Vores forståelse af verden er nødt til at ændre sig

10. juni 2023

Der er gode grunde til at være usikker på verden. For nogle grundlæggende perspektiver på, hvordan man kan forstå verden, er i opbrud. Det betyder i praksis, at forståelsen af globalisering har ændret sig, og at virksomheder og ledere skal agere anderledes. I hvert fald ifølge Steen Vallentin, lektor og ph.d. hos Copenhagen Business School, der deltog i årets VL Døgn, som han oplevede som en passende øjenåbner for fremtidens ledelse.

 

Af Anders Monrad Rendtorff

Steen Vallentin har deltaget i de seneste års VL Døgn og var særligt interesseret i dette års program om formiddagen, hvor der var fokus på, hvordan den usikre geopolitiske situation påvirker alle virksomheder – store som små.

“Jeg synes, at oplæggene i løbet af dagen gav en strålende fornemmelse af den lidt dystre fornemmelse af usikkerhed og uvished, som alle oplever. Men jeg synes også, at der var lidt lys i mørket. Jeg noterede mig, hvordan der samtidig er en fornemmelse af permanens og en konstant i den nye, mere multipolare verdensorden”, vurderer Steen Vallentin.

Et af de helt store temaer igennem dagen var afhængighed. Det har tidligere været god latin at være afhængig af andre. Det kunne sikre små lagre, effektive forsyningslinjer og en generel tillid til hinanden som globale partnere.
“Men den epoke er ovre. Der er kommet grus i maskineriet. Det er nu pludseligt blevet et problem at være afhængig”, konstaterer Steen Vallentin.

 

Geopolitik sætter tempo på store omstillingsprocesser

Den positive globalisering er forbi. Der var 30 gode år, hvor mantraet var vækst.
“Globalisering, som vi hidtil har forstået den, er forbi. Men den er ikke forbi. Derimod ændrer den
karakter og bliver mere fragmenteret. Nader Mousavizadeh var meget præcis i sit oplæg, da han sagde “It is not the end of globalisation”. Men den er bare ved at blive rullet tilbage i et vist omfang. Og det bliver krævende for os”, mener Steen Vallentin, der særligt noterer sig, hvordan samhandel bliver mere kompliceret.

“Det er jo desværre indlysende, at alle lande ikke bekender sig til vores opfattelse af demokrati. Som mere totalitære systemer vinder gehør, ændrer vilkårene for samhandlen sig jo. Alt bliver mere politisk og dermed mere kompliceret. Det skal man vænne sig til som topleder.”
Et tydeligt eksempel er forsyningskæderne, hvor alle topledere tænker i forkortede og mindre sårbare forsyningskæder.

“Jeg kan give et eksempel. Vi har haft et stort fokus på at maksimere effektivitet, hvor globaliseringen har været afgørende. Men i dag er det ikke kun effektivitet. Det er i meget højere grad resiliens, eller modstandskraft, der er afgørende. Og det er ikke kun mere besværligt, det er bestemt også dyrere”, understreger Steen Vallentin, der ser dette ændrede fokus som et af de mest markante perspektiver i den store omstilling.

 

Wake-up call: Forblændet af vores egen dagsorden

Et andet stort tema er selve forestillingen om, hvordan verden ser ud. VL Døgnet havde et vist fokus på, hvordan Europa er presset. Og dermed også hvordan de europæiske idealer er under pres.

“Hvis jeg skal være lidt firkantet, så kan man sige, at vi i Danmark og i Europa i nogen grad har og er forblændede af vores egen dagsorden. Vi er såkaldt privilegie-blinde, og det er rigtigt svært for os at komme ud af den opfattelse. Og ikke nok med det: Hvad er vi egentlig parate til at give køb på? Hvad vil vi ofre? Og dermed: Hvad er mulighederne for, at vi kan komme i mål med vores store idealer om f.eks. bæredygtighed osv.? Tag bare temaet om den overflod, som vi har vænnet os til gennem de sidste mange år. Vi er blevet rigere og rigere i vores del af verden, mens uligheden samtidig er steget. Og nu oplever vi så en knaphed, som er noget helt nyt for os. Knaphed på f.eks. arbejdskraft og knaphed på de relevante kompetencer”, uddyber Steen Vallentin.

Det er meget store spørgsmål, som toplederen skal orientere sig mod. I en tid, hvor de grundlæggende perspektiver ændrer sig. Og der er mange iboende dilemmaer.
“På den måde satte VL Døgnet en meget relevant og uhyre spændende dagsorden for de danske topledere. Jeg tror ikke, at det som sådan var et wake-up call, men jeg tror bestemt, at det blev tydeligt, at den geopolitiske situation påvirker os alle”, slutter Steen Vallentin.

Vil du vide mere – vil du gense højdepunkter fra VL Døgnet 2023?

Se optagelser af alle oplæg her.

Se et udpluk af dagens fotos her.

Se en stemningsvideo fra dagen her.

Grundlæggende perspektiv på verden er i markant forandring

Steen Vallentin ser en række spændende dynamikker udspille sig, som vil præge virksomhedernes liv i de kommende år eller endda årtier. En række af de grundlæggende forestillinger om, hvordan verden ser ud, er under voldsom forandring.

Det er temaer som
Mindre vs. Mere
Unipolar vs. Multipolar
Overflod vs. Knaphed
Handel vs. Politik
Demokrati vs. Totalitarisme
Enkel vs. Kompliceret
Effektivitet vs. Modstandskraft

Reportage fra VL Døgnet: Hvordan vil det ende? Sådan her…

Se med her