GRØD-stifter: Jeg skal gøre det på min måde

GRØD-stifter: Jeg skal gøre det på min måde

GRØD-stifter: Jeg skal gøre det på min måde

8. september 2023

På VL Døgnet i forsommeren var det store fokus på, hvordan vi navigerer i usikkerhed og hvordan vi kan lede dilemmaer. Et af de to dilemmaer, der blev præsenteret, var fra virksomheden GRØD, hvor stifter og ejer, Lasse Skjønning Andersen, VL42, stillede op med en ”live-case” og spurgte sine VL-kolleger til råds. Lasse Skjønning Andersens case var et af de store højdepunkter på VL Døgnet. Nu er der gået en sommer, og VL Nyt har taget en opfølgende snak for at høre, hvordan det er gået med at løse hans dilemma.

Af Anders Monrad Rendtorff

Hvad er der sket siden sidst?

”Der er sket mange ting. Jeg er stadig i fuld gang med den strategiproces, som jeg havde startet i forsommeren, og det er det vigtigste for mig. VL Døgnet viste sig faktisk at passe perfekt ind. Dels var sparringen på min case ret værdifuld. Dels gav sessionen en lang række nye kontakter, og jeg har holdt 5-7 kaffemøder med andre VL-medlemmer, der har tilbudt sparring og uformelle snakke. De var blevet inspireret af min case og tog ganske enkelt kontakt. Det har været en række superspændende snakke. Både med folk fra branchen og andre, som bare er dygtige til at tale om ledelse.”

Hvad har du lært?

”Jeg lærte faktiske en hel del på VL Døgnet. Det vigtigste var, at jeg blev bekræftet i, at jeg skal gøre det på min måde. Det var den helt afgørende feedback – og den som de fleste gav mig. Jeg må ikke gå på kompromis med værdierne. Jeg har også – endnu engang – lært, hvor vigtigt det er ikke at låse sig fast for tidligt for at kunne udnytte den værdifulde sparring, som jeg har fået. Endelig har jeg også lært noget om dilemmaer. Jeg er meget mere bevidst om, hvad der kan være et rigtigt dilemma.”

”Jeg lærte faktiske en hel del på VL Døgnet. Det vigtigste var, at jeg blev bekræftet i, at jeg skal gøre det på min måde. Det var den helt afgørende feedback – og den som de fleste gav mig… Jeg er meget taknemmelig for sparringen fra mine dygtige VL-kolleger.”

Lasse Skjønning Andersen

Ejer og stifter, GRØD, VL42

Kan du give eksempler på de gode råd, som du har fået?

”En vigtig erkendelse for mig er, at der ikke er nogen modsætning mellem værdier og professionalisme. Der er jeg blevet klogere. For et gennemgående råd har været, at jeg kan blive dygtigere til at skabe en god sammenhæng omkring professionalisme og hvordan det kan styrke vores værdier. Altså ikke en modsætning, men snarere en forudsætning.

Jeg har også i processen ændret mit fokus til at være mere optaget af ”profit”, hvor jeg på VL Døgnet var meget optaget af vækst – af ”growth”. Det er jo en ret afgørende ændring i mit mindset og i vores forståelse af, hvad der er vigtigt for GRØD. VL Døgnet kickstartede den tankeproces.

Jeg har også fået mange gode ideer til, hvordan jeg kan etablere mere struktur i virksomheden. En af de ting, jeg har prioriteret, er at få mig en bestyrelse. Det har jeg faktisk ikke haft før på et strategisk niveau. Og så er jeg også meget optaget af, hvordan jeg kan styrke ledelseslaget i GRØD. Uden at blive for ”corporate”.”

Hvordan arbejder du med dine ledelsesmæssige dilemmaer nu?

“Jeg har stadig ledelsesmæssige dilemmaer. De går jo ikke væk. Men de forandrer sig. Hvis jeg skulle på et VL Døgn i dag med et dilemma, ville det nok mere handle om, hvordan jeg i praksis balancerer fokus på vores kerneforretning (som er GRØD-barerne) med vores stærke værdier. Det betyder jo også, at jeg i dag er lidt mindre optaget af muligheder uden for vores kerneforretning. Det kan jeg vende tilbage til, når jeg igen på et tidspunkt vil fokusere på vækst.

