om, hvor langt man er nået med computere og kunstig intelligens. Udviklingen er kommet for at blive. Så det handler om at være godt rustet til både at udnytte de muligheder som teknologien fører med sig for dansk erhvervsliv, men også at kunne håndtere de udfordringer, der uundgåeligt følger med” , lyder det fra Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, der har været med til at invitere Sophia til Danmark og VL Mødet den 7. juni på Borreby Gods”.

VL Døgnet blev åbnet af Sophia sammen med formanden Jens Wittrup Willumsen, og Erhvervsminister Brian Mikkelsen afsluttede eftermiddagens session om AI & Fremtidens ledelse med et åbenhjertigt interview af Sophia.

Skandinavisk ledelse forsvinder, når virksomheder vokser

Skandinavisk ledelse forsvinder, når virksomheder vokser

Interview med Henrik Jeberg, Silicon Valley

 

Advant Partners Henrik Jeberg er en af de danskere, der har taget det store spring – og bor nu i Californien, hvor han er aktiv inden for Hi Tech. Sammen med Chris Shern har han skrevet bogen “Return of the Vikings”, hvor de går tæt på skandinavisk ledelse, og hvordan rødderne går mere end 1000 tilbage. Det viser sig, at vores ledelsesform er meget udbredt i Silicon Valley’s Startup-virksomheder, men i takt med at de vokser, overtager amerikanske ledelsesprincipper.
Hvorfor har du udgivet en bog med titlen “Return of the Vikings”?

 

“Chris Shern, som er min medforfatter på bogen, og jeg har begge arbejdet med ledelse i mange forskellige internationale sammenhænge. Bogen udspringer af vores samtaler om nordisk ledelse sammenlignet med resten af verden. Det har vi brugt mange timer på. Jeg er selv dansk, men Chris er amerikaner og har arbejdet i flere skandinaviske lande og har derfor et andet perspektiv end jeg selv, som er opvokset i kulturen. På den baggrund er vi nået frem til, hvad det helt specielle er ved nordisk ledelse.”

“Chris bruger udtrykket “This is your time”, fordi de nordiske lande de seneste år har oplevet en stigende indflydelse inden for ledelse, film, TV, kunst, arkitektur, musik, mad og ikke mindst Tech Start-ups. Det er samtidig noget man ser, når danskere, svenskere og nordmænd rejser ud i verden for at starte et nyt liv, så klarer de sig relativt godt.”

“Vi ser også, at man finder skandinaviske ledere i store globale virksomheder. Det er ikke alene fordi, de er dygtige eller heldige. Det er også deres kulturelle bagage, som gør forskellen. Derfor gik vores tanker 1000 år tilbage, hvor vikingerne fra de nordiske lande rejste ud og erobrede verden. Først som krigere. Senere som handelsmænd.”

“Det ligger dybt i vores skandinaviske kultur, at det er nødvendigt at rejse ud for at dygtiggøre sig. Vores lande er små, og derfor er det nødvendigt at rejse til de store lande for at finde nye muligheder.”

“”Return of the Vikings” fortæller om, hvad Nordic Leadership er, og hvordan vores kultur fungerer set fra udlandet. De fleste undersøgelser, der foretages globalt af OECD; UN; The Economist etc., har altid skandinaviske lande i toppen, når man opgør livskvalitet, tillid, erhvervsmiljø og BNP. Et-eller-andet må vi altså gøre rigtigt.”

 

Er der ting i den skandinaviske kultur, som går 1000 år tilbage i tiden, og som er en del af vores liv?

 

“Mod, ærlighed, troskab, tillid, stor tiltro til, at andre mennesker gør det rigtige og overholder aftaler. Bagsiden er, at danskere nogle gange bliver snydt, fordi de tror for meget på andre mennesker. Skandinaver vil ikke betale den omkostning, der er ved IKKE at stole på andre mennesker. Det er meget dyrt. Det amerikanske samfund fungerer på en anden måde. Amerikanere pynter på deres CV, således at det kommer til at se prangende ud. I Danmark falder hammeren hårdt, hvis der er nogen, som har overdrevet med deres CV. Det betyder, at man i USA har adskillige virksomheder, som lever af at baggrunds-checke nye medarbejdere for at sikre, at de er dem, de siger, de er.”

“I USA bruger man store summer på kontrol og på at sikre sig, at der ikke er snyd. Det gør man ikke i Danmark. Det er den danske tillidskultur, der har medført, at SKAT ikke fangede svindlerne med udbytteskattelempelser. Det var næppe sket i USA, fordi der ville være så mange kontrolmekanismer, der havde fanget det.”

