Navigating Uncertainty

Når man skal lede i usikkerhed, skal man omfavne dilemmaer

21. marts 2023

Alle ledere står hver dag over for alskens udfordringer. Det er ikke nyt. Men måske er det mere nyt, at beslutninger mellem flere lige gode – eller lige dårlige – muligheder er blevet en hverdagsopgave. VL sætter i den kommende periode fokus på dilemmaledelse og vil forsøge at indkredse, hvad vi som virksomhedsledere kan gøre. I den forbindelse har VL Nyt mødt CBS-professorerne Thomas Ritter, VL14, og Flemming Poulfelt, VL10, til en snak om dilemma-samarbejdet med VL, som kulminerer i VL Døgnet 2023.

Af Anders Monrad Rendtorff

Ifølge professor Thomas Ritter og professor emeritus Flemming Poulfelt er strategiske dilemmaer blevet hverdagskost for ledere – og dilemmaledelse kunne nemt blive kåret til årets hotte ledelseskompetence. Helt aktuelt diskuteres det i pressen, at direktøren for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, står i et kæmpe dilemma: vælger han at hæve rentesatsen, kan der komme flere bankkrak og dermed ustabilitet. Vælger han ikke at hæve rentesatsen, så fortsætter inflationen. Dette eksempel illustrerer fint, hvad strategiske ledelsesdilemmaer er:

”Et dilemma er en beslutningssituation, hvor der skal vælges mellem to (eller flere) lige gode eller dårlige, indbyrdes udelukkende muligheder”, siger Flemming Poulfelt, der suppleres af Thomas Ritter:

”Den strategiske ledelsesdimension kommer ind, fordi valget har væsentlige konsekvenser og vedrører flere personer under beslutningstagen og/eller under implementering”.

Aktuelt er de to CBS-professorer meget optagede af at designe en undersøgelse til VL-medlemmerne og et spændende program til VL Døgnet, som løber af stablen den 31. maj 2023.

 

Forstå arbejdet med dilemmaer

Professorernes pointe er, at virksomheder og erhvervsledere er under et krydspres fra mange sider. Alle skal lære at håndtere dilemmaer i en verden med øget kompleksitet og øget transparens. Det betyder, at ledelsesbeslutninger i endnu højere grad bliver genstand for både intern debat samt debat i medierne, og dermed påvirkes virksomheders forretning og omdømme.

”Målet for vores arbejde med VL er både at give lidt bedre forståelse af begrebet dilemmaer; f.eks. hovedtyperne, således at ledere kan skille dem bedre ad. Det er at belyse, hvordan danske topledere ser på de svære valg og dermed dilemmaer. Og så er det vores store mål at hjælpe til med at udvikle nogle enkle relevante værktøjer, der styrker lederes beslutningskraft”, forklarer professorerne.

 

Et værktøj til at styrke ledelsesbeslutninger

Aktiviteterne op mod VL Døgnet er inspireret af CBS Leadership Dilemma Index, der er et digitalt analyseværktøj baseret på en række spørgsmål om, hvordan andre oplever ledelsens beslutninger. Indekset er udviklet af Thomas Ritter og Eva Fog Bruun, som er direktør i det nye CBS Leadership Center. Flemming Poulfelt og Thomas Ritter har tilpasset indekset, så det kan danne grundlag for arbejdet med VL frem til VL Døgnet. Ideen bag indekset er ligetil: at skabe et værktøj, der kan afdække i hvilken grad, der er opbakning omkring centrale strategiske beslutninger og processer i en organisation. Denne analyse giver indikationer om sandsynligheden for succesfuld strategiimplementering og behovet for dilemmakommunikation eller for at genbesøge ledelsens beslutninger.

”Vi håber, at alle VL-medlemmer tager godt imod invitationen til vores undersøgelse for VL. Den er et vigtigt led for at forstå strategiske dilemmaer og for at udvikle gode ledelsesværktøjer for håndtering af dilemmaer – og for at planlægge et fantastisk VL Døgn”, siger Thomas Ritter.

”Vi glæder os meget til at arbejde med analysen – og til at bidrage til de vigtige drøftelser af strategiske dilemmaer i praksis”, tilføjer Flemming Poulfelt afslutningsvis.

VL sætter fokus på dilemmaledelse

Dilemmaledelse er en central del af ”Navigating Uncertainty”, som er VL´s overordnede tema gennem året. Frem mod VL Døgnet den 31. maj vil VL gennemføre en række aktiviteter, der både vil belyse dilemmaer i praksis blandt de danske topledere og samtidig vil forsøge et skabe værktøjer og metoder til bedre at kunne omfavne dilemmaer.

Allerede i januar bad vi formændene for de mange VL-grupper om input til strategiske ledelsesdilemmaer. Både hvilke typer man oplever, og hvor meget de fylder i ledelsesgerningen. Disse indsigter inkluderer Flemming Poulfelt og Thomas Ritter i løbet af foråret i en ”dilemmakollektion”, som de håber kan inspirere ledere til at tænke på og arbejde med strategiske ledelsesdilemmaer. Der arbejdes i disse dage også på højtryk på en undersøgelse, som sendes til alle VL-medlemmer. Analysen herfra bliver fundamentet for den del af VL Døgnet, hvor de mange deltagere engageres i konkrete dilemmaer – ud over at der deles den nyeste viden om dilemmaledelse.