Én ting er derfor, hvordan jeg tænker om mine dilemmaer. Men noget andet er jo, hvordan jeg arbejder med det. Jeg sidder ikke alene længere. Bestyrelse, nye kontakter (herunder mange fra VL) og et stærkere ledelseslag hjælper mig til at være metodisk. Så jeg synes bestemt, at jeg står et rigtigt godt sted. Og er meget taknemmelig for sparringen fra mine dygtige VL-kolleger.”

Læs mere om Lasse Skjønning Andersens dilemma

 

På vores dilemma-site kan du:
  • Finde konkrete arbejdsværktøjer
  • Læse spændende baggrundsmateriale
  • Se eller gense dilemmacases fra VL Døgnet
  • Se eller gense nogle af højdepunkterne fra VL Døgnet
  • Finde en praktisk guide til at afholde et godt møde i din VL-gruppe

Læs mere

Læs også:

VL-gruppen: Diversitet, DNA og liv mellem møderne

Læs også:

Inspirationskatalogerne er… inspirerende

Læs også:

Forsvaret til VL og dansk erhvervsliv: Vi er ‘open for business’

VL-gruppen: Diversitet, DNA og liv mellem møderne

VL-gruppen: Diversitet, DNA og liv mellem møderne

VL-gruppen: Diversitet, DNA og liv mellem møderne

8. september 2023

Der er mange forskellige måder at leve VL-livet på. I VL91 er et nøgleord diversitet, og fokus er i høj grad på at balancere det faglige, det personlige og det netværksmæssige. For formanden Jens Odgaard Olsson har omdrejningspunktet i de seneste år særligt været en fælles forståelse af gruppens DNA og et stort fokus på struktureret relations-opbygning.

Af Anders Monrad Rendtorff

Gruppen har fået etableret et stærkt og fælles DNA

VL91 er kendetegnet ved, at en kerne af medlemmer har været med i mange år. Så det har været en særlig opgave at fastholde denne stærke kerne, der bærer et særligt DNA, med nye medlemmer, der jo så hurtigt som muligt skal føle sig som en del af den kerne.

”Jeg har fokuseret på, at alle skal være kernen. At alle skal få stærke oplevelser, der bekræfter valget af netværket. Nøglen har særligt været, at vi er enormt åbne og dermed har etableret et højt niveau af fortrolighed”, fortæller Jens Odgaard Olsson, CEO i Timm Vladimirs Køkken og med mange års topledererfaring.

”Hvordan er det etableret? Jo, nogen er gået forrest med paraderne nede. Og har fortalt om spændende og udfordrende ledelsesmæssige situationer. Det er jo i sig selv interessant. Men det afgørende er, hvad der sker i gruppen”, fortæller Jens Odgaard Olsson og fortsætter:

”Når nogen går forrest, skaber det dels en ydmyghed hos de andre. Fortroligheden lægges ud – og den forpligter jo. Og dels indgyder det mod hos andre. Man siger til sig selv: ’Jeg kan også være med, jeg tør også godt’.”  Han supplerer med, at det jo så bliver en særlig styrke, når man følger hinanden i lang tid – over flere år. Og derfor bliver gruppens DNA mere tydeligt.

”Vi siger, at vores DNA er, at VL91 er vores foretrukne netværk”.

“Vi er meget optagede af at lave rigtigt gode møder. Men medlemskabet er jo hele året. Selvom nogle medlemmer er gode til at mødes bilateralt, så har vi besluttet, at alle medlemmer skal møde to andre medlemmer til uformelle kaffesnakke mellem møderne.”

Jens Odgaard Olsson

Formand for VL91

Buddy-ordning virker – det var vist lidt løst før

Sammensætningen af grupperne er noget af det vigtigste for VL-medlemskabet. I disse år oplever mange grupper, at rekruttering af nye, gode medlemmer er blevet en mere krævende opgave. Og derfor er onboardingen af det nye medlem samtidig blevet vigtigere.

