Ny i VL’s bestyrelse

Carsten Topholt: VL har en stærk vision, som vi skal stå ved

22. november 2023

Carsten Topholt er finansdirektør – CFO, i TV 2 og er medlem af VL17. Han har en lang og alsidig ledelseskarriere bag sig i blandt andet Finansministeriet og McKinsey & Co. Han er nyvalgt til VL´s bestyrelse og vil særligt fokusere på de stærke tværgående temaer, der evner at engagere VL-medlemmerne på tværs. VL Nyt har taget en snak med Carsten Topholt om hans visioner for VL.

Af Anders Monrad Rendtorff

Der er flere gode grunde til, at Carsten Topholt har valgt at gå ind i bestyrelsesarbejdet i VL.

”Jeg har gennem årene fået rigtigt meget ud af mit medlemskab af min VL-gruppe. Så jeg vil gerne gøre mit for at bidrage til VL’s fortsatte udvikling”, fortæller han.

”Samfundets udfordringer har aldrig været mere krævende. Virksomhederne spiller en historisk stor og afgørende rolle for at bidrage til, at vi som samfund matcher udfordringerne. Det er min største motivation for at bidrage. For VL er jo stadig en klub af privilegerede, dygtige mennesker, ofte med succes, der kan bruge deres overskud til fordel for samfundets udvikling”, understreger Carsten Topholt og fortsætter: ”Jeg er opdraget til, at hvis man har en særlig evne eller magt, så er man forpligtet til at bruge den til det fælles bedste.”

Ikke politik, men masser af stillingtagen

VL fokuserer på ledelse, og det er netop ledelses-dimensionen, der optager Carsten Topholt.

”VL kan gøre noget ved de danske lederes arbejde. VL kan gøre meget via ledelse som den store fællesnævner på tværs. Men VL er omvendt ikke politik og konkret partipolitisk fokus. Men derimod har VL i de senere år været god til at tage stilling til de rigtig store samfundsmæssige og globale temaer. Så jeg tror, at VL’s helt store ledelsesmæssige berettigelse og fokus bør være, at vi faciliterer danske lederes opmærksomhed på disse store temaer. At vi hele tiden understreger, at virksomhederne er en central del af løsningen, og at danske topledere har en pligt til – og et ansvar for – at forholde sig. Hvis vi kan fastholde og udvikle det fokus, er VL’s rolle som førende dansk ledelses-netværk uantastet”, mener Carsten Topholt.

VL skal være i konstant udvikling – for kampen handler om tid og ressourcer

VL går mere end 50 år tilbage. Samfundet var helt anderledes, og mange virksomheder levede et stille liv uden den store offentlige interesse. Netop derfor er VL’s oprindelige perspektiv meget visionært. Et ægte og reelt samfundsansvar til fordel for den konstante udvikling af samfundet.

”VL har en stærk vision, som vi skal stå ved. Men vi skal også forny os hele tiden. Jeg tror, at det er helt afgørende, at VL-medlemmerne oplever relevans. Vores medlemmer er travle mennesker, der skal give os deres viden og deres tid. Det kan de jo gøre mange steder”, noterer Carsten Topholt sig.

”Vi skal være opmærksomme på, om medlemssammensætningen afspejler de danske virksomheder og organisationer; f.eks. når det gælder alder, køn og nye typer af organisationer. Og når mange lederes væsentligste ressource er tid, så skal VL hele tiden være på tæerne for at sikre værdi, understreger Carsten Topholt, som er meget positiv og optimistisk over for VL.

”Jeg har fulgt VL tæt de seneste 5-6 år og har selv været meget aktiv i et samarbejde med VL, da jeg arbejdede i McKinsey & Co. med VL’s projekt om at gøre FN’s verdensmål til et konkurrenceparameter. Jeg har gennem årene oplevet stor fornyelse og et markant fokus på de store samfundsmæssige udfordringer med en stærk ledelsesvinkel. Det skal vi bygge på uden at hvile på laurbærrene. For kampen om adgangen til de ledelsesmæssige ressourcer i Danmark er hård. Der skal VL fortsat stå rigtig godt. Det glæder jeg mig til at være med til”, afslutter Carsten Topholt.

Læs om VL’s samlede bestyrelse her.

 

Governance hjælper os til at navigere i AI

“I mediesektoren og på TV 2 har vi arbejdet med AI gennem flere år. I første omgang med simplere data-drevne modeller af brugeradfærd, søgefunktioner m.v.  Samtidig har lanceringen af særligt Open AI’s produkter markeret et markant sporskifte, idet disse redskaber fundamentalt set kan ændre måden, man laver og udbreder medier på.

Vores ledelsesfokus har været følgende: Når potentielt set alle data bliver tilgængelige – inklusive vores egne for andre – hvad er så vores regler og værdier? Og hvordan kan vi sikre og forny dem? Hvordan får vi et overblik over teknologierne, og hvordan holder vi dette overblik ved lige? Og hvordan får vi etableret beslutningsprocesser, der sikrer, at vi på den ene side ikke bryder GDPR- og ophavsretsregler m.v., og på den anden side giver medarbejderne mulighed for at eksperimentere? Vi har ikke fundet løsningen, men vi har fået etableret en governance, vi kan forfine, ” siger Carsten Topholt.

En alsidig topleder

Carsten Topholt har både været leder i staten – i Finans- og Økonomiministeriet – og arbejdet i private virksomheder, bl.a. i konsulenthuset McKinsey & Co. og i TV 2, hvor han er CFO i dag.

Han er aktiv i samfundsdebatten og til dels aktiv i akademia ved siden af sin ledelseskarriere, idet han bl.a. har undervist på Københavns Universitet i økonomiske analyser af ikke-markedsomsatte goder. Desuden har han insisteret på at spille en ligeværdig rolle i sit familieliv med længere barsler sammen med sine tre børn.

Læs også:

Merethe Eckhardt: VL har en særlig struktur, der giver unikke muligheder

Læs også:

Pernille Halberg Salamon: Vi kan ikke forestille os, hvad AI kan ende med

Ny episode af VL Insights: Hvad kan AI konkret bruges til?

Lyt med!