Sustainable Leadership: Fra fine ord til praktiske handlinger

26. august 2022

Læs om VL´s 10 Bud på Sustainable Leadership

Hvad er de bedste råd til at arbejde med Sustainable Leadership?

Gitte: Mit bedste råd er at få det prioriteret på allerøverste niveau. Den grønne omstilling og bæredygtighed er den største forandring, som virksomhederne kommer til at opleve siden starten af industrialiseringen, og det er løsningen på mange af de kriser og udfordringer, som virksomhedslederne står med. Det skal løses helhedsorienteret. Kun hvis ESG drives i kerneforretningen, er virksomheden i stand til at høste gevinsterne ved en bæredygtig omstilling. ESG er ikke længere bare noget, som virksomhederne kan gøre lidt ved siden af og skrive lidt om i den eksterne rapportering – det er den vigtigste forretningsdagsorden, og kompetencerne mangler til at få løst opgaven.

VL´s Årstema om Bæredygtig Ledelse oplevede en foreløbig kulmination på VL Døgnet i forsommeren. VL Nyt har spurgt nogle af dem, der ihærdigt arrangerede VL Døgnets workshop, om hvad der blev de største erfaringer fra dagen. Vi har talt med Gitte Haar, ansvarlig partner i Center for Cirkulær Økonomi (VL59); Jette Ditlev, ledelses- og strategi-futurist (VL30). Og vi har talt med Alexander Hasenberg, Head of Management Office, Group Sustainability, Stakeholder Relations & Marketing, Danske Bank, der sammen med Cecilie Gyldenvang, Associate, McKinsey repræsenterede unge-organisationen SAGA på årets VL Døgn.

Af Anders Monrad Rendtorff

“Jeg ser et vanskeligt dilemma i at skulle træde hårdt på speederen – fordi det er altafgørende, at virksomhederne er yderst ambitiøse – samtidig med at det sker på en måde, hvorpå virksomhedens vigtigste interessenter kan følge med.”

Alexander Hasenberg

Head of Strategic Planning, Group Sustainability, Stakeholder Relations & Marketing, Leder af projektteam, Danske Bank & SAGA

Hvordan vurderer I i dag workshoppen på VL Døgnet?

Gitte: Jeg synes, at der var en fantastisk energi og entusiasme i grupperne, og folk tog opgaven meget alvorligt. Jeg oplevede, at der blev diskuteret rigtig meget ved bordene, og at emnerne gav anledning til meget dybe diskussioner. Jeg oplevede ingen, der sivede eller gav sig til at hyggesnakke. Alle var meget optagede af at diskutere dilemmaerne. Jeg oplevede, at workshoppen – både form og indhold – blev virkelig positivt modtaget af deltagerne.

Alexander: Jeg oplevede et stort engagement fra deltagerne på årets VL Døgn. Der er ingen tvivl om, at emnet betyder meget for rigtig mange af VL’s medlemmer, hvilket jeg synes, at tilgangen til workshoppen vidnede om.

“Min oplevelse var og er, at mange ledere gerne vil eksperimentere. Den tid er ovre, hvor én eller få havde svarene på alt. Vi udvikler, reflekterer, fejler og lærer i fællesskab – det er fremtidens, ja for så vidt allerede nutidens, måde at arbejde på og bedrive god og inddragende ledelse på. Så det var nok for mange noget med at turde prøve noget, som deres organisationer allerede er i gang med at finde ud af, hvor langt man kan komme på blot kort tid.”

Jette Ditlev

Foredragsholder, Ledelsesrådgiver og Futurist, Ditlev Consulting – Formand for VL30

Hvad er de bedste råd til at arbejde med Sustainable Leadership?

Alexander: Søg inspiration og vær modig. At forestille sig, at man som direktør eller ejerleder kan klare det hele alene vil være at gøre det vanskeligt for sig selv. Jeg tror på, at det er værdiskabende at søge inspiration udefra, samt at man tør tage nogle chancer. Naturligvis baseret på data og beregninger, men glem ikke det innovative element i processen going forward. Jeg er overbevist om, at det kan opstå i processen, så længe man for alvor læner sig ind i det hundrede procent.

Hvad er de bedste råd til at arbejde med Sustainable Leadership?

