Kan man være en hel virksomhed, hvis man skaber halve mennesker?

 

06. maj 2022

Tilmeld dig VL Døgnet 2022 og læs mere her

Mikkel Severin inviteret keynote speaker på VL Døgnet d. 25. maj samt næste Årstema episode den 11. maj. Mikkel Severin er ekspert i Emotionel Intelligens – EQ, og fokuserer på, hvordan ledelse kan blive mere bæredygtig. Hovedpointen er, at de allerfleste af en given organisations udfordringer bunder i følelsesmæssige temaer, og at løsningen derfor bliver at håndtere dem bedre. For kan man f.eks. være en bæredygtig virksomhed, hvis man gør folk syge?

 

Emotionel Intelligens. Det er et nyt begreb inden for ledelse, som er i familie med fx Psykologisk Tryghed. Det er et klassisk begreb, som faktisk stammer helt tilbage fra det antikke Grækenland, hvor et nøgle-mantra jo var: Kend Dig Selv. Kort sagt betyder Emotionel Intelligens evnen til at styre andres og egne følelser i positive retninger for at blive succesfuld. Det kræver kompetencer som selvindsigt, empati og selv-regulering. Eller med andre ord at kende sig selv for at være en dygtig leder. Men selvom det kan lyde ganske banalt, så er det ikke emotionel intelligens, der i dag dominerer praktisk ledelse.

 

Problemet? Alle udfordringer bunder i følelser

Emotionel Intelligens kan godt lyde lidt for blødt. Især når erhvervslivet er domineret af fokus på IQ, som jo på mange måder er den underliggende præmis for test-regimer, for ansættelse og for forfremmelser.

 • Men det går jo ikke så godt. Vi oplever ekstremt meget stress og lav tilfredshed i organisationerne. Engagementet er vigende.
  • 37% overvejer at sige deres job op pga. forholdet til nærmeste leder. Tallet er 52% for SMV-segmentet.
  • 84% af digitale transformationer leverer ikke den forventede ROI.
  • 50-90% af strategiske projekter fejler.
 • Der er stress, udbrændthed og frygt mange steder. En stor andel medarbejdere tænker mere på at sige op og er udkørt end glæder sig til de næste store projekter, fortæller Mikkel Severin, som også giver et typisk paradoks.
 • De fleste mennesker har en såkaldt betinget tilgang til motivation og tilfredshed. For det er typisk at sige: ”Når vi når rundt om det næste hjørne, så skal det nok blive godt…”, ”når først vi får fikset det her store projekt, så…”. Men det er jo omvendt, og derfor taler man på Harvard Universitet også om en revolution: de gode følelser skaber resultatet og succes. Ikke omvendt. Du kan kun nå det næste hjørne og lave projektet på en bæredygtig måde, hvis du allerede er motiveret, føler dig anerkendt og kort sagt har arbejdsglæde. Så vi har en 100% forkert opfattelse af, hvad der skaber succes. Derfor har de absolut bedst performende organisationer generelt set også strukturer, der er radikalt anderledes end gennemsnittet, bl.a. er medarbejderne en af de absolutte topprioriteter, og på den måde skaber de en ubetinget konkurrencefordel” fortæller Mikkel Severin.

 

Emotionel Intelligens bør være en central strategisk prioritet

For Mikkel Severin er businesscasen ret enkel.

 • Ledere med høj EQ (emotionel intelligens) leverer op til 390% højere inkrementel omsætning end ledere med lav EQ, og EQ er op til 8 gange så betydende for omsætningen som høj IQ. Hvorfor? Jo, disse ledere forbedrer arbejdsmiljøet, de fastholder de bedste, udvikler talenter, de nedbryder siloer, skaber sandt teamwork, de løser konflikter (ja, ofte før de opstår), de skaber psykologisk tryghed og buy-in og dermed stærkere implementering. De er dem, der er i stand til at få ROI på strategiske beslutninger og få dem eksekveret. Og så skaber de bedre kunderelationer, fortæller Mikkel Severin, der understreger,
 • Kort sagt afkoder de sig selv og andre hurtigt og effektivt. Og når 70% af kommunikation er følelser, giver det jo sig selv, at det er meget effektivt.