I virksomheder og organisationer er begrebet onboarding for de fleste en naturlighed. Man har stor interesse i, at en ny medarbejder eller leder hurtigst muligt bliver integreret og bliver effektiv. Og i det hele taget bliver i organisationen. Men VL er jo ikke en virksomhed. Og for mange grupper har rekruttering været en rigeligt stor opgave, så man måske ikke har fået organiseret onboarding ordentligt.

”Vi har set flere motiver ved at blive stærkere på onboarding. Jeg synes faktisk, at vi havde et godt fokus på rekruttering, og at vores gruppe fungerede. Men jeg lærte af andre VL-formænd, at onboarding kunne styrke gruppens liv yderligere. Det tog jeg til mig. Det var jo nok lidt for løst før. Men det er det ikke længere”, uddyber Jens Odgaard Olsson.

I dag er VL91 blevet mere struktureret. Et udvalg håndterer emner til rekruttering og forestår den konkrete proces. Dertil får et nyt medlem to buddies, med hvem man inden det første møde i gruppen skal have haft en såkaldt kaffe-samtale. På den måde bliver opstarten meget bedre.

”Og så har vi valgt at fortsætte den gode idé og prøver at lave mere liv mellem møderne. Vi er meget optagede af at lave rigtigt gode møder. Men medlemskabet er jo hele året. Selvom nogle medlemmer er gode til at mødes bilateralt, så har vi besluttet, at alle medlemmer skal møde to andre medlemmer til uformelle kaffesnakke mellem møderne. I praksis er det os i bestyrelsen, der laver en liste, der blot skal sikre, at over tid får alle snakket med så mange som muligt. Det sikrer, at netværket bliver endnu bedre. Og at vores møder derfor bliver endnu bedre”, afslutter Jens Odgaard Olsson.

Nyt VL-medlem: Onboarding har været afgørende for mit udbytte af VL

Læs mere

Din VL-gruppe kan også prøve et ”magisk” gruppemøde

Læs mere

Læs også:

Inspirationskatalogerne er… inspirerende

Læs også:

GRØD-stifter: Jeg skal gøre det på min måde

Læs også:

Forsvaret til VL og dansk erhvervsliv: Vi er ‘open for business’

Forsvaret til VL og dansk erhvervsliv: Vi er ‘open for business’

Forsvaret til VL og dansk erhvervsliv: Vi er ‘open for business’

Forsvaret til VL og dansk erhvervsliv: Vi er ‘open for business’

8. september 2023

Forsvaret skal købe stort ind i de kommende år og er derfor ‘open for business’. Men hvordan kan dansk erhvervsliv byde ind på de milliardstore ordrer? Det var i fokus, da InterForce onsdag den 30. august eksklusivt havde inviteret VL til møde i Søofficersforeningen på Kastellet. Chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) var hovedtaler.

 

Af Simon Staffeldt Schou, InterForce og Tinne Lilholt-Grøne, VL

Populære møder

Det er blevet et tilløbsstykke for VL-medlemmer, når InterForce hvert år eksklusivt inviterer VL til at høre mere om Forsvarets aktuelle situation – sædvanligvis et møde i Østdanmark og et i Vestdanmark.

Kort forinden sidste års møder havde Rusland med sin ulovlige invasion af Ukraine igen skabt krig i Europa. Forsvarets øverste ledelse informerede derfor grundigt om Danmarks nye sikkerhedspolitiske situation.

Nu har et bredt flertal i Folketinget besluttet sig for, at dansk forsvar og beredskab skal oprustes betydeligt. Derfor var det oplagt at bede chefen for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, fortælle, hvor dansk erhvervsliv kan byde ind i forhold til de kommende års store materielanskaffelser. For FMI er i høj grad ‘open for business’, også for dansk erhvervsliv.