“Det er meget udbredt i USA med kameraer i forruden af bilen for at undgå at blive draget til ansvar for skader ved trafikuheld. Ulykker med personskader kan ruinere dig, hvis du bliver gjort ansvarlig, hvis der ikke er en forsikring, der dækker. I de nordiske lande er sygehusene offentligt finansierede, og derfor kommer man altid under behandling, hvis der sker en ulykke. Sådan er det ikke i USA.”

Når der findes en skandinavisk ledelsesform, findes der så en europæisk ledelsesform?

 

“Den findes ikke. Der er nogle fællestræk mellem de Europæiske lande, men der er store forskelle mellem landene. Vi skelner lidt i spøg om, hvorvidt man er nord eller syd for målebægergrænsen, altså om man bruger målebæger, når der skænkes en drink. I nord går vi ind for at gøre tingene korrekt og som aftalt, medens det i syd er lidt mere på slump eller Laissez Faire, om du vil. Tilsvarende er der en stor magtdistance i store dele af Europa, hvor man bruger titlerne, når andre tiltales, og man stiller ikke spørgsmål ved en ordre fra en foresat. Sådan gør vi ikke i Skandinavien.” “I Frankrig er forskellen meget tydelig, når der skal ansættes ledere. De skal komme fra de rigtige skoler og universiteter, før de kommer i betragtning. Det bliver tilsvarende forventet, at hvis man kommer fra en velhavende familie, så har man gået på elitens uddannelsessteder. Det betyder, at der ikke er den frie kommunikation, som vi kender hjemmefra.”

 

Hvad kan man bruge “Return of the Vikings” til?

 

“Det er en bog, som kan give ledere inspiration til at fastholde deres skandinaviske ledelsesstil. Danskere med karriere i udlandet holder kun fast i de skandinaviske ledelsesprincipper til et vist niveau. Når de nærmer sig toppen, forsvinder den kulturelle bagage hjemmefra – ofte på grund af pres fra organisationen.” “Startup-ledelse herovre har mange fælles træk med skandinavisk ledelse. I den første tid i en virksomhed er organisationen flad, og alle er tæt på hinanden. Der er ikke forskel på høj og lav, og der er ingen hemmeligheder. Når venturekapitalen dukker op, bliver det anderledes. Så bliver grundlæggeren skiftet ud med en CEO, så kommer der processer og procedurer, som kommer fra den store virksomhed. På meget kort tid bliver kulturen ændret fra skandinavisk ledelse til den mere kontrollerende amerikanske ledelseskultur. Noget tilsvarende skete, da John Scully overtog ledelsen i Apple efter Steve Jobs.” “Det interessante er, at skandinaviske virksomheder jo godt kan vokse sig til verdensledere inden for deres felt, medens de holder fast i deres Skandinaviske ledelsesprincipper. Lego, IKEA og Bestseller er bare et par eksempler på sådanne succeshistorier.” “Det tror vi på, man kan lære af, og derfor har vi skrevet “Return of the Vikings” som en inspiration både for Skandinaviske ledere, der vil holde fast i den nordiske ledelsesstil og for udenlandske ledere, der søger en ledestjerne i en tid præget af hastig forandring og usikkerhed.

Faktaboks:
Henrik Jeberg taler sammen med Chris Shern og Christian Bason i sessionen “NY NORDISK LEDELSE KL. 15.45-16.45.

Læs programmet

Cool besøg hos VL 83 i NYC

Cool besøg hos VL 83 i NYC

Dejligt at være på besøg hos VL 83 i New York. At tilbringe den 1. maj hos JP Morgan Chase, 383 Madison Avenue, kan vist ikke være mere fjernt fra de hjemlige røde faner, som blev luftet denne dag. Udsigten var god!

Kort efter jeg var ankommet med jetlag og en sammenkrølning på Economy Class, kastede jeg mig ind i en Uber for at komme til mødet i VL-gruppen.

 

Først var der generalforsamling. Aktivitetsniveauet er højt med mange møder – “Det øgede fremmøde har dog betydet, at vi har spist os fattige”, som det fremgik af referatet for generalforsamlingen.

 

Dagens højdepunkt var workshoppen, hvor Ole Høyer Nielsen præsenterede “1Change Leadership Experience” Det var tanker om hvordan, man skaber forandring i eget liv, madvaner og meget mere.

 

VL-grupperne i udlandet er en vigtig brik i Selskabet. Det giver mulighed for at udstationerede kan holde fast i et medlemskab. Mindst ligeså vigtigt er det at Gruppen er stedet hvor den uerfarne kan få råd og vejledning om (næsten) alt. Der er danskere over hele verden. Derfor kan vi glæde os over at der er 17 udenlandske grupper i dag. De er fordelt over hele verden.

Tak til VL 83 for et godt og tankevækkende møde. Det var godt at være på besøg.

Med venlig hilsen

Henrik Ørholst, Redaktør VL Nyt