VL´s 10 Bud på Sustainable Leadership

24. juni 2022

Hvor kommer De 10 Bud fra?

På VL Døgnet arbejdede de 500 VL-medlemmer med at udvikle ’De 10 Bud på Sustainable Leadership’. Udgangspunktet var en række arbejdsark, der gav deltagerne centrale dilemmaer, et konkret arbejdsspørgsmål og tre mulige svar. Og dertil kunne grupperne i fritekst skrive deres argumenter. Her kan du se et eksempel på Arbejdsarket. Og her er ’De 10 Bud på Sustainable Leadership’.

Et af de store områder på VL Døgnet 2022 var processen om De 10 Bud på Sustainable Leadership. De knap 500 deltagere sad koncentreret i mindre grupper og arbejdede sammen for at udvikle og vælge De 10 Bud. Vi har allerede fortalt om og annonceret De 10 Bud. Men i det intense arbejde i grupperne på VL Døgnet var der jo mange flere detaljer og nuancer. Dem har vi samlet, og vi vil i de kommende VL Nyt gå mere i dybden med, hvad VL-medlemmerne egentligt mener.

Af Anders Monrad Rendtorff

 

De 10 Bud er organiseret efter ESG-rammeværket. De tre enkle bogstaver er i gang med at skabe et nyt sprog for bæredygtighed. Bogstaverne står for miljø (E= environment), det samfundsmæssige perspektiv (S= social) og endelig et ledelsesmæssigt perspektiv (G= governance).

  • ESG er således en ramme, der muliggør at virksomheder og organisationer kan tale om og måle bæredygtighedsindsatser. Derfor har VL valgt at organisere De 10 Bud indenfor denne ramme. Bæredygtighedsområdet er komplekst. De fleste virksomheder, store som små, er selvsagt i tvivl om hvordan man ledelsesmæssigt håndterer de mange strategiske og praktiske dilemmaer i denne ny store og meget afgørende dagsorden for virksomheden og samfundet, fortæller Ida Bratting Kongsted, adm. direktør for VL Selskabet.

Det afspejler de mange kommentarer fra VL Døgnet også. I denne udgave af VL Nyt ser vi på det store billede. Og i de kommende udgaver går vi i dybden med de tre kategorier.

 ”Ledelsesansvaret for bæredygtighedsdagsordenen skal være dybt integreret, men digitalisering bliver en afgørende enabler i transformationen”

Gode og reflekterede nuancer i kommentarerne

For alle besvarelser er der mange nuancer. Billedet er netop ikke krystalklart, men demonstrerer den kompleksitet, som hele området er præget af.

  • Vi må konstatere, at hele arbejdet med Bæredygtighed på et strategisk niveau stadig er præget af famlen, usikkerhed og tvivl. Det er netop meget komplekst, og når vi ser på de mange gode kommentarer, er det en spejling af den kompleksitet alle oplever. Jeg ser en tydelig tendens til at VL-medlemmerne har en fornuftig og pragmatisk tilgang, samtidig med at retningen til gengæld er meget klar. Virksomhedslederne er klar til at tage et større ansvar, understreger Ida Bratting Kongsted.

For hvert spørgsmål var der tre svar-muligheder, som i grove træk repræsenterede tre forskellige tilgange til virksomhedens rolle. Yderpunkterne var dels 1) større ansvar for virksomhederne og 2) virksomhederne skal blot følge lovgivning. 3) Og så en position midt imellem.

  • I alle tilfælde var der besvarelser inden for alle tre muligheder. Og til med rigtigt gode argumenter, fortæller Ida Bratting Kongsted.

De overordnede pointer fra VL-medlemmerne

De 10 Bud er delt i tre kategorier:

E (environment/miljø) Hovedpointerne var helt overordnet at VL-medlemmerne ser det som afgørende, at der er en kombination af lovgivning, kunder og marked. At bæredygtighedsdimensionen er på vej til at blive en konkurrenceparameter. Det er signifikant, at grupperne ønskede mere gulerod end pisk – at der er en positiv approach til dette svære arbejde. Endelig understregede flere besvarelser, at det er nødvendigt at se mere internationalt og på gode cases udenfor Danmark for at få den bedste inspiration.

S (samfund) var hovedpointerne en generel konsensus om, at initiativet ikke nødvendigvis skal komme fra Christiansborg, men at virksomhederne er nødt til at gå forrest. I den forbindelse var der stor enighed i grupperne om, at virksomhederne kan styrke aktiviteterne for at få flere lærlinge ind. Et meget konkret forslag, som man jo ret enkelt og kvikt kan handle på.

G (governance/ledelse) Det var typisk gennem besvarelserne, at pro-aktivitet bør være et nøgleord for ledelse. Man skal ikke vente på regler etc. Et helt konkret citat understreger den pointe: ”Det offentlige sætter underliggeren – men det er virksomhederne, der kan sætte overliggeren”…

Den sidste stærke pointe handlede om forholdet mellem ”Bæredygtighed” og ”Digitalisering” som centrale strategiske udfordringer. Grupperne synes helt enige i, at bæredygtighed og digitalisering skal gå hånd i hånd.

Et af de konkrete citater siger: ”Ledelsesansvaret for bæredygtighedsdagsordenen skal være dybt integreret, men digitalisering bliver en afgørende enabler i transformationen”.

Hvad skal der ske med De 10 Bud?

VL Døgnet i maj var et foreløbigt højdepunkt i VL´s arbejde med Sustainable Leadership som Årstema 2022. Tidligere på året har VL lavet en række ”episoder”. Det er paneldebatter om et relevant emne inden for Sustainable Leadership, som er modereret af Clement Kjersgaard. Du kan se episoderne her. På VL Døgnet var der yderligere en række keynotes og paneldebatter, ligesom VL-medlemmerne blev involveret i De 10 Bud.

Aktuelt er vi i gang med at læse og analysere de mange supplerende argumenter. Det skal vi bruge gennem efteråret og hen mod Årsmødet i oktober på at holde dampen oppe. Og regn med, at De 10 Bud kommer til at spille en vigtig rolle, når VL-teamet tager landet rundt og møder alle vores formænd i slutningen af august og starten af september.

Eksempel på kompleksiteten: E = Environment

Et godt eksempel er fra kategorien E (environment / miljø), hvor deltagerne skulle svare på tre spørgsmål. Spørgsmål 1, som handlede om ”virksomhedens fulde påvirkning”. Spørgsmålet lød: Hvordan kan en model, hvor produkternes fulde påvirkning indregnes, se ud – hvor produkternes pris repræsenterer en reel værdi, så vi forbrugere, borgere og virksomheder er i stand til at tage mere gennemsigtige, bæredygtige og ansvarlige valg?

Det vindende svar lød således: ”Virksomhederne skal som udgangspunkt dokumentere og betale for deres brug af ressourcer og påvirkningen af omgivelserne, som natur, biodiversitet og klima”.

Det var der flere positive tilkendegivelser af. Nogle af bemærkningerne fra forskellige grupper lød: ”Betal, ja – men ledsaget af tilskuds- og investeringsordninger”; ”Vigtigt at alle led i kæden bruger samme metodik og opererer efter samme regler” og ”Virksomhedernes incitament og ansvar skal understøttes af lovgivningen”.