 

Søofficersforeningen på Kastellet

Mødet blev afholdt i Kongesalen i Søofficersforeningens smukke lokaler på Kastellet. Administrerende direktør i VL, Ida Bratting Kongsted, bød velkommen og takkede InterForce for det flerårige samarbejde. Chefen for InterForce, pens. generalmajor Finn Winkler, gav deltagerne en introduktion til InterForces mange tilbud. Inden aftenens hovedtaler gik på, fortalte næstformanden i Søofficersforeningen, orlogskaptajn Christian Greulich Meinertz, derefter kort om de historiske lokaler, hvor man bl.a. kan læse nogle af Tordenskjolds håndskrevne breve.

En ny virkelighed

Efter en kort pause ankom aftenens hovedtaler, chefen for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen. Han fortalte, hvordan vi befinder os i en helt ny virkelighed i forhold til for bare et par år siden: Forsvarets fokus er nu på vores nærområde, inklusive Færøerne og Grønland. Og på at opfylde NATOs nye styrkemål, der pålægger Danmark at opruste betragteligt på vores luftforsvar, anskaffe udstyr til at opspore og bekæmpe russiske ubåde i Nordatlanten, få bedre signal-efterretninger, opstille en tung brigade og generelt have et langt større fokus på Arktis. Det vil de kommende års materielanskaffelser i høj grad blive præget af.

Derudover kunne generalløjtnanten fortælle, at han mødes med en ukrainsk materielchef hver 14. dag for at koordinere Danmarks mange bidrag til Ukraines forsvarskrig. Det giver FMI et unikt indblik i, hvilket materiel der i praksis fungerer på en moderne slagmark, og hvad der ikke gør. Det gør dansk forsvar langt skarpere på, hvad der skal indkøbes i de kommende år.

Stor spørgelyst

FMI har normalt et årligt budget på ca. 10 mia. kr. Men nu er styrelsen oppe på godt 20 mia. kr., svarende til ca. 1% af Danmarks samlede BNP. Disse mange penge vil i den kommende tid bl.a. blive brugt til at indkøbe materiel til arktisk overvågning og krigsførelse, udvidet IT-sikkerhed og et udvidet luftforsvar. Det gav anledning til en række spørgsmål fra de deltagende VL-medlemmer, som chefen for FMI beredvilligt svarede på:

Hvad er indkøbsprocessen, når FMI skal købe udstyr, og hvordan byder man som dansk virksomhed ind i den proces? Er Forsvaret gearet til disse store indkøb? Hvilke konkrete dele af dansk forsvar skal styrkes? Hvor mange af disse indkøbsordrer forventer FMI at lægge hos danske virksomheder?

‘Open for business’

Chefen for FMI opfordrede i høj grad de fremmødte VL-medlemmer – og danske virksomheder generelt – til at kontakte FMI. Det er selve udgangspunktet for den vigtige ‘open for business’-dialog, FMI ønsker at have med dansk erhvervsliv. I modsætning til, hvad nogle tror, laver FMI også lange rammeaftaler – op til 10-15-20 år – med erhvervslivet. Men inden man som virksomhed går i gang med at investere i en bestemt produktion, som man mener Forsvaret vil være interesseret i, skal man tage en grundig dialog med FMI.

Den dialog kan man starte ved at skrive til OpenForBusiness@mil.dk. ”Skriv til os!” var chefen for FMI’s klare opfordring. Og benyt mulighederne for at sparre med erhvervsorganisationernes militærfaglige rådgivere.

Det fornyede fokus på vores nærområde og på forsyningssikkerhed har givet danske virksomheder nogle helt nye muligheder for samarbejde med Forsvaret. Og med etableringen af National Forsvarsteknologisk Center, NFC, er det blevet nemmere for forsvarsindustrien, Forsvaret og danske virksomheder at komme i dialog med landets ypperste teknologiforskere på de danske universiteter.

Endelig opfordrede generalløjtnanten danske virksomheder til at tage et grundigt kig på FMI’s materielanskaffelsesplan. Den kan du læse her. Det er et dynamisk dokument, der giver et godt indblik i, hvornår FMI laver markedsundersøgelser og udbud på forskellige materielanskaffelser i den kommende årrække.