Derfor er det Mikkel Severins vurdering, at begrebet Emotionel Intelligens (EQ) bør være en strategisk prioritet for virksomheder og organisationer. Og måske skal man ikke stoppe her.

 • For mig er min agenda ”EQ som strategisk prioritet” ikke begrænset til C25, Gazelle-virksomheder eller andre organisationer, jeg rådgiver. Jeg synes, at der er tale om en agenda for samfundet som sådan. For resultatet af den måde, som vi leder og organiserer på, giver ganske fatale resultater i form af fravær af engagement og alt for høje niveauer af stress og sygdom i forbindelse med at arbejde, tårnhøje økonomiske og menneskelige omkostninger og lavere omsætning, understreger Mikkel Severin.

 

Den enkle, men svære løsning: Lær at lytte. Ordentligt

Men hvad kan så være løsninger? Hvad kan man gøre ved det som leder og ledelse.

 • Det kan synes banalt, men det allervigtigste værktøj er at lære at lytte. Og at lytte på særlig måde. Jeg kalder det niveau 5, som betyder at man lytter for at forstå, selvom det man lytter på kan være modstridende mod det, man selv umiddelbart synes eller tror. Det kræver, at man tør at være oprigtig nysgerrig, og at man tør at være fleksibel i sin opfattelse. I den sammenhæng hjælper det bl.a. også, når folk får kendskab til neuroscience, og hvad studierne viser micro expressions, og hvordan folks følelser bliver vist i ansigtet samt teknologiens impact på hjernen, nærvær og empati og en lang række teknikker, siger Mikkel Severin.

Der er selvfølgelig andre værktøjer og løsninger, hvis man som leder eller lederteam vil arbejde mere med emotionel intelligens. Det er eksempelvis at prioritere 360 graders målinger, hvor man sikrer sig, at man får reel og bred feedback om sin adfærd. Og det kan være enkle vaner i egen adfærd.

 • Forestil dig at du hver aften inden sengetid går din dag igennem og reflekterer over i hvilke situationer, du havde god impact. Det tager ikke mere end fem minutter, men tænk over hvilken selvindsigt, du hurtigt kan få. Min erfaring er, at et af de allerstørste blindspots er, hvor få der tænker over det impact, de har på andre mennesker. I særdeleshed, hvis de er ledere, hvor der ikke skal meget til for at genere et frygtbaseret klima, der ødelægger psykologisk tryghed og får performance, innovation og kreativitet til at gå stejlt nedad

Men det er selvfølgelig ikke så nemt, som det lyder. For den ubønhørlige logik i emotionel intelligens er jo, at dem der i forvejen er gode til det, bare bliver bedre. Mens ledere, der ikke er gode, ofte naturligt vil møde ideerne med megen modstand. Og dertil er der et kedeligt faktum: Nemlig, at jo mere stresset, jo mindre evne til at lytte, det styrker jo paradoksalt nok min pointe.

 • En af de seneste undersøgelser fra Egon Zehnder viser, at topledere mener, at deres største blindspot er at lytte. Faktisk angiver hele 45% af topledere, at det er deres største blindspot. Mine data fra 360 graders undersøgelser indikerer, at det tal er markant højere. De 45% er jo også kun selvevalueringer. Der, hvor mine klienter for alvor accelerer og skaber massive resultater er, når de lærer strategisk empati. Når de forstår og lærer det, forsvinder mange af deres udfordringer, for alt begynder så at glide meget smidigere og teams bliver suverænt effektive. Hvis vi fortsætter derudaf, kommer vi ganske enkelt til at gøre mere skade end gavn. Derfor er der for mig ingen vej udenom. Lad os fokusere på at lytte – og forstå at netop forståelsen og anerkendelse er den væsentligste faktor for motivation og arbejdsglæde. Og så kan vi få den performance, den glæde og de hele mennesker, som vi alle higer efter, afslutter Mikkel Severin.

