Glædelig jul fra VL Selskabet

26. december 2023

Kære VL-medlem,

Endnu et år nærmer sig sin afslutning og jeg håber du har haft nogle fredfyldte juledage.

Her fra VL Selskabet gør vi status på 2023, som blev et år, hvor vi havde valgt et anderledes, men – viste det sig – yderst relevant Årstema; nemlig ’Navigating Uncertainty’. Med det som afsæt fik vi taget hul på VL Insights som podcastkoncept – hvor I som VL-medlemmer flittigt gæstede vores studie og delte ud af jeres erfaringer. Vi har med glæde konstateret at med +2.500 lyttere har emnerne relevans, og det er et format, som I har taget til jer.

Op mod VL Døgnet arbejdede vi vanen tro med at komme endnu tættere på temperaturen blandt VL-medlemmerne og hvilke ledelsesmæssige dilemmaer, som I stod overfor. I samarbejde med CBS Leadership Centre fik vi +600 besvarelser fra jer, hvilket var med til at sætte scenen og det rette fokus for programmet på selve VL Døgnet.

Den 31. maj 2023 afviklede vi VL Døgnet i Tivoli Congress Center – vi havde det største antal tilmeldinger, der overhovedet var set i nyere tid.  Når vi kigger evalueringerne igennem, tør jeg godt sige, at vi ramte fuldstændig plet – med formiddagens program, startende med et globalt perspektiv, for dernæst at gå tættere på vores egne danske og internationale virksomheder og sluttelig selv arbejdede med og drøftede aktuelle dilemmaer.

I evalueringen af VL Døgnet spurgte vi helt specifikt til, hvad vi i VL Selskabet skal byde på i forbindelse med arrangementer. Her kigger jeg særligt på to konklusioner:

 1. Temaet skal ramme rigtigt og være relevant lige nu – det skal have et ledelsesmæssigt fokus
 2. Netværket – muligheden for at interagere med andre VL-medlemmer i løbet af dagen og SÆRLIGT, at ens egen VL-gruppe er rigt repræsenteret

Ad pkt. 1, det gør vi alt for at tilsikre, det har vores væsentligste fokus i bestyrelsen og os som medarbejdere i VL Selskabet

Ad pkt. 2, det kræver at vi som VL-medlemmer også byder ind – til netværket, til VL-gruppen og til hinanden.

Jeg håber derfor at se dig til én af de tre VL & AI-konferencer, der i samarbejde med McKinsey & Company afholdes regionalt rundt i Danmark i februar/marts og ikke mindst på VL Døgnet den 6. – 7. juni 2024 på Egeskov Slot ved Svendborg.

VL Forum Intranet & App

Afslutningen på 2023 markerer også afslutningen på året, hvor vi lancerede en ny intranetplatform – nemlig VL Forum Intranet og den tilhørende VL Forum App.

80% af alle VL-medlemmer er allerede kommet godt i gang. Vi håber, at du oplever det nye VL Forum som en forbedring trods begyndervanskeligheder. Vi har modtaget konstruktiv feedback fra flere af jer, og vi sætter virkelig pris på, at I fortsat deler jeres oplevelser med support@vl.dk

Vi håber, at du og hele din VL-gruppe tager det nye VL Forum Intranet i brug. Det er især vigtigt, at alle medlemmer opdaterer deres personlige profil med aktuelle kontaktoplysninger og billede. I finder her en trin-for-trin-vejledning til at komme godt i gang.

VL Forum Intranet og App er udviklet af GO Mobile. Hvis der er spørgsmål eller brug for hjælp, så tag fat i GO Mobile på support@vl.dk

Med tak for det fortsatte gode samarbejde ønskes du en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!

Ida Bratting Kongsted
Adm. direktør
VL – Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Følgende ønskede funktioner er senest gjort tilgængelige i VL Forum Intranet:

 • Mulighed for at uploade dokumenter til din gruppeside
 • Mulighed for at alle medlemmer kan oprette gruppemøder
 • Mulighed for at vælge en mødearrangør og/eller medarrangør, som ikke nødvendigvis er formand/administrator
 • Mulighed for at tilføje deadline for tilmelding til gruppemøder
 • Mulighed for at udsende påmindelser til arrangerede gruppemøder
 • Mulighed for at trække fremmødestatistik for dine gruppemøder
 • Issue med tidszoner i udlandet er løst

Følgende ønskede funktioner udrulles i løbet af foråret 2024 – i prioriteret rækkefølge:

 • Mulighed for at søge iblandt alle VL-medlemmer
 • Chat/diskussionsforum i den enkelte gruppe
 • Mulighed for evaluering af gruppemøder

Global Update 2023:

Velbesøgt og spændende Julemøde

Kan vi vænne os til at leve med usikkerhed på så højt niveau?

 

Læs reportagen og lyt til VL Insights