 

Networking og gensyn

En vigtig del af InterForces og VL’s fælles møder er muligheden for, at VL-medlemmer kan netværke – ikke bare med hinanden, men også med Forsvarets øverste ledelse. Efter oplægget blev der serveret varme anretninger og drikkevarer, som deltagerne kunne tage med sig rundt til videre dialoger i Søofficersforeningens lokaler.

InterForce og VL forventer at arrangere et nyt møde i starten af 2024 i Vestdanmark

Hvad er InterForce?

InterForce er sat i verden for at få et nært samarbejde og opbygge netværk med virksomheder i den civile sektor. Med et særligt fokus på virksomheder, som har medarbejdere ansat, der er en del af Reservestyrken og Beredskabsstyrelsen, eller som blot ønsker at bakke op om det danske forsvar og om forsvaret af vores fælles nation.

Det er en belastning for disse virksomheder at skulle undvære centrale medarbejdere i de dage, hvor han eller hun skal stille op i uniform og enten efteruddanne sig ved forsvaret eller hjælpe til i krisesituationer. Derfor arbejder InterForce på at minimere disse gener så meget som muligt, i tæt dialog og samarbejde med virksomhederne.

InterForces arbejde består også i at gøre virksomhederne opmærksomme på de stærke kompetencer, medlemmerne af Reservestyrken og Beredskabsstyrelsen har fra deres uddannelser i hhv. Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, og hvordan virksomhederne kan drage nytte af disse kompetencer.

Endelig består InterForces arbejde i at udbrede kendskabet internt i forsvaret og i Beredskabsstyrelsen til al den viden og de evner, disse mænd og kvinder bringer med sig fra deres dagligdag som medarbejdere, mellemledere og chefer på det civile arbejdsmarked.

Læs mere om InterForce her: www.interforce.dk

Læs også:

VL-gruppen: Diversitet, DNA og liv mellem møderne

Læs også:

GRØD-stifter: Jeg skal gøre det på min måde

Læs også:

Inspirationskatalogerne er… inspirerende

Inspirationskatalogerne er… inspirerende

Inspirationskatalogerne er… inspirerende

Inspirationskatalogerne er… inspirerende

8. september 2023

VL’s Inspirationskataloger har nu været på gaden til fri afbenyttelse i mere end et år. De bliver løbende opdateret og det ser ud til, at de bliver godt brugt ude i VL-grupperne.

Af Anders Monrad Rendtorff

„Endelig“. „Hvor er det godt, at de er så praktiske“. „Det er godt at vide, at ideerne allerede er blevet testet af andre grupper“. Det er bare nogle få af de mange kommentarer, som VL Selskabet har fået fra grupperne om Inspirationskatalogerne over det seneste års tid.

”Inspirationskatalogerne er lavet på baggrund af de mange input fra VL-grupperne. Både i forbindelse med den årlige VL-gruppeformandsturné og de mange kommentarer, som vi får løbende fra medlemmerne”, fortæller Tinne Lilholt-Grøne, der er Executive Coordinator i VL Selskabet og blandt andet ansvarlig for, at Inspirationskatalogerne hele tiden er opdaterede.

“Vi hører fra mange medlemmer, hvor hjælpsomt det har været med disse Inspirationskataloger. Og lige nu barsler vi med endnu en opdatering omkring emnet offboarding.”

Tinne Lilholt-Grøne

Executive Coordinator, VL - Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Der er aktuelt tre forskellige Inspirationskataloger, som alle er tænkt som brugbare værktøjer til VL-grupperne. De to mest populære er „VL-møderne“, der fokuserer på, hvordan de mange møder i gruppen kan blive endnu bedre samt „VL-medlemmerne“, der fokuserer på, hvordan man sætter rekruttering mere i system, hvordan man bedst kan onboarde, så det nye medlem bliver i gruppen, og også hvordan man kan komme omkring det ofte ret svære emne om offboarding.

”Vi hører fra mange medlemmer, hvor hjælpsomt det har været med disse Inspirationskataloger. Og lige nu barsler vi med endnu en opdatering omkring emnet offboarding. Vi har indtryk af, at dette kan være svært for mange VL-grupper. Derfor kontakter de selvfølgelig os i VL Selskabet – og derfor vi nu prøver at hjælpe på forhånd”, afslutter Tinne Lilholt-Grøne.

Find Inspirationskatalogerne her

Læs også:

VL-gruppen: Diversitet, DNA og liv mellem møderne

Læs også:

GRØD-stifter: Jeg skal gøre det på min måde

Læs også:

Forsvaret til VL og dansk erhvervsliv: Vi er ‘open for business’

Nyt VL-medlem: Onboarding har været afgørende for mit udbytte af VL

Nyt VL-medlem: Onboarding har været afgørende for mit udbytte af VL

Nyt VL-medlem: Onboarding har været afgørende for mit udbytte af VL

8. september 2023

Rebecca Vang er nyt medlem af VL91. Hun er direktør for strategi og organisation hos Politiken. Og efter blot et halvt år i VL er hun ikke bleg for at sige, at VL er ”noget af det bedste ledelsesmæssigt, hun endnu har oplevet”.

Af Anders Monrad Rendtorff

Det er selvsagt store ord, men bag dem ligger en rigtig god opfattelse af VL, en systematisk rekruttering og en meget velstruktureret onboarding.

”Jeg mødte nogle VL´ere på sidste års Folkemøde. Det var lidt tilfældigt, men jeg fik en rigtig god snak og et meget fint indtryk”, fortæller Rebecca Vang.

 

Tjekket rekrutteringsproces

I løbet af efteråret var der igen kontakt og en egentlig rekrutteringsproces tog fart.

”Jeg mødte forskellige medlemmer og oplevede meget professionelle samtaler. Udover at jeg fik et meget godt indtryk af ”hverdagen” i gruppen, matchede det også mit behov for ledelsesmæssigt at ”tage skyklapperne af”. For det er jo sikkert i mediebranchen som i de fleste andre industrier, at man mest møder andre som en selv, der diskuterer de samme problemer. Jeg havde brug for noget andet; det modsatte. At møde andre typer af ledere, med andre typer af problemer.”

Rekrutteringen blev fuldendt. Rebecca Vang blev optaget. Og skulle så til sit første gruppemøde.

”Inden mit første møde fik jeg to buddies, som jeg skulle mødes med. Inden mødet. Og det betød jo igen, at jeg blev endnu mere komfortabel med gruppen. Og at jeg ikke ville komme til at stå for mig selv i et hjørne af mødet. Men snarere følte, at jeg var en del af gruppen meget hurtigt.”

 

Den store fordel ved onboarding og buddies: en hurtigere og mere komfortabel start

”Jeg tror, at mange kan være lidt usikre, inden man træder ind i en gruppe af erfarne ledere og tænker, om man egentlig har nok at komme med? Men onboardingen kan jo betyde, at man bliver betrygget i, hvad man kan komme med, og den ro i maven gør jo også, at man er mere aktiv fra starten.”

Starten var altså rigtigt god for Rebecca Vang – ikke mindst takket være en systematisk rekruttering og onboarding. Men en vigtig yderligere facet er, at VL91 prøver at skabe mere liv mellem møderne.

”Vi har en regel i VL91, hvor man skal drikke kaffe med mindst to andre fra gruppen mellem møderne. Det har været virkeligt godt for mig, for det har jo på rekordtid sikret, at jeg kender mange fra gruppen og allerede føler mig meget hjemme”, slutter Rebecca Vang.

VL-gruppen: Diversitet, DNA og liv mellem møderne

Læs mere

Din VL-gruppe kan også prøve et ”magisk” gruppemøde

Læs mere

Læs også:

Inspirationskatalogerne er… inspirerende

Læs også:

GRØD-stifter: Jeg skal gøre det på min måde

Læs også:

Forsvaret til VL og dansk erhvervsliv: Vi er ‘open for business’