Reportage fra VL Døgnet: Hvordan vil det ende? Sådan her…

10. juni 2023

VL Døgnet 2023 var fuld af spændende indsigter. Mere end 600 VL-medlemmer var fuldt optagede af mange forskellige bud på at forstå verdens orden – og hvordan man som ledelse står rustet. En af hovedpointerne kom tidligt på dagen på spørgsmålet om, hvordan det vil ende. Og det lakoniske svar var: “sådan her”.

Af Anders Monrad Rendtorff

Stabilitet trods alt

VL Døgnet var i år præget af en perlerække af dygtige topledere og estimerede globale iagttagere på talerstolen. Derfor foregik store dele af programmet i øvrigt på engelsk. VL Døgnet startede med et nøgternt blik på den globale situation. Nader Mousavizadeh, VL1, Founding Partner & CEO hos Macro Advisory Partners, lagde ud med et ganske usentimentalt perspektiv på verdenssituationen. Blandt hans spændende oneliners var at ”verden er stabil i sin ustabilitet”… Temaet for VL Døgnet var ”Navigating Uncertainty” og har klart til grund, at verden er aldeles uforudsigelig. Naders pointe var dels, at det er da rigtigt. Men han pointerede samtidig, at den grundlæggende konflikt mellem USA og Kina i sin natur også er den store stabilisator. Og derfor var hans forudsigelse omkring den geopolitiske uro da også, at vi allerede nu ser det såkaldte end-game. Og selv om den forudsigelighed kan føles som en lille smule trøst, så var hans pointe samtidig, at denne konflikt påvirker stort set alt.

 

Europa under pres

Philipp Hildebrand er Vice Chairman hos Blackrock og er således en af de mest magtfulde investorer globalt. Hans analyse af den globale situation matchede Nader Mousavizadehs. Konflikten mellem USA og Kina er det altoverskyggende fokus. Og derfor skal særligt Europa være endog meget opmærksom. Europa kan risikere at blive en (ubetydelig) brik i spillet mellem de helt store.

Jakob Stausholm, Executive Director & CEO, Rio Tinto, var på samme linje. Han noterede sig Europas de-industrialisering som et hovedproblem i den globale konkurrence. ”The West has been out-competed”, lød det fra Jacob Stausholm, som er en af de højst placerede danske topledere i en global virksomhed.

 

Kina vil ikke udvikle sig som Rusland

Gennem hele VL Døgnet var der fokus på Kina, på Rusland og på, hvordan disse store geopolitiske temaer påvirker alt og alle, også de mange repræsentanter for de danske virksomheder, der var til stede. Men hvordan skal man se på Kina? Skal man frygte en situation som den, vi oplever i Rusland?

“No, China cannot happen like in Russia. It is too big, it is too impactful”, lød det fra Alexander Lacik, VL46, President og CEO hos Pandora. Og argumentet var såre praktisk: “The World cannot do a stand-still”. Eller med andre ord; der er så mange gensidige afhængigheder, at det – ifølge Alexander Lacik – er urealistisk at forestille sig, at tingene går i stå.

I det lys er der sikkert mange, der ser Ukraine-krigen som en regional konflikt, der dog har meget store symbolske og praktiske implikationer. Men ikke for alvor ryster verdensordenen, der med Nader Mousavizadehs ord er relativt stabil i sin grundlæggende ustabilitet.

Steen Vallentin om VL Døgnet 2023: Vores forståelse af verden er nødt til at ændre sig

Læs mere

Hvordan skal ledere håndtere kriser?

Jakob Stausholm viste sin enkle opskrift på, hvordan ledere skal håndtere kriser. Det ser enkelt ud, men hvert af de nedenstående punkter er jo ganske krævende. For har du grundlæggende styr på din kultur, dit DNA, som ultimativt er afgørende for følgeskab og opbakning? At kende sin strategi er heller ikke banalt. Og endelig skal man forstå, hvordan man implementerer. Igen en kæmpe opgave, som mange ledere har uendeligt svært ved. Og i lyset af den dilemma-survey, som VL har foretaget i samarbejde med CBS og præsenteret på VL Døgnet, som fandt frem til et herskende fravær af enighed i direktionerne, er der grund til at være særligt opmærksom som leder.

  • Know who you are
  • Know your strategy
  • Know how to implement

Men der er også den mere praktiske og pragmatiske tilgang.

Da Jens Bjørn Andersen, VL46, CEO hos DSV, i dagens anden paneldebat blev spurgt til, om han arbejder med contingency plans, var det enkle og nøgterne svar: ”not really. You can´t have plans for everything.” Men hvad gør man så? Jens Bjørn Andersen vil hellere have “a strong management team around me”.

VL-medlemmer fik inspiration

Farhan Boota, VL11, CFO hos Nexus Ambition

”VL Døgnet 2023 er et fantastisk forum til at mødes med andre ledere og få inspiration fra andre lederes erfaringer og viden. De fremtrædende keynote-speakers og paneldeltagere giver et unikt indblik i, hvordan de håndterer de respektive ledelsesudfordringer. Det er meget lærerigt og giver en del til eftertanke i forhold til ens egen ledelsesværktøjer. På VL Døgnet 2023 var det spændende at høre, hvordan drastiske forandringer kan imødegås med en stærk virksomhedskultur, gode ledelsesteams og en klar vision. Det understregede for mig vigtigheden i aktivt at opbygge en stærk virksomhedskultur og et stærkt ledelsesteam.”

Europa er sårbar og superafhængig

Casper Klynge, VL4, vicedirektør hos Dansk Erhverv

”Hen mod slutningen af paneldiskussionen sagde Philipp Hildebrand noget i retning af: ’Jeg arbejder for at amerikansk firma, men jeg er jo europæer – og stolt af det. Så hvis jeg tager min corporate hat af, vil jeg sige følgende: Jeg er bekymret for Europa. Jeg er bekymret for europæisk vækst og jobskabelse. Det handler ikke kun om Kina. Vi skal ikke være naive. USA vil udnytte enhver svaghed. Politisk og forretningsmæssigt.’

Jeg synes, at det er et meget vigtigt og meget modigt budskab fra en Blackrock-Executive. For Europa er superafhængig, og hvis vi ikke passer på, bliver vi rullet over. Vi er ganske enkelt afhængige af masser af ikke-europæiske ’ting’. Det er råvarer. Det er afhængighed af energi, som vi oplevede med den russiske gas. Det er teknologi. For eksempel ikke-europæisk teknologi a la store sprogmodeller og AI mere generelt. Og så er det ikke mindst investeringer.”

Rekordhøj deltagelse på VL Døgnet

Ida Bratting Kongsted, VL16, administrerende direktør hos VL

”Det har været helt fantastisk at opleve den store interesse for dette års VL Døgn. Mere end 700 VL-medlemmer havde tilmeldt sig – og det betød jo, at vi var proppet til randen. Tilmed har entusiasmen været stor, og rigtig mange har sagt til mig, at med det emne må de bare ikke gå glip af VL Døgnet. Den efterfølgende evaluering peger da også på, at tilfredsheden generelt har været i top. Det er jeg rigtig glad for.”