Glæd dig til at møde Mikkel Severin allerede på onsdag den 11. maj ved vores årstemaepisode og på VL Døgnet

De store spørgsmål til Mikkel Severin er:

 • Hvad er Emotionel Intelligens (EQ)?
 • Hvad kan EQ bruges til i relation til Sustainable Leadership?

Ledere med høj selvindsigt har glade og engagerede medarbejdere, der yder meget, mens ledere med lav selvindsigt på det emotionelle område har op til 60% demotiverede medarbejdere.  Medarbejderne skal være den ultimative prioritet for lederne.  Ved at prioritere medarbejderne som nummer et, vil virksomheden opnå stor effektivitet, mere glæde, lettere fastholdelse, mindre stress, mindre sygdom, nemmere implementering af strategi – en bæredygtig organisation m.m.

Emotionel Intelligens bør være en central strategisk prioritet

For Mikkel Severin er businesscasen ret enkel.

 • Ledere med høj EQ (emotionel intelligens) leverer op til 390% højere inkrementel omsætning end ledere med lav EQ, og EQ er op til 8 gange så betydende for omsætningen som høj IQ. Hvorfor? Jo, disse ledere forbedrer arbejdsmiljøet, de fastholder de bedste, udvikler talenter, de nedbryder siloer, skaber sandt teamwork, de løser konflikter (ja, ofte før de opstår), de skaber psykologisk tryghed og buy-in og dermed stærkere implementering. De er dem, der er i stand til at få ROI på strategiske beslutninger og få dem eksekveret. Og så skaber de bedre kunderelationer, fortæller Mikkel Severin, der understreger,
 • Kort sagt afkoder de sig selv og andre hurtigt og effektivt. Og når 70% af kommunikation er følelser, giver det jo sig selv, at det er meget effektivt.

Derfor er det Mikkel Severins vurdering, at begrebet Emotionel Intelligens (EQ) bør være en strategisk prioritet for virksomheder og organisationer. Og måske skal man ikke stoppe her.

 • For mig er min agenda ”EQ som strategisk prioritet” ikke begrænset til C25, Gazelle-virksomheder eller andre organisationer, jeg rådgiver. Jeg synes, at der er tale om en agenda for samfundet som sådan. For resultatet af den måde, som vi leder og organiserer på, giver ganske fatale resultater i form af fravær af engagement og alt for høje niveauer af stress og sygdom i forbindelse med at arbejde, tårnhøje økonomiske og menneskelige omkostninger og lavere omsætning, understreger Mikkel Severin.

”Robusthed er farligt. Robusthed bliver nemlig ofte omsat til, at man skal tåle dårlig ledelse, og efterspørges robusthed kan det meget vel dække over en dysfunktionel organisation, hvor ledere med lav EQ vil bebrejde medarbejdere for manglende robusthed fremfor at se på manglende egne evner. Tværtimod er det vigtigt med selvindsigt, så man som leder kender sine egne stærke og svage sider, italesætter, når man selv har lavet en fejl, gør det trygt for folk at ytre sig, stopper bebrejdelse og selv går forrest.”

Mikkel Severin

CEO, Executive Advisor & Keynote Speaker, Mind Control

Den enkle, men svære løsning: Lær at lytte. Ordentligt

Men hvad kan så være løsninger? Hvad kan man gøre ved det som leder og ledelse.

 • Det kan synes banalt, men det allervigtigste værktøj er at lære at lytte. Og at lytte på særlig måde. Jeg kalder det niveau 5, som betyder at man lytter for at forstå, selvom det man lytter på kan være modstridende mod det, man selv umiddelbart synes eller tror. Det kræver, at man tør at være oprigtig nysgerrig, og at man tør at være fleksibel i sin opfattelse. I den sammenhæng hjælper det bl.a. også, når folk får kendskab til neuroscience, og hvad studierne viser micro expressions, og hvordan folks følelser bliver vist i ansigtet samt teknologiens impact på hjernen, nærvær og empati og en lang række teknikker, siger Mikkel Severin.

Der er selvfølgelig andre værktøjer og løsninger, hvis man som leder eller lederteam vil arbejde mere med emotionel intelligens. Det er eksempelvis at prioritere 360 graders målinger, hvor man sikrer sig, at man får reel og bred feedback om sin adfærd. Og det kan være enkle vaner i egen adfærd.

 • Forestil dig at du hver aften inden sengetid går din dag igennem og reflekterer over i hvilke situationer, du havde god impact. Det tager ikke mere end fem minutter, men tænk over hvilken selvindsigt, du hurtigt kan få. Min erfaring er, at et af de allerstørste blindspots er, hvor få der tænker over det impact, de har på andre mennesker. I særdeleshed, hvis de er ledere, hvor der ikke skal meget til for at genere et frygtbaseret klima, der ødelægger psykologisk tryghed og får performance, innovation og kreativitet til at gå stejlt nedad

Men det er selvfølgelig ikke så nemt, som det lyder. For den ubønhørlige logik i emotionel intelligens er jo, at dem der i forvejen er gode til det, bare bliver bedre. Mens ledere, der ikke er gode, ofte naturligt vil møde ideerne med megen modstand. Og dertil er der et kedeligt faktum: Nemlig, at jo mere stresset, jo mindre evne til at lytte, det styrker jo paradoksalt nok min pointe.

 • En af de seneste undersøgelser fra Egon Zehnder viser, at topledere mener, at deres største blindspot er at lytte. Faktisk angiver hele 45% af topledere, at det er deres største blindspot. Mine data fra 360 graders undersøgelser indikerer, at det tal er markant højere. De 45% er jo også kun selvevalueringer. Der, hvor mine klienter for alvor accelerer og skaber massive resultater er, når de lærer strategisk empati. Når de forstår og lærer det, forsvinder mange af deres udfordringer, for alt begynder så at glide meget smidigere og teams bliver suverænt effektive. Hvis vi fortsætter derudaf, kommer vi ganske enkelt til at gøre mere skade end gavn. Derfor er der for mig ingen vej udenom. Lad os fokusere på at lytte – og forstå at netop forståelsen og anerkendelse er den væsentligste faktor for motivation og arbejdsglæde. Og så kan vi få den performance, den glæde og de hele mennesker, som vi alle higer efter, afslutter Mikkel Severin.

 

Få her en forsmag på Mikkel Severins pointer om bæredygtig ledelse:

Mikkel Severin; førende ekspert i Emotionel Intelligens

Mikkel Severin er ledelsesrådgiver for nogle af de største virksomheder i alle industrier om afkodning af mennesker og emotionel intelligens indenfor ledelse. Han har derudover udviklet unikke Mind Control teknikker indenfor emotionel intelligens gennem de sidste 15 år. Mikkel har undervist på CBS’ bestyrelses-uddannelse, er udvalgt keynote speaker for Børsens Gazelle kåringer og inviteret keynote speaker på det kommende VL Døgn.

Tidligere har han bl.a. været M&A advokat fra et af landets førende advokatfirmaer, ligesom han er uddannet i økonomi fra Københavns Universitet, samt bl.a. uddannet hypnotisør. Mikkel Severin er kendt fra medierne som Børsen Executive, Berlingske Business, Euroman, DR1, TV2 og gæster jævnligt podcasts.

Han samarbejder med et af verdens største konsulentbureauer Korn Ferry/Hay Group om at tilbyde verdens førende og mest validerede 360-graders EQ vurdering.