Cecilie: Der er to elementer, som jeg synes, er helt centrale for lederne.

1) Foretag den bæredygtige omstilling på inklusiv vis. Et bredere ejerskab bliver nødvendigt for det dybe perspektiv og gennemførelse. Inkluder alle lag i virksomheden i idégenerering og efterfølgende i planlægning og implementering.
2) Lav en liste over samtlige ideer og prioriter dem efter niveau af værdiskabelse og muliggørelse for at få det fulde overblik, og for at være sikker på, at dér, hvor der sættes ind, er dér, hvor det batter mest.

Hvad er de bedste råd til at arbejde med Sustainable Leadership?

Gitte: Mit bedste råd er at få det prioriteret på allerøverste niveau. Den grønne omstilling og bæredygtighed er den største forandring, som virksomhederne kommer til at opleve siden starten af industrialiseringen, og det er løsningen på mange af de kriser og udfordringer, som virksomhedslederne står med. Det skal løses helhedsorienteret. Kun hvis ESG drives i kerneforretningen, er virksomheden i stand til at høste gevinsterne ved en bæredygtig omstilling. ESG er ikke længere bare noget, som virksomhederne kan gøre lidt ved siden af og skrive lidt om i den eksterne rapportering – det er den vigtigste forretningsdagsorden, og kompetencerne mangler til at få løst opgaven.

Hvad synes I om De 10 Bud?

Gitte: Jeg synes, at de ti bud, der kom ud af workshoppen, endte et meget ambitiøst sted – langt mere ambitiøst, end jeg havde turde håbe på. Det er meget positivt. Det bekræfter mine erfaringer med arbejdet med virksomheder, altså at virksomhedslederne er klar over, at der skal drastisk forandring til, og at de er villige til at tage et udvidet ansvar i den udvidede værdikæde.

Alexander:  De 10 Bud er ambitiøse – og i min optik nødvendige. At udvise ‘Sustainable Leadership’ er i høj grad noget, hvor virksomhederne skal gå forrest. VL har nu – i fællesskab med medlemmerne – lagt et godt grundlag til fremover at arbejde endnu mere i dybden med den bæredygtige omstilling. Jeg synes, at vi kom et godt stykke vej på årets VL Døgn, men der er fortsat lang vej endnu, og vi må konstant søge efter at forbedre os.

Cecilie: Fra mit perspektiv var et gennemgående emne i De 10 Bud proaktivitet. Det var tydeligt, at deltagerne føler, at de står med en del af ansvaret for fremdrift og løsninger til den bæredygtige omstilling, hvor det er dem, der må gå forrest og sætte overlæggeren for ambitionsniveauet via samarbejde, inklusion, innovation og transparens.

“Dette er DEN vigtigste opgave for virksomhedsledere i mange år. Det betyder, at ESG, bæredygtighed og grøn omstilling skal ud af kommunikationsafdelingen og ind som det øverste punkt på dagsorden til alle bestyrelses- og ledelsesmøder.”

Gitte Haar

Forfatter, bestyrelsesmedlem, cand. merc. aud. + cand. scient. agro. – VL59

Hvilke ledelsesmæssige dilemmaer synes du er de mest centrale?

Jette: I forhold til ESG er G’et for mig det helt centrale. Det er for så vidt god Governance, der skal drive hele dagsordenen. De store dilemmaer ligger i prioriteringen; der er bundet både mange investeringer og mange ressourcer i at løse fremtidens store problemer. På den anden side handler det jo også om at komme i gang, og de fleste virksomheder har alligevel en række initiativer, som de nok skal have samlet under ESG-paraplyen, så det giver overblik og kan skabe yderligere momentum. Og så er rapporteringen altid et problem.

Cecilie: At få allokeret den rigtige mængde ressourcer og kompetencer til at få ydet en indsats og så rent faktisk få gjort noget centralt ved den bæredygtige omstilling, hvor vi virkelig kommer væk fra den silotænkende tilgang. Bæredygtighed kan ikke være forbeholdt en gruppe, der kører isolerede projekter, men skal være noget, der gennemsyrer alt i virksomheden. Modet til at gennemse det gamle og indtænke det i alt det nye, fra logistik, til produktion og produktdesign osv.

Gitte: I et ledelsesmæssigt perspektiv er det mest centrale for mig, at de kriser, vi ser i verden og i de globale forsyningskæder hænger sammen og skal løses i en større sammenhæng, og virksomhederne er helt centrale i at få skabt helhedsorienterede løsninger. Virksomhederne går fra at blive målt på kortsigtede økonomisk gevinst til at være en større del af komplekse løsninger. Dilemmaet ligger i at få skabt et ægte Sustainable Leadership og få udviklet de kompetencer, det kræver. Der er ved at være en generel bevidsthed hos virksomhedsledere om, at de lange, sårbare, globale værdikæder, som virksomhederne er en del af, ikke længere holder. Jeg oplever, at de virksomheder, der læner sig ind i bæredygtigheds-dagsordenen, ønsker at få mere kontrol over deres værdikæder; både for at få en bedre kontrol med forretningen, men også for at bidrage til mere ansvarlige løsninger. Samtidig viser det sig, at mere ansvarlighed og især cirkulær økonomi giver nye, tiltrængte forretningsmuligheder.

Alexander: Jeg synes, at det er væsentligt at huske på, at ikke alle virksomheder har samme udgangspunkt i forbindelse med den grønne omstilling. Virksomheder som f.eks. Ørsted har allerede foretaget en succesfuld omstilling, som er virkelig imponerede. Men ikke alle virksomheder har samme muligheder, og der skal fortsat skabes profit til gavn for virksomheden, medarbejdere og lokalsamfundet, hvor virksomheden befinder sig. Jeg ser et vanskeligt dilemma i at skulle træde hårdt på speederen – fordi det er altafgørende, at virksomhederne er yderst ambitiøse – samtidig med, at det sker på en måde, hvorpå virksomhedens vigtigste interessenter kan følge med. Virksomhederne skal udfordre sig selv til at være så ambitiøse som overhovedet muligt. Og lidt til.

“Først og fremmest kan man anskue den bæredygtige omstilling som en mulighed for både at skabe økonomisk og bæredygtig fremgang. Anerkende at vi står foran en opgave med enormt mange facetter, som udspiller sig forskelligt for forskellige typer virksomheder, og som kræver en solid indsats, men at dette er muligheden for at ruske op i det gamle og forny sig selv og sin virksomhed.”

Cecilie Gyldenvang Møller

Associate, McKinsey. Arbejder med Sustainable Transformation

Det er vigtigt med fokus på dilemmaer

 

Steen Vallentin, Lektor, CBS, har været med i hele VL´s forløb om Sustainable Leadership. Steen lavede den store VL-analyse i foråret og var med på VL Døgnet. Her er hans refleksioner over, hvad danske topledere kan bruge processen om De 10 Bud til.

Af Anders Monrad Rendtorff

Selvom man kan anklage processen på VL Døgnet for at være for styret og dermed med for få muligheder for deltagerne, så har Steen et særligt perspektiv på processen:

”Det er vigtigt at tage dialogen om bæredygtighedens mange dilemmaer og vanskelige afvejninger. Processen er mindst lige så vigtig som resultatet, der kommer ud i den anden ende. Det er positivt, at danske ledere gerne vil gå i en mere ansvarlig retning – og det er også afspejlet i VL Døgnets spørgeskemaundersøgelse om bæredygtighed”, understreger Steen Vallentin.

Dilemmaer er et nøgleord i arbejdet med bæredygtighed

”Fokuseringen på dilemmaer er meget vigtig, da det er en grundlæggende præmis, at arbejdet med bæredygtighed er komplekst og fyldt med dilemmaer, spændinger, vanskelige afvejninger og wicked problems”, siger Steen Vallentin. Og det betyder også, at de mest centrale ledelsesmæssige udfordringer også er dilemma-fyldte.

”Spændinger mellem kort og lang sigt er meget væsentlige, ikke mindst i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt eller hvordan der er liv i bæredygtighedsindsatsen på den anden side af business-casen”.

Og når Steen bliver spurgt til sine bedste råd til VL-medlemmerne, er svaret derfor heller ikke helt overraskende:

”Mere viden, mere selvrefleksion, mere handling og mere samarbejde … og mere mod”, afslutter Steen